Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Algyői Általános Iskola bemutatása az ökoiskola kritériumrendszer tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Algyői Általános Iskola bemutatása az ökoiskola kritériumrendszer tükrében."— Előadás másolata:

1 Az Algyői Általános Iskola bemutatása az ökoiskola kritériumrendszer tükrében

2

3 1. Alapdokumentumok Pedagógiai program Minden tantárgy helyi tanterve
Munkaközösségek munkatervei IMIP Mind a fenntarthatóságra nevelés célkitűzésein alapul, és annak elérését szolgálja.

4 2. Szervezeti feltételek
Ökoiskola munkacsoport – minden munkaközösségből, technikai dolgozók is Minőségfejlesztés: felmérésekben környezettudatossággal kapcsolatos kérdések, tantestületi, egyéni továbbképzések, műhelymunkák, ökoiskola vezetőképző (4 fő) Pedagógus teljesítményértékelésében megjelenik a fenntarthatóságra nevelés terén végzett munka „zöld” diákönkormányzat

5 Ökoiskolává válásunk kezdete – erdei iskola Bugacon
3. Pedagógiai munka Ökoiskolává válásunk kezdete – erdei iskola Bugacon

6 Egy hónapig tartó programsorozatok: 1
Egy hónapig tartó programsorozatok: 1. A Víz Világnapjától a Föld Napjáig A központi témát, tartalmi elemeit és a megvalósítás lehetséges módjait a zöld munkaközösség, a diákönkormányzat és a Zöld Diákparlament tagjai döntik el. Az osztályok előzetes feladatokat kapnak: szakirodalmat keresnek az iskola zöld könyvtárában és az interneten, megismerik a helyi természet- és környezetvédelmi problémákat, felfedezik természeti környezetük szépségeit. A projekt feldolgozása: tanórán és tanórán kívül történik. A gyerekeken keresztül a családtagok és a lakosság is részeseivé válnak az iskola ismeretterjesztő és szemléletformáló munkájának. A témák között szerepelt már a hulladékgazdálkodás, az energia, a klímaváltozás és a Tisza. A 2010/2011-es tanév témája a Dél-Alföld növény- és állatvilága.

7 Az óvodától a szülőkig Családi pályázat Rajzpályázat
„hulladékból hasznosat”

8 Diákfórum a faluházban
Az aktuális témáról a diákok kérdeznek a településünk elöljáróitól, valamint a meghívott szakemberektől A figyelemfelkeltésről is a gyerekek gondoskodnak a drámapedagógia eszközével.

9 Zárónap - Vetélkedő

10 2. A parlagfű projekt A projekt célja: - gyakori allergiák, megelőzési és együttélési módok, a parlagfű élettanának, gyérítés lehetőségeinek, az egyén és a társadalom felelősségének megismertetése a dákokkal. A projekt részfeladatainak, megvalósításának tervezése a diákönkormányzat és a Zöld Diákparlament tagjainak javaslatai alapján, és velük együtt történik. Szakmai segítség a pedagógusok részére: továbbképzések keretében Megvalósítás: tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon

11 Témahetek: 1.Öko - hét Témaválasztás: a diákok javaslatai alapján történik (pl.: kukorica, parlagfű, őszi gyümölcs, tök, alma) A téma feldolgozása: a tanulók projektként dolgozzák fel különböző tanítási órákon, tanórán kívül és a napköziben.

12 2. Honismereti témahét A projekt célja: a tanulók ismerjék meg a környezetükben lévő mai és a ma már nem használatos mesterségeket, hagyományokat Témák: Ősi mesterségek Algyőn, Algyői népszokások

13 Rendhagyó órák: Tanórák a vadasparkban
Az alsó tagozatos gyerekek minden tanévben két alkalommal (Állatok Világnapja, Víz Világnapja) látogatnak el a Szegedi Vadasparkba, ahol érdekes feladatokat kell megoldaniuk egy-egy világnaphoz kapcsolódóan.

14 Specialitások: 1. JAM-szakkör
Az 1995/96-os tanévben került bevezetésre iskolánkban, Hegyi Gabriella kolléganőnk kezdeményezésére. A szakkör célja: a későbbi társadalmi, gazdasági ismeretek megalapozása, valamint a vállalkozói attitűd kialakítása. A diákok önismeretének fejlesztése, önmaguk elhelyezése mikro- és makro környezetükben, a közösségi kapcsolatok értékének tudatosítása. Környezetbarát szemléletű vállalkozási , gazdálkodási ismeretek oktatása vizsgával Az elindításhoz szükséges feltételek: - OKJ-s továbbképzések, ösztöndíj pályázat (tananyag írása 7-8. osztályosok részére), belső képzések, külsős segítők bevonása, az iskolai órakeretbe és a Pedagógiai Programba való beilleszthetőség felmérése.

15 A program koordinálása: szakmai vezető – saját program kidolgozása, mellyel helyivé tette; az algyői vállalkozói struktúra feltérképezése a gyerekek képességeire fókuszálva. Résztvevők köre: Alsó és felső tagozaton egyaránt vesznek részt benne diákok. 7. osztályban heti egy, szakköri óra keretében ismerkednek meg a tanulók a gazdasági alapismeretekkel. A tananyag: - üzemlátogatások helyi vállalkozóknál (pl.: Lambris, algyői gyógycipő készítő stb.), meghívott előadók, saját üzleti terv készítése, vizsga.

16 Rendezvények, programok: Adventi koszorú készítés az iskolában;
Régiós karácsonyi vásár rendezése, melynek helyszíne a Faluház (2007. óta) Kulcsszavak: ötletes, anyag- és energiatakarékos, esztétikus, praktikus, hagyományőrző, újító, természetes, vidám

17 2. Természetbarát szakkör

18 3. Zöldség- és gyümölcsnap

19 4. Zöldügyelet – energia járőr
Zöldügyeleteseink különös figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulók ügyeljenek az energiatakarékosságra és a szelektív hulladékgyűjtésre.

20 5. Drogprevenciós tréningek

21 Segítség a felkészüléshez – a zöld könyvtár

22 Szülők bevonása az iskola életébe – Önkéntesség napja

23 Szülők bevonása az iskola életébe – Évszaktúrák (kerékpártúra Hódmezővásárhelyre, téli túra)

24 Oktatásunk frissítése
OECD-ENSI Akciókutatás a pedagógusképzésben HEFOP 3.1.3, TÁMOP 3.1.4 KEOP 6.1.0/B (CSEMETE, KNP együttműködéssel) Integrált természettudományi mintaprojektek kipróbálása Szitakötő természetismereti program GRID Comenius – iskolai együttműködések Ökováros – nemzetközi vetélkedő a klímaváltozásról Rendhagyó órák, terepi programok (KNP, CSEMETE) „Szegénységből a virágzásba” nemzetközi program – oktatócsomag a globális problémákkal kapcsolatban

25 Oktatási módszereink Kompetenciaalapú oktatás:Szövegértés, szövegalkotás, matematika, szociális, életviteli és környezeti, báb-dráma, idegen nyelv (angol, német), életpálya. Nem szakrendszerű oktatás

26 Fejlesztő pedagógia környezeti neveléssel
gyógypedagógia logopédia szurdopedagógia fejlesztő foglalkozások pszichológiai szaktanácsadás gyógytorna

27 Napközis projektek Újra együtt szeptemberben
Ősz, őszi népszokások októberben Én és a családom novemberben Téli ünnepek, szokások decemberben Mese januárban Farsang februárban Tavasz, tavaszi népszokások, ünnepek márciusban Barátunk a természet áprilisban Egészség májusban

28 Diákoknak diákokkal szervezzük
Zöld Diákparlament Megyei játékos természetismereti vetélkedő (1-4. évf.) Kistérségi természetismereti vetélkedő általános- és középiskolások számára Rövid ismeretterjesztő Fehér Ignácról Színdarab mikulás alkalmából Almás vetélkedő Farsangi vetélkedő

29 Eredményeink A „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság és a Körlánc Egyesület által meghirdetett iskolák közötti országos egészségnevelési verseny: I. helyezés Energiakaland - TV felvétel (M1 Fogadóóra)

30 Az iskolaújság és „gyermeke”

31 Egy fontos szempont - az értékelés
Zöld kártya – egyén Zöld levél – az osztályközösség Napközis jutalomkártya – napközis gyerekeknek

32 Nemzetközi kapcsolatok, melyeket a környezeti neveléssel szereztünk
Hebertsfelden Általános Iskola (Németország) Socrates Comenius 1. Iskolakapcsolatok, EU programban való részvétel (Finnország, Ausztria, Nagy-Britannia, Litvánia) Comenius 2009/2010 (Spanyolország, Anglia, Olaszország, Lengyelország, Hollandia) USA Ohio - Perrysburg Temesvár , Újvidék: Ifjú kutatók - 3 éves nemzetközi projekt Kórógy Újvár – Ótelek Egyesült Királyság, Bulgária, Ghána – „Szegénységből a virágzásba- nemzetközi program

33 4. Az iskola működtetése Néhány közülük: Szelektív hulladékgyűjtés
Környezetbarát, energiatakarékos eszközök Újrahasznosított papír használata Kerékpártároló Esővíz használata Konyhakert, dísznövények, zöld felületek – őshonos növények Fenntarthatósággal kapcsolatos információs bázis(könyv, CD) Osztályoknak saját tér Dekoráció összhangban az iskola arculatával

34 5. Kommunikáció Diákokkal, szülőkkel egyeztetés Zöld hírek diákszemmel
Honlap, iskolaújság , kiadványok a fenntarthatóság pedagógiájának elvét követi - algyoiskola.hu, okosulik.hu, Zöldellő, HEFOP, TÁMOP, KEOP kiadványok Szülőknek, társadalmi környezetnek szervezett környezettudatosságot fejlesztő akciók, programok – Önkéntesség napja, Falunap Médiamegjelenés – Algyői Hírmondó, Délmagyarország, TiszaPartTV Pedagógus továbbképzések, bemutató órák, diáktalálkozók - Dél-alföldi Régió ökoiskoláinak több ízben, különböző témákban

35 6. Együttműködések, kapcsolataink
Magyarországi Ökoiskola Hálózat CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Körlánc Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért Dél-alföldi Régió ökoiskolái – ökoiskola – találkozók, Régiós Diákparlament Kiskunsági Nemzeti Park KOKOSZ Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Homokháti Iskolaszövetség Algyői Általános Iskola Alapítvány Pro Musica Alapfokú Művészeti és Zeneiskola Algyői Szivárvány Óvoda Algyő intézményei, civil szervezetei

36 7. Helyi közösség, közvetlen környezet
Gondnokság természeti vagy épített környezeti érték felett - TANÖSVÉNY Helyi értékek megismerése, védelme Helyi környezet- és természetvédelmi problémák felismerése, megoldási javaslatok (pl. szemétszüret a településen) Helyi környezetvédelmi program kidolgozásában, végrehajtásában részvétel Közösségfejlesztésben részvétel – KEOP, Falunap, Mobilitas hét

37 8.,9. Az iskola arculata, specialitása illetve vállalásai
Saját kritériumok: évszaktúrák, gyümölcshét, zöld hírek diákszemmel, ökohét, témahetek, erdei iskola, zöld kártya és zöld levél jutalomút, egy hónapos rendezvénysorozat A 2011-ben átadásra kerülő új iskola zöldítése (pl. tematikus biokert kialakítása)

38 Elérhetőségek Iván Zsuzsanna igazgató: ivanzs@freemail.hu, 30 3369848
62/


Letölteni ppt "Az Algyői Általános Iskola bemutatása az ökoiskola kritériumrendszer tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések