Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Tokics Imre - Dr. Hangyás László TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Tokics Imre - Dr. Hangyás László TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL"— Előadás másolata:

1 Dr. Tokics Imre - Dr. Hangyás László TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL
FILADELFIA Dr. Tokics Imre - Dr. Hangyás László TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

2 TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL
Filadelfia TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL „A Filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ímé eljövök hamar: tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom az őreá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jelenések 3,7-13). TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL

3

4 (ma Alasehir) volt a legfiatalabb a hét város közül,
A város története Filadelfia (ma Alasehir) volt a legfiatalabb a hét város közül, kb. 40 km-re délkeletre Szárdisztól.

5 Alapítója II. Attalus Philadelphus király
(Kr. e ), aki bátyja II. Eumenes iránti szeretetből nevezte a várost Filadelfiá-nak („testvéri sszeretet”) A város a görög nyelv és kultúra terjesztésének „misszióját” tűzte maga elé.

6 a környező városokat gyakran érték földrengések,
A város története Filadelfiát, Szárdiszt és a környező városokat gyakran érték földrengések, az egyik legsúlyosabb Kr. u. 17-ben, amelynek egyik következménye a névváltoztatás lett.

7 (Kr. u. 14-37) anyagi támoga-tásával újjáépült
Tiberius császár (Kr. u ) anyagi támoga-tásával újjáépült a város, ezért tisz-teletére felvették a Neo-Caesarea nevet, majd később Vespasianus császár (Kr. u ) iránti hódolatból Flavia-ra változtatták.

8 Jézus Dicséret Feddés Ígéret
A Filadelfiai levél Fő témája a kulcs és a nyitott ajtó (vö. 3,7b-8; 1,18b). A „Sátán zsinagógája” kifejezés csak itt, és a chiasztikus párban, a Szmirnai levélben olvasható (vö. 3,9a; 2,9b). Ebben a két levélben nincs panasz csak egy-egy gyengéd bátorítás (vö. 3,11; 2,10a). A kitartás jutalma az (élet) koszorúja (vö. 3,11b; 2,10b; Jak 1,12). Hangsúlyos az (vö. 3,11a; 22,7a.12a.20a). advent közelsége Itt találjuk a legtöbb (6) ígéretet (3,9a.10a.12). Jézus Dicséret Feddés Felszólítás Ígéret Fi la d e l fi a szent igaz nála van a Dávid kulcsa cselekedetek megtartja Jézus szavát nem tagadja meg nevét béketűrő tartsd meg, ami nálad van oszloppá lesznek nevek lesznek rajtuk

9

10 A gyülekezet története
Filadelfia nem volt „erős”gyülekezet, de a „kevesen is hű” maradt (vö. 3,8b.10; Mt 25,21.23). Jézus kétféle módon segíti a gyülekezetet: Nála van Dávid kulcsa (vö. Ézs 22,22- Eliákim, Ezékiás király hűséges szolgája), és (2) egy nyitott ajtót ad nekik (vö. 2Kor 2,12-13; ApCsel 14,27; 1Kor 16,8-9; Kol 4,2-4).

11 A gyülekezet története A Szmirnai gyülekezethez hasonlóan,
a városban élő keresztények helyzetét is a nagyszámú, befolyásos zsidóság nehezítette, de végül elismerték, hogy Isten szereti a Filadelfiai közösséget (vö. 3,9; 2,9; Mt 23,13).

12 A gyülekezet története
A gyülekezet kiemelkedő jellemzője Jézus beszédének megtartása, amely a helytállás egyedüli módja lesz a világméretű megpróbáltatás idején is (vö. 3,8b.10-11).

13 A gyülekezet története
Egy szelíd eszkatológiai figyelmeztetés arra utal, hogy a győzelem „koszorúja” elveszíthető (3,11), vö. Ézsaú-Jákób, Rúben-Júda, Saul-Dávid, Júdás-Mátyás.

14 A gyülekezet története
A gyülekezetnek adott hat ígéret (vö. 3,9a.10a.12) közül kiemelkedik a „templom oszlopáról” szóló, mely a stabilitás és a maradandóság képe, vö. 1Tim 3,14-15; Gal 2,9.

15 A gyülekezet története
Az oszlopon három név olvasható majd (vö. 3,12b). Ennek eszkatológikus teljesedése az új Jeruzsálemben lesz, vö. Jel 2,17b; 14,1; 22,4.

16 A gyülekezet története
A Filadelfiai gyülekezet találó képe az újkori protestáns ébredési hullámoknak, amelyek a XVIII-XIX. században az Egyesült Államokban, Svájcban, Németországban, Franciaországban, Hollandiában és a Skandináv államokban bontakoztak ki.

17 A gyülekezet története
A Messiás, ill. az imám jövetelének hite magával ragadta a korabeli zsidókat és mohamedánokat is, akik re várták reménységük teljesedését.

18 Napjainkra szóló tanulságok
Jézus, „az Igaz” nyitja meg és zárja be az evangélium hirdetésének alkalmait.

19 Napjainkra szóló tanulságok Ha kevés az erőnk, Krisztus nyitja meg
a lehetőségek ajtaját, amelyet senki be nem zárhat.

20 Napjainkra szóló tanulságok
A Krisztussal győztesek örök biztonságot találnak Benne, amit a templom oszlopa fejez ki (vö. Kol 3,1-4).

21 Napjainkra szóló tanulságok
A Krisztussal győztesek örök biztonságot találnak Benne, amit a templom oszlopa fejez ki (vö. Kol 3,1-4).

22

23 „Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában,
és többé onnét ki nem jő; és felírom őreá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jelenések 3,12-13).


Letölteni ppt "Dr. Tokics Imre - Dr. Hangyás László TANULMÁNYOK A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések