Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. Konzultáció Dr. Szvitacs István

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. Konzultáció Dr. Szvitacs István"— Előadás másolata:

1 3. Konzultáció Dr. Szvitacs István Szvitacs.istvan@gmail.com
Minőségirányítás II. 3. Konzultáció Dr. Szvitacs István

2 A 10 hetes félév tematikája
1. A félév menetének bemutatása, esettanulmány 2. Folyamatok 3. Dokumentált eljárások- folyamatleírások 4. Vezetőség felelősségi köre. Gazdálkodás az erőforrásokkal 5. Ellenőrzési pont: Csoportok kiselőadásai 6. A vevői megelégedettség és marketing összefüggései. 7. Termék előállítása (I) 8. Ellenőrzési pont: Csoportok kiselőadásai 9. Mérés, elemzés, fejlesztés. A féléves teljes feladat beadása.

3 Miről lesz szó ma? Vezetőség felelősségi köre
Gazdálkodás az erőforrásokkal Kiselőadások

4 MSZ EN ISO 9001: 2009 5. A vezetőség felelősségi köre:
5.1: A vezetőség elkötelezettsége 5.2: Vevőközpontúság 5.3: Minőségpolitika 5.4: Tervezés 5.4.1: Minőségcélok 5.4.2: A MIR tervezése

5 MSZ EN ISO 9001: 2009 (‘01) 5.5: Felelősségi kör, hatáskör, kommunikáció 5.5.1: Felelősségi körök és hatáskörök 5.5.2: A vezetőség képviselője 5.5.3: Belső kommunikáció 5.6: Vezetőségi átvizsgálás 5.6.1: Általános előírások 5.6.2: Az átvizsgálás bemenő adatai 5.6.3: Az átvizsgálás kimenő adatai

6 Vezetőség felelősségi köre

7 Parmezán Pizza- A vezetőség felelősségi köre
A vezetőség elkötelezettsége „A Parmezán Pizza vezetősége elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos javítása mellett azáltal hogy: Tudatosítja minden munkatársban a vevői, jogszabályi valamint egyéb feltételek teljesítésének fontosságát. Meghatározza és közzéteszi a minőségpolitikát és minőségcélokat. Évente min. egyszer (lehetőleg 12 havonta) vezetőségi átvizsgálást tart Gondoskodik a személyi és tárgyi feltételekről, rendelkezésre bocsátja a megfelelő infrastruktúrát is munkakörnyezetet.” Vevőközpontúság „A Parmezán Pizza vezetősége gondoskodik arról, hogy a vevői követelmények maradéktalanul meg legyenek határozva és a munkatársak a vevői elégedettség elérése céljából mindent megtegyenek ezek teljesítése érdekében.” Minőségpolitika „A minőségpolitika a vezetőség által elfogadott és hivatalosan kinyilvánított szándéka és elhatározása, amely összhangban van cégünk célkitűzéseivel, és magában foglalja a követelmények teljesítése, valamint a minőségirányítási rendszer folyamatos javítása iránti elkötelezettséget. A minőségpolitikát az ügyvezető igazgató készíti el és jelen Kézikönyvben való jóváhagyással és elrendeléssel kerül kihirdetésre a munkatársak számára. A munkatársak általi megértés elősegítése a minőségirányítási vezető feladata. A minőségpolitikában megfogalmazott gondolatokat a vezetőség rendszeres időközönként a vezetőségi átvizsgáláskor átvizsgálja folyamatos megfelelőség szempontjából és szükség szerint aktualizálja azokat.  „

8 Minőségpolitikai nyilatkozat
„A Parmezán Pizza tulajdonosainak és vezetőinek meggyőződése, hogy az eredményes működés legfontosabb feltétele Ügyfeleinek megelégedettsége. Ez minden tulajdonos, vezető és munkatárs számára egyaránt azt jelenti, hogy tevékenységünket szakmailag magas szinten, a vonatkozó előírások és jogszabályoknak eleget téve, tisztességesen, gyorsan és a vevői elvárásoknak megfelelően végezzük. Önmagunkkal szemben támasztott elvárásaink: megfeleljünk a minőségirányítással kapcsolatos követelményeknek és minden munkatársunk elkötelezett legyen a minőség iránt udvariasság tisztességes munkavégzés az ügyfeleink igényeinek maradéktalan kielégítése, versenyképességünk, piaci pozíciónk, jó hírnevünk folyamatos erősítése, nyitottság az újdonságok, továbbfejlődés irányába Ügyfeleink megelégedettségét folyamatosan mérjük és értékeljük. Céljaink eléréséhez az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított, vevőorientált minőségirányítási rendszert üzemeltetünk.”

9 Vezetőség felelősségi köre

10 Parmezán Pizza- A vezetőség felelősségi köre
Minőségcélok „A Parmezán Pizza vezetősége meghatározza és folyamatosan aktualizálja a szakmai folyamatok teljesítéséhez, a belső előírások megvalósításához és az Ügyfelek igényeinek kielégítéséhez, valamint a folyamatos fejlődéshez szükséges, a minőségpolitikával összhangban álló minőségcélokat. A minőségcélok mérhetőségét biztosítva meghatározunk egy alapértéket (korábbi időszak adatainak elemzése/áttekintése révén) és egy célértéket, amit el kívánunk érni. A minőségcélok teljesítéséhez a vezetőség egy „Teljesítési tervet” készít (feladatok, felelősök, határidő). A minőségcélokat- kitűzésüket követő 1 héten belül- közzétesszük a szervezetben (szerver, faliújság). A felelősök koordinálják megvalósításukat. Készültségi fokról a felelős a feladat nagyságától függőn meghatározott időnként jelentést tesz a minőségirányítási vezető felé, aki szükség szerint módosítja a „teljesítési tervet”az ügyvezető igazgató jóváhagyásával. A minőségcélok megvalósulását a vezetőség a vezetőségi átvizsgáláskor értékeli, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását, illetve teljesülésük esetén új minőségcélokat határoz meg. Minőségirányítási rendszer tervezése „A minőségirányítási rendszer keretében standard jelleggel végrehajtott szakmai és minőségirányítási tevékenységek végrehajtásának módját, felelőseit, bizonylatolási kötöttségeit, ütemezését, ellenőrzésének módszertanát és felelőseit, stb. a Kézikönyv, a folyamatleírások valamint a technológiai utasítások tartalmazzák. A minőségirányítási rendszert jelentős mértékben érintő változások kezelésére a minőségirányítási vezető tervet készít (feladatok, személyi és tárgyi feltételek, betartandó szabályozások, folyamatoktól való eltérések, eltérő minőségcélok, a kötelező dokumentálási és bizonylatolási kötöttségek, ellenőrzési és igazolási előírások, erőforrások). A terv kitér az átmeneti és az átállási időszak folyamataira, feladataira is. A tervet az ügyvezető igazgató hagyja jóvá.”

11 Parmezán Pizza- A vezetőség felelősségi köre
Felelősségi körök, hatáskörök „A Parmezán Pizza munkatársainak feladatait, felelősségét és hatáskörét az adott beosztásra vonatkozó munkaköri leírások határozzák meg. Az egyes beosztások elhelyezkedését, kölcsönös kapcsolataikat a Kézikönyv mellékletében található szervezeti ábra írja le. Munkaköri leírásokat az ügyvezető igazgató tárolja.” Vezetőség képviselője „ A Parmezán Pizza vezetőségének egy képviselője a minőségirányítási vezető. Az ő feladatait, tevékenységét és hatáskörét részletesen a munkaköri leírása tartalmazza .

12 Parmezán Pizza minőségcélja(i)
Teljesítési terv Cél Alapérték Célérték Feladat Felelős Határidő Végrehajtás értékelése Dátum Aláírás A kiszállítás meggyorsítása 1 óra 5 perc 45 perc még 1 fő futár felvétele és betanítása ügyvezető autó lecserélése 2 robogóra A kiszállítási idő folyamatos monitorozása diszpécser A minőségcélok megvalósítását elrendelem. Dátum, aláírás (ügyvezető igazgató)

13 Vezetőség felelősségi köre

14 Parmezán Pizza- A vezetőség felelősségi köre
Belső kommunikáció „A Parmezán Pizza gyakorlatában a belső kommunikáció egyes elemei az alábbi módokon jelennek meg: a minőségirányítási rendszer dokumentációjával, a kötelezően elrendelt oktatási és tájékoztatási tevékenységek alkalmával (pl. belső oktatások, céges tájékoztatók) A belső kommunikáció eredményessége az alábbi módokon követhető vissza: a belső auditálások összefoglaló anyagaiban, a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyveiben, a belső készítésű dokumentumokban, és feljegyzésekben, a tervezett és a rendkívüli oktatások értékelése során, a munkatársak által kezdeményezett helyesbítő- megelőző tevékenységek által.”

15 Parmezán Pizza- A vezetőség felelősségi köre
Vezetőségi átvizsgálás „A felsővezetés minimálisan évente egyszer átvizsgálja a Parmezán Pizza minőségirányítási rendszerét. Az átvizsgálás célja a minőségirányítási rendszerünk alkalmasságának folyamatos fenntartása, megfelelőségének és eredményességének biztosítása. A vezetőségi átvizsgálás során értékeljük a minőségirányítási rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeit, beazonosítjuk a minőségirányítási rendszerben szükségessé váló esetleges változtatásokat, meghatározzuk a kapcsolódó feladatokat és felelősségeket. A vezetőségi átvizsgálás kiterjed a minőségpolitika és a minőségcélok aktualitásának és érvényességének vizsgálatára is. Bemenő adatok: A belső auditok eredményeinek értékelése Vevői visszajelzések, esetleges reklamációk elemzése és a kapcsolódó intézkedések áttekintése Folyamtok működésének és a termék megfelelőségének értékelése Megelőző és helyesbítő intézkedések értékelése A korábbi vezetőségi átvizsgáláson meghatározott feladatok, intézkedések értékelése Azonosítja azokat a változásokat, melyek hatással lehetnek a minőségirányítási rendszerre Továbbfejlesztési irányok azonosítása/javaslatok Kimenő adatok: A vezetőségi átvizsgálásról feljegyzés készül. Az átvizsgálás során a minőségirányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztéséhez, a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez, a terméknek a vevői követelményekkel összefüggő fejlesztéséhez feladatokat határozunk meg, melyekhez felelőst és határidőt rendelünk.”

16 MSZ EN ISO 9001: 2009 (‘01) 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal:
6.1: Gondoskodás az erőforrásokról 6.2: Emberi erőforrások 6.2.1: Általános előírás 6.2.2: Felkészültség, képzés és tudatosság 6.3: Infrastruktúra 6.4: Munkakörnyezet

17 Gazdálkodás az erőforrásokkal

18 Parmezán Pizza- Gazdálkodás az erőforrásokkal
Gondoskodás az erőforrásokról „A Parmezán Pizza vezetősége gondoskodik arról, hogy a minőségirányítási rendszer területi érvényességébe tartozó tevékenységek végrehajtásához, a minőségirányítási rendszer bevezetéséhez, és eredményességének folyamatos javításához, valamint az ügyfeleinek megelégedettségének eléréséhez és javításához szükséges személyi és tárgyi feltételek meg legyenek határozva és folyamatosan rendelkezésre álljanak.” Emberi erőforrások „A minőségirányítási rendszer területi érvényességébe tartozó tevékenységek végrehajtásához a vezetőség biztosítja szükséges, megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező személyzet folyamatos rendelkezésre állását. Felkészültség, képzés, tudatosság A Parmezán Pizzéria oktatási- képzési tervvel rendelkezik, mely a szakmai oktatások mellett a minőségirányítási követelmények megismertetésére is kiterjed. Dolgozóinkat a folyamatos önfejlesztésre ösztönözzük, szakmai konferenciákon/kiállításokon való részvételt támogatjuk és elősegítjük. A képzések eredményességét a szakmai vezetés értékeli ki a képzés tematikája, a képzésben résztvevők visszajelzései és esetleges vizsgaeredményei által. Minden munkatársunkban tudatosítjuk, hogy a munkája kihatással van a minőségirányítási rendszer működésére, az előállított termék minőségére és az ügyfelek megelégedettségére. A munkaköri leírások tartalmazzák a munkatársakkal kapcsolatos követelményeket (iskolai végzettség/gyakorlat igazolása, szakmai tapasztalat szükségessége, nyelvismeret szükségessége stb.) Az oktatásokról Oktatási jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az oktatás megnevezését, helyszínét, időpontját, tematikáját, résztvevőit, oktatóit, vizsgaeredményeket (szükség szerint).”

19 Parmezán Pizza- Oktatási terv
Oktatás megnevezése Létszám Időpont Felelős Végrehajtás dátuma Kiértékelés Aláírás Új belépő oktatása 1 fő belépést követő 1 hét Minőségirányítási vezető Új konyhai technikák 2 fő Konyhafőnök Rendben üi Az oktatási terv megvalósítását elrendelem. Dátum, aláírás (üi)

20 Gazdálkodás az erőforrásokkal

21 Parmezán Pizza- Gazdálkodás az erőforrásokkal
Infrastruktúra „A Parmezán Pizza vezetősége gondoskodik a minőségirányítási rendszer területi érvényességébe tartozó tevékenységének ellátásához szükséges tárgyi feltételek, eszközök, brendezések, szolgáltatások (épület, kemencék, konyhai eszközök, tűzhelyek, mosogató berendezések, irodai eszközök, hardver és szoftver eszközök, mérőberendezések, telefonszolgáltatás, internet szolgáltatás, járművek, csomagolóeszközök) meglétéről, teljeskörű alkalmasságáról (beleértve a mérőeszközök hitelesítését és kalibrálását is), karbantartásáról és folyamatos rendelkezésre állásának biztosításáról.” Munkakörnyezet „A Parmezán Pizza megteremti a biztonságos munkavégzés feltételeit, valamint a tevékenységek ellátásához szükséges megfelelő (biztonságos) munkakörnyezetet. A munkavédelmi előírások jogszabályi szinten rögzítettek. Az élelmiszerbiztonsági előírásokat a HACCP szerint betartjuk.”

22 Gyakorlati feladat(ok)
Dokumentálj: Minőségpolitika √ Minőségcélok √ Kézikönyv √ (0-3 fejezet) 6 db. dokumentált eljárás √ Folyamatleírások √ (dok.-, feljegyz. kez., saját foly.leírás) (Technológiai utasítások) Formanyomtatványok/sablonok √ Oktatási terv √ Belső audit terv

23 Irodalom Koczor Z.: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése (TÜV Rheinland Akadémia Kft., Budapest, 2001) MSZ EN ISO 9001:2009-es szabvány MSZ EN ISO 9000: 2005 Alapok és Szótár

24 Felhasznált irodalom:
MSZ EN ISO 9001:2009


Letölteni ppt "3. Konzultáció Dr. Szvitacs István"

Hasonló előadás


Google Hirdetések