Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.A koncessziós szerződés megkötése 2.A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 3.A koncessziós szerződés megszűnése 4.A szerződéses kötelezettségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.A koncessziós szerződés megkötése 2.A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 3.A koncessziós szerződés megszűnése 4.A szerződéses kötelezettségek."— Előadás másolata:

1

2 1.A koncessziós szerződés megkötése 2.A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 3.A koncessziós szerződés megszűnése 4.A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése 5.A dohányforgalmi Adatgyűjtő Rendszer 6.Kapcsolattartás, információs áramlás

3 A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység a 2012. évi CXXXIV. törvény alapján az állam (képviseletében: a nemzeti fejlesztési miniszter) kizárólagos hatáskörébe tartozik, melynek gyakorlását a megkötött koncessziós szerződéssel engedi át. A nemzeti fejlesztési miniszter a 2012. évi CXXXIV. törvény alapján az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az alábbi feladatok ellátására alapította: – pályáztatás (pályázati kiírás, elbírálás, koncessziós szerződés megkötésének előkészítése) – szerződésben foglalt kötelezettségek ellenőrzése – dohánykereskedelmi forgalmi adatok gyűjtése (244/2013. VI.30. Korm. rendelet)

4 Szerződést kötő felek: – koncesszióba adó (nemzeti fejlesztési miniszter) – koncesszió jogosult (a koncessziós pályázaton nyertes magánszemély) – koncessziót gyakorló (a koncesszió jogosultja dönt a koncesszió gyakorlás módjáról (egyéni vállalkozás, betéti társaság vagy közkereseti társaság, mely működési forma a későbbiekben sem változtatható meg) Koncessziós szerződés főbb elemei: – szerződés tárgya: az állam által átengedett dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása, mely jogosultság egyben ellátási kötelezettséget is jelent a dohánytermék kiskereskedelem folytatására – kötelezettségek: pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése (nincs lehetőség módosításra) szerződésben meghatározott kötelezettségek – a szerződés megszűnésének esetei koncesszió jogosult részéről felmondás objektív megszűnés szubjektív megszűnés Egyetemleges felelősség

5 Pályázatban vállalt kötelezettségek megnyitás nyitva tartás foglalkoztatási kötelezettség képzési kötelezettség Szerződésben vállalt kötelezettségek: koncessziós díj fizetési kötelezettség azonnali beszedési megbízás az NFM javára széles termék választék arculati kötelezettségek adatszolgáltatási kötelezettség együttműködési kötelezettség

6 megnyitás Vállalt határidőben, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül meg kell nyitni, a tevékenységet el kell kezdeni. nyitva tartás A pályázati vállalásban tett nyilatkozat alapján kell nyitva tartani, ez az alábbi lehet Nyitvatartási idő munkanapon: napi legalább 4 óra napi legalább 8 óra napi legalább 12 óra Nyitvatartási idő szombaton: legalább 4 óra legalább 8 óra Ha nem tett ilyen vállalást a pályázatában, legalább hetente minimum 5 napon, naponta minimum 4 órán át kell nyitva tartani. Nyitva tartási kötelezettség megszegése miatt 6. szerződésszegő naptól kötbérfizetési kötelezettség keletkezik, mértéke 10.000 Ft/szerződésszegő nap

7 foglalkoztatási kötelezettség Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása A pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy foglalkoztatása Pályázati vállalása alapján 1 személy foglalkoztatása (aki a fentiek közül valamelyiknek megfelel) vagy 2 személy foglalkoztatása (egyik megváltozott munkaképességű, másik a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy) képzési kötelezettség Vállalása szerint a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt vesz

8 koncessziós díj fizetési kötelezettség Díj alapja a település adott évet megelőző év január 1-én aktuális lélekszáma, jelenleg 2013.01.01-i KSH hivatalos lélekszám Díjfizetés esedékessége szerződés szerint, 2014.07.01-2015.06.30 közti időszakra 2014.06.01 Utalás módja: számlán szereplő számlaszámra, lehetőség szerint koncessziónként külön, utalási közlemény a számla sorszáma Mikortól kell fizetni: szerződés gyakorló általi aláírásától kezdődően törtidőszakra, majd minden év július 1-től következő év június 30-ig.

9 azonnali beszedési megbízás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javára Koncessziót Gyakorló esetében kötelező valamennyi bankszámlaszámra megadni. Kivétel: Szerencsejáték Zrt. részére fenntartott bankszámla a bank igazolása mellett Koncesszió Jogosult esetében bankszámla hiányáról tett nyilatkozat mellett nem kell http://nemzetidohany.hu/assets/Nyilatkozat-bankszámla- hiányáról_2013.09.10..pdf formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján http://nemzetidohany.hu/assets/felhatalmazólevél-beszedési-megbizásra.pdf bankszámla megszüntetése esetén a minisztérium előzetes jóváhagyásának kérése az inkasszó levételéhez: palyazatkezeles@nemzetidohany.hu címen

10 széles termék választék Legalább három különböző, magyarországi illetőségű dohánygyár és legalább három különböző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár által gyártott dohánytermékek a Jogosult/Koncessziót gyakorló által üzemeltetett dohányboltban (annak polcán) legalább 10-10-10 %-os arányban megjelennek arculati kötelezettségek Koncessziós szerződésben meghatározott méretű, formájú, arculatú „Nemzeti Dohánybolt„ felirat (cégtábla) és kör alakú cégér kihelyezése a koncessziós szerződésben meghatározottak szerint Kör alakú cégért a Nemzeti Dohánybolt külső homlokzatára Cégtáblát a Nemzeti Dohánybolt külső homlokzatára, a bejárat fölött, 2000 fő alatti településen levő elkülönített hely esetén a cégtáblát az elkülönítést biztosító felületre kell kihelyezni

11 adatszolgáltatási kötelezettség Jogszabályi kötelezettség is a 244/2013. (VI.30.) Korm. rendelet alapján lásd. 5. pont együttműködési kötelezettség NAV engedély megküldése NAV szüneteltetési engedély megküldése adatváltozási adatlap http://nemzetidohany.hu/assets/AdatvaltozastBejelentoAdatlap_20130614.pdf Adatváltozás bejelentő

12 http://nemzetidohany.hu/assets/AdatvaltozastBejelentoAdatlap_20130614.pdf

13 A szerződés megszűnésével: a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság a megszűnés időpontjától tovább nem folytatható (NAV engedély megléte esetén sem!) az ND Nonprofit Zrt. az illetékes Vámigazgatóságot tájékoztatja Rendes felmondás a Koncesszió Jogosult és a Gyakorló részéről: együttes írásbeli nyilatkozat 6 hónapos felmondási idő a nyilatkozattól ellátási kötelezettség a felmondás alatt A felmondási idő alatti szüneteltetéshez a vámhatóság engedélye szükséges.

14 Azonnali hatályú felmondás a Koncesszióba adó részéről A felmondás a Jogosult/Gyakorló által átvételtől hatályos Okai lehetnek: – Koncessziós társaság alapító okiratának nem megfelelősége – Fizetési késedelem – Jelentős kötelezettségszegés – Valótlannak bizonyult nyilatkozat – Ellátási kötelezettség nem megfelelő teljesítése – Kizáró okok utólagos felmerülése, felszámolási eljárás indulása – Koncessziós társaságban tagsági jogviszony változása ND jóváhagyás nélkül – Egyéb eset Objektív megszűnés Azonnali automatikus megszűnés okai: – Időtartam lejárt – Választott működési forma határidőre nem teljesült – Egyéni vállalkozó elhalálozása – Gyakorló gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése – Jogosult tagi minősége a Koncessziót gyakorlóban megszűnt – Jogosult felelőssége korlátozottá vált – Vámhatósági engedély megküldésének elmulasztása – Vámhatósági engedély visszavonása – Tevékenység meg nem kezdése hat hónapon belül – Jogosult elhalálozása, kivéve Koncessziós Társaság esetén öröklés – Jogosultság nem gyakorlása 60 napon túl

15 A koncessziós szerződés ellenőrzése kapcsán Koncesszió Jogosult és Gyakorló köteles az ND Nonprofit Zrt.-vel együttműködni, az észrevételeknek megfelelően eljárni, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolni, illetve alkalmazottaival pótoltatni. Az ellenőrzést ND Nonprofit Zrt. Ellenőrzési szakterülete végzi az alábbi módszerekkel: helyszíni ellenőrzés (tervezetten évente) – Az ellenőr megbízólevéllel, fényképes azonosító kártyával és ND Nonprofit Zrt. ellenőrzési jegyzőkönyvvel rendelkezik – Az ellenőrzés a koncessziós szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségre és a törvényben meghatározottak teljesítésére kiterjedhet – Az ellenőrzésről jegyzőkönyv kerül felvételre, mely aláírásra és egy példány átadásra kerül – Az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételek a Jogosult részéről a jegyzőkönyvbe feljegyezhetők – NAV vagy NFH hatáskörébe tartozó eltérésekről közérdekű bejelentést tesz az ND Nonprofit Zrt, mely alapján a hatóságok részéről ellenőrzés várható adminisztratív ellenőrzés – dokumentumok bekérése a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére

16 Megnevezés Nemzeti dohányboltok száma koncessziós szerződéssel működő6007 kijelöléssel működő479 Összes működő dohánybolt6486

17 Adatgyűjtő Rendszer Nemzeti dohánybolt Minősített szoftvergyártó 45 db Termékregisztrátori forgalmi adatok - késleltetett időszaki mutatószámok - saját online Hatóságok NAV, KSH ND Nonprofit Zrt. hiba jelölések visszaírása Termékregisztrátor 25 db ND Nonprofit Zrt. 195 kijelölt egyszerűsített ONLINE adatszolgáltatás 6007 koncesszió tulajdonos, 479 Kijelölt

18 ND Nonprofit Zrt. által biztosított törzsállomány – 25 termékgyártó » 2352 db cikk » 5052 db árszint ~6000 dohányboltból napi 3-6 millió beérkező adat Adatrögzítés módszere: online pénztárgépen vagy egyedi számítógépen működő készletforgalmi adatrögzítés – Napi készlet mozgások küldése naponta több alkalommal – Napi nyitó készlet adatok naponta egy alkalommal napi nyitókészlet +- napi készletmozgások=napi zárókészlet=következő napi nyitókészlet 45 minősített szoftver által biztosított adattovábbítás, adatfeldolgozás – Adattovábbítás minőségére nincs szoftver gyártói felelősség – A szoftvergyártók a Nemzeti Dohányboltnak nem biztosítanak visszacsatolást az ND Nonprofit Zrt. részére megküldött adatokról nincs információ a NAV részére megküldött adatokról Az adatminőség biztosítása érdekében az ND Nonprofit Zrt. feladata – a hibák kiszűrése, jelzése az adatbázisban – a szoftvergyártók felszólítása a hibák megszűntetésére (újra minősítés) – dohányboltok részére visszacsatolás a beküldött adatokról

19 Jellemzően előforduló hibák: Irreális mennyiségek megadása – pl.: vonalkód vagy egységár szerepeltetése az értékesített mennyiség mezőben. Amint észlelik a hibát, sztornó bizonylatot kell készíteni. Ha kérdés merül fel, azt a szoftvergyártóval kell egyeztetni. Kedvezmény rögzítése a dohánytermékre – Jellemzően nem létező árszint javítása miatt – Ez szigorúan tilos, a NAV is ellenőrzi. A nem létező árszinteket le kell jelenteni az ND Nonprofit Zrt. felé. Helytelen előjellel történő adatfelvitel – Minden mozgásnem pluszosan keletkezik. A nyugta sztornónak is van például mozgásnem kódja, nem a nyugtás értékesítés mozgásnemét kell mínuszosan kezelni. Bizonylatok irreális dátummal – Minden nap ellenőrizni kell a beállított dátumokat a számítógépen és az on-line kasszán. Nem létező vonalkódok feltöltése – Fokozottan figyelni kell a vonalkód rögzítésére, illetve minden esetben a legkisebb csomagolási egység vonalkódját kell szerepeltetni! (Például cigaretta kartonos értékesítés esetében is a doboz vonalkódját kell rögzíteni.) Értékesítésen kívüli készletmozgások nem naprakész vezetése ( negatív készletek ) Tubákok besorolása – 2014. ápr. 24-től nem jövedékiadó-köteles dohánytermékek közé átsorolásra került, ha valahol nem így van nyilvántartva, ott változtatni kell a besorolást (7 cikk)

20 CÉL: Adatrögzítési hibák feltárása Szoftverhibák feltárása Dohányboltok adatteljesség ellenőrzésének biztosítása Adatminőség javítása ESZKÖZÖK: – Termék regisztrálások ellenőrzése közvetlenül az ND Nonprofit Zrt. törzsadattárából Nem létező termékre, árra új termék regisztrálási kérés automatikus e-mail üzenettel a gyártó felé közvetlenül – ND Nonprofit Zrt. részére megküldött napi forgalmi összérték adatról lekérdezés biztosítása – ND Nonprofit Zrt. megküldött napi nyitókészlet adathoz göngyölt napi forgalmi adatok alapján képzett zárókészlet adatról tájékoztatás

21 Kapcsolattartás formái: közvetlen módon – Nemzeti Dohányboltok helyszíni ellenőrzése – Ügyfélszolgálat Ügyfélfogadás helye: 1136 Budapest, Pannónia utca 35-37. fsz. 1. Ügyfélfogadási idő: Munkanapokon hétfőtől péntekig 9.00 - 15.00 óra – Koncesszió Jogosultak és Gyakorlók részére e-mail üzenet küldése közvetett módon – Telefonos Ügyfélszolgálat: Hétköznapokon 8:30 – 16:00 óráig: +36 1 795 22 26 +36 1 795 19 71 – ND Nonptrofit Zrt. web oldala: www.nemzetidohany.hu (közlemények)www.nemzetidohany.hu – Elektronikus levélcímek Számlázással, fizetési felszólítással, koncessziós díj pénzügyi rendezésével kapcsolatos kérdések: penzugy@nemzetidohany.hu penzugy@nemzetidohany.hu Dohánytermék kiskereskedelmi engedély másolatának, nyitvatartási időről tájékoztatás, ezek változásainak megküldése, ellenőrzéssel kapcsolatos adatközlések: ellenorzes@nemzetidohany.huellenorzes@nemzetidohany.hu Szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumok: palyazatkezeles@nemzetidohany.hupalyazatkezeles@nemzetidohany.hu Nemzeti Dohánybolt kialakításával, arculatával kapcsolatos kérdések: arculat@nemzetidohany.huarculat@nemzetidohany.hu – Postai levélcím: 1398 Budapest, Postafiók 562

22

23 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "1.A koncessziós szerződés megkötése 2.A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése 3.A koncessziós szerződés megszűnése 4.A szerződéses kötelezettségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések