Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal"— Előadás másolata:

1 A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Office of Immigration and Nationality Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal bemutatása Köszöntés! Amt für Einwanderung ung Staatsbürgerschaft

2 Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!
Lawfully, expertly, consistently and humanely! Rechtsmäßig, sachgemäß, folgerichtig, menschlich! Office of Immigration and Nationality Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

3 A Hivatal szervezeti struktúrája
Organisatorisch Struktur Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal / Amt für Einwanderung und Staatsbürgerschaft des Innenministeriums: önálló központi hivatal / selbständige zentrale Dienststelle területi szervek: regionális igazgatóságok / die Gebietsbehörden: die Regionale Direktionen jelenleg / jetzig: önálló központi hivatal a belügyminiszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása és felügyelet alatt / selbständige zentrale Dienststelle unter der Leitung und der Aufsicht des Innenministeriums und des Ministerium für Justiz

4 Főigazgató General Director
Főigazgatói Titkárság DG Secretariat Dokumentációs Központ COI Center Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Ministry of Justice and Public Administration Belső Ellenőrzési Osztály Internal Supervision Unit Általános Főigazgató –helyettes Deputy-director general Gazdasági Főigazgató-helyettes Financial deputy- director general Személyügyi Főosztály HR Department Egyszerűsített Honosítási Igazgatóság / Simplified Naturalization Directorate Állampolgársági Igazgatóság / Citizenship Directorate Menekültügyi Igazgatóság / Directorate for Refugee Affairs Idegenrendé-szeti Igazgatóság / Aliens Policing Directorate Nemzetközi Együttműködési Főosztály / International Cooperation Department Igazgatási és Ügyeleti Főosztály / Administrative and On-duty Department Gazdasági Főosztály / Financial Department Informatikai Főosztály / IT Department Egyszerûsített Honosítási Ügyek Osztálya/ Simplified Naturalization Unit Honosítási Osztály / Naturalization Unit Menedékjogi Osztály / Litigation Unit Vízum, Tartózkodási és Letelepedési Osztály / Visa, Residence and Settlement Unit Nemzetközi Kapcsolatok és Alapok Osztálya / International Relations and Funds Unit Igazgatási Osztály / Administrative Unit Pénzügyi és Gazdasági Osztály / Financial and Economic Unit Informatikai Fejlesztési Osztály / IT Development Unit Schengeni Együttműködési Osztály / Schengen Cooperation Unit Ügyeleti Osztály / On-duty Unit Számviteli Osztály / Accounting Unit Informatikai Üzemeltetési Osztály / IT Operation Unit Honosítottak Anyakönyvi Osztálya / Unit for Registration of Naturalized Persons Állampolgárság Megállapítási Osztály / Citizenship Establishing Unit Ellátási és Integrációs Osztály / Welfare and Integration Unit Kényszerintéz-kedési és Kiu-tazási Osztály / Forced Measures and Return Unit Dublini Koordinációs Osztály / Dublin Coordination Unit Műszaki osztály / Technical Unit Ügyviteli Osztály / Administration Unit Hazai Anyakönyvi Osztály / Home Registration Unit Regionális Igazgatóságok Regional Directorates Befogadó Állomások Reception Centers

5 A Hivatal területi tagozódása és szervezeti egységeinek elhelyezkedése Regionale Organisation

6 A Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Die regionale Direktion der Süd-Tiefebene Igazgatóságunk illetékességi területe / Zuständigkeit: 3 Komitate: Csongrád megye (Szeged) Bács-Kiskun megye (Kecskemét) Békés megye (Békéscsaba)

7 BÁH feladatrendszere I. Aufgaben I.
Idegenrendészeti hatósági jogkörök gyakorlása / fremdenpolizeiliche Aufgaben tartózkodásra jogosító engedélyekkel kapcsolatos eljárások / Aufenthaltstitel  legális migráció / legale Wanderungsbewegung idegenrendészeti kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárások / fremdenpolizeiliche Zwangsmaßnahmen  illegális migráció / illegale Wanderungsbewegung Menekültügyi hatósági feladatok ellátása / Asylaufgaben dublini eljárások lefolytatása / Verfahren gemäß des Dublin-Systems menedékjogi kérelmek megvizsgálása / Prüfung eines Asylantrages menedékkérők, menekültek ellátása, társadalmi integráció elősegítése / Verpflegung und Unterstützung der Integration von Flüchtlingen A Hivatal feladatrendszere felöleli az idegenrendészeti, menekültügyi, és állampolgársági ügyintézéssel kapcsolatos hatósági jogköröket.

8 BÁH feladatrendszere II. Aufgaben II.
Állampolgársági ügyintézés / staatsbürgerschaftsrechtliche Aufgaben döntés előkészítés honosítási ügyekben / Vorbereitung der Entscheidungen bei Einbürgerungsfragen állampolgársági bizonyítvány kiadása / Ausstellung des Staatsbürgerschaftsnachweises státuszvizsgálat / Statusprüfung hazai anyakönyvezés / heimische Immatrikulation

9 Idegenrendészeti hatósági jogkörök / fremdenpolizeiliche Aufgaben
2 személykör / 2 Möglichkeiten szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők / Personen, die das Recht auf freien Personenverkehr genießen harmadik országbeli állampolgárok / Drittstaatsangehörige vízum / Visum tartózkodási engedély / Aufenthaltserlaubnis letelepedési engedély / Niederlassungserlaubnis bevándorlási engedély / Einwanderungserlaubnis EGT-állampolgárok / EWR-Staatsbürger  regisztrációs igazolás / Registrationszertifikat harmadik országbeli családtag / drittstaatsangehörige Familienmitglieder  tartózkodási kártya / Aufenthaltskarte 5 év után / nach 5 Jahren: Állandó tartózkodási kártya / Daueraufenthaltskarte

10 Regisztrációs igazolás / Registrationszertifikat

11 Tartózkodási kártya EGT-állampolgár harmadik országbeli családtagja részére / Aufenthaltskarte für die drittstaatsangehörigen Familienmitglieder des EWR-Staatsbürgers

12 Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja részére / Aufenthaltskarte für die drittstaatsangehörigen Familienmitglieder des ungarischen Staatsbürgers

13 Állandó tartózkodási kártya / Daueraufenthaltskarte

14 Státusz megnevezése / Status Benyújtott kérelmek száma / Anträge
Harmadik országbeli állampolgároktól származó kérelmek / Anträge von Drittstaatsangehörigern Státusz megnevezése / Status Benyújtott kérelmek száma / Anträge 2011. 2012. Tartózkodási engedély / Aufenthaltstitel 33 465 34 612 Nemzeti letelepedési engedély / nationale Niederlassungserlaubnis 1 889 1 999 EK letelepedési engedély / Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG 91 218 Ideiglenes letelepedési engedély / befristete Niederlassungserlaubnis 6 3 Összesen / Zusammen 36 212 37 554

15 Bevándorlási engedély / Einwanderungserlaubnis
Állampolgárság / Staatsangehörigkeit román / rumänisch 17 842 16 952 volt jugoszláv / ehemalige jugoslawisch 4 627 4 338 kínai / chinesisch 3 340 3 331 ukrán / ukrainisch 3 244 3 148 volt szovjet / ehemalige sowjetisch 1 718 1 663 vietnámi / vietnamesisch 1 037 1 034 egyéb / anderes 8 973 8 801 Összesen / Zusammen 40 781 39 267

16 Tartózkodási engedély / Aufenthaltserlaubnis

17 Tartózkodási engedély / Aufenthaltserlaubnis

18 Az illegális migráció útvonalai Paths of the illegal migration

19 Idegenrendészeti kényszerintézkedések / fremdenpolizeiliche Zwangsmaßnahmen
kiutasítás / Rückkehr: egy harmadik országbeli állampolgár visszatérése származási országába, egy tranzit országba vagy más harmadik országba / Die Rückreise von Drittstaatsangehörigen in deren Herkunftsland, ein Transitland oder ein anderes Drittland kitoloncolás / Abschiebung: a visszatérési kötelezettség kikényszerítése, fizikai kiszállítás / die Vollstreckung der Rückkehrverpflichtung, die tatsächliche Verbringung beutazási tilalom / Einreiseverbot: a kiutasítási határozatot kísérő intézkedés, amely meghatározott időre megtiltja a tagállamok területére való beutazást és a tagállamok területén való tartózkodást / die Maßnahme, mit der die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedestaaten und der dortige Aufenthalt für einen bestimmten Zeitraum untersagt wird und die mit einer Rückkehrentscheidung einhergeht

20 Kiutasítás / Rückkehr Állampolgárság / Staatsangehörigkeit
2011. 2012. koszovói / aus Kosovo 426 598 afgán / aus Afghanistan 128 207 pakisztáni / pakistanisch 97 91 moldáv / aus Moldau 50 57 ukrán / ukrainisch 53 52 török / türkisch 63 45 szerb / serbisch 36 egyéb / anderes 523 300 összesen / zusammen 1 393 1 386 Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2012. I-IX. hónap 2013. I-IX. hónap koszovói / aus Kosovo 402 285 moldáv / aus Moldau 47 40 szerb / serbisch 25 31 török / türkisch 23 kínai / chinesisch 17 15 afgán / aus Afghanistan 186 13 pakisztáni / pakistanisch 81 10 egyéb / anderes 282 159 összesen / zusammen 1071 576

21 Kitoloncolás / Abschiebung
Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2011. 2012. koszovói / aus Kosovo 311 604 afgán / aus Afghanistan 37 175 szerb / serbisch 117 126 pakisztáni / pakistanisch 33 107 török / türkisch 49 35 egyéb / anderes 191 184 összesen / zusammen 738 1 231 Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2012. I-IX. hónap 2013. I-IX. hónap koszovói / aus Kosovo 385 149 szerb / serbisch 92 68 afgán / aus Afghanistan 135 18 török / türkisch 31 9 algériai / algerisch 22 5 egyéb / anderes 199 80 összesen / zusammen 864 329

22 Beutazási és tartózkodási tilalom / Einreiseverbot
Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2011. 2012. ukrán / ukrainisch 1 247 1 111 szerb / serbisch 1 369 1 026 moldáv / aus Moldau 494 420 horvát / kroatisch 179 271 török / türkisch 525 264 marokkói / marokkanisch 47 163 egyéb / anderes 1 342 1 515 összesen / zusammen 5 203 4 770

23 Menekültügyi hatósági feladatok / Asylaufgaben
Menekült / Flüchtling: Genfi Egyezmény / Genfer Flüchtlingskonvention Harmadik ország olyan állampolgára, aki faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, politikai meggyőződése vagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatti üldöztetéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldöztetéstől való félelmében nem kívánja annak az országnak a védelmét igénybe venni. / Als Flüchtling bezeichnet man einen Drittstaatsangehörigen, der aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sich ausserhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will.

24 Menekültügyi hatósági feladatok / Asylaufgaben
Kiegészítő védelemre jogosult személy („oltalmazott”) / Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz: Olyan harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki nem minősül menekültnek, de akivel kapcsolatban megalapozott okokból azt kell feltételezni, hogy származási országába, illetve korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti országába való visszatérése esetén súlyos sérelem (pl. halálbüntetés, kínzás, fegyveres konfliktus) elszenvedése tényleges veszélyének lenne kitéve. / Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die die Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtling nicht erfüllen, aber stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht haben, dass sie bei einer Rückkehr in das Herkunftsland oder in das Land des vorherigen gewöhnlichen Aufenthalts tatsächlich Gefahr liefen, einen ernsthaften Schaden (z.B. Todesstrafe, Folter, bewaffneter Konflikt) zu erleiden.

25 Menekültügyi hatósági feladatok / Asylaufgaben
„Menedékes”: hazájukból tömegesen menekülők  ideiglenes védelem aus dem Heimatstaat fliehende Mengen  provisorischer Schutz

26 Menedékkérők / Asylbewerber

27 Menedékkérők / Asylbewerber

28 Menedékkérők / Asylbewerber

29 Menekültek / Flüchtlinge
Oltalmazott / subsidiärer Schutz Menekültek / Flüchtlinge Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2012. I-IX. hónap 2013. I-IX. hónap afgán / aus Afghanistan 17 29 szíriai / syrisch 27 grúz / georgisch 15 ismeretlen / unbekannt 12 szomáliai / somalisch 11 7 palesztin / palästinisch 6 egyéb / anderes 5 9 összesen / zusammen 45 105 Állampolgárság / Staatsangehörigkeit 2012. I-IX. hónap 2013. I-IX. hónap szíriai / syrisch 13 51 afgán / aus Afghanistan 114 39 szomáliai / somalisch 34 19 ismeretlen / unbekannt 8 4 indiai / indisch 2 pakisztáni / pakistanisch 5 1 egyéb / anderes 6 összesen / zusammen 182 122

30 Állampolgársági ügyintézés / staatsbürgerschaftsrechtliche Aufgaben
Állampolgárság / Staatsangehörigkeit: az állampolgár és az állam közötti kapcsolat / die rechtliche Mitgliedschaft einer natürlichen Person zu dem Staat Keletkezése / Erwerb: születéssel / durch Geburt : Vérségi elv / Abstammungsprinzip: a gyermek megszerzi a szülők állampolgárságát függetlenül a születés helyétől / Das Kind erwirbt die Staatsbürgerschaft der Eltern mit der Geburt, unabhängig vom Land in dem es geboren ist Területi elv / Geburtsortprinzip: az állam területén való születéssel / durch Geburt im Inland honosítással / Einbürgerung (Naturalisation): kérelemre államigazgatási aktussal / auf Antrag durch Verwaltungsakt

31 Honosítás / Einbürgerung
Feltételei / Voraussetzungen: 8 / 5 / 3 év folyamatos Magyarországon lakás / seit 8 / 5 / 3 Jahren gewöhnlicher rechtmäßiger Aufenthalt büntetlen előélet / keine Straftaten magyarországi megélhetés és lakhatás biztosított / ausreichend vorhandene Lebensverhältnisse und Wohnung in Ungarn közbiztonságot, nemzetbiztonságot nem sért / keine Mitgliedschaft in oder auch nur Unterstützung von einer extremistischen Organisation, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet alkotmányos alapismeretek vizsga / Staatsbürgerschaftsexamen

32 Honosítás / Einbürgerung
2011. 2012. ügy / Antrag fő / Person Összes eljárás / Zusammen 1 211 1 426 940 1 114 Honosított személyek / eingebürgerte Personen 597 681 479 527 Elutasított honosítást kérelmezők száma / abgelehnte Personen 481 591 461 587

33 Egyszerűsített honosítás / vereinfachte Einbürgerung
Feltételei / Voraussetzungen: magyar származás / ungarische Abstammung magyar nyelvtudás / ungarische Sprachkenntnisse büntetlen előélet / keine Straftaten közbiztonságot, nemzetbiztonságot nem sért / keine Mitgliedschaft in oder auch nur Unterstützung von einer extremistischen Organisation, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richtet

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


Letölteni ppt "A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések