Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Múlt és jelen az ápolás szakfelügyeleti rendszerben I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia, 2003. szept. 19-20. Nyíregyháza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Múlt és jelen az ápolás szakfelügyeleti rendszerben I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia, 2003. szept. 19-20. Nyíregyháza."— Előadás másolata:

1 Múlt és jelen az ápolás szakfelügyeleti rendszerben I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia, 2003. szept. 19-20. Nyíregyháza.

2 Kialakításának szükségessége Az állami jelenlét és annak mértéke az egészségügyi ágazatban részben a közösség védelmével, részben az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő személyek védelmével jellemezhető. A közösség védelme érdekében az állam minden közegészségügyet érintő kérdést szabályoz, melyek kihatással lehetnek a társadalom egyes csoportjainak egészségi állapotára.

3 Kialakításának szükségessége A népegészségügy ( egészségügy) a társadalom egészének szervezett tevékenysége, melynek célja: a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, egészségfejlesztési tevékenység végzése. A társadalom célrendszereit a Magyar Köztársaság Országgyűlése képezte le, fogalmazta meg, és egyben deklarálta az állam feladatait, az állami szerepvállalás kereteit.

4 Kialakításának szükségessége Az egészségügyi szolgáltatást igénybevevő személyek védelme érdekében működteti az állam a szakmai felügyeletet azért, hogy minden olyan területen befolyást gyakoroljon, ahol a páciens kiszolgáltatottá válhat az egészségügyi szolgáltatóval szemben, vagy maga az egészségügyi szolgáltatás rejt magában veszélyeket. Az egészségügyi ellátás feletti állami szakmai felügyeletet az ÁNTSZ útján biztosítja

5 Kialakításának szükségessége Az egészségügyi ellátás reformja, továbbá a tulajdon viszonyokban várhatóan bekövetkező változások az esélyegyenlőség garantálása széleskörű szakmai együttműködés koordinálása, egységes és színvonalas betegellátás elősegítése

6 Tevékenységünket meghatározó jogszabályok Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetéről és működéséről szóló 7/1991. ( IV. 26) NM. rendelet. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/ 1998 ( VI. 3. )NM. rendelet

7 Tevékenységünket meghatározó jogszabályok Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó paragrafusai, így nem teljes körűen felsorolva 98 §, az ápolásról, továbbá a 119 §-123 § a minőségügyi rendszerről. A gyógyító megelőző intézmények és szolgálatok szakfelügyeletéről szóló 8/1993.(III. 31) NM. rendelet

8 Az ÁNTSZ története, fejlődése Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló törvény 1991.év márciusában lépett hatályba, a szolgálat valódi születése azonban 1991. októbere, amikor a megyei tisztifőorvosi kar kinevezésére került sor. Az eredeti alapító szándék szerint a Szolgálat a népegészségügy, mint megelőző orvostudomány ismeretein alapuló társadalmi tevékenység területén irányító, végrehajtó, és felügyeleti funkciókat lát el.

9 ÁNTSZ története, fejlődése Az egészségügyi ellátás, mint gyógyító orvostudomány ismeretein alapuló társadalmi tevékenység terén a szakfelügyelő főorvosok, megyei tisztigyógyszerészek, megyei vezető ápolónők, megyei vezető védőnők útján felügyeletet gyakorol.1992. áprilisáig kinevezésre került a megyei vezető ápolói kar, mintegy 20 fő, akik szakmai képesítése a jogszabályi előírásoknak megfelelt, kivéve 1 fő.

10 Megyei /városi vezető ápolók tevékenysége A szakmai tevékenység igen kiterjedt, vonatkozik valamennyi egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató- tulajdonviszonytól, fenntartótól, finanszírozótól függetlenül-minden szintjén, minden egységében szervesen jelenlévő ápolási, szakdolgozói tevékenység szakmai felügyeletére.,

11 Megyei, városi vezető ápolók tevékenysége Szakmai felügyeleti tevékenység Egészségügyi igazgatási és koordinációs feladatokban való közreműködés Szakmai felügyeleti minőségfejlesztés Szakmai képzés, továbbképzésben való részvétel, és szervezése, tudományos tevékenység, Népegészségügyi programban részvétel

12 Változások … A Szolgálat a létrehozatala eltelt évtizedben sikerrel végezte és garantálta a jogszabályokban meghatározott feladatok elvégzését, azonban évről évre újabb és többletfeladatokat kapott,pl. az egyre szélesedő hatósági feladatok, az eü. szolgáltatások engedélyezése és nyilvántartása, a növekedett szakfelügyelet, betegjogi képviselet, stb

13 Változások… Az egészségügyi ellátó rendszerben bekövetkezett változások Új szolgáltatási formák megjelenése ( egynapos sebészeti ellátás, otthoni ( egynapos sebészeti ellátás, otthoni szakápolási szolgálatok kialakítása, szakápolási szolgálatok kialakítása, rendszerszerű működése, ápolási rendszerszerű működése, ápolási intézetek, osztályok kialakítása) intézetek, osztályok kialakítása)

14 Szakfelügyeletben résztvevők számának változása 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001 Megyei 20 20 20 20 20 Vezető áp. Városi vez. -- 37 37 68 77 Ápolók Eü. Szolg. 6748 5691 8666 8790 20394 Száma Ellenőrz. 1967 6776 5379 8297 10002 Száma Szakv. 612 1308 892 1493 1800 száma

15 Megyei vezető ápolók vezetői besorolása (1997-2000) Nem vezető beosztású : 65% Vezető beosztású : 35% Közigazgatási szakvizsgával rendelkezik: 10 fő

16 Szakfelügyelő ápolók szakmai képesítése( 2002. dec. 31.) megyei v.áp. városi v. áp. egyéb össz megyei v.áp. városi v. áp. egyéb össz DÁ : 4 53 -- 55 Szak Okt: 10 18 -- 28 Int. Vez: 4 18 1 23 Egy.áp: 2 -- -- 2 Gyógyt: -- -- 1 1 Össz: 20 89 1 110

17 A megyei vezető ápolók helye a rendszerben

18 Tisztifőorvos közvetlen irányítás:3 fő Ápolás szakfelügyeleti osztály : 13 fő Eü. Igazgatási és koordinációs osztály :4 fő koordinációs osztály :4 fő

19 Megyei vezető ápolók közvetlen felettese Megyei Tisztifőorvos: 13 fő Helyettes megyei Tisztifőorvos:5 fő Főosztályvezető: 1 fő Osztályvezető: 1 fő

20 Az ápolási szakfelügyeleti osztályok kialakításának helyzete

21 Ápolási szakmai felügyeleti osztályok kialakítása Az osztályok kialakítása megtörtént: 15 megyében megtörtént: 15 megyében Az osztályok kialakítása nem történt meg:5 megyében nem történt meg:5 megyében

22 Az osztályok kialakítása elmaradásának oka : A munka minőségét, szakmai tartalmát nem befolyásolja, hogy nem osztályszerkezetben történik a feladat ellátása Jelentős bér, és járulék többletet jelentene a megyei vezető ápolók kinevezése és elismertetése, melyet a megyei intézet finanszírozásban nem kapott meg Jelezték, hogy 2004. évben kívánják az osztály kialakítását megvalósítani

23 Az ápolási szakfelügyeletben ügykezelő munkatárs jelenléte Nem áll rendelkezésre: 3 megyében Részmunkaidőben (napi 4 óra):9 megyében (napi 4 óra):9 megyébenRészmunkaidőben ( napi 1-2 órában):4 megye ( napi 1-2 órában):4 megye Teljes munkaidőben: 4 megyében

24 Megyei vezető ápoló helyettes biztosítása Megyei vezető ápoló helyettes megbízása megtörtént:11 megyében megbízása megtörtént:11 megyében Megyei vezető ápoló helyettes megbízása nem történt meg: 9 megyében megbízása nem történt meg: 9 megyében

25 Megyei vezető ápoló tevékenységéhez tárgyi feltételek biztosítása Megfelelő iroda helyiség: 20 fő Szükségletnek megfelelő irodabútorok :20 fő Szükségletnek megfelelő hardware, software : 17 fő hardware, software : 17 fő Közösen használt számítógép:2 fő Intézet által biztosított laptop: 0 fő Telekommunikáció biztosítása: 20 fő Mobiltelefon: 4 fő

26 Megyei vezető ápoló tárgyi feltételek biztosítása Megfelelő kapacitású fénymásoló biztosítása:15 fő Részben közös használat: 5 fő Intézeti gk. biztosítása: 4 fő Részben közös használat: 16 fő Szakmai folyóiratok : 20 fő

27 Városi vezető/ szakfelügyelő ápolók helye a rendszerben Megyei intézet keretében: 13 fő Városi intézetek keretében:97 fő

28 Minőségfejlesztési tevékenységünk Szabályozott rendszer kialakítása a szakmai felügyeleti tevékenységben Központi ellenőrzési szempontok kiadása ( ellenőrzési minta jegyzőkönyvek ) ( ellenőrzési minta jegyzőkönyvek )

29 További feladataink Országosan egységes rendszer kialakítása Szükséges meghatározni küldetésünket, minőségi elkötelezettségünket Szükséges meghatározni a szakmai felügyeleti tevékenység egységes módszertanát

30 További feladataink Ápolási szakmai felügyeleti osztályok kialakításának ösztönzése, segítése Ápolási szakmai felügyeleti osztályok működési szabályzatának egységesítése Szakmai tevékenységet jellemző indikátorok meghatározása Folyamatleírások elkészítése a szakmai tevékenységre

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Múlt és jelen az ápolás szakfelügyeleti rendszerben I. Országos Szakfelügyelő Ápolói Konferencia, 2003. szept. 19-20. Nyíregyháza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések