Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előkészítő időszak dallami feladatai. Dallami ismeretek kialakítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az előkészítő időszak dallami feladatai. Dallami ismeretek kialakítása."— Előadás másolata:

1 Az előkészítő időszak dallami feladatai. Dallami ismeretek kialakítása.

2 A ZENEI ISMERETSZERZ É S Ú TJA Zenei TAPASZTALAT hall á s+ é nekl é s+mozg á s hall á s+ é nekl é s+mozg á s zenei „ sz ó kincs ” zenei „ sz ó kincs ” ↓ Zenei jelens é gek K É PZETE (akkor is felid é zhető, ha nincs é rz é kszervi inger; kapcsolatban á ll a nyelvvel) ↓ Zenei jelens é gek SZIMB Ó LUMA (n é v, jel)

3 A dallami ismeretszerzés előfeltételei Az ó vodai zenei nevel é s eredm é nye, illetve az elők é sz í tő időszak feladata: Zenei „ sz ó kincs ” kialak í t á sa, gazdag í t á sa (dalok, dallami mint á k) Zenei „ sz ó kincs ” kialak í t á sa, gazdag í t á sa (dalok, dallami mint á k) 2.Hall á sfejleszt é s A zene eg é szleges é szlel é se mellett a zene egyes alkot ó elemeinek absztrakci ó ja (a dallam lev á laszt á s á nak k é pess é ge; az egyes hangok elk ü l ö n í t é se, azaz egyenk é nti é szlel é se) A zene eg é szleges é szlel é se mellett a zene egyes alkot ó elemeinek absztrakci ó ja (a dallam lev á laszt á s á nak k é pess é ge; az egyes hangok elk ü l ö n í t é se, azaz egyenk é nti é szlel é se)↓ Mozg á sos tapasztalat a „ magas-m é ly ”, „ l é p é s-ugr á s ” zenei vonatkoz á s ú haszn á lat á hoz (dallamrajz) Mozg á sos tapasztalat a „ magas-m é ly ”, „ l é p é s-ugr á s ” zenei vonatkoz á s ú haszn á lat á hoz (dallamrajz) Belső hall á s fejleszt é se Belső hall á s fejleszt é se

4 Az előkészítő időszak dallami feladatai 1. Az ismeretszerzés általános előfeltételei Zenei „szókincs”: Az óvodából hozott dalok felelevenítése Az óvodából hozott dalok felelevenítése Új dalok tanítása globális módszerrel Új dalok tanítása globális módszerrel Dallamvisszhang, énekes párbeszéd (= dallami minták) Dallamvisszhang, énekes párbeszéd (= dallami minták) Az éneklési képesség fejlesztése „morgós” gyerekek „morgós” gyerekek megfelelő hangmagasságon éneklés megfelelő hangmagasságon éneklés „szó-mi” hangzás kialakítása „szó-mi” hangzás kialakítása Zenei élmény nyújtása (!)

5 2. Az ismeretszerzés konkrét előfeltételei Hallásfejlesztés: Dallamelvonás Dallamelvonás Dalazonosítás (nemcsak kezdőmotívumról!) Dalazonosítás (nemcsak kezdőmotívumról!) Magas-mély, lépés-ugrás képzetéhez: Magas-mély, lépés-ugrás képzetéhez: Dallam mozgásának követése, leképezése (saját mozgás, dallamrajz, hangszeren hallott egyes hangok) Belső hallás fejlesztése dallambújtatással Belső hallás fejlesztése dallambújtatással E tevékenységek végigkísérik zenei ismeretszerzést és készségfejlesztést!

6 Dallami ismeretek kialakítása Szolmizációs hangok neve, betűjele, kézjele, elhelyezkedése a vonalrendszerben. DE: Nem egyes hangokat tanítunk, hanem relációkat. Nincs „könnyű” vagy „nehéz” szolmizációs hang, csak ismerős vagy ismeretlen dallamreláció!

7 A dallamhangok megismertetésének sorrendje az alsó tagozaton szó-mi lász-l-sz dósz-m-d rém-r-d-r lá,r-d-l, szó, l,-s,-l, és d-s,-d dó’s-d’-s fá sfmrd, m-f-m ti,d-t,-l, ti d’-t-d’, d’-t-l-s

8 Az ismeretszerzés szakaszai 1. A dallami reláció képzetének kialakítása (több órán keresztül) A megfelelő fordulatot tartalmazó több dal hallás utáni tanítása A megfelelő fordulatot tartalmazó több dal hallás utáni tanítása A dallam mozgásának követése változatos módokon A dallam mozgásának követése változatos módokon 2. Tudatosítás (korábban tanult dalon, 1 órán belül) 3. Bevésés, gyakorlás (= készségfejlesztés, több órán keresztül) A dallami és ritmikai ismeretszerzés párhuzamosan, de időben eltolva történik!

9 A ZENEI ISMERETSZERZÉS HELYE A ZENEI KÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATÁBAN

10 A tudatosítás mozzanatsora 1. A tudatosításhoz kiválasztott dal éneklése, játéka éneklése, játéka dallamrészlet kiválasztása (lehetőleg a dal elejéről) dallamrészlet kiválasztása (lehetőleg a dal elejéről) ezen dallamelvonás (pl. dúdolás) ezen dallamelvonás (pl. dúdolás)

11 2. Megfigyelés Dallamrajz, a szöveg szótagjainak (vagy hívóképek) térbeli elhelyezése Dallamrajz, a szöveg szótagjainak (vagy hívóképek) térbeli elhelyezése A már ismert dallamhangok szolmizációs nevének megállapítása (tanítói irányítással), hanglépcső, hangoszlop A már ismert dallamhangok szolmizációs nevének megállapítása (tanítói irányítással), hanglépcső, hangoszlop Az új hang viszonyítása az ismertekhez (magasabb-mélyebb, lépés-ugrás) Az új hang viszonyítása az ismertekhez (magasabb-mélyebb, lépés-ugrás)

12 Tü- lán- zet szek, got szek vi- mi ? ? ? ? dó

13

14 3. Az új hang tudatosítása Nevének, betűjelének, kézjelének megismertetése Nevének, betűjelének, kézjelének megismertetése A tudatosításra kiválasztott motívum lejegyzése a vonalrendszerben/kottakirakón A tudatosításra kiválasztott motívum lejegyzése a vonalrendszerben/kottakirakón A motívum szolmizált éneklése A motívum szolmizált éneklése A teljes dal szöveges éneklése A teljes dal szöveges éneklése 4. Alkalmazó ellenőrzés: korábban tanult dalokból azonos/hasonló reláció utószolmizálása A hangzás – név – jel asszociációs kapcsolat kialakítása, megerősítése a következő órák készségfejlesztési feladata.

15 Speciális eset: a szó-mi hangokat egyszerre tudatosítjuk 1. Dallamelvonás, mozgás, dallamrajz, ikonikus ábrázolás még változatosabb és alaposabb legyen! 2. Gyerekek szolmizált éneklés közben kézjellel mutatják. E tevékenység szintén nagyobb súlyt kapjon! 3. Vonalrendszerbeli elhelyezkedés megfigyeltetése (vagy vonalközbe kerül mindkettő, vagy vonalra) 4. Elhelyezés kottakirakón


Letölteni ppt "Az előkészítő időszak dallami feladatai. Dallami ismeretek kialakítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések