Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Továbblépés 4. Mózes13.-14. rész Józsué 1. rész Továbblépés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Továbblépés 4. Mózes13.-14. rész Józsué 1. rész Továbblépés."— Előadás másolata:

1 Továbblépés 4. Mózes rész Józsué 1. rész Továbblépés

2 „egy lépésre” az Ígéret földjétől
2Mózes6,2-8 Én vagyok az ÚR! Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azon a néven, hogy az ÚR, nem voltam ismert előttük. Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. Meghallottam én Izráel fiainak a panaszkodását is amiatt, hogy az egyiptomiak szolgai munkára kényszerítik őket, és emlékszem szövetségemre. Ezért mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok az ÚR, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én, az ÚR vagyok a ti Istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyre nézve megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt. Azért nektek fogom adni örökségül. Én vagyok az ÚR.

3 „egy lépésre” az Ígéret földjétől
Tíz csapás Szabadulás Vörös tenger Felhőoszlop, Tűzoszlop Zúgolódás, aranyborjú Csodák, manna, fürjek Törvény, szövetség ládája, papi szolgálat, léviták Megérkezés az Ígéret földjéhez

4 Helyzetértékelés Elhívás, elindulás Odaszánás, közös cél
Kudarcok, bukások, próbák, hibák, Csodák, Isten Szava hozzánk, Helyreállás Megtérések, Eredmények, Sikerek, Elhívások, Növekedés,

5 Helyzetértékelés Jól értékelni a múltat :ELFELEJTENI-EMLÉKEZNI
Tanulni a hibáinkból ! Értékelni a sikereket ! Mi a JELEN helyzetem? Egyéni életem Gyülekezet Jövőképem ? Elhívásom Gyülekezet látása

6 Továbblépés feltérképezése
Isten adott utasítást 4. Mózes 13,1-3 Az ÚR így beszélt Mózeshez: Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izráel fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán-pusztából az ÚR parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izráelben

7 Továbblépés feltérképezése
Megvolt a konkrét feladatuk 4. Móz 13,18-20 Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok? Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik: táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld: kövér-e vagy sovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből! Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak.

8 Továbblépés feltérképezése
Korrekten feltérképezték a terepet 4. Mózes 13,21-24 Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet, a Cin-pusztától egészen Rehóbig, a hamáti úton. A Délvidéken át mentek föl, és Hebrónig jutottak. Anák ivadékai, Ahiman, Sésaj és Talmaj éltek ott. - Hebrón hét esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Cóan. Amikor eljutottak az Eskól-völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskól-völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izráel fiai. 

9 Továbblépés feltérképezése
A feltérképezés értékelése rész 4. Mózes 13,25-27 Negyven nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek, és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izráel fiainak egész közösségéhez a Párán-pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták: Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse! 

10 Továbblépés feltérképezése
A feltérképezés értékelése rész 4. Mózes 13,25-27 De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott! A Délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebúsziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Káléb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta: Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták: Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izráel fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták: Az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait! A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk.

11 Továbblépés feltérképezése
Isten adott utasítást Megvolt a konkrét feladatuk Korrekten feltérképezték a terepet A feltérképezés értékelése rész A feltérképezés értékelése rész Kulcskérdés: HIT

12 Továbblépés feltérképezése – Vecsés - Gyülekezetünk, környező települések
Isten adott utasítást – Látásunk, Év eleji böjt és ima Megvolt a konkrét feladatunk – több csoportban… Láttunk egy csomó lehetőséget… A feltérképezés értékelése- 1. rész-Istennek van terve A feltérképezés értékelése- 2. rész – „kevés vagyok” Kulcskérdés: HIT

13 Döntés

14 Vissza a biztonsághoz 1. Mózes14,1-4 Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izráel fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában! Miért akar bevinni minket az ÚR arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak: Válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba!

15 Bukás okai Félelem - elfogyott az Istenbe vetett hit !!
már jó volt bolyongani a pusztában - elkényelmesedett állapot a vezetők felelőssége válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba - megfutamodás

16 Sátán nem akarja, hogy továbblépjünk !!
„jogos félelmek” Kényelmes állapot – elértünk valamit…. Vezetők: - Nem bánja, ha egységesen látjuk, hogy mit tehetnénk, csak ne legyünk egyek a továbblépésben… Célja, hogy ne érjük el a célt, hogy valamilyen módon megfutamodjunk !

17 Döntés

18 Továbblépés Nem dacból, és lelkifurdalásból (4.Móz.14,39-45)
Nem csak azért, mert tudjuk, hogy mit kellett volna tenni… Döntés: Nem a meghátrálás emberei vagyunk ! Hitben – „nem a láthatókra, hanem a láthatatlanra”

19 Továbblépés : Hit és odaszánás
Józsué hite: 4.Móz.14,8-9 Ha az ÚR kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az ÚR ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az ÚR velünk van! Ne féljetek tőlük! A nép egysége, elszántsága: Józs1, Azok pedig ezt válaszolták Józsuénak: Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és megyünk mindenhová, ahová csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogyan Mózesre hallgattunk, csak legyen veled is Istened, az ÚR, ahogyan Mózessel vele volt. Halállal lakoljon mindenki, aki ellene szegül parancsodnak, és nem hallgat szavadra, bármit is parancsolsz neki. Csak légy erős és bátor!

20 Továbblépés Vissza az alapokhoz / Isten mindezt először nekünk, a vezetőknek mondta ! Ima, kapcsolat Istennel való járás megújulni az elhívásban Odaszánni az életünket Első helyre helyezni Jézust Hitbeli lépések

21 Továbblépés Megerősödve, eggyé válva a látásunkban A feladat: Isten arra hívja a gyülekezetünket, hogy hitelesen bemutassuk Őt, átadjuk az evangéliumot a Vecsés és vonzáskörzetében élő embereknek, hogy közösségünk növekedjen hitben és számban egyaránt és új gyülekezetek jöjjenek létre. A keret: Fontosnak tartjuk, hogy Jézus Krisztus igazi tanítványaivá váljunk, felismerjük a Szentlélektől kapott ajándékainkat és azt használni is tudjuk. Az a vágyunk, hogy élő, formálható közösség maradjunk, nyitottak a Szentlélek vezetésére. Az erőforrás: Krisztus testeként közösségben vagyunk egymással és Ővele; arra törekszünk, hogy minden, ami a gyülekezetünkben történik, váljon Isten dicsőségére és tegye híressé az Ő nevét.

22 Továbblépés Vezetők Lelkipásztor - Isten új vezetővel vitte be a népet .. Ha Istennek ez lesz a terve, akkor az lesz a jobb ! …DE… Most a lehető legjobban mind itt vagyunk, és elkötelezettek vagyunk arra, hogy a következő lépést együtt tegyük meg !

23 Továbblépés Vecsés - még nem értük el a célt !
Középpontban az evangélium hirdetése ! Új Biblia felfedező csoportok Meglévő programjainkban szükség van odaszánt emberekre Tanítványozás – egyéni és szolgálócsapatban Tanulás-ismeret – helyi és meglévő Biblia iskola Lelki gondozás – életrendezés lehetősége Lelkipásztori fogadóra – Csütörtök délelőtt

24 Továbblépés Környező települések
Pestlőrinc – Ézs43,18-19 Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Isten elhívott, hogy Pestlőrincen Gyülekezetet plántáljunk. Következő lépés: Imacsoport – ebbe néha a Gyülekezetet bevonjuk. Feladat: Megérteni, hogy milyen módon induljunk, és felkészülni rá.

25 Továbblépés Környező települések
Péteri– Téglási és Szögedi család és Anett is ott lakik… - Együtt is keresik Isten vezetését Női Biblia felfedező csoport Új Biblia felfedező csoportok indulása Nyitottság az új lehetőségekre: iskola, angol..

26 Továbblépés Környező települések Üllő –
Biblia felfedező csoportok elindítása Nyitottak vagyunk Isten vezetésére

27 Továbblépés Környező települések Inárcs –
Szociális segítségnyújtás - Evangélium megosztása Nyári tábor - Nyitottság : lehetőség lenne heti egy alkalmat tartani.. - imádkozunk elhívásért

28 Továbblépés Környező települések
Pilis - női Biblia felfedező csoport indulása Pécel, Gyömrő, Vasad, Albertirsa….

29 Döntés


Letölteni ppt "Továbblépés 4. Mózes13.-14. rész Józsué 1. rész Továbblépés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések