Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a házasságunk, családi életünk! Temesvár 2008 jan 20 de. B.Gy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a házasságunk, családi életünk! Temesvár 2008 jan 20 de. B.Gy."— Előadás másolata:

1 Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a házasságunk, családi életünk! Temesvár 2008 jan 20 de. B.Gy.

2 Isten imádása III.  Folytatjuk a januárra tervezett Isten imádata, magasztalása, dicsőítése témakört ami a gyülekezet első célja! Temesvár 2008 jan 20 de. B.Gy.

3 Ige  Mt. 5.16 „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

4 Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Ennek örül Isten  Ez örömet szerez nekünk  Másoknak is

5 Isten imádás, a szerinte való családi élet  Üdvözlet a családomtól

6 Isten imádás, a szerinte való családi élet  Üdvözlet a lányoméktól és unokáimtól

7 Istent dicsőítő döntés!  „én és az én házam népe az URat szolgáljuk!” Józsué 24:15

8 Imádjuk őt, ha  ha nem feledjük, hogy :  Ő alkotott  Ő adott célt és feladatot  Ő váltott meg  Ha figyelembe vennénk a használati utasítását a házasságra, családi életre nézve is. Mit mondd erről a Biblia?

9 Imádjuk Őt, ha figyelembe vesszük akaratát.  Szeretne Ő az első lenni családunkban 2Móz 20:1-2  Szeretné, ha boldog családok élnének a földön.  A harmonikus családot Isten hathatós, missziós eszközként akarja használni a világban.

10 Imádjuk Őt, ha figyelembe vesszük a prioritásokat a családban  Közösség az Úrral  Közösség a társunkkal  Gyermeknevelés  Közösség és szolgálat a Krisztus testében  Munka, hivatás  Pihenés, szabadidő

11 Imádjuk őt, ha hívő szívvel megyünk a házasságba  Ha mérce marad számunkra az egy férfi és egy nő házasságkötése  Ha házasodunk, és nem kapcsolatban vagyunk (élettársi) ‏  Ha hívővel házasodunk  Ha vezetését figyelembe vesszük  Ha végleges ez a szövetség (Nem válunk, hanem változtatunk. Igen!) ‏

12 Imádjuk őt, ha a férfi, férj, Isten szerint cselekszik  Ha hívő nővel házasodik  Ha Isten vezetését figyelembe veszi  Ha szereti a feleségét  Ha férfi és férj szerepét betölti  Ha tartja magát az ígéretéhez

13 Imádjuk férfiként és férjként Istent, ha:  Ha hívő nővel házasodik  2Kor. 6.14 Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában…

14 Imádjuk őt, ha a férfi, férj, Isten szerint cselekszik  Ha Isten vezetését figyelembe veszi  1Móz. 2.18 Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.

15 Imádjuk őt, ha a férfi, férj, Isten szerint cselekszik  Ha szereti a feleségét  Ef. 5.25 Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte

16 Imádjuk őt, ha a férfi, férj, Isten szerint cselekszik  Ha férfi és férj szerepét betölti  2Sám. 2.7 Most pedig legyetek erősek, és legyetek bátor férfiak!  1Kor. 16.13 Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!

17 Imádjuk őt, ha a férfi, férj, Isten szerint cselekszik  Ha tartja magát az ígéretéhez  Mal. 2.14 maradj hű ifjúkorodban elvett feleségedhez, mert ő a társad, feleséged, akivel szövetség köt össze.  Mt. 5.37 Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen

18 Istenimádat a férj élete, ha felesége szükségleteit betölti:  Melyek ezek?  1. Gyengédség Biztonságot, védelmet jelent neki. A gyengéd- ségen keresztül éli át a feleség, hogy férje számára a világon ő a legfonto- sabb.  Ahogy a férj betöltheti: Ölelés, szép szavak, kedvesség, ajándék, stb.

19  Melyek ezek?  2. Beszélgetés Szüksége van a beszélgetésre, kibeszélésre, s mivel szeretne bekapcsolódni férje életébe, információkra van szüksége. Gondolatok megosztása  Ahogy a férj betöltheti: Szokássá kell tenni a beszélgetést. Idő,megértő odafigyelés stb. Istenimádat a férj élete, ha felesége szükségleteit betölti:

20  Melyek ezek?  3. Őszinteség nyitottság, bizalmi légkör. Belső azonosulásra, eggyé válásra vágyik lelkileg szellemileg is. Érzelmi biztonságot jelent.  Ahogy a férj betöltheti: Elmondani terveket, elképzeléseket. Figyelembe venni a feleség látását, véleményét, érzéseit. Megosztani vele szívünk érzéseit, titkait. Istenimádat a férj élete, ha felesége szükségleteit betölti:

21  Melyek ezek?  4. Anyagi biztonság Ha a férj megteremti a felségnek, családnak ez biztonságot jelent. Mégsem a feleség legfontosabb szükséglete.(Mérték) ‏  Ahogy a férj betöltheti: Viseli a felelősséget de együtt tervezik, beszélik meg az anyagi vonatkozásokat is. (harmónia, megelé- gedettség) ‏ Istenimádat a férj élete, ha felesége szükségleteit betölti:

22  Melyek ezek?  5. Elkötelezettség a család iránt A gyermekek érkezésével nő az igény. Nem csak az asszony dolga. Mi a feladat? Mi lesz a gyerekünkből? Elvek, gyermeknevelés, munkamegosztás.  Ahogy a férj betöltheti: Elég időt fordít a gyermekek erkölcsi-értelmi fejlődésére. Időt tölt velük. Játszik. Kíséri iskolai előmenetelüket. Nem hagyja magukra őket, mondván, hogy:” értetek dolgozom.” 40 s. Istenimádat a férj élete, ha felesége szükségleteit betölti:

23 A feleség Isten dicsőségére él, ha:  Olyan mint Mária  Ha felvállalja a segítőtárs szerepet  Ha fő dísze a belső szépsége  Ha tiszteli és engedelmes a férjének  Ha nem uralkodik a férjén

24 A feleség Isten dicsőségére él, ha:  Olyan mint Mária  Lk. 1.38 Ekkor így szólt Mária: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!”

25 A feleség Isten dicsőségére él, ha:  Ha felvállalja a segítőtárs szerepet  1Móz. 2.18 Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.

26 A feleség Isten dicsőségére él, ha:  Ha fő dísze a belső szépsége  1Pt. 3.3-4Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt.

27 A feleség Isten dicsőségére él, ha:  Ha tiszteli és engedelmes a férjének  Ef. 5.22-23 Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak,  Ef. 5.33 az asszony pedig tisztelje a férjét.

28 A feleség Isten dicsőségére él, ha:  Ha nem uralkodik a férjén  Ézs. 3.12 Ó népem! Gyermekek sanyargatnak, asszonyok uralkodnak rajtad!  1Tim. 2.12 az asszonynak nem engedem meg, hogy a férfin uralkodjék…

29 Imádja őt feleségként, ha férje szükségleteit betölti:  Melyek ezek?  1. Testi beteljesedés. A férj ebben nem számíthat másra. Ez Isten adta természetes vágy. Nem csak gyermeknemzésre.  Ahogy a feleség betöltheti: Az okos feleség igyekszik ideális partnerré ebben is. Nem tabutéma, hanem örömforrás. Megbeszélhető.

30 Imádja őt feleségként, ha férje szükségleteit betölti:  Melyek ezek?  2. Kikapcsolódás. Együtt. Közösen. A kikapcsolódás élménye miért kötődjön másik személyhez? (alááshatja a házasságot) ‏  Ahogy a feleség betöltheti: Az okos feleség igyekszik felfedezni, hogy minek örül a férje és igyekszik részt venni szabadidős tevékenységében is.

31 Imádja őt feleségként, ha férje szükségleteit betölti:  Melyek ezek?  3. Csinos külső. Bűnös lenne, ha feldobja a férjet felesége látványa? Nem. Sőt! (Öltözködés, frizura, higiénia stb.) ‏  Ahogy a feleség betöltheti: A férjének igyekszik tetszeni, minden szempontból. Hadd legyen a férj büszke a feleségére. 1 Pt 3:3-4 „A szív elrejtett embere” az elsődleges. A szép külső a másodlagos.

32 Imádja őt feleségként, ha férje szükségleteit betölti:  Melyek ezek?  4. Támogató otthon. Legyen az otthon menedék a stresszből, a harmónia béke helye. Gondozott lakás, gyerekek. Otthon melege (Családi tűzhely) Emancipáció?  Ahogy a feleség betöltheti: A feleség otthont teremt, hogy a férj haza kívánkozzon és ne a kocsmába, baráti körbe, vagy a titkárnőjéhez. (A gyerekek is jól érzik magukat otthon?) Otthon az otthonunk? Otthon lenni jó…

33 Imádja őt feleségként, ha férje szükségleteit betölti:  Melyek ezek?  5. Tisztelet, elismerés A férjnek nagy szüksége van arra, hogy elsősorban felesé- ge ismerje el, tisztelje és fejezze ki nagyra- becsülését. Kritika helyett megerősítésre van szüksége.  Ahogy a feleség betöltheti: Szereti és elismeri a férjét akár mások előtt is. Emlékeztetheti férjét erősségeire.

34 Miben kell változatnunk, hogy házasságunk Istenimádat legyen?  Miért fontos ?  Isten miatt  Magunk miatt  Gyermekeink miatt  Küldetésünk miatt

35 Férjek!  Szeressünk jobban!  Legyünk megértőek és együtt- érzők társunkkal.  Szánjunk több időt a társunkra!  Folytassuk az udvarlást.  Szeressünk agape szeretettel  Vigyázzunk a prioritásokra

36 Feleségek!  Isten után a férjed legyen az első, ne a gyermeked!  Adj a belső de külső szépségedre is.  Légy anya!  Ne akarj férfias lenni!  Maradj segítőtárs!  Teremts otthont, ahova jó hazajönni.

37 Isten imádat  Az Isten szerinti boldog házasságok vonzók, és dicsőítik Istent!  A nem házasok készüljenek ilyenre!  A házasok törekedjenek ilyenre!  Imádkozzunk ilyen házasságokért! ÁMEN!


Letölteni ppt "Isten imádása életünk és a gyülekezet célja  Istent imádhatjuk,azzal is, ha szerinte való a házasságunk, családi életünk! Temesvár 2008 jan 20 de. B.Gy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések