Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bemutatása Amt für Einwanderung ung Staatsbürgerschaft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bemutatása Amt für Einwanderung ung Staatsbürgerschaft."— Előadás másolata:

1

2 A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bemutatása Amt für Einwanderung ung Staatsbürgerschaft

3 Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Lawfully, expertly, consistently and humanely! Rechtsmäßig, sachgemäß, folgerichtig, menschlich!

4 A Hivatal szervezeti struktúrája Organisatorisch Struktur 2000.01.01. Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal / Amt für Einwanderung und Staatsbürgerschaft des Innenministeriums: önálló központi hivatal / selbständige zentrale Dienststelle 2002.01.01. területi szervek: regionális igazgatóságok / die Gebietsbehörden: die Regionale Direktionen jelenleg / jetzig: önálló központi hivatal a belügyminiszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása és felügyelet alatt / selbständige zentrale Dienststelle unter der Leitung und der Aufsicht des Innenministeriums und des Ministerium für Justiz

5 Főigazgató General Director Belső Ellenőrzési Osztály Internal Supervision Unit Személyügyi Főosztály HR Department Általános Főigazgató –helyettes Deputy-director general Honosítási Osztály / Naturalization Unit Hazai Anyakönyvi Osztály / Home Registration Unit Menedékjogi Osztály / Litigation Unit Ellátási és Integrációs Osztály / Welfare and Integration Unit Vízum, Tartózkodási és Letelepedési Osztály / Visa, Residence and Settlement Unit Kényszerintéz- kedési és Kiu- tazási Osztály / Forced Measures and Return Unit Állampolgárság Megállapítási Osztály / Citizenship Establishing Unit Főigazgatói Titkárság DG Secretariat Dokumentációs Központ COI Center Állampolgársági Igazgatóság / Citizenship Directorate Menekültügyi Igazgatóság / Directorate for Refugee Affairs Idegenrendé- szeti Igazgatóság / Aliens Policing Directorate Regionális Igazgatóságok Regional Directorates Befogadó Állomások Reception Centers Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Ministry of Justice and Public Administration Gazdasági Főigazgató- helyettes Financial deputy- director general Nemzetközi Kapcsolatok és Alapok Osztálya / International Relations and Funds Unit Schengeni Együttműködési Osztály / Schengen Cooperation Unit Dublini Koordinációs Osztály / Dublin Coordination Unit Ügyeleti Osztály / On-duty Unit Igazgatási Osztály / Administrative Unit Nemzetközi Együttműködési Főosztály / International Cooperation Department Igazgatási és Ügyeleti Főosztály / Administrative and On-duty Department Gazdasági Főosztály / Financial Department Informatikai Főosztály / IT Department Pénzügyi és Gazdasági Osztály / Financial and Economic Unit Számviteli Osztály / Accounting Unit Műszaki osztály / Technical Unit Informatikai Fejlesztési Osztály / IT Development Unit Informatikai Üzemeltetési Osztály / IT Operation Unit Egyszerûsített Honosítási Ügyek Osztálya/ Simplified Naturalization Unit Honosítottak Anyakönyvi Osztálya / Unit for Registration of Naturalized Persons Ügyviteli Osztály / Administration Unit Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság / Simplified Naturalization Directorate

6 A Hivatal területi tagozódása és szervezeti egységeinek elhelyezkedése Regionale Organisation

7 A Dél-alföldi Regionális Igazgatóság Die regionale Direktion der Süd-Tiefebene Igazgatóságunk illetékességi területe / Zuständigkeit: 3 Komitate: Csongrád megye (Szeged) Bács-Kiskun megye (Kecskemét) Békés megye (Békéscsaba)

8 BÁH feladatrendszere I. Aufgaben I. Idegenrendészeti hatósági jogkörök gyakorlása / fremdenpolizeiliche Aufgaben tartózkodásra jogosító engedélyekkel kapcsolatos eljárások / Aufenthaltstitel  legális migráció / legale Wanderungsbewegung idegenrendészeti kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárások / fremdenpolizeiliche Zwangsmaßnahmen  illegális migráció / illegale Wanderungsbewegung Menekültügyi hatósági feladatok ellátása / Asylaufgaben dublini eljárások lefolytatása / Verfahren gemäß des Dublin- Systems menedékjogi kérelmek megvizsgálása / Prüfung eines Asylantrages menedékkérők, menekültek ellátása, társadalmi integráció elősegítése / Verpflegung und Unterstützung der Integration von Flüchtlingen

9 BÁH feladatrendszere II. Aufgaben II. Állampolgársági ügyintézés / staatsbürgerschaftsrechtliche Aufgaben döntés előkészítés honosítási ügyekben / Vorbereitung der Entscheidungen bei Einbürgerungsfragen állampolgársági bizonyítvány kiadása / Ausstellung des Staatsbürgerschaftsnachweises státuszvizsgálat / Statusprüfung hazai anyakönyvezés / heimische Immatrikulation

10 Idegenrendészeti hatósági jogkörök / fremdenpolizeiliche Aufgaben 2 személykör / 2 Möglichkeiten szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők / Personen, die das Recht auf freien Personenverkehr genießen EGT-állampolgárok / EWR-Staatsbürger  regisztrációs igazolás / Registrationszertifikat harmadik országbeli családtag / drittstaatsangehörige Familienmitglieder  tartózkodási kártya / Aufenthaltskarte 5 év után / nach 5 Jahren: Állandó tartózkodási kártya / Daueraufenthaltskarte harmadik országbeli állampolgárok / Drittstaatsangehörige vízum / Visum tartózkodási engedély / Aufenthaltserlaubnis letelepedési engedély / Niederlassungserlaubnis bevándorlási engedély / Einwanderungserlaubnis

11 Regisztrációs igazolás / Registrationszertifikat

12 Tartózkodási kártya EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja részére / Aufenthaltskarte für die drittstaatsangehörigen Familienmitglieder des EWR-Staatsbürgers

13 Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére / Aufenthaltskarte für die drittstaatsangehörigen Familienmitglieder des ungarischen Staatsbürgers

14 Állandó tartózkodási kártya / Daueraufenthaltskarte

15 Harmadik országbeli állampolgároktól származó kérelmek / Anträge von Drittstaatsangehörigern Státusz megnevezése / Status Benyújtott kérelmek száma / Anträge 2011.2012. Tartózkodási engedély / Aufenthaltstitel33 46534 612 Nemzeti letelepedési engedély / nationale Niederlassungserlaubnis1 8891 999 EK letelepedési engedély / Erlaubnis zum Daueraufenthalt- EG91218 Ideiglenes letelepedési engedély / befristete Niederlassungserlaubnis63 Összesen / Zusammen36 21237 554

16 Bevándorlási engedély / Einwanderungserlaubnis Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2011.12.31.2012.12.31. román / rumänisch17 84216 952 volt jugoszláv / ehemalige jugoslawisch4 6274 338 kínai / chinesisch3 3403 331 ukrán / ukrainisch3 2443 148 volt szovjet / ehemalige sowjetisch1 7181 663 vietnámi / vietnamesisch1 0371 034 egyéb / anderes8 9738 801 Összesen / Zusammen40 78139 267

17 Tartózkodási engedély / Aufenthaltserlaubnis

18

19 Az illegális migráció útvonalai Paths of the illegal migration

20 Idegenrendészeti kényszerintézkedések / fremdenpolizeiliche Zwangsmaßnahmen kiutasítás / Rückkehr: egy harmadik országbeli állampolgár visszatérése származási országába, egy tranzit országba vagy más harmadik országba / Die Rückreise von Drittstaatsangehörigen in deren Herkunftsland, ein Transitland oder ein anderes Drittland kitoloncolás / Abschiebung: a visszatérési kötelezettség kikényszerítése, fizikai kiszállítás / die Vollstreckung der Rückkehrverpflichtung, die tatsächliche Verbringung beutazási tilalom / Einreiseverbot: a kiutasítási határozatot kísérő intézkedés, amely meghatározott időre megtiltja a tagállamok területére való beutazást és a tagállamok területén való tartózkodást / die Maßnahme, mit der die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedestaaten und der dortige Aufenthalt für einen bestimmten Zeitraum untersagt wird und die mit einer Rückkehrentscheidung einhergeht

21 Kiutasítás / Rückkehr Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2011.2012. koszovói / aus Kosovo 426598 afgán / aus Afghanistan 128207 pakisztáni / pakistanisch 9791 moldáv / aus Moldau 5057 ukrán / ukrainisch 5352 török / türkisch 6345 szerb / serbisch 5336 egyéb / anderes 523300 összesen / zusammen 1 3931 386 Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2012. I-IX. hónap 2013. I-IX. hónap koszovói / aus Kosovo 402285 moldáv / aus Moldau 4740 szerb / serbisch 2531 török / türkisch 3123 kínai / chinesisch 1715 afgán / aus Afghanistan 18613 pakisztáni / pakistanisch 8110 egyéb / anderes 282159 összesen / zusammen 1071576

22 Kitoloncolás / Abschiebung Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2011.2012. koszovói / aus Kosovo 311604 afgán / aus Afghanistan37175 szerb / serbisch117126 pakisztáni / pakistanisch33107 török / türkisch4935 egyéb / anderes191184 összesen / zusammen7381 231 Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2012. I-IX. hónap 2013. I-IX. hónap koszovói / aus Kosovo 385149 szerb / serbisch9268 afgán / aus Afghanistan13518 török / türkisch319 algériai / algerisch225 egyéb / anderes19980 összesen / zusammen864329

23 Beutazási és tartózkodási tilalom / Einreiseverbot Állampolgárság / Staatsangehörigkeit2011.2012. ukrán / ukrainisch1 2471 111 szerb / serbisch1 3691 026 moldáv / aus Moldau494420 horvát / kroatisch179271 török / türkisch525264 marokkói / marokkanisch47163 egyéb / anderes1 3421 515 összesen / zusammen5 2034 770

24 Menekültügyi hatósági feladatok / Asylaufgaben Menekült / Flüchtling: 1951.07.28. Genfi Egyezmény / Genfer Flüchtlingskonvention  Harmadik ország olyan állampolgára, aki faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai meggyőződése vagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatti üldöztetéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni. / Als Flüchtling bezeichnet man einen Drittstaatsangehörigen, der aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will.

25 Menekültügyi hatósági feladatok / Asylaufgaben Kiegészítő védelemre jogosult személy („oltalmazott”) / Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz:  Olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki nem minősül menekültnek, de akivel kapcsolatban megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy származási országába, illetve korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országába való visszatérése esetén súlyos sérelem (pl. halálbüntetés, kínzás, fegyveres konfliktus) elszenvedése tényleges veszélyének lenne kitéve. / Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die die Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtling nicht erfüllen, aber stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht haben, dass sie bei einer Rückkehr in das Herkunftsland oder in das Land des vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts tatsächlich Gefahr liefen, einen ernsthaften Schaden (z.B. Todesstrafe, Folter, bewaffneter Konflikt) zu erleiden.

26 Menekültügyi hatósági feladatok / Asylaufgaben „Menedékes”:  hazájukból tömegesen menekülők  ideiglenes védelem  aus dem Heimatstaat fliehende Mengen  provisorischer Schutz

27 Menedékkérők / Asylbewerber

28

29

30 Menekültek / Flüchtlinge Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2012. I-IX. hónap 2013. I-IX. hónap afgán / aus Afghanistan 1729 szíriai / syrisch 027 grúz / georgisch 015 ismeretlen / unbekannt 12 szomáliai / somalisch 117 palesztin / palästinisch 06 egyéb / anderes 59 összesen / zusammen45105 Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2012. I-IX. hónap 2013. I-IX. hónap szíriai / syrisch1351 afgán / aus Afghanistan11439 szomáliai / somalisch3419 ismeretlen / unbekannt84 indiai / indisch02 pakisztáni / pakistanisch51 egyéb / anderes86 összesen / zusammen182122 Oltalmazott / subsidiärer Schutz

31 Állampolgársági ügyintézés / staatsbürgerschaftsrechtliche Aufgaben Állampolgárság / Staatsangehörigkeit: az állampolgár és az állam közötti kapcsolat / die rechtliche Mitgliedschaft einer natürlichen Person zu dem Staat Keletkezése / Erwerb: születéssel / durch Geburt :  Vérségi elv / Abstammungsprinzip: a gyermek megszerzi a szülők állampolgárságát függetlenül a születés helyétől / Das Kind erwirbt die Staatsbürgerschaft der Eltern mit der Geburt, unabhängig vom Land in dem es geboren ist  Területi elv / Geburtsortprinzip: az állam területén való születéssel / durch Geburt im Inland honosítással / Einbürgerung (Naturalisation): kérelemre államigazgatási aktussal / auf Antrag durch Verwaltungsakt

32 Honosítás / Einbürgerung Feltételei / Voraussetzungen:  8 / 5 / 3 év folyamatos Magyarországon lakás / seit 8 / 5 / 3 Jahren gewöhnlicher rechtmäßiger Aufenthalt  büntetlen előélet / keine Straftaten  magyarországi megélhetés és lakhatás biztosított / ausreichend vorhandene Lebensverhältnisse und Wohnung in Ungarn  közbiztonságot, nemzetbiztonságot nem sért / keine Mitgliedschaft in oder auch nur Unterstützung von einer extremistischen Organisation, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet  alkotmányos alapismeretek vizsga / Staatsbürgerschaftsexamen

33 Honosítás / Einbürgerung 2011.2012. ügy / Antrag fő / Person ügy / Antrag fő / Person Összes eljárás / Zusammen1 2111 4269401 114 Honosított személyek / eingebürgerte Personen597681479527 Elutasított honosítást kérelmezők száma / abgelehnte Personen481591461587

34 Egyszerűsített honosítás / vereinfachte Einbürgerung Feltételei / Voraussetzungen:  magyar származás / ungarische Abstammung  magyar nyelvtudás / ungarische Sprachkenntnisse  büntetlen előélet / keine Straftaten  közbiztonságot, nemzetbiztonságot nem sért / keine Mitgliedschaft in oder auch nur Unterstützung von einer extremistischen Organisation, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


Letölteni ppt "A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bemutatása Amt für Einwanderung ung Staatsbürgerschaft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések