Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Eredményes fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Eredményes fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért"— Előadás másolata:

1 Eredményes fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért
Bethlendi András ügyvezető igazgató FBAMSZ XI. Biztosításszakmai Konferencia 2014. szeptember 22.

2 MNB-PSZÁF integráció oka és előnyei
2013. október 1-től a Magyar Nemzeti Bank látja el a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét Jegybanki és felügyeleti célok összehangolása, egyértelmű felelősségek; A jegybank végső hitelezői funkciója - erősebben ösztönzött a hatékony, proaktív felügyeletre; Bankunió (keretében integrált felügyeleti modell jön létre az eurozónában). Az összevonás oka A mikro- és makroprudenciális politika közötti összhang megteremtése; A felügyeleti, szabályozói eszközök optimális allokációja; Rendszerkockázatilag fontos pénzügyi intézmények kontrollálása; Hatékony válságkezelés, szanálás; Hatékonyabb nemzeti érdekérvényesítés a nemzetközi fórumokon; Költséghatékonysági szempontok. Előnyök forrás: AZ MNB PÉNZÜGYI FELÜGYELETI FUNKCIÓINAK MEGERŐSÍTÉSE Magyar Nemzeti Bank 2

3 Az MNB fő szervei és a felügyeleti stratégiája
A Monetáris Tanács, mint legfőbb stratégiai döntéshozó szerv; A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a felügyeleti feladatok végrehajtásával kapcsolatos szerv; Az igazgatóság, mint az MT és a PST döntéseinek végrehajtó szerve, valamint az MNB működésének irányítója; A felügyelőbizottság, mint a tulajdonosi ellenőrzés szerve. JÖVŐKÉP Stabil, versenyző, közbizalmat élvező pénzügyi szektor és az azt felügyelő, formáló erős MNB. KÜLDETÉS A pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása és támogatása, valamint a rendszer szereplőinek a rendszerbe és egymásba vetett bizalmának helyreállítása és megerősítése az integrált felügyeleti eszköztár segítségével. KÖZPONTI ÉRTÉKEK: STABILITÁS ÉS BIZALOM STRATÉGIAI CÉLOK Sokkellenálló-képesség növelése Pénzügyi rendszer hitelezési, finanszírozási képességének és készségének növelése KOCKÁZATALAPÚ FELÜGYELET AKTÍV SZABÁLYOZÓI SZEREP ERŐSEBB NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS EREDMÉNYES FOGYASZTÓVÉDELEM ÉS PIACFELÜGYELET HATÁROZOTT, IDŐBEN TÖRTÉNŐ JOGÉRVÉNYE-SÍTÉS NAPRAKÉSZ, INTEGRÁLT TUDÁSBÁZIS Egészséges, fenntartható verseny biztosítása INTEGRÁLT MŰKÖDÉS Magyar Nemzeti Bank

4 Pénzügyi Fogyasztóvédelem – szervezeti felépítése

5 A jól működő alkusz a fogyasztói érdekek képviselője
Az alkusz minden esetben: Az ügyfél megbízásából jár el, az ő igényeinek érvényesítésében működik közre; Teljes körű igényfelmérést végez; Kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést köteles elemezni; Az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő terméket kell ajánlania. Kiemelten fontos az ügyfelek megfelelő tájékoztatása, különösen: Arra vonatkozó felhívás, hogy az elvégzett elemzés nem érintette valamennyi biztosító termékét, illetve pontosan mely biztosítók termékeit érintette; Az ajánlott termék(ek) jellemzője; Életbiztosítási szerződések tekintetében a szerződést terhelő költségek, a díjfizetési kötelezettség mértékére és tartamára, szerződés visszavásárlásának feltételeire. Nyilatkozatok továbbításának elmaradása, illetve a késedelmes továbbítás – kiemelt jelentőségű terület. Magyar Nemzeti Bank

6 A jól működő alkusz a fogyasztói érdekek képviselője
Kezdeményezések a szektor részéről: FBAMSZ etikai kódex : Előnyei: tisztességes piaci magatartás követelményeinek meghatározása, az alkuszok függetlenségének hangsúlyozása, fogyasztói érdekek érvényesítésének elősegítése. Hátránya: nincs jogi kötelező ereje, szankciója. Előrelépés lenne: a törvényi kötelezettségeket konkretizálná, többletkötelezettséget vállalnának. Ha un. magatartási kódexnek minősülne (akkor a be nem tartása Fttv. sértésként szankcionálhatóvá válna). FBAMSZ - minősített alkuszok: szakmai minőségbiztosítási rendszer kiépítése. Kezdeményezések az MNB részéről: Ügyfelek tájékoztatása: FBAMSZ részvétel az MNB tájékoztató füzeteinek kidolgozásában és terjesztésében; Egységes igényfelmérő kidolgozása az életbiztosítási szerződéseket érintően. Szektor tájékoztatása: Biztosításszakmai napok. Magyar Nemzeti Bank

7 A biztosításközvetítőket érintő fogyasztói kérelmek száma, megoszlása
A biztosítás közvetítőkkel kapcsolatos közvetlen panaszbeadványok csekély számúak, de a biztosítói beadványok kapcsán ennél nagyobb számban indulnak ellenük vizsgálatok. Magyar Nemzeti Bank 7

8 Vizsgálati eljárások fajtái
Kérelemre és hivatalból indított fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás (egyedi ügyekben) Vizsgálati eljárások hivatalból: Fogyasztóvédelmi célvizsgálat (egy szolgáltatónál meghatározott témák vizsgálata); Fogyasztóvédelmi témavizsgálat (azonos témában több szolgáltatónál folytatott vizsgálat); Próba-ügyletkötés; Vizsgálat - együtt a prudenciális területtel; Tervben: évi rendszerességgel azonos témájú célvizsgálatok lefolytatása (panaszkezelés, tájékoztatási kötelezettség, biztosítási szakmai szabályok megtartása). Magyar Nemzeti Bank

9 Vizsgálati eljárások és tapasztalatok 2014. I. félévében
1. Egy online alkusz esetében : Kgfb ajánlatok továbbításának elmaradása, illetve késedelmes továbbítása; Kgfb szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozat továbbításának elmaradása, illetve késedelmes továbbítása; Az MNB a célvizsgálata során Ft összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki. 2. Egy kisebb alkusz esetében: A kgfb ajánlatot késedelmes továbbítja; A biztosító által küldött díjfelszólító, illetve törlésértesítő levelet nem továbbítja a fogyasztó részére. Az MNB egyedi ügyben Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki. Magyar Nemzeti Bank

10 Vizsgálati eljárások és tapasztalatok 2014. I. félévben
Másik alkusz esetében: Az ügyfelek a díjelmaradásról, valamint a szerződésük megszűnéséről nem értesültek, mert a díjfelszólító és a törlésértesítő dokumentumokat a biztosító az ajánlaton feltüntetett, az alkusz által létrehozott elektronikus levelezés címre küldte meg, amiről az alkusz nem tájékoztatta az érintett ügyfeleit. A fentiek miatt kgfb szerződések díj nemfizetéssel történő megszűnését követően az alkusz – az ügyfelek tudomása nélkül – új kgfb szerződést kötött az ügyfelek részére. (az eljárás jelenleg is folyamatban van) Magyar Nemzeti Bank

11 Biztosításközvetítők veszélyes több lábon állása
Biztosításközvetítői tevékenység kezdete Induló alkusz/pénzügyi tanácsadó intézmény tevékenységéhez MNB engedélyt kap Ügyfélbázis kialakítása Az engedéllyel rendelkező szervezet legális működése során saját ügyfeleiről adatbázist alakít ki Ügyfélbázis egyéb célú felhasználása A legális úton kialakított ügyfélbázis jogosulatlan, vagy bejelentés nélküli felhasználása Büntetőeljárás és felügyeleti bírság A jogosulatlan/ bejelentés nélkül végzett tevékenységért felügyeleti bírság kiszabása, az engedély nélküli tevékenység bűncselekménynek minősül ez esetben az MNB hivatalból feljelentést tesz Biztosításközvetítői tevékenység befejezése Jogosulatlan vagy bejelentés nélküli tevékenység végzése miatt az MNB eljárást indít és visszavonja a biztosításközvetí- tői engedélyt Magyar Nemzeti Bank

12 Konkrét piacfelügyeleti eljárásokból
2013. október 1-e óta a MNB piacfelügyeleti eljárása két biztosításközvetítői engedéllyel rendelkező társaságot érintett. A Civis Globál Brókerház Zrt. engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséért, a G7 Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. engedély nélküli függő ügynöki (meghatalmazotti) tevékenység végzése miatt került elmarasztalásra. Cég neve Biztosításközvetítési engedély kiadásának éve Károsított ügyfelek száma (fő) Bírság összege (Ft) Jogosulatlan tevékenység volumene (M Ft) Civis Globál Brókerház Zrt. 2012 ~600 ~1500 G7 Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. 2007 ~100 ~380 Magyar Nemzeti Bank

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 13


Letölteni ppt "Eredményes fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért"

Hasonló előadás


Google Hirdetések