Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KICSIT MÁSKÉPP-HELYESÍRÁSI „TOLLGYAKORLATOK”. Kiből lehet jó helyesíró? A helyesírást segítő fő kognitív funkciók: 1.Fejlett beszédészlelés, beszédhanghallás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KICSIT MÁSKÉPP-HELYESÍRÁSI „TOLLGYAKORLATOK”. Kiből lehet jó helyesíró? A helyesírást segítő fő kognitív funkciók: 1.Fejlett beszédészlelés, beszédhanghallás."— Előadás másolata:

1 KICSIT MÁSKÉPP-HELYESÍRÁSI „TOLLGYAKORLATOK”

2 Kiből lehet jó helyesíró? A helyesírást segítő fő kognitív funkciók: 1.Fejlett beszédészlelés, beszédhanghallás problémamentes a fonémák kihallása, időtartambeli észlelése 2.Pontos vizuális észlelés pontosan észlelt szóalak→ a helyes íráskép raktározódik és aktivizálódik 3.Jó analizáló és szintetizáló képesség (nyelvtani ismeretek szükségessége) „külték”= küld+ték „sajtal”= sajt+val ↓ HIBAELEMZÉS

3 A magyar nyelv fonematikus = a legtöbb szavunk helyesírása a KIEJTÉSEN nyugszik. ↓ A beszédészlelés deficitje nagyszámú helyesírási hibához vezet. ↓ Elengedhetetlen a beszédhanghallás következetes, módszeres edzése, a „fülnevelés”. (↕) szabályközpontú oktatás

4 A „fülnevelésen” alapuló helyesírás fejlesztésének alapelvei: 1.A kiejtést mozgással párosítjuk. 2.Elsődleges szerepet adjunk a hangoz- tatásnak! 3.Gyakoroljunk sokat, írjunk keveset!

5 Az ösztönös/gyenge helyesírótól a tudatos helyesíróig 1. / Hangoztató, beszédhanghallást edző gyakorlatok, a nyelvtani ismeretek teljes mellőzése. 2. / Az időtartam jelentésváltoztató szerepének megfigyeltetése Beléptethetők a szabályok a gyerek osztályfokának, nyelvi ismereteinek, és egyéb készségeinek függvényében. A tudatosítás kezdetei, alapozása. 3. / A hallással adott esetben ellentétes, helyesírási törvényeken alapuló írás. Szabályok ismerete és azok tudatos alkalmazása.

6 Hibaelemzés: mgh. idő: 21 msh. idő: 7 rövidülés: 1 ékezet: 2 ly/j: 3 zár/kezd: 2 tagolás: 1 összesen:37

7 mgh idő: 1 msh idő: 0 rövidülés:3 ly/j:1 tagolás:1 zárás:1 összesen:7

8 „FÜLNEVELŐ”-ALAPOZÓ gyakorlatok Mondd utánam, koppints, simíts! Idegen szavak ismétlése, a magánhangzók időtartamának érzékeltetése koppintással, simítással: A/ amőba, szakóca, ópium, erózió, begónia, viszkóz, kópia, spóra, primőr, albínó... B/pasztőröz, mitológia, konstruktív, inkvizítor, ergonómia, fagocitózis, tuberkulózis… A gyakorlat értelmes szavakkal is elvégezhető.

9 Csípjük el a szavakat! batyu  atyu  tyu  u amőba→mőba→őba→ba→a tuberkulózis→uberkulózis→berkulózis→ erkulózis→rkulózis→kulózis→ulózis…

10 Lépegető Lépj, ha hosszú ű-t hallasz! Annyit lépj, ahányat hallasz! sűrűség, megszüntet,fürkésző, zöldfülű, 1 2 3 szűrő, gyűjtemény, szűkül, gyűszűnyi,szüretel, 4 5 6 7 8

11 Helyesírási morze.... II II öböl gyűrű töröl sűrű tükör szőlő vödör kőből I I. I sóból bolygó szóló folyó cókmók hordó búcsú odú

12 Szókereső, szókimondó, SZÓVADÁSZ ko komoly, koszorú, konok, koplal, kolomp, kordon, kondás… kó kórus, kódex, kód, kódol, kópé, kócsag, kóbor, kóró…

13 szókereső, szókimondó – írott változat k.moly, k.bor, k.borol, k.cos, k.nok, k.plal, k.nyít, k.dex, k.lomp, k.ndás… --------------------------------------------------------- Mennyire emlékszel? ko kó

14 Mássalhangzók időtartamának gyakorlatai értelmetlen hangkapcsolatok Mondd hosszan! ( Beszéljünk manónyelven! ) uzu uzzuuzulu uzullu aza azzaazala azalla özö özzöözölö özöllö

15 Mássalhangzók időtartamának gyakorlatai „visszhanggyakorlatok” fonnyadcsellengbukkanókazettás vinnyoglebbencspattogatuzsonnás könnyesforrongszappanozparcelláz puttonylappangmellékelrekettyés mellényfüggesztballadakamillás nyaggatfullánkvarrodaszivattyúz

16 Mássalhangzók időtartama visszhanggyakorlatok:szószerkezet vízzel oltotta, géppel ültette, kézzel bontotta, bottal döntötte, tollal iktatta, ujjal festette Roppant bottal koppantottam… Síppal-dobbal megnyitotta… Őszi éjjel izzik a galagonya Jegenyefa ingó-bingó odaül az ázott holló… Lépj, ha hosszú b-t hallasz! Libben, lábbeli, egyéb, babona, tovább…

17 Az időtartam jelentéselkülönítő szerepe Mondd ki, írd a megfelelő helyre! csörgőt – csörgött új - ujj 1.Érzékleti szint: vizuális kép ⇌ pontos kiejtés, hallás ↖↘ ↗↙ 2. Mentális szint: jelentés

18 csörgőt – csörgött 1.Pontosan artikulálva bemutatom, a gyerek ismétel. 2.Rákérdezünk: Mit? – Mit csinált? ⇄ 3.Mondatba illesztjük a megfelelő szóalakot. csörgőt - csörgött Ma korán …………… az órám. A kisbaba kitartóan rázta a …………….. dolgozót/dolgozott, döntőt/döntött, meghívót/meghívott, homokozót/homokozott, öltözőt/öltözött, ütőt/ütött… ások – ásók Hol vannak az …………. ? Itt még mélyebbre …………. tanulok/tanulók, futok/futók, érdeklődök/érdeklődők… Itt már beléptethetők a nyelvtani alapfogalmak, felidéz- hetők a szabályok, de a hangsúly a hangoztatáson van.

19 új – ujj A/ Ez nem régi, hanem …….. A kezemen öt ……. van. Szívesen játszom az ……. játékaimmal. Rászorult a gyűrű az ……... B/ Az ……nyi résen szabadon áramlott be a friss levegő. Az …..donság felkeltette a vevők érdeklődését. A magánhangzók észlelésének pontosodása magával húzza a mássalhangzóhallás javulását, anélkül, hogy ez utóbbit módszeresen, célzottan fejlesztettük volna.

20 Mássalhangzók gyakorlatai Az időtartam jelentésváltoztató szerepe mutatok/mutattok Ti miért pont rám …………….? Most …………… nektek egy trükköt. álom/állom ………….. a szavam. Elkerül az ………….... akkora/akkorra, sokkal/ sokall, stb

21 Foglald mondatba! mókás/mokkás, elöl/elől, irt/írt, orom/orrom, len/lenn, álom/állom, feleltem/felleltem, meghívok/meghívók, eladót/eladott

22 Nem mind arany, ami fénylik ! Tedd ki a hiányzó ékezetet, keresd a szó tövét! kabátr…l átkar…l üvegr…l letör…l kapub…l tomb…l füzetb…l dörömb…l asztalt…l pót…l egért…l szöszmöt…l Keresd a kakukktojást! doromb...l, padb…l, házb...l, indulatb…l tükörb…l, öb…l, kéményb…l, szőlőb…l Kérdezzünk rá a szavakra!

23 Légy résen, nyomozz a szótő után! esik – elesett törik – letörött olvad – elolvadt apad - elapa… marad - elmara… fut - elfuto… kopik - elkopo… szalad - elszala… lyukad - kilyuka… lát - megláto... éled - feléle… Nagyot néze…, amikor bokáig süllye… a sárba. Befoga…a a kóbor kiskutyát, és boldogan muta…a szüleinek. Pár szem meggyet sze…em a fáról, zacskóba te…em mindet.

24 Ne hallgass a füledre! Keresd a szó tövét! rövidülések A Sok..(cseppből).. nagy eső válik. Mire vársz, miért..(álldogálsz)..? Kis szorgalommal..(többre).. is vihette volna. Vadludak..(szálltak).. el felettünk. B Aki bottal köszön, annak..(doronggal)..felelnek. Friss..(gyümölccsel)… kínálgatta őket. Kipirult..(arccal).. érkeztek meg a kirándulásból.

25 Inverz gyakorlatok Miből lett? Boncoljunk! lappal=………..+………… kézzel=………..+………... jéggé= ……….+…………. vízzé=………..+…………. abból=………...+………… ebből=…………+………… ahhoz=………..+………… ehhez=………..+………… ugyanarról=………….+………….. ugyanakkor=…………+…………..

26 Inverz gyakorlatok Miből lett? Boncoljunk! Igék vonzza= vonz+ja ( vonz+j+a) keresse= keres+je (keres+j+e) eddz= edz+j játsszátok= játsz+ játok (játsz+j+átok)

27 Egyet mondok, kettő lesz belőle ! „tisztel” tisztel / tiszttel A barátom …………… mindenkit, aki segít másokon. A hadsereg tábornoka kezet fogott néhány ……………….. „kölcsön” kölcsön / költsön Arra kérte őt, hogy ne …………. sokat, mert fogytán a pénzük. Kérlek, add ……………….. a tollad, az enyémet nem találom! Ne sokat ………………, vegyen inkább ……………… ! „fonnyad” fonjad / fonnyad Az alma a kosárban ……………. Légy szíves, ……………….. be a hajamat! rendel/renddel, térdel/térddel, talpal/talppal kiált/kiállt, szálja/szállja

28 Egyet mondok, kettő lesz belőle !

29 kötőjellel írjuk különírjuk természeti jelenség ember alkotta(közterület) ― ø hajózunk,fürdünk: megye ér csermely patak …………………. folyó tenger óceán …...……………. csatorna tó………. út, utca ……………………..………............... ……………………. …..……………… kikötünk sziget félsziget part tér öböl………………...…………………. ……………………....………………….

30 felmászunk híd domb hegy hegység ……..………... csúcs kő…………… köz ……………………… ……...………... ……………………… körtér,körút leereszkedünk ……...………... szakadék völgy árok sétány vízesés szoros…….. ……………….. ………………………. rakpart ………………………...……………...

31 Tükörgyakorlat a nehéz igék helyesírása Mi most írjuk le!Te most írjad le! Te azonnal írd le! hagyMost (hagyjuk) ki! Most (hagyjad) ki! Azonnal (hagyd) ki! hunyMost ……… be! Azonnal ……… be! küldMost (küldjük) el! Most (küldjed) el! Azonnal (küldd) el! hallMost (halljuk) meg! Most (halljad) meg! Azonnal (halld) meg!

32 Tükörgyakorlat a játszik (vonz, látszik, hallatszik, edz, metsz) ige helyesírása írj  játsz+j=játssz írjatok  játsz+jatok= játsszatok írja  játsz+ja= játssza írunk  játsz+unk= játszunk írod  játsz+od= játszod Megírja az üzenetet.  (Eljátssza) a játékot. Megírják az üzenetet?  (Eljátsszák) a dalt? Írunk egy üzenetet.  (Játszunk) egy játékot. Írnak egy üzenetet?  (Játszanak) egy játékot? Írjanak egy üzenetet!  (Játsszanak) egy játékot!

33 Sarkított mondatok Azt..(kívánja).., hogy..(édesanyja)....(fonja).. be a haját. A fogason ott lógott..(bátyja kabátja)... Az ő..(bátyja).. a mi városunk híres..(szülöttje).....(Álld).. ki a próbákat! Isten,..(áldd)..meg a magyart… Hernádi Sándor: Írd és mondd helyesen! Ne főjön, ne fájjon miatta a fejed!

34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KICSIT MÁSKÉPP-HELYESÍRÁSI „TOLLGYAKORLATOK”. Kiből lehet jó helyesíró? A helyesírást segítő fő kognitív funkciók: 1.Fejlett beszédészlelés, beszédhanghallás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések