Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft."— Előadás másolata:

1 Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft.
A nyomonkövetési és pályakövetési rendszer, ezen belül a partneri igény- és elégedettség mérési rendszer kidolgozásának eredményei „mérföldkövei” Bikal, február 10. Menner Ákos © Szöllősi és Társai Bt.

2 Lezajlott műhelymunkák témái (2010.10.01-2011. 01. 19.)
A nyomonkövetési és pályakövetési rendszer modell bemutatása, - A partneri igény és elégedettségmérés előkészítése Igény- és elégedettségmérő kérdőívek véleményezése, véglegesítése Helyzetfeltáró kérdőív eredményeinek bemutatása, - A mérés informatikai rendszerének bemutatása Igény és elégedettségmérés indikátorlista véglegesítése, Pályakövetési rendszer modell javaslat © Szöllősi és Társai Bt.

3 A mérési rendszer kialakításának céljai
TISZK és intézményi szinten Jogszabályi követelményeknek megfelelően Naprakész információk biztosítása működésről, szolgáltatásokról Az elégedettségmérési és pályakövetési rendszer információt szolgáltat a fejlesztési döntésekhez Objektív, rendszerezett, rendszeres adatgyűjtés: elemzés, munkaerő-piaci trendekre történő hatékony reagálás érdekében A mérési rendszer információi alapján oktatásszervezés, a tananyagok és az oktatási módszerek fejlesztésének megalapozása

4 A partneri elégedettségmérés logikája
Az intézményeknek jogszabályi kötelezettségük a rendszeres mérés, ezek nyilvánosságra hozatala és a fejlesztések Azonos mérési területek az eddigi gyakorlatban (azonos szabályozás) A vélemények és az indikátorok összevethetőségének megteremtése A TISZK lehetővé teszi a mérések összehangolását, a ráfordítások csökkentését A célcsoportok és az intézmények számára korszerű, hatékony rendszer építése - on-line rendszer

5 Mérési rendszer PARTENERI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS
INDIKÁTOROK Tanulói életút követése és támogatása, LLL Nyomonkövetés Tanulói előrehaladás Követése Szükség szerint Beavatkozás kezdeményezése Utókövetés Végzést követő 6 hónap, elhelyezkedés Pályakövetés Élethosszig tanulás támogatása, Kompetenciák fejlesztése Információk a működés javításához

6 A MÉRÉSI RENDSZER MÓDSZERTANA I.PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS
Célcsoportja: Tanulók Oktatók Szülők Intézményvezetés Fenntartó Külső képzőhelyek vezetői Gazdálkodó szervezetek Egyéb partnerek: Taggyűlés; Szakmai Tanácsadó Testület, Központi képzőhely oktatói, stb. Célja: láthatóvá tegye az intézmény és a TISZK megítélését a partnerek körében, hogy biztosított legyen a partnerközpontú szolgáltatás nyújtása. A felmérés gyakorisága: A felmérést a résztvevő intézményeknek évente 1 alkalommal javasoljuk.

7 A MÉRÉSI RENDSZER MÓDSZERTANA II.A VÉGZETT TANULÓK UTÓKÖVETÉSE
Célja: az intézmények olyan szakmákat és képzéseket indítsanak, amelyek versenyképesek a munkaerőpiacon. A felmérés során a végzett tanulók: elhelyezkedési jellemzőit, körülményeit az esetleges sikertelenség okait vizsgálja. Célcsoportja: Végzett tanulók (szakmánként, évfolyamonként) Gazdálkodó szervezetek Munkaügyi központ, átképző központ, szakmai szervezetek A felmérés gyakorisága: A felmérést a résztvevő intézményeknek évente 1 alkalommal javasoljuk.

8 A MÉRÉSI RENDSZER MÓDSZERTANA III.PÁLYAKÖVETÉS
Célja: rendszerezett információ- gyűjtés és -elosztás a szakmastruktúra, az oktatásszervezés, a tanítás – tanulás folyamatában használt módszerek és tananyagok továbbfejlesztése érdekében. A pályakövetési rendszer szolgáltasson adatokat és információkat : 1. a TISZK működtetése során meghozandó döntésekhez, 2. a fejlesztési irányok kijelöléséhez, 3. a szolgáltatások és folyamatok fejlesztéséhez. Célcsoportja: tanulók (évfolyamonként, szakmánként) Munkaadók, gazdálkodó szervezetek, Munkaügyi kp., Kamara A felmérés gyakorisága: A felmérést a résztvevő intézményeknek évente 1 alkalommal javasoljuk. Szolgáltatást a volt diákoknak és a gazdálkodó szervezeteknek is. (felnőttképzés)

9 Helyzetelemzés

10 Ki használja a mérésekből kapott információkat?
Felhasználók működés nyomonkövetés pályakövetés vezetés 7 4 1 munkaközösségek, osztályfőnökök 3 tanárok, oktatók 2 fenntartó egyéb partnerek

11 Milyen információkat használnak fel?
működés nyomonkövetés pályakövetés partneri igény- és elégedettség szervezeti kultúra oktatás és nevelés eredményessége iskolai nevelés és szociális adatok statisztikai adatok (fenntartó) költségvetési adatok foglalkoztatási adatok tantárgyi átlagok összehasonlító elemzése támogató programok készítése az iskolai stratégia és szakmakínálat kialakítására

12 Indikátorhasználat a méréseknél
Szoftvertámogatottság: 9 válaszadó iskolából 7 iskola használ iskolai adminisztrációs szoftvert: 4 (+1) Taninformot, 2 tanulói nyilvántartást, 1 F2-t

13 Elvárások, igények Igény- és elégedettségmérés nyomonkövetés
pályakövetés Új módszerek és azok alkalmazásában segítség Egyértelmű, könnyen kezelhető és kiértékelhető, jól hasznosítható módszerek mérési, felmérési gyakorlatok elsajátítása, ezek gyakorlati alkalmazása adjon összehasonlítási lehetőséget, tartalmazza a legfontosabb eredményességi mutatókkal való elégedettséget egy munkamenet váz megismerése, alkalmazható felmérő próbákkal ésszerű adminisztrációs teher, gépesíthető legyen, tanulói sajátosságokra koncentráljon (honnan hova) fogalmazzon javaslatot a beavatkozásra folyamatos tájékoztatás aktuális információkról, a nyomonkövetés módszertanának bővítése egy munkamenet-váz megismerése, alkalmazható felmérő példákkal (szabad mozgástér) adjon összehasonlítási lehetőséget. Tartalmazzon egységes értelmezési szempontot pl. felvétel ideje, validálási szempontok, értékelés a szakképzési célok alapján támogatás a megvalósítás intézményi módszertanának kidolgozásához

14 A mérési rendszer fejlesztési irányai
A szempontrendszer és a módszertan egységesítése,on-line felület kialakítása Igény-, és elégedettségmérés: partner- és információigény, információ felhasználás optimalizálása Nyomonkövetési rendszer kialakítása az egyéni tanulási utak követésére: koncepciót, módszertant kell kialakítani, elfogadtatni. Utókövetés, pályakövetési rendszer: javaslat a statisztikai adatokból származó adatok elemzésének módszertanára, bevezetési ütemtervre, eredmények dokumentálása. A pályakövetés informatikai támogatásának specifikációjának elkészítése és az on-line alkalmazás elkészítése. E-portfólió lehetőségei

15 Partneri igény- és elégedettségmérés

16 Igény- és elégedettségmérés keretei
Partnerek – mintavétel: Vezetők – 100% online Pedagógusok - 100% online Pedagógiai munkát segítő munkatársak -100% online Tanulók - 30% online Szülők min. - 30% Partnerek - 100% Fenntartó -100% Mérési területek: Az iskola vezetése Az intézmény stratégiája A munkatársak irányítása Az iskola erőforrásai Az iskola tanárainak elégedettsége A gyakorlati képzés megítélése A nevelési és oktatási folyamat megítélése

17 Igény- és elégedettségmérés
Elkészült, véglegesített kérdőívek Rendszerterv javaslat, módszertan Indikátorlista pontosított formája Online kérdőívfelület véglegesítés alatt Próbamérés tervezett időpontja: március Aktuális feladat: mérésre való felkészítés Mérés időtartama Érintettek előzetes tájékoztatása, eredmények és fejlesztési javaslatok bemutatása

18 Pályakövetési rendszer

19 PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER RÉSZEI
Statisztikai adatok Intézményi adatszolgáltatás Információ a képzőhelyekről: -képzés -kompetenciák Pályakezdőkkel kapcsolatos elvárások Szakmák képzési tartalma Elsajátított kompetenciák megítélése

20 Pályakövetési modell Pályakövetési alprojekt résztvevői által elfogadott változat: A szakmák kompetencia- térképe alapján végzett mérés 1. A TISZK-hez tartozó képzőintézményekben a szakmák meghatározása 2. A szakmákhoz szükséges kompetenciák: kompetencia-térképek Szakmai, Módszer, Személyes,Társas kompetenciacsoportok ( - Szakképzési Dokumentumok - Központi programok vagy Szakmai és Vizsgakövetelmények) 3. Kompetencia-szótár készítése – kompetenciák meghatározása: szakmai kompetenciák - TISZK szakemberei, szaktanárok, gyakorlati oktatók módszer, személyes és társas kompetenciák - a pályaorientációs szakemberek 4. A kívánt és megszerzett kompetenciák összehasonlítása 5. Célkompetenciák meghatározása Kompetencia-hiányok alapján javaslatok megfogalmazása: képzési célok,célmódosítások Tanulók szerint a szakma a gyakorlásához A munkaadók szerint a szakma gyakorlásához szükséges, hasznos, fontos kompetenciák megszerzett (tudás szintje) hiányzó kompetenciák

21 A szakma gyakorlásához…
SZÜKSÉGESSÉG nem szükséges szükséges nem elsajátított elsajátított ELSAJÁTÍTÁS A. FELESLEGESEN OKTATOTT B. HIÁNYZÓ POTENCIÁLIS, ÚJ KÉPZÉSI CÉLOK C. MEGLÉVŐ POTENCIÁL/ FELESLEG D. ILLESZKEDÉS MEGERŐSÍTETT KÉPZÉSI CÉLOK POTENCIÁLISAN MÓDOSÍTANDÓ KOMPETENCIATÉRKÉP/ KÉPZÉSI CÉLOK … kompetenciák

22 A MEGSZERZETT KOMPETENCIÁK CÉLKOMPETENCIÁK
A SZAKMA GYAKORLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK Szakmai Módszer Személyes Társas A MEGSZERZETT KOMPETENCIÁK CÉLKOMPETENCIÁK Tanulói tapasztalatok a kompetencia szintről Munkaadói tapasztalatok a tanulók kompetencia szintjéről Meglévő kompetencia-térkép Tanulói tapasztalatok szükségességről Munkaadói tapasztalatok szükségességről szükséges és a szerzett közti különbség Eltérés a szükségesnek ítélt kompetenciákban Eltérés a megszerzett kompetenciákra vonatkozó megítélésben JAVASLATOK A KÉPZÉS SZÁMÁRA Munkaadói fejlesztési tervek Tanulói elégedettség

23 Vizsgálattervezet Minta: (kapcsolt)
A. Tanulók - kérdőív B. Munkaadók (interjú) Adatfelvételben érintett tanulócsoportok: 1. végzés után fél évvel (valószínűleg elhelyezkedettek) 2. 18 hóval végzést követően (munkatapasztalat+ továbbtanulási döntés) 3. 30/36 hóval végzést követően Menete: 1. Előzetes levélben való felkérés - elektronikus 2. Kérdőíves kikérdezés – ? online formában

24 Munkaerő-piaci kérdőív
TANULÓK 1.Adatok 2.Végzés utáni tevékenység: munkába állás munkanélküliség Továbbtanulás Egyéb (külföld, GYES) 3.Elégedettség a képzéssel 4.Kapott ismeretek - szükségessége /hasznossága, fontossága/ - tudásuk szintje, - hiányosságok MUNKAADÓK 1. Elégedettség a képzőhelyeken képzett, jelenleg foglalkoztatott munkavállalók kompetenciáinak minőségével és mennyiségével kompetenciák fontosságának megítélése a szakma gyakorlása szempontjából hiányzó kompetenciák 2. Fejlesztési tervek és kompetenciaigények felmérése

25 Tervezett vizsgálat 3 szintje
Végzőknél, végzetteknél: I. Munkaerő-piaci helyzet statisztikai vizsgálata – kapcsolt rövid kérdőív II. Kérdőíves vizsgálat – kompetenciamérés Jelenleg képzésben lévőknél: III. E-portfólióval támogatott kapcsolattartás az „utánkövethetőség” biztosításához, később a pályakövetésben a megkeresés lehetősége

26 Pályakövetési rendszerkidolgozás jelenlegi állása
Kompetenciamérés kérdőíveinek kidolgozása zajlik jelenleg Elkészült: Pályakövetés tervezet Útmutató a szakmai, kompetencia szótár kialakításához – jelenleg alprojekt résztvevői a intézményekben készítik ezen szótárakat. Határidő: Elkészült: módszer-,személyes és társas kompetenciák szótára További feladatok: Online mérési felület kidolgozása - véleményezése Pályakövetés próbamérés: ig

27 További műhelymunkák A partneri igény- és elégedettség online mérésre történő felkészítés – időpont Az intézményben a mérést koordináló kollégák biztosítása Érintettek tájékoztatása Technikai feltételek előkészítése A partneri igény- és elégedettségmérés feldolgozott adatainak bemutatása – ig

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Országos Egyházi TISZK Nonprofit Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések