Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial / Regional Planning.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial / Regional Planning."— Előadás másolata:

1 A Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial / Regional Planning – CEMAT) 2012. május

2 Résztvevők A Tanácsban Európa 47 tagállamának képviselői vesznek részt

3 Célok Közös célkitűzésük a fenntartható területi fejlődés megvalósítása az európai kontinensen A CEMAT 2010-ben elfogadott Moszkvai Deklarációja így fogalmaz: „A jövőbeni kihívások: az európai kontinens fenntartható területi fejlődése egy változó világban. A Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (CEMAT) összehozza az Európai Unió tagjait, és az EU-n kívüli országokat, ezzel egy egyedülálló fórumot jelent az európai kontinens jövőjének megvitatására, és az együttműködés és partnerség támogatására, tekintettel az új kihívásokra, és minden, a strukturális változások által generált területi folyamatra”.

4 A CEMAT alapítása 1970-ben Közös területfejlesztési témákon alapuló nemzetközi együttműködés fejlesztése gazdasági jólétből adódó növekvő regionális egyensúlytalanságok; a szolgáltatás alapú gazdaságok irányába való strukturális átalakulás; a nemzeti határokon átnyúló területi integráció.

5 Eredmények A CEMAT különösen értékes eredménye volt a közös előretekintő területfejlesztési doktrínák megalkotása és politikai elfogadása:  Az 1984-ben Torremolinosban elfogadott Európai Karta a Regionális/Területfejlesztésért  2000-ben Hannoverben elfogadott Európai Kontinens Fenntartható Területfejlesztésének Irányelvei

6 A CEMAT által támogatott területek Hangsúlyozza a demokrácia és az emberi jogok területi dimenzióit; Támogatja a szubszidiaritás és reciprocitás elveit a régiók és önkormányzatok területfejlesztési politikákba való aktív bevonása érdekében; Támogatja Európa sokszínű történeti és földrajzi öröksége egységének fennmaradását.

7 Négy évtized legfontosabb CEMAT dokumentumai

8 A Területrendezés európai Chartája A területrendezés európai Chartáját a Területrendezésért Felelős Miniszterek 6. Európai Konferenciáján fogadták el Spanyolországban Torremolinosban 1983. május 20-án. A Charta az Európa Tanács általános szövegeinek listáját egészíti ki; célja az, hogy a területrendezésen keresztül befolyásolja az európai és nemzeti politikai vonalvezetést, mely az európai regionális fejlődés kiegyensúlyozottságát, Európa népeinek pedig egészséges és kiváló minőségű környezetét biztosítsa.

9 Hannoveri Dokumentum: Az európai kontinens fenntartható területfejlesztési irányelvei "Az európai kontinens fenntartható fejlődésére vonatkozó irányelvek" című dokumentumot a regionális tervezésért felelős miniszterek 12. európai ülésén fogadták el az Európa Tanács tagországai 2000. szeptember 8-án Hannoverben. A dokumentum célja az, hogy a területfejlesztési politika minél jobban segítse a szociális kohézió elveinek érvényesülését. A közös irányelvek hozzájárulnak az európai transznacionális, interregionális együttműködési folyamatok megerősítéséhez.

10 Ljubljanai Nyilatkozat A fenntartható fejlődés területi dimenziójáról szóló nyilatkozatot az Európa Tanács tagállamainak regionális tervezésért felelős miniszterei Ljubljanában, 2003. szeptember 17-én, a Regionális Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (CEMAT) 13. Ülésén fogadták el. A Nyilatkozatban a tagországok elkötelezték magukat az Európai Kontinens fenntartható fejlődésének garantálása céljából a tevékenységek szinergikus hatásainak biztosítása mellett, és vállalták, hogy háromévente jelentést teszünk a CEMAT-nak és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának az Európai Kontinens fenntartható területfejlesztési irányelveinek megvalósításáról.

11 Nyilatkozat a Tisza vízgyűjtő területével kapcsolatos együttműködésről Magyarország, Románia, Szerbia és Montenegró, a Szlovák Köztársaság és Ukrajna regionális területi tervezésért felelős miniszterei az Európa Tanács 13. CEMAT ülésén, Ljubljanában 2003. szeptember 17-én írtak alá közös nyilatkozatot a Tisza vízgyűjtő területével kapcsolatos együttműködésről. A felek felismerték, hogy együttműködés szükséges a Tisza vízgyűjtő területének fenntartható területfejlesztése kérdésében, teljes körűen figyelembe véve az érintett térség természeti, kulturális és táji örökségét, ugyanakkor javítva a helyi lakosok életminőségét; ennek érdekében célul tűzték ki a területen a „CEMAT Innovatív régió” megalakítását.

12 Lisszaboni Nyilatkozat A Nyilatkozatot az Európai Unió tagállamainak területi/regionális tervezésért felelős miniszterei fogadták el 2006. október 27-én Lisszabonban a CEMAT 14. ülésén. A Lisszaboni Nyilatkozat elsődlegesen az alábbi témakörök köré szerveződik: a többközpontúság és a kormányzás elveinek és követelményeinek jelentősége és elismerése; Európa különleges földrajzi helyzetéből fakadó előnyök kihasználása; a területi kohézió és a területi integráció egységes megközelítése; Európa helyi és regionális hatóságainak szerep fokozása a fenntarthatóság elveinek megvalósításában; az egész Európára kiterjedő kohézió kialakítása az új tagállamok csatlakozásával. A Nyilatkozat legfontosabb megállapításai alapján a hálózatok növekvő jelentősége rendkívül fontos, éppen ezért szükséges az együttműködés és a hálózatépítés prioritásainak feltárása, továbbá a hálózatok fenntartható területfejlesztéshez való hozzájárulása.

13 Moszkvai deklaráció E deklarációt az Európai Unió tagállamainak területi és regionális tervezésért felelős miniszterei fogadták el 2010. július 9-én Moszkvában a CEMAT 15. plenáris ülésén. Részletesen tartalmazza a deklaráció a CEMAT 40 évének legfontosabb eseményeit, valamint a XXI. század legaktuálisabb társadalmi-gazdasági kérdéseit. Ilyen, a területfejlesztést is érintő téma, hogy a klímaváltozás, a népesség elöregedése és a társadalmi polarizáció hatékony területpolitikát kíván a tagországoktól, továbbá, hogy kiemelten indokolt az innovatív, fenntartható és kohéziós területi fejlődés támogatása egy olyan környezetben, amit a felgyorsult globalizáció jellemez, és ami biztosítja a válságot követő időszak gazdasági kihívásaival való sikeres szembenézést. Az új kihívásokkal való sikeres szembenézéshez a területi kormányzás minősége és hatékonysága kulcstényező, ez szintén nagyon fontos valamennyi tagország számára.

14 A CEMAT I. számú határozata az alapvető szolgáltatásoknak az európai kontinens fenntartható területfejlesztéséhez való hozzájárulásáról A határozatot az Európai Unió tagállamainak területi és regionális tervezésért felelős miniszterei fogadták el 2010. július 9-én Moszkvában a CEMAT 15. plenáris ülésén, melynek célja, hogy az „emberi jogok” dimenzióját a területfejlesztési szakpolitikákba integrálja, illetve hogy előmozdítsa a területi kohéziót. A találkozón megállapítást nyert, hogy az alapvető szolgáltatásoknak nincs egyetlen egységes meghatározása, viszont létezik közös álláspont arra vonatkozóan, hogy mely szolgáltatások tartoznak ide. Gyakorlatilag azok a szolgáltatások, amelyeknek mindenki számára elérhetőnek kell lenniük a megfelelő élethez, az emberi jogok tiszteletben tartásához, a megfelelő életszínvonal és az egészséges környezet biztosításához.

15 A CEMAT II. számú határozata a vidéki örökségről szóló páneurópai chartáról: a fenntartható területfejlesztés támogatása „a vidéki örökség, mint a területi kohézió egyik tényezője” A határozatot az Európai Unió tagállamainak területi és regionális tervezésért felelős miniszterei fogadták el 2010. július 9-én Moszkvában a CEMAT 15. plenáris ülésén. A CEMAT „Irányelvek az európai kontinens fenntartható területfejlesztéséhez” (2002) című, 1. számú ajánlása a tagállamok számára elismeri a kulturális örökség kiemelt értékét, amely növeli a települések és régiók vonzerejét, és a kulturális örökség értékének növelésével jelentősen hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, valamint a regionális identitástudat megerősítéséhez. Ez a határozat hozzájárul a „Vidéki területek” és a „Társadalom széles körű részvétele a területrendezési folyamatban” témákkal kapcsolatos irányelvek rendelkezéseinek végrehajtásához. A határozat a területek tényleges vagyonaként és erőforrásaként tekint a vidéki örökségre, az európai kontinens fenntartható fejlődésének egyik tényezőjeként és hajtóerejeként, amely meghatározó szerepet játszik a vidéki területek vonzóbbá tételében, valamint a város és a vidék közötti egyensúly kialakításában.

16 A részleteket illetően keresse fel a CEMAT magyarországi honlapját: www.cemat.hu


Letölteni ppt "A Területi Tervezésért Felelős Miniszterek Európai Konferenciája (Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial / Regional Planning."

Hasonló előadás


Google Hirdetések