Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Badak Béla okl.könyvvizsgáló 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Badak Béla okl.könyvvizsgáló 1."— Előadás másolata:

1 Badak Béla okl.könyvvizsgáló badak@badakaudit.hu www.badakaudit.hu 1

2 Az igénybe vehető kedvezmények maximalizálása a K+F projekthez kapcsolódóan! Szükséges feltétel: A következő évekre bevételi terv ( eredményességi terv ) „ Nincs jó szele annak, aki nem tudja hova akar eljutni!” 2

3 Ötlet K+F költségek Termék Határ az újdonság létrehozása, és a piacképessé tétel között Innovációs költségek Adóalap kedvezmények csak a K+F költségekre vehetők igénybe, az innovációs költségekre nem! 3

4 További fejlesztési költségek Várható termelési költségek Várható értékesítési költségek 4

5 Alap kutatás Alkalmazott kutatás Kísérleti fejlesztés K+F tevékenységek típusonkénti meghatározása és költségek felosztása Adott évi azonnali költség ( Nincs választási lehetőség) 5

6 A várható eredményt figyelembe véve: 1.) Kísérleti fejlesztés elszámolása a.) adott évi költség b.) aktiválás ( később lesz költség) 1.) Kísérleti fejlesztés elszámolása a.) adott évi költség b.) aktiválás ( később lesz költség) 2.) Leírási kulcs választása: 2-5 év között 2 év: gyors 5 év: lassú 2.) Leírási kulcs választása: 2-5 év között 2 év: gyors 5 év: lassú 3.) Eredmény piaci értékének meghatározása -prototípus -know-how 3.) Eredmény piaci értékének meghatározása -prototípus -know-how 6

7 Minden közvetlen költséget felmerülésekor elszámolok Aktiválhatom a költségeket. Kísérleti fejlesztés besorolása Adott évi eredményt érint. Az elszámolt költségekre adóalap kedvezmény vehető igénybe. Befejezésig nem merül fel költség. Adott éven várható nagyobb eredmény Később, elhúzódva várható eredmény 7

8 Alapkutatás, alkalmazott kutatás adott évi közvetlen költségei Adóalap csökkentő tétel Kísérleti fejlesztés adott évi közvetlen költségei ( aktiválás nélkül) Aktivált kísérleti fejlesztések adott évi értékcsökkenése Adóalap csökkentő tétel Tervezhető 8

9 K+F közvetlen költségei Bér + járulékok (megbízási díjakkal együtt) Anyagköltség arányos része Igénybe vett szolgáltatások K+F alvállalkozó költség: Elszámolható, de adóalap kedvezmény nem vehető rá igénybe K+F alvállalkozó költség: Elszámolható, de adóalap kedvezmény nem vehető rá igénybe Tárgyi eszköz értékcsökkenése (csak a fejlesztésre használt) Fejlesztéshez szükséges illetékek, engedélyek díjai Elszámolható költségek 9

10 Kísérleti fejlesztés közvetlen költségei Kísérleti fejlesztés elszámolása Aktivált kísérleti fejlesztés Létrejött eredmény piaci értéke Létrejött eredmény piaci értéke, típustól függő kulcs ( 2-5 év leírási idő) Aktiválás külön-külön Értékcsökkenés elszámolás Kísérleti fejlesztés megtérülő közvetlen költségei, csökkentve a termék piaci értékével. Kísérleti fejlesztés nem megtérülő része Terven felüli ÉCS A várható megtérülési összegből le kell vonni: -További fejlesztési költségeket - Várható termelési költségeket - Várható értékesítési költségeket 10

11 Adott évi kísérleti fejlesztés aktivált értéke Megegyező értékű lekötött tartalék képzés ÉCS elszámolással csökken Aktiválásig nincs ÉCS Lekötött tartalék képzés Befejezett Befejezetlen 11

12 A lekötött tartalék osztalékfizetési korlát Ha nem hasznosul, terven felüli ÉCS Ha később megszűnik a hasznosítás, terven felüli ÉCS. Kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 12

13  A projekt zárásakor meg kell határozni a sikeres fejlesztés folyamán létrejött eredmény piaci értékét! Kísérleti fejlesztés adott évi közvetlen költségei, a projekt zárásakor Létrejött eredmény piaci értéke kisebb, mint az adott évi költség Az adott évi költségeket csökkentem az eredmény piaci értékével Létrejött eredmény piaci értéke nagyobb, mint az adott évi költség A létrejött eredményt piaci értéken felleltározom, és mint többletet könyvelem 13

14 Leírási kulcs választás Befolyásolja a következő évek várható nyeresége. a.) Magas, rövid lefolyású: 50% ÉCS kulcs. b.) Alacsonyabb, hosszabb kifutású: 20% ÉCS kulcs c.) Nem ismert: A többi tényező dönt. 14

15 Újdonság esetén nehéz meghatározni. Hatása: Mindenképpen eredmény növelő tétel, mert az elszámolható költségeket csökkenti. Az értékcsökkenés mértéke választható! A használat idejéhez kell igazítani a leírási kulcsot. Gyors elévülés – gyors leírás! Fontos! Ezen keresztül jelenik meg könyveimben a fejlesztés eredménye! 15

16 Létrejött eredmény piaci értéke Fejlesztés meg nem térülő része Kísérleti fejlesztés megtérülő része Üzleti terv alapján, terven felüli ÉCS Üzleti terv alapján, befolyó bevételhez választott ÉCS Időben lassab felfutás- kisebb leírási kulcs. Elévűléshez választott ÉCS 16

17  Számvitel megengedi a kísérleti fejlesztés költségeinek azonnali elszámolását, illetve gyűjtését és későbbi érvényesítését.  Állami támogatás esetén az azonnali költség elszámolás és a támogatás figyelembe vétele hullámzást okoz az eredményben.  Az aktiválás esetében a támogatás nem befolyásolja az eredményt, mert az elszámolt költség megegyezik időben a támogatás eredmény növelő hatásával. 17

18 Aktiválás esetén: Az elhatárolt támogatást az elszámolt ÉCS arányában oldom fel. Start Felmerült K+F költségek aktiválva Projekt zárás Év zárás Megkapott, elhatárolt támogatás Felmerült K+F költségek aktiválva Megkapott, elhatárolt támogatás 18

19 Megkapott támogatás összege K+F szolgáltatást végző belföldi adózó költsége Adott évi összes K+F közvetlen költség 19

20 Társasági adóalap csökkentés: Felsőoktatási intézménnyel közös szerződés alapján végzett K+F költségeinek 3x adóalap csökkentő tétel. (Max. 50 millió Ft). De minimis támogatásnak minősül (Csak kkv-k) 2010.01.01.-től az iparűzési adó alapja csökkenthető az adóévben elszámolt K+F közvetlen költségeivel. (1990.évi C. törvény 39§) 20

21  Minősítés lehetősége:  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  Felhasználható:  Adó és járulék kedvezmény érvényesítéséhez  Kutatás-fejlesztési projekt kutatás-fejlesztési tartalmának igazolására 21

22 A projekt indítása előtt kérhető.  Meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát;  Az adott tevékenységet a kérelmező a saját tevékenységi körében végzi-e. A kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie. 22

23 Tudományos fokozattal rendelkező kutatók részére Kutatóhelyen munkaviszonyban Doktori ( PhD) vagy magasabb tudományos fokozat Mértéke:a bruttó munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27 százaléka kutatóhely: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó; 23

24 Kapcsolt vállalkozások által igénybe vehető K+F kedvezmények.  Kapcsolt vállalkozások között megosztható a K+F költségekre igénybe vehető adóalap kedvezmény :  írásos nyilatkozat a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegéről, valamint az összegre tekintettel az adózó által érvényesíthető összegről  A kapcsolt vállalkozás által adott nyilatkozatban meghatározott összegek nem haladhatják meg a nyilatkozat kiállítója által K+F költségek címén érvényesíthető összeget. 24

25  A kedvezmény igénybe vevője esetében is vizsgálni kell, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége az adózó vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez kapcsolódik-e. Ha nem kapcsolódik, nem vehető igénybe.  A kapcsolt felek között megosztott K+F adóalap kedvezmény nem alkalmazható a de minimisnek számító kedvezményre 25

26  Állami támogatás esetén az előleg árbevételre kerül  A sikeres fejlesztés eredménye nem jelenik meg a könyvekben, mert nincs meghatározva a piaci értéke és nincs elvíve a szellemi termék vagy prototípus sorra.  Nincs vizsgálva a kísérleti fejlesztésből mennyi fog megtérülni.  Nincs követve a fejlesztés. Ha már nem használható, nem írják le. 26

27  Az állami támogatás nem megfelelően van könyvelve, ezáltal jelentős hullámzást okoz az eredményben.  Az adóalap kedvezményekhez a költségek nem megfelelően kerülnek kimutatásra. A projektek között keverednek a költségek.  A pályázatokra kerül kiírásra minden bérköltség, a saját fejlesztések az égből pottyannak, mert nincs rá munkaerő.  Csak azért pályázunk, mert pénz adnak. A cél nem számít, vagy nincs megfelelően végig gondolva. 27

28 Átvizsgáljuk a korábbi és a jelenleg is futó K+F projekteket. Ha találunk olyan lehetőségeket amelyeket nem használtak ki (esetleg hibás elszámolást), akkor segítünk a kihasználásban. A tényleges megtakarítás 40%-t kérjük sikerdíjként! 28

29 Köszönöm a figyelmet! 29


Letölteni ppt "Badak Béla okl.könyvvizsgáló 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések