Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet"— Előadás másolata:

1 A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet

2 MAMOSZ Egyesületünk nyilvántartásba vétele közhasznú szervezetként december 20-án Pk /2005/3 számon megtörtént, év januárjában az Oktatási Minisztérium is regisztrálta a közoktatásban érdekelt szakmai szervezetek körében.

3 MAMOSZ A szervezet elsősorban a műfajokon is átnyúló közös célok érdekképviselete és szolgálata céljából jött létre a zeneművészet, a tánc-, a szín- és bábművészet, valamint a képző- és iparművészeti ágak oktatásában résztvevő művészek és művészetoktatási szakértők önálló kezdeményezéseként. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező művészek, szakemberek az alapító tagjai. Az elnökségben és a szakmai bizottságokban egyenrangú és azonos számú a művészeti ágak képviselete.

4 A MAMOSZ feladata Tevékenységével segítse a magyar művészetoktatás szakmai munkáját, képviselje szakmai érdekeit. A művészetoktatás társadalmi elismertségének, magas szakmai színvonalának elősegítése révén járuljon hozzá a magyar társadalom művészeteket értő és művelő nemzedékének felnövekedéséhez. Segítse a művészetoktatási intézményekben folyó szakmai munka értékelését, minősítését. Szakmai garanciát kíván nyújtani a művészetoktatást igénybe vevő tanulók, szülők, a művészetoktatásban érdekelt állami és más szervezetek számára.

5 A MAMOSZ tevékenységének rövid összefoglalója
Véleményeztük A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításának jogszabálytervezetét. Delegáló szervezetként nevesítette szervezetünket a OM rendelet Részt vettünk a minősítő eljárást előkészítő bizottság munkájában Véleményeztük az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzatát, részt vettünk a minisztériumban rendezett vitán. Pályázatok véleményezése

6 A MAMOSZ tevékenységének rövid összefoglalója
Megalakulásunkkal, működésünkkel kapcsolatban tájékoztató anyagot állítottunk össze, amelyet eljuttattunk pedagógusokhoz, intézményvezetőkhöz, művészekhez, a területen érintett szakemberekhez. A tagfelvétel folyamatos. Felvettük a kapcsolatot az Oktatási Minisztériummal, majd az OKM-mel, a miniszter úrral, valamint az államtitkár úrral. Megbeszélést folytattunk Arató Gergely államtitkár úrral. Megindult az együttműködés a célokban, feladatokban kapcsolódó szervezetekkel. Honlapot működtetünk:

7 A MAMOSZ tevékenységének rövid összefoglalója
Részt vettünk az előminősítés eljárásrendjének kidolgozásában Művészeti áganként 1 főt delegáltunk a Minősítő Testületbe Zeneművészeti ág: Halmos Béla Szín-és bábművészeti ág: Sándor L. István Képző-és iparművészeti ág: Geisbühl Tünde Táncművészeti ág: Lévai Péter

8 A MAMOSZ tevékenységének rövid összefoglalója
Közgyűléseken megvitattuk a minősítési eljárás mentét, eljárásrendjét, szempontsorát A MAMOSZ elnöksége és szervezete a tagság felhatalmazásával a szakmai, minőségi művészetoktatás érdekeinek védelme mellett kötelezte el magát.

9 A MAMOSZ tevékenységének rövid összefoglalója
Véleményeztük, majd kompromisszumokkal, de elfogadtuk az előminősítési eljárás és a helyszíni szemle rendjét, értékelési szempontsorát Pályázati tevékenységet folytattunk

10 A MAMOSZ tevékenységének rövid összefoglalója
Részt vettünk a normatíva megtartása érdekében folytatott tárgyalásokon Részt vettünk az Oktatási és Tudományos Bizottság ülésein. Az Oktatási és Tudományos Bizottság Ellenőrző Albizottsága számára szakmai véleményt készítettünk a minősítési eljárásról.

11 MINŐSÍTŐ TESTÜLET Az OM-rendeletben nevesített 5 szakmai szervezet delegáltjaiból, a szervezetek szavazata alapján megválasztott önálló testület. Működését biztosító működtető szakmai szervezet: AME Iroda: AME székház: Budapest, Szentendrei u 9. A működtető szakmai szervezet képviselője: Bak Zsófia Irodavezető: Hancock Márta (az előminősítés ideje alatt) Ügyintézők: Tarda Orsolya, Veréb Szilvia, Inhóf Szilvia

12 MINŐSÍTŐ TESTÜLET Önálló testületként meghatározta a működés rendjét: SZMSZ Elnök: Lévai Péter, helyettesítő elnök: Kaposi László Szekciók: művészeti áganként, élükön szekcióvezetők: Lévai Péter, Kovács Kálmánné, Kaposi László, Geisbühl Tünde Szakreferensek: művészeti áganként Zeneművészet: Bokor György, Lencsés Lídia, Szín- és bábművészet: Hancock Márta, Szügyi Dezső Képző-és iparművészet: Baranyai Zoltánné Táncművészet: Demarcsek Zsuzsa

13 ELŐMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS Tájékoztató adatok
817 iskola kérte a minősítést 116 iskola kérelmét a Minősítő Testület hiánypótlás nélkül elfogadta 455 iskola kérelmének elfogadását hiánypótláshoz kötötte 243 iskola kérelmét a Minősítő testület elutasította

14 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 13.§ (5) pontja szerint elutasítás esetén a fenntartó kérheti újabb eljárás lefolytatását. Ha a Minősítő Testület másodszor is elutasítja a kérelmet, a fenntartó kérheti hatósági ellenőrzés lefolytatását: Oktatási Hivatal

15 Az előminősítési eljárás adatai a fenntartói kérelem újra benyújtását követően
722 iskola kérelmét a Minősítő Testület elfogadta 95 iskola kérelmét a Minősítő Testület elutasította OH hatósági eljárás során 7 iskola megszerezte az előminősítést Az előminősítési szakasz mérlege: 729 elfogadott, 88 elutasított kérelem

16 Az előminősítési eljárás értékelése
A minősítési eljárás első állomása szükséges volt és az iskolák érdekeit szolgálta Felhívta a figyelmet a hiányosságokra Lehetőséget adott az előírásoknak megfelelő működés kialakítására Segítséget nyújtott az iskola alapdokumentumainak felülvizsgálatához. Az elfogadott kérelmek aránya 15%-ról 76%-ra módosult

17 Az előminősítési eljárás során elutasított iskolák
88 iskola 54 iskola saját maga döntött úgy, hogy nem kéri a minősítési eljárás újbóli lefolytatását 34 iskola kérelmét elutasították

18 A minősítési eljárás második szakaszának főbb jellemzői
729 iskola előminősítési kérelmét a Minősítő Testület elfogadta Ebből 33 iskola nem kérelmezte a második szakasz, a helyszíni szemle lefolytatását 7 iskola visszavonta a kérelmét 2 iskola megszűnt A minősítési eljárás második szakaszában résztvevő iskolák száma: 687

19 A minősítési eljárás második szakaszának főbb jellemzői
A helyszíni szemlét meghatározó eljárásrend és értékelési szempontsor: humánus, támogató, segítő, és elfogadó. Az eljárásrend és a szempontsor a szakmai szervezetek egyeztetése, véleményezése, majd közös elfogadása után vált nyilvánossá. Az értékelők munkaanyagait s a jegyzőkönyvek tartalmát a Minősítő Testület hagyta jóvá

20 A helyszíni szemle Minimum 3 fős értékelői csoport végzi a helyszíni szemlét A minősítő csoport vezetőjét a Minősítő Testület kéri fel. Vezetői gyakorlattal,közoktatási vezetői végzettséggel rendelkező szakemberek lettek a minősítő csoportok vezetői ( pályázat). A minősítő csoport vezetője az óralátogatási feladatok elvégzésére a művészeti ágnak megfelelő szakembereket kér fel

21 A helyszíni szemle A minősítési csoport vezetőjének feladatai:
áttekinti az intézmény előminősítési dokumentumait, határozatait koordinálja a minősítő csoport munkáját, elkészíti az óralátogatási tervet, összesíti a dokumentumok elemzését, az értékelést megküldi az intézménynek és a Minősítő Testületnek -

22 Vélemény az eljárásrendről és az értékelési szempontsorról
humánus, elfogadó, megengedő az eljárásrend a hiánypótlás beiktatásával javításokra ad lehetőséget, az igazgató óralátogatásra jelölhet művészeti áganként egy-egy személyt, 51%-os teljesítmény esetén a minősített iskola, 75%-os teljesítmény esetén a kiválóra minősített iskola cím nyerhető el (az általános iskolai osztályzásnál enyhébb módon meghatározott tehát a kategória százalékos határa), a maximálisan elérhető pontszám 43%-a az intézmény saját magáról alkotott önértékelése alapján állapítható meg

23 Vélemény az eljárásrendről és az értékelési szempontsorról
az önértékelés szempontjai figyelembe veszik a művészeti ágak közötti különbségeket teret engednek a sajátos arculat és az egyéni feladatvállalás értékelésének, elismerésének az önértékelés több kérdésköre pontot biztosít a hátrányos helyzetű tanulókat magas számban oktató vagy hátrányos helyzetű településen élő iskolák számára.

24 Az intézmények minősítése
A Minősítő Testület a minősítő csoport javaslata, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatója és fenntartója észrevételének mérlegelése, illetőleg az észrevételek szükség szerinti tisztázása, kivizsgálása után dönt az alapfokú művészetoktatási intézmény minősítéséről vagy a minősítés elutasításáról.

25 Az intézmények minősítése
A „Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet az az alapfokú művészetoktatási intézmény nyerheti el, amely az általa oktatott valamennyi művészeti ágban megfelelt a Minősítő Testület által nyilvánosságra hozott szakmai követelményeknek. A „Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” cím akkor adható ki, ha az intézmény minden működtetett művészeti ágban a maximális pontszám legalább51%-át elérte.

26 Az intézmények minősítése
A „Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet az az alapfokú művészetoktatási intézmény nyerheti el, amelyet a helyszíni szemle eredményeként, a dokumentumelemzés, a tárgyi és személyi feltételek és az intézmény eredményességének vizsgálata alapján a minősítő testület kiválóra értékelt. A „Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” cím akkor adható ki, ha az intézmény minden működtetett művészeti ágban a maximális pontszám 75%-át elérte.

27 Oklevél, tábla A minősített alapfokú művészetoktatási intézmények jegyzékét az Oktatási Hivatal vezeti, és évente közzéteszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján. A jegyzékben szereplő művészetoktatási intézmények részére a működtető szakmai szervezet és a Minősítő Testület a minősítést és a minősítés évét feltüntető oklevelet és táblát adományoz. A minősítési eljárás vonatkozik az intézmény minden működő telephelyére és minden működő tanszakára, ezért a minősítési oklevélben fel kell sorolni mindazokat a telephelyeket és művészeti ágakat, tanszakokat, amelyre a minősítést az intézmény megszerezte. A minősítés a jegyzékbe kerülés bejegyzésétől számított 5 évre szól.

28 MŰVÉSZETI ÁGANKÉNT ELÉRHETŐ PONTSZÁMOK ÖSSZESEN
1. Intézményi önértékelés: 193 pont (művészeti áganként beszámítható pontszám) 2. Dokumentumok: pont (művészeti áganként beszámítható pontszám) 3. Óralátogatás: pont (az adott művészeti ág értékeléséhez beszámítható pontszám) Összesen: pont

29 A MŰVÉSZETI ÁG ÉRTÉKELÉSE
pont - a művészeti ág minősítése nem járt eredménnyel pont - minősített művészeti ág pont - kiválóra minősített művészeti ág

30 A minősítési eljárás két szakaszának várható hozadéka, eredménye:
az alapfokú művészetoktatás - a közoktatás részeként - iskolaként tud és akar működni az alapfokú művészetoktatási intézmények speciális intézmények, működésük szabályait a törvénymódosítások során a specialitásukhoz kell igazítani, remélhetőleg a minősítési eljárás során felszínre kerülő, de a szakmai szervezetek által már évekkel korábban jelzett problémák megoldása hangsúlyosabb szerephez jut, segíti a szülőket és a diákokat az iskolaválasztásban.

31 A minősítési eljárás tapasztalatainak összegzése során eddig feltárt problémák
egységesebb dokumentációs rendszer kiépítése az összevont osztály működtetési kritériumainak megfogalmazása térítési díj fizetési kötelezettség felülvizsgálata az adminisztráció csökkentése a tantervmódosítás szükségessége szakirányú szakmai továbbképzések előírása, a felsőoktatás szinkronja egyes szakokon a pedagógusképzés hiányának megoldása az oktatás szintjeihez a megfelelő végzettségek meghatározása finanszírozás egységes eljárás biztosítása az ország minden részén

32 Elvárásaink a törvényalkotók felé
biztonságérzet, jövőkép, a változások mellett is hosszú távú oktatásirányítási elkötelezettség, pénzügyi, jogszabályi biztonság, egyértelműség. szakmai támogatás, a pedagógusképzés összhangja az alapfok igényeivel művészeti ágak egyenrangúságának, létjogosultságának , támogatásának biztosítása - szektorsemlegesség a minősítési eredmények biztosítási kötelezettsége, garancia biztosítása az intézmény, a fenntartó részéről, valamint a törvényalkotó részéről

33 Pozitív lelki beállítottság
„Minden szerencsétlenségben ott rejlik egy vele egyenértékű, vagy nála nagyobb előny csírája!”- Napoleon Hill „Bármi, ami megéri, hogy birtokoljuk az életben, megéri, hogy dolgozzunk érte!”- Andrew Carnegie készítette: Demarcsek Zsuzsa


Letölteni ppt "A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések