Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3.1 A magyar nép vándorlása térkép alapján. A vándorló magyarság jellemzői a korabeli forrásokban (pl. arab és bizánci források) A magyar őstörténet néhány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3.1 A magyar nép vándorlása térkép alapján. A vándorló magyarság jellemzői a korabeli forrásokban (pl. arab és bizánci források) A magyar őstörténet néhány."— Előadás másolata:

1 3.1 A magyar nép vándorlása térkép alapján. A vándorló magyarság jellemzői a korabeli forrásokban (pl. arab és bizánci források) A magyar őstörténet néhány vitatott kérdése (pl. eredet, őshaza ) Tk 3- Herber, Martos, Moss, Tisza: Történelem 3 Tk.1 (Sz)-Száray Miklós Tk.1.Fk- Forrás központú történelem Száray Miklós T.(G Sz I).- G. Szabó István:Tréning

2 Kézai Simon: GESTA HUNGARORUM-ban maradt fent Hunor Magor http://mek.oszk.hu/02200/02249/02249.htm KÉZAI SIMON MESTER: MAGYAR KRÓNIKÁJA Képes Krónika Hunor és Magor története A monda szerint Hunor és Magor apjuk Nimród halála után vadászni indultak hazájuk földjén száz lovassal. A vadászat során egy pompás szarvason akadt meg a szemük. Ez a szarvas a Csodaszarvas volt, melyet üldözőbe vettek, s egész nap hajszolták, de leteríteni nem tudták. Éjjelre elvesztették a nyomát, így a vadászok tábort ütöttek. Ám másnap reggelre a szarvas újra felbukkant, melyet egy újabb, egész napra szóló hajsza során ismét sikertelenül próbáltak elejteni. Mindez több napon át ismétlődött, melynek során a testvérpár a szarvas nyomát követve egyre messzebb került hazájától. Egy napon, mikorra a testvérpár végleg elvesztette hazája nyomát, a szarvas sem bukkant fel többé.

3 Nimród mondavilág Arany János Wikipédia: Nimród (sztenderd héber: נִמְרוֹד Nimrod, tiberi héber: נִמְרֹד Nimrō ḏ ; a magyar hagyományban Ménrót [1] ) mezopotámiai király a Bibliában, illetve népmesékben és legendákban. A Bibliában Noé dédunokája; hatalmas vadászként, és az erő szimbólumaként is ábrázolják. Gyakran őt tekintik Bábel tornya építőjének. Kézai Simon középkori krónikás szerint a magyar nép őse. [1]mezopotámiaiBibliábanNoéBábel tornyaKézai Simon http://arpad.org/category/az-osok/nimrod/ http://www.youtube.com/watch?v=UJOsxvewdeQ Rege a csodaszarvasról http://www.youtube.com/watch?v=zgn3WGVhc7A Rege a csodaszarvasról http://www.youtube.com/watch?v=Th_d45OoQ0A Kaláka: Arany János: Rege a csodaszarvasról

4 Nimród mondavilág Arany János

5 Meotisz Dula alán fejedelem lányai Hunor Magor

6

7 Finnugor rokonság elmélet török Magyarság őstörténete Hunfalvy Pál Több a feltevés mint a bizonyított tény Budenez József A finnugor nyelv család őshazája az Ural vidékére tehető. A finnugor, majd ugor közösségből a fejlődés és éghajlati változások hatására szakadtak ki a magyarok Kr e 500 körül. A XIX. századig általában a török eredetet fogadták el. A vándorlás területeinek behatárolása, a vándorlás időpontjai, a vándorlás okai és hatásai mind-mind problémát jelentenek. Tk (Sz)-187.old

8 Az őstörténettel foglalkozó tudományok kapcsolata

9 Urali ősnép Szamojédok (hantik, manysik) permi Túlnépesedés hatására A finnugor nyelvvel való rokonság hogyan keletkezett? nyelvészet néprajz volgai finn László Gyula

10 A nyelvrokonság összetevői

11 Dzsajhani Ibn Ruszta Gardizi ARAB Bölcs Leó Bíborbanszületett Konstantin BIZÁNCI ősgeszta Anonymus Kézai Simon MAGYAR KRÓNIKA IRODALOM A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET legfontosabb forrásai: Etelköz Álmos

12 Dzsajhani Ibn Ruszta Gardizi A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET legfontosabb forrásai: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a-magyar- nep-eredete-es-vandorlasa/a-magyar-nep-vandorlasa-a-dzsajhani-hagyomany Arab történetírók a magyarokról Ma a különféle korai forrásokban a magyar nép nagyjából 12 néven szerepel: madzsar, baskír, hun, avar, onogur, szkíta, szauromata, stb. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy jóval több száz évvel a honfoglalás előtt már magyarok szerepelnek forrásokban, de nem tudjuk, hogy ők vannak az ott megnevezett nép mögött Tk 3-15.old:A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET egyik legfontosabb forrása az a tudósítás, melyet Dzajhani jegyzet fel 920 körül. Az arab állam férfi és tudós a kereskedők beszámolói alapján írta művét, mely nagyrészt 880 körüli viszonyokat tükröz, azonban eredeti szövegben nem maradt ránk. Dzsajhani tudósításaink kivonatait Ibn Ruszta és Gardizi másolta le. Az előbbi egy 10. században élt arab földrajz tudós, a utóbbi egy 11.századi perzsa történettudós volt. Tk 3-17. Az arab és persza utazók leírásai a kettős fejedelemségről már a későbbi (etelközi ) helyzetre vonatkoznak, de az intézmény a kazároktól származik, tehát minden bizonnyal már Levédiában is jellemezte a magyar politikai életet

13 Bölcs Leó Bíborbanszületett Konstantin BIZÁNCI ősgeszta Anonymus Kézai Simon MAGYAR KRÓNIKA IRODALOM A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET legfontosabb forrásai: http://tortenelemszoba.lapunk.hu/?modul=oldal&tart alom=1150307 Tk 3-15.old:Egy másik fontos írott forrásunk Bölcs Leó bizánci császár (886-912) „Taktika” című munkája, mely a korszak népeinek hadiszervezetét és taktikáját mutatja be. A magyarságot a törökös kultúrája miatt a türk népek közé sorolja. A harmadik forrás Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár (913-959) „A birodalom kormányzásáról” című politikai kézikönyve. A mű 950 körül keletkezett és azért tekinthető különleges fontosságúnak, mert rendkívül érdeklődő uralkodó értesülését az udvarában járt magyar vezérektől szerezte. Tk 3-15.old:Egy másik fontos forrás csoport a magyar hagyományt feldolgozó krónikairodalom. Valószínűleg a 11.század közepén vagy végén írták a magyar őskrónikát mely ugyan később elveszett, de más krónikák is merítettek belőle. Az első ilyen Anonymus Gesta Hungarorum című munkája volt. A szerzőt – mint ahogy neve is mutatja „névtelen” – pontosan nem ismerjük, annyit tudunk róla, hogy III. Béla király(1172/96) udvari papja volt. A másik híres krónikát Kézai Simon készítette, aki IV. (kun)László király (1272-90) korában élt. Az ő Gesta Hungarorumában szerepel legteljesebben a hun magyar rokonságról való elképzelés….

14 Bölcs Leó Bíborbanszületett Konstantin BIZÁNCI FORRÁSOK: ősgeszta Anonymus Kézai Simon MAGYAR KRÓNIKA IRODALOM http://tortenelemszoba.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1150307 Tk 3-15.old:Egy másik fontos írott forrásunk Bölcs Leó bizánci császár (886-912) „Taktika” című munkája, mely a korszak népeinek hadiszervezetét és taktikáját mutatja be. A magyarságot a törökös kultúrája miatt a türk népek közé sorolja. A harmadik forrás Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár (913-959) „A birodalom kormányzásáról” című politikai kézikönyve. A mű 950 körül keletkezett és azért tekinthető különleges fontosságúnak, mert rendkívül érdeklődő uralkodó értesülését az udvarában járt magyar vezérektől szerezte. Tk 3-15.old:Egy másik fontos forrás csoport a magyar hagyományt feldolgozó krónikairodalom. Valószínűleg a 11.század közepén vagy végén írták a magyar őskrónikát mely ugyan később elveszett, de más krónikák is merítettek belőle. Az első ilyen Anonymus Gesta Hungarorum című munkája volt. A szerzőt – mint ahogy neve is mutatja „névtelen” – pontosan nem ismerjük, annyit tudunk róla, hogy III. Béla király(1172/96) udvari papja volt. A másik híres krónikát Kézai Simon készítette, aki IV. (kun)László király (1272-90) korában élt. Az ő Gesta Hungarorumában szerepel legteljesebben a hun magyar rokonságról való elképzelés….

15 Dzsajhani Ibn Ruszta Gardizi ARAB Bíborbanszületett Konstantin BIZÁNCI ősgeszta Anonymus Kézai Simon MAGYAR KRÓNIKA IRODALOM A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET legfontosabb forrásai: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomany ok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a- magyar-nep-eredete-es-vandorlasa/a-magyar-nep- vandorlasa-a-dzsajhani-hagyomany http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomany ok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/a- magyar-nep-eredete-es-vandorlasa/a-magyar-nep- vandorlasa-a-dzsajhani-hagyomany Arab történetírók a magyarokról http://tortenelemszoba.lapunk.hu/?modul=ol dal&tartalom=1150307

16 Ma a különféle korai forrásokban a magyar nép nagyjából 12 néven szerepel: madzsar, baskír, hun, avar, onogur, szkíta, szauromata, stb. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy jóval több száz évvel a honfoglalás előtt már magyarok szerepelnek forrásokban, de nem tudjuk, hogy ők vannak az ott megnevezett nép mögött.

17

18 Etelköz A kecskeméti városháza dísztermében Székely Bertalan 1895 és 1897 között alkotott Vérszerződés című freskója

19 :” [1] Anonymus: „Midőn ugyanis a magyarok Levediából Etelközbe indultak, a kazár fejedelem tanácsára egyetlenegy vezért választottak Álmos személyében, s neki hűséget fogadván, a hét vezér a hagyományok szerint «saját véröket pogány szokás szerint egy edénybe bocsátva», a következőkre esküdött meg [1]LevediábólEtelközbekazárÁlmosa hét vezér „ hogy míg életők tart, mind maguknak, mind maradékaiknak vezére mindig Álmos nemzetségéből legyen”Álmos „valami jót munkájokkal szerezhetnek, abból közülük senki se legyen kizárva” „hogy azokat a fejedelmi személyeket, kik Álmost szabad akaratukból választották urukká, se maguk, se fiaikat sohase rekesszék ki a vezér tanácsából és az ország tisztjéből”Álmost hogyha utódaik közül valaki hűtelen lenne a vezér személye iránt, a vétkesnek vérét ontsák, miként az ő vérük omlott abban az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek”Álmos vezérnek „hogyha valaki Álmos és a többi fejedelmi személyek utódaiból esküjök állapotát meg akarná szegni, átok alá legyen vetve mindörökké”. [ 2Álmos [ 2

20 :” [1] Anonymus: „Midőn ugyanis a magyarok Levediából Etelközbe indultak, a kazár fejedelem tanácsára egyetlenegy vezért választottak Álmos személyében, s neki hűséget fogadván, a hét vezér a hagyományok szerint «saját véröket pogány szokás szerint egy edénybe bocsátva», a következőkre esküdött meg [1]LevediábólEtelközbekazárÁlmosa hét vezér „ hogy míg életők tart, mind maguknak, mind maradékaiknak vezére mindig Álmos nemzetségéből legyen”Álmos „valami jót munkájokkal szerezhetnek, abból közülük senki se legyen kizárva” „ hogy azokat a fejedelmi személyeket, kik Álmost szabad akaratukból választották urukká, se maguk, se fiaikat sohase rekesszék ki a vezér tanácsából és az ország tisztjéből”Álmost hogyha utódaik közül valaki hűtelen lenne a vezér személye iránt, a vétkesnek vérét ontsák, miként az ő vérük omlott abban az esküben, melyet Álmos vezérnek tettek” Álmos vezérnek „hogyha valaki Álmos és a többi fejedelmi személyek utódaiból esküjök állapotát meg akarná szegni, átok alá legyen vetve mindörökké”. [2Álmos [2

21 „Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval. Bárhova is mennek, együtt utaznak egész rakományukkal és raktárukkal, (az uralkodó) kísérőivel és trónussal, a sátrakkal és az állatokkal. […] Amikor a magyarok Kercsbe érnek, az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak, azok a (magyarok) eladják nekik a rabszolgákat, és vesznek bizánci brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci árut.” (Ibn Ruszta és Gardizi a IX. században)

22

23

24

25 Régészeti leletek

26 Bronzöveretek

27 Hajfonatkorong

28

29 Csüngődísz egy női lovas sírjából

30 Bárdy László Pécsi Tudományegyetem Ázsia Központjának alapító igazgatója. http://www.youtube.com/watch?v=rILRtRvNyEw http://www.youtube.com/watch?v=g2kNWMTeMpo A magyar múlt, a jövő záloga - Dr. Bakay Kornél ~ Civil Akadémia Mitikus magyar történelem A magyarság eredete- Bárdy László http://www.youtube.com/watch?v=XlKgHyvUywU Csillagösvényen - A magyar nép rejtélyes eredete és nyelve

31

32 Hsziungnu és hun bronzüstök elterjedési területe Eurázsiában. Érdy Miklós gyűjtése nyomán

33


Letölteni ppt "3.1 A magyar nép vándorlása térkép alapján. A vándorló magyarság jellemzői a korabeli forrásokban (pl. arab és bizánci források) A magyar őstörténet néhány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések