Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dohánytermék kiskereskedők szakmai képzése ND Nonprofit Zrt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dohánytermék kiskereskedők szakmai képzése ND Nonprofit Zrt"— Előadás másolata:

1 Dohánytermék kiskereskedők szakmai képzése ND Nonprofit Zrt. 2014.

2 Az ND Nonprofit Zrt. és a Nemzeti Dohányboltok kapcsolat rendszere
A koncessziós szerződés megkötése A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése A koncessziós szerződés megszűnése A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése A dohányforgalmi Adatgyűjtő Rendszer Kapcsolattartás, információs áramlás

3 ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység a évi CXXXIV. törvény alapján az állam (képviseletében: a nemzeti fejlesztési miniszter) kizárólagos hatáskörébe tartozik, melynek gyakorlását a megkötött koncessziós szerződéssel engedi át. A nemzeti fejlesztési miniszter a évi CXXXIV. törvény alapján az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot az alábbi feladatok ellátására alapította: pályáztatás (pályázati kiírás, elbírálás, koncessziós szerződés megkötésének előkészítése) szerződésben foglalt kötelezettségek ellenőrzése dohánykereskedelmi forgalmi adatok gyűjtése (244/2013. VI.30. Korm. rendelet)

4 1. Koncessziós szerződés megkötése
Szerződést kötő felek: koncesszióba adó (nemzeti fejlesztési miniszter) koncesszió jogosult (a koncessziós pályázaton nyertes magánszemély) koncessziót gyakorló (a koncesszió jogosultja dönt a koncesszió gyakorlás módjáról (egyéni vállalkozás, betéti társaság vagy közkereseti társaság, mely működési forma a későbbiekben sem változtatható meg) Egyetemleges felelősség Koncessziós szerződés főbb elemei: szerződés tárgya: az állam által átengedett dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása, mely jogosultság egyben ellátási kötelezettséget is jelent a dohánytermék kiskereskedelem folytatására kötelezettségek: pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése (nincs lehetőség módosításra) szerződésben meghatározott kötelezettségek a szerződés megszűnésének esetei koncesszió jogosult részéről felmondás objektív megszűnés szubjektív megszűnés

5 2. A szerződésben vállalt kötelezettségek
Pályázatban vállalt kötelezettségek megnyitás nyitva tartás foglalkoztatási kötelezettség képzési kötelezettség Szerződésben vállalt kötelezettségek: koncessziós díj fizetési kötelezettség  azonnali beszedési megbízás az NFM javára széles termék választék arculati kötelezettségek adatszolgáltatási kötelezettség együttműködési kötelezettség

6 Pályázatban vállalt kötelezettségek – Megnyitás, nyitva tartás
Vállalt határidőben, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 6 hónapon belül meg kell nyitni, a tevékenységet el kell kezdeni. nyitva tartás A pályázati vállalásban tett nyilatkozat alapján kell nyitva tartani, ez az alábbi lehet Nyitvatartási idő munkanapon: napi legalább 4 óra napi legalább 8 óra napi legalább 12 óra Nyitvatartási idő szombaton: legalább 4 óra legalább 8 óra Ha nem tett ilyen vállalást a pályázatában, legalább hetente minimum 5 napon, naponta minimum 4 órán át kell nyitva tartani. Nyitva tartási kötelezettség megszegése miatt 6. szerződésszegő naptól kötbérfizetési kötelezettség keletkezik, mértéke Ft/szerződésszegő nap Megnyitás A Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló kizárólag a Területen (Budapest esetében a Kerületen) belül folytathatja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet! 2000 fő alatti településen elkülönített helyen is folytatható a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység. 2000 fő fölötti településen dohányboltban folytatható a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység. Dohánybolt és elkülönített hely jogszabályi definíciói és az elhelyezkedéssel kapcsolatos részletszabályok a évi CXXXIV. törvényben és a 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendeletben találhatók. A vámhatósági engedélyre vonatkozó kérelem benyújtása előtt a megfelelő helyszín kiválasztásakor a jogszabályokban előírtakra kell figyelemmel lenni. A Jogosult a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez esetlegesen szükséges további hatósági engedélyeket, hozzájárulásokat saját költségén köteles beszerezni, illetve a jogszabályokban vagy a Pályázati kiírásban előírt, illetőleg a Pályázatban vállalt egyéb feltételeket saját költségén köteles megteremteni. Szubjektív határidő elmulasztása esetén a koncessziós szerződés felmondható azonnali hatállyal a Koncesszióba adó által. Objektív határidő elmulasztása esetén a koncessziós szerződés automatikusan megszűnik. Nyitva tartás Amennyiben a Jogosult a tevékenységét megkezdte, azonban ezt követően az ellátási kötelezettségét a nyitva tartást tekintve nem a koncessziós szerződés szerint teljesíti legalább 5 napon keresztül, ezt követően a 6. naptól kezdődően minden egyes szerződésszegéssel érintett nap után kötbérfizetési kötelezettség keletkezik. A kötbér napi mértéke Ft/szerződésszegéssel érintett nap. A 30. szerződésszegéssel érintett naptól a Koncesszióba adó a koncessziós szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a koncessziós szerződés szerinti valamely jelentős kötelezettségét (különös tekintettel a pályázatában beadott nyilatkozatokban vállalt nyitvatartási kötelezettségeire) súlyosan megszegi és a szerződésszegést nem orvosolja a Koncesszióba adó írásbeli – 15 napos póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem, a Koncessziós szerződés azonnali hatállyal felmondható. A koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem gyakorlása a koncessziós szerződés automatikus megszűnését eredményezi.

7 Pályázatban vállalt kötelezettségek – Foglalkoztatás, képzés
foglalkoztatási kötelezettség Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása A pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy foglalkoztatása Pályázati vállalása alapján 1 személy foglalkoztatása (aki a fentiek közül valamelyiknek megfelel) vagy 2 személy foglalkoztatása (egyik megváltozott munkaképességű, másik a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy) képzési kötelezettség Vállalása szerint a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt vesz Foglalkoztatás Aki a pályázati vállalásai között arra vállalt kötelezettséget, hogy megváltozott munkaképességű személyt vagy a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személyt foglalkoztat vagy az általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági társaságban megváltozott munkaképességű személy vagy a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik, köteles erre irányuló vállalását betartani. Aki a pályázati vállalásai között arra vállalt kötelezettséget, hogy megváltozott munkaképességű személyt és a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személyt foglalkoztat vagy az általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági társaságban megváltozott munkaképességű személy és a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik, köteles erre irányuló vállalását betartani. Megváltozott munkaképességű személy és álláskereső személy alatt a hatályos jogszabályok szerinti fogalomnak megfelelő személyt kell érteni. Amennyiben a pályázatában azt vállalta, hogy megváltozott munkaképességű személy vagy a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személyt foglalkoztat, abban az esetben 1 olyan munkavállaló foglalkoztatásával tesz eleget a kötelezettségének, aki valamelyik feltételnek megfelel megváltozott munkaképességű személy és a pályázat benyújtásának napján, e napot megelőzően legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személyt foglalkoztat, úgy két olyan munkavállaló foglalkoztatásával tesz eleget a kötelezettségének, amelyik közül az egyik munkavállaló megváltozott munkaképességű a másik álláskereső személy. Foglalkoztatás alatt a Munka Törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákat kell érteni. Amennyiben a pályázatban arra vállalt kötelezettséget, hogy a foglalkoztatott személyek közül legalább 1 személyt teljes, 8 órás munkaidőben foglalkoztat, úgy a munkavállalók közül legalább egy személyt teljes munkaidőben, napi 8 órában szükséges foglalkoztatni. Ez esetben javasolt a korábban álláskereső személy munkavállalót napi 8 órás foglalkoztatásra alkalmazni. Amennyiben a Jogosult vállalta, hogy a foglalkoztatott személyek közül legalább 1 személyt teljes, 8 órás munkaidőben foglalkoztat és vállalta, hogy foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől számított 5 éven túli időtartamban fenntartja, a vállalást úgy tudja teljesíteni, ha 1 fő vonatkozásában 5 éven túli időtartamban a foglalkoztatási jogviszonyt fenntartja. Amennyiben a szerződés fennállásának hatálya alatt – 5 éven túli időtartamra vonatkozó foglalkoztatási vállalás mellett - a korábban álláskereső státuszú személy munkaviszonya megszűnik, abban az esetben kell ismét legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személyt foglalkoztatni, amennyiben arra vállalt kötelezettséget, hogy megváltozott munkaképességű személyt és tartósan álláskereső személyt is foglalkoztat. Így tehát a pályázat benyújtását megelőző legalább 3 hónapja egybefüggően álláskereső személy helyett mindenképpen egy másik álláskereső személyt kell foglalkoztatni, ebben az esetben azonban megfelelő, ha az új munkavállaló egybefüggő álláskereső státusza a munkaviszony létesítését megelőző legalább 3 hónapja tart. Amennyiben a Jogosult vállalta, hogy a foglalkoztatott személyek közül legalább 1 személyt teljes, 8 órás munkaidőben foglalkoztat és a foglalkoztatását a koncessziós szerződés aláírását követően, a vállalt tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra vállalta, a vállalását azáltal már teljesítette, amennyiben a vállalt személyek közül legalább 1 fő vonatkozásában munkaviszonyt létesített. Abban az esetben, ha ezen személy munkaviszonya megszűnik, helyette másik munkavállalót nem szükséges alkalmazni. Amennyiben a Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a koncessziós szerződés szerinti valamely jelentős kötelezettségét (különös tekintettel a pályázatában beadott nyilatkozatokban vállalt foglalkoztatási kötelezettségeire) súlyosan megszegi és a szerződésszegést nem orvosolja a Koncesszióba adó írásbeli – 15 napos póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem, a Koncessziós szerződés azonnali hatállyal felmondható. Képzés A Jogosult köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó jogszabályokat az általa és/vagy a Koncessziót gyakorló által alkalmazott munkavállalók is ismerjék és betartsák. Ha a Jogosultnak és/vagy a Koncessziót gyakorlónak a pályázati eljárás során vagy a Koncessziós szerződésben tett bármely nyilatkozata utóbb valótlannak bizonyul, a Koncessziós szerződés azonnali hatállyal felmondható a Koncesszióba adó részéről.

8 Szerződésben vállalt kötelezettségek – Díjfizetési kötelezettség
koncessziós díj fizetési kötelezettség Díj alapja a település adott évet megelőző év január 1-én aktuális lélekszáma, jelenleg i KSH hivatalos lélekszám Díjfizetés esedékessége szerződés szerint, közti időszakra Utalás módja: számlán szereplő számlaszámra, lehetőség szerint koncessziónként külön, utalási közlemény a számla sorszáma Mikortól kell fizetni: szerződés gyakorló általi aláírásától kezdődően törtidőszakra, majd minden év július 1-től következő év június 30-ig. Koncessziós díjfizetés Jogkövetkezmények: késedelmi kamat fizetési kötelezettség, azonnali beszedési megbízás érvényesítése, lehetséges felmondási ok Tárgyévi számlát ig legkésőbb kézhez kell kapni, amennyiben ez nem történik meg, úgy érdemes fordulni, vagy a Társaság telefonos ügyfélszolgálati munkatársaihoz a honlapon található telefonszámokon

9 Szerződésben vállalt kötelezettségek – Azonnali beszedési megbízás
azonnali beszedési megbízás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium javára Koncessziót Gyakorló esetében kötelező valamennyi bankszámlaszámra megadni. Kivétel: Szerencsejáték Zrt. részére fenntartott bankszámla a bank igazolása mellett Koncesszió Jogosult esetében bankszámla hiányáról tett nyilatkozat mellett nem kell formanyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján bankszámla megszüntetése esetén a minisztérium előzetes jóváhagyásának kérése az inkasszó levételéhez: címen

10 Szerződésben vállalt kötelezettségek – Termékválaszték, arculat
széles termék választék Legalább három különböző, magyarországi illetőségű dohánygyár és legalább három különböző, nem magyarországi illetőségű dohánygyár által gyártott dohánytermékek a Jogosult/Koncessziót gyakorló által üzemeltetett dohányboltban (annak polcán) legalább %-os arányban megjelennek arculati kötelezettségek Koncessziós szerződésben meghatározott méretű, formájú, arculatú „Nemzeti Dohánybolt„ felirat (cégtábla) és kör alakú cégér kihelyezése a koncessziós szerződésben meghatározottak szerint Kör alakú cégért a Nemzeti Dohánybolt külső homlokzatára Cégtáblát a Nemzeti Dohánybolt külső homlokzatára, a bejárat fölött, 2000 fő alatti településen levő elkülönített hely esetén a cégtáblát az elkülönítést biztosító felületre kell kihelyezni Széles dohánytermék választék dohánygyár alatt a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény 100. § (1) bekezdés b) szerinti gyártóüzemet; nem magyarországi illetőségű dohánygyár esetén az adott nemzeti jognak megfelelő, a fentihez hasonló meghatározás alapján ilyennek minősülő üzemet kell érteni. A dohánygyár akkor minősül magyarországi illetőségűnek, ha ezen jogi személy dohánygyártó a fermentált dohány feldolgozásától az előállított kész dohánytermék becsomagolásáig tartó technológiai folyamatot kizárólag Magyarország közigazgatási területén belül végzi. Ha a Jogosultnak és/vagy a Koncessziót gyakorlónak a pályázati eljárás során vagy a Koncessziós szerződésben tett bármely nyilatkozata utóbb valótlannak bizonyul, a Koncessziós szerződés azonnali hatállyal felmondható a Koncesszióba adó részéről. Arculat A cégtábla téglalap alakú és a dohánybolt homlokzatán, a dohánybolt bejárata fölött – lehetőleg a bejárat szélességében – a nyílás felső sávjában helyezkedik el. Függönyfal vagy üveghomlokzat esetén a tábla a bejárat fölött, annak szélességével harmonizálva helyezendő el. Elkülönített hely esetén a „Nemzeti Dohánybolt” felirat az elkülönítésre szolgáló felületnek a szélességével megegyező méretben kerül elhelyezésre. A cégér kör alakú és a dohánybolt üzlethelyiségének homlokzati síkjára merőlegesen, függőlegesen jelenik meg. Az ND Nonprofit Zrt. jogosult a dohányboltra utaló egységes jelzés használatát, annak a dohánybolt homlokzati, vagy egyéb meghatározott részén való elhelyezését egyoldalú nyilatkozatával előírni a Jogosult/Koncessziót gyakorló számára, mely kötelezettségnek a Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles legkésőbb 45 napon belül – saját költségén – eleget tenni. Amennyiben a hatósági ellenőrzésnek nem minősülő ellenőrzési tevékenysége során a Koncesszióba adó vagy az ND Nonprofit Zrt. azt észleli, hogy a Jogosult a Pályázatában tett nyilatkozataitól eltérően, a Koncessziós szerződésbe ütköző módon végzi a dohány-kiskereskedelmi tevékenységet, megfelelő határidő tűzése mellett írásban felszólítja a Jogosultat a szerződésszerű működés helyreállítására. Amennyiben az ismételt ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a Jogosult határidőn belül e felszólításnak nem tett eleget, a Koncesszióba adó jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni. Közérdekű bejelentés hatósági ellenőrzés végett a fogyasztóvédelem felé.

11 Szerződésben vállalt kötelezettségek – Adatszolgáltatás, együttműködés
adatszolgáltatási kötelezettség Jogszabályi kötelezettség is a 244/2013. (VI.30.) Korm. rendelet alapján lásd. 5. pont együttműködési kötelezettség NAV engedély megküldése NAV szüneteltetési engedély megküldése adatváltozási adatlap Együttműködés A koncessziós szerződés ellenőrzése kapcsán a Jogosult és a Koncessziót gyakorló köteles az ND Nonprofit Zrt.-vel együttműködni. A szerződés megkötését követően a Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló kizárólag a Területen (Budapest esetében a kerületen belül) módosíthatja a dohánybolt üzemeltetési helyét, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínét azzal azonban, hogy az ehhez szükséges hatósági engedélyeket köteles előzetesen beszerezni, az egyéb szükséges feltételeket megteremteni és a helyszín megváltozásáról köteles a Koncesszióba adót legkésőbb 5 nappal a helyszín megváltoztatását megelőzően írásban tájékoztatni. A Jogosult/Koncessziót gyakorló köteles a dohánybolt tényleges megnyitását megelőző legalább 1 nappal az ND Nonprofit Zrt.-nek bejelenteni a megnyitás tervezett időpontját, valamint a dohánybolt pontos címét. A Jogosult/Koncessziót gyakorló a vámhatósági engedély visszavonására vonatkozó iratok másolatait köteles a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül megküldeni a Koncesszióba adó részére. Adatváltozás bejelentő

12 Adatváltozás bejelentő lap

13 3. A koncessziós szerződés megszűnése
A szerződés megszűnésével: a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnik a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság a megszűnés időpontjától tovább nem folytatható (NAV engedély megléte esetén sem!) az ND Nonprofit Zrt. az illetékes Vámigazgatóságot tájékoztatja Rendes felmondás a Koncesszió Jogosult és a Gyakorló részéről: együttes írásbeli nyilatkozat 6 hónapos felmondási idő a nyilatkozattól ellátási kötelezettség a felmondás alatt A felmondási idő alatti szüneteltetéshez a vámhatóság engedélye szükséges. Rendes felmondás a Koncesszió Jogosult és a Gyakorló részéről: együttes írásbeli nyilatkozattal, bármikor megtehető a 6 hónapos felmondási idő a felmondási nyilatkozat megtételétől számítandó ellátási kötelezettségnek maradéktalanul eleget kell tenni a felmondás alatt is A felmondási idő alatt a 181/2013. (VI.7.) Kormányrendelet szerinti szüneteltetésre a vámhatóság engedélye alapján van lehetőség.

14 A koncessziós szerződés megszűnése – további esetek
Azonnali hatályú felmondás a Koncesszióba adó részéről A felmondás a Jogosult/Gyakorló által átvételtől hatályos Okai lehetnek: Koncessziós társaság alapító okiratának nem megfelelősége Fizetési késedelem Jelentős kötelezettségszegés Valótlannak bizonyult nyilatkozat Ellátási kötelezettség nem megfelelő teljesítése Kizáró okok utólagos felmerülése, felszámolási eljárás indulása Koncessziós társaságban tagsági jogviszony változása ND jóváhagyás nélkül Egyéb eset Objektív megszűnés Azonnali automatikus megszűnés okai: Időtartam lejárt Választott működési forma határidőre nem teljesült Egyéni vállalkozó elhalálozása Gyakorló gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése Jogosult tagi minősége a Koncessziót gyakorlóban megszűnt Jogosult felelőssége korlátozottá vált Vámhatósági engedély megküldésének elmulasztása Vámhatósági engedély visszavonása Tevékenység meg nem kezdése hat hónapon belül Jogosult elhalálozása, kivéve Koncessziós Társaság esetén öröklés Jogosultság nem gyakorlása 60 napon túl Azonnali hatállyal történő felmondási okok a Koncesszióba adó által A felmondás a Jogosult és/vagy Koncessziót gyakorló által történő átvétellel hatályosul. A Koncesszióba adó jogosult a koncessziós szerződést azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: Koncessziós társaság alapító okiratának koncessziós szerződés szerinti nem megfelelősége Koncessziót gyakorló fizetési kötelezettségének késedelme (15 napos határidő eredménytelen eltelte esetén) a Jogosult és/vagy Koncessziót gyakorló Jelentős kötelezettségét (különösen a pályázatában beadott nyilatkozatokban vállalt nyitvatartási, foglalkoztatási, stb. kötelezettségeire) súlyosan megszegi, és a szerződésszegést nem orvosolja 15 napos póthatáridőn belül Jogosultnak és/vagy a Koncessziót gyakorlónak a pályázati eljárás során vagy a koncessziós szerződésben tett bármely nyilatkozata utóbb valótlannak bizonyul Koncessziót gyakorló a tevékenységét megkezdte, de ellátási kötelezettségét nem a szerződés 11. pontja szerint teljesíti Kiírásban rögzített kizáró okok utólag felmerültek a Jogosulttal vagy Gyakorlóval szemben (így különösen, ha a Koncessziót gyakorló ellen jogerős bírósági határozat alapján felszámolási eljárás indul) Koncessziós társaságban egyéb tagsági jogviszonybeli változások ND jóváhagyása nélkül (Pályázati Kiírás III. 6. pontja második bekezdés) Szerződésben és Pályázati kiírásban rögzített egyéb eset (pl. tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb kötelezettségét nem teljesíti) Objektív megszűnés A szerződés az alábbi okok bekövetkeztével azonnal automatikusan megszűnik: Szerződés 20 éves határozott időtartama lejárt Választott működési forma szerinti igazolási feltételek határidőben való nem teljesítése Egyéni vállalkozó elhalálozott (halált követő 30 nap elteltével) Koncessziót gyakorló gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése Jogosult tagi minősége a Koncessziót gyakorlóban megszűnt Jogosult felelőssége korlátozottá vált Vámhatósági engedély megküldésének elmulasztása Vámhatósági engedély visszavonása (erről szóló határozat jogerőre emelkedéskor) Tevékenység meg nem kezdése hat hónapon belül (gyakorlói aláírástól számítandó) Koncessziós társaság esetén a jogosult halála, amennyiben az örökösök az alábbiakat elmulasztják a Jogosult halálát követő 30 napon belül az ND Nonprofit Zrt.-nek írásban nem jelentik be a Koncessziós társaságba történő belépésüket 30 napon belül nem nyilatkoznak arról, hogy a koncessziós szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 6 hónapon belül nem igazolják a Koncessziót gyakorló cégkivonatának illetékes bíróság által kiállított eredeti példányának bemutatásával a tagsági jogviszonyukat. Koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem gyakorlása

15 4. A szerződéses kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése
A koncessziós szerződés ellenőrzése kapcsán Koncesszió Jogosult és Gyakorló köteles az ND Nonprofit Zrt.-vel együttműködni, az észrevételeknek megfelelően eljárni, az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótolni, illetve alkalmazottaival pótoltatni. Az ellenőrzést ND Nonprofit Zrt. Ellenőrzési szakterülete végzi az alábbi módszerekkel: helyszíni ellenőrzés (tervezetten évente) Az ellenőr megbízólevéllel, fényképes azonosító kártyával és ND Nonprofit Zrt. ellenőrzési jegyzőkönyvvel rendelkezik Az ellenőrzés a koncessziós szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségre és a törvényben meghatározottak teljesítésére kiterjedhet Az ellenőrzésről jegyzőkönyv kerül felvételre, mely aláírásra és egy példány átadásra kerül Az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételek a Jogosult részéről a jegyzőkönyvbe feljegyezhetők NAV vagy NFH hatáskörébe tartozó eltérésekről közérdekű bejelentést tesz az ND Nonprofit Zrt, mely alapján a hatóságok részéről ellenőrzés várható adminisztratív ellenőrzés dokumentumok bekérése a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére

16 5. Forgalmi Adatgyűjtő Rendszer
Megnevezés Nemzeti dohányboltok száma koncessziós szerződéssel működő 6007 kijelöléssel működő 479 Összes működő dohánybolt 6486

17 Forgalmi Adatgyűjtő Rendszer Szereplői
ONLINE adatszolgáltatás 6007 koncesszió tulajdonos, 479 Kijelölt Adatgyűjtő Rendszer Nemzeti dohánybolt Minősített szoftvergyártó db Termékregisztrátori forgalmi adatok - késleltetett időszaki mutatószámok - saját online NAV, KSH Hatóságok ND Nonprofit Zrt. hiba jelölések visszaírása Termékregisztrátor db 195 kijelölt egyszerűsített

18 Rendszer működése ND Nonprofit Zrt. által biztosított törzsállomány
25 termékgyártó 2352 db cikk 5052 db árszint ~6000 dohányboltból napi 3-6 millió beérkező adat Adatrögzítés módszere: online pénztárgépen vagy egyedi számítógépen működő készletforgalmi adatrögzítés Napi készlet mozgások küldése naponta több alkalommal Napi nyitó készlet adatok naponta egy alkalommal napi nyitókészlet +- napi készletmozgások=napi zárókészlet=következő napi nyitókészlet 45 minősített szoftver által biztosított adattovábbítás, adatfeldolgozás Adattovábbítás minőségére nincs szoftver gyártói felelősség A szoftvergyártók a Nemzeti Dohányboltnak nem biztosítanak visszacsatolást az ND Nonprofit Zrt. részére megküldött adatokról nincs információ a NAV részére megküldött adatokról Az adatminőség biztosítása érdekében az ND Nonprofit Zrt. feladata a hibák kiszűrése, jelzése az adatbázisban a szoftvergyártók felszólítása a hibák megszűntetésére (újra minősítés) dohányboltok részére visszacsatolás a beküldött adatokról

19 Készletforgalmi szoftver használata
Jellemzően előforduló hibák: Irreális mennyiségek megadása pl.: vonalkód vagy egységár szerepeltetése az értékesített mennyiség mezőben. Amint észlelik a hibát, sztornó bizonylatot kell készíteni. Ha kérdés merül fel, azt a szoftvergyártóval kell egyeztetni. Kedvezmény rögzítése a dohánytermékre Jellemzően nem létező árszint javítása miatt Ez szigorúan tilos, a NAV is ellenőrzi. A nem létező árszinteket le kell jelenteni az ND Nonprofit Zrt. felé. Helytelen előjellel történő adatfelvitel Minden mozgásnem pluszosan keletkezik. A nyugta sztornónak is van például mozgásnem kódja, nem a nyugtás értékesítés mozgásnemét kell mínuszosan kezelni. Bizonylatok irreális dátummal Minden nap ellenőrizni kell a beállított dátumokat a számítógépen és az on-line kasszán. Nem létező vonalkódok feltöltése Fokozottan figyelni kell a vonalkód rögzítésére, illetve minden esetben a legkisebb csomagolási egység vonalkódját kell szerepeltetni! (Például cigaretta kartonos értékesítés esetében is a doboz vonalkódját kell rögzíteni.) Értékesítésen kívüli készletmozgások nem naprakész vezetése (negatív készletek) Tubákok besorolása 2014. ápr. 24-től nem jövedékiadó-köteles dohánytermékek közé átsorolásra került, ha valahol nem így van nyilvántartva, ott változtatni kell a besorolást (7 cikk)

20 Dohánybolti internetes portál bevezetése
CÉL: Adatrögzítési hibák feltárása Szoftverhibák feltárása Dohányboltok adatteljesség ellenőrzésének biztosítása Adatminőség javítása ESZKÖZÖK: Termék regisztrálások ellenőrzése közvetlenül az ND Nonprofit Zrt. törzsadattárából Nem létező termékre, árra új termék regisztrálási kérés automatikus üzenettel a gyártó felé közvetlenül ND Nonprofit Zrt. részére megküldött napi forgalmi összérték adatról lekérdezés biztosítása ND Nonprofit Zrt. megküldött napi nyitókészlet adathoz göngyölt napi forgalmi adatok alapján képzett zárókészlet adatról tájékoztatás (Folyamatban van, bevezetés előtti fázis)

21 6. Kapcsolattartás, információs áramlás
Kapcsolattartás formái: közvetlen módon Nemzeti Dohányboltok helyszíni ellenőrzése Ügyfélszolgálat Ügyfélfogadás helye: Budapest, Pannónia utca fsz. 1. Ügyfélfogadási idő:  Munkanapokon hétfőtől péntekig óra Koncesszió Jogosultak és Gyakorlók részére üzenet küldése közvetett módon Telefonos Ügyfélszolgálat: Hétköznapokon 8:30 – 16:00 óráig: ND Nonptrofit Zrt. web oldala: (közlemények) Elektronikus levélcímek Számlázással, fizetési felszólítással, koncessziós díj pénzügyi rendezésével kapcsolatos kérdések: Dohánytermék kiskereskedelmi engedély másolatának, nyitvatartási időről tájékoztatás, ezek változásainak megküldése, ellenőrzéssel kapcsolatos adatközlések: Szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumok: Nemzeti Dohánybolt kialakításával, arculatával kapcsolatos kérdések: Postai levélcím: 1398 Budapest, Postafiók 562

22

23 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Dohánytermék kiskereskedők szakmai képzése ND Nonprofit Zrt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések