Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A romantika Készítette: Domján Gáborné. Mit nevezünk romantikusnak?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A romantika Készítette: Domján Gáborné. Mit nevezünk romantikusnak?"— Előadás másolata:

1 A romantika Készítette: Domján Gáborné

2 Mit nevezünk romantikusnak?

3 Szó szerinti jelentése:  regény a francia roman szóból, ill. regényes az angol romantic szóból. Egy XIX. századi korstílus, stílusirányzat.  A romantika az utolsó egységes korstílus, mely több művészeti ágban együttesen éreztette hatását. Ezenfelül egy magatartásmód és életérzés jelölője is. Mi a romantika?

4 Ideje: kb. 1800- 1870. klasszicizmus felvilágosodás tagadva A klasszicizmus ellenhatásaként, részben a felvilágosodás eszmeköréből merítve, részben azt tagadva jön létre.

5 Előzményei a szentimentalizmus (a szív joga, menekülés, énkultusz, ösztönösség az alkotásban, angol sír- és éjköltészet) Sturm und Drang mozgalom (erő- és énkultusz, korlátlan szabadság igénye, ösztönösség, lázadás, a szenvedélyek, indulatok szabadon engedése) a népköltészet, a nemzeti hagyományok felfede- zése a felvilágosodás idején (Percy püspök balladagyűjtése, Macpherson Osszián-éneke, Herder népdalgyűjtése)

6 Ingres: Osszián álma

7 Preromantika:  A kezdetektől 1820-ig tart  Németország: Novalis és az Atheneum folyóirat köre. Együtt él a szentimentalizmussal, a rokokóval, a klasszicizmussal.  Anglia: Blake, Burns, Wordsworth, Coleridge. Korszakai 1. Blake:Szélörvény

8 Korszakai 2. 1820–30.: a korai romantika  Anglia: a második nemzedék; Byron, Shelley, Keats, Walter Scott (a történelmi regény atyja).  Németországban E.T.A. Hoffmann, nálunk Kölcsey, Katona József

9 Korszakai 3. 1830–50.: a nagyromantika  Kelet-Európában és Franciaországban is elterjed. Puskin, Vörösmarty, Petőfi, Poe, Victor Hugo, George Sand  Együtt élt a realizmussal. Pl. romantika és realizmus fonódik össze Stendhal és Balzac műveiben

10 Kései romantika: 1850-1870.  Csak egyes életművekben él tovább (pl.: Victor Hugo, Jókai)  együtt él a realizmussal, a naturalizmussal, az eklektikával, historizmussal és a "modern" irányzatokkal. Korszakai 4. A nagy mesemondó, a 19. század Homérosza „Az óceán-ember”

11 Társadalmi háttere A szabad versenyes kapitalizmus kialakulása, virágzása és válsága. A nemzetálla- mok és az alkotmányos demokráciák létrejötte. Delacroix: A kioszi mészárlás

12 "A romantika irodalmi liberalizmus". (Victor Hugo). A liberalizmus (a szabadság-elvűség) a felvilágosodásból sarjadt. Központi értéke a szabadság (a vállalkozás szabadságát, a vélemény, a sajtó szabadságát értették alatta) és az egyenlőség volt (törvény előtti egyenlőséget, korlátozott képviseleti demokráciát követeltek). A romantika eszmei háttere

13 Főleg Kelet-Európában volt igen nagy hatású a nemzeti gondolat, a nacionalizmus. A nacionalizmus akkor jó és szükséges, amikor nemzeti érdeket véd; s akkor hibáztatható és rossz, ha nemzeti érdeket (másokét) sért (Illyés Gyula). Utópista szocializmusok : republikánus, radikális és plebejus eszmei irányzatok (Saint- Simon, Louis Blanc, Proudhon, Fourier).

14 A romantika mint életérzés A francia forradalomra való reagálásként jön létre. Európa szellemi elitje ugyanis kiábrándult abból a hitből, hogy a szabadság társadalma a belátás, a józan ész, az emberek összefogása által rövidesen megvalósítható lenne.

15 A jakobinus diktatúrát, majd a forradalom napóleoni exportját látva megdöbbentek, hogy önkény  a testvériség eszméjéből önkény lett, leigázása  a szabadságból az arisztokrácia megtizedelése és más nemzetek leigázása, nyomorgazdagság  az egyenlőségből pedig a kapitalista társadalmakban nyomor és gazdagság végletes kettőssége. A romantika mint életérzés Delacroix: Villámlástó l megrettent ló

16 Goya: Kivégzés

17 Nem mondtak le a szabadságról, sőt, legfőbb céljuk lett, ám a szabadságot a) az egyén korlátok nélküli létezéseként b) a nemzetek önrendelkezési jogaként kezdték értelmezni. A romantika mint életérzés David Friedrich: Vándor a ködtenger felett

18 A romantika mint életérzés Csalódottságukat praktikusnak kisszerűnek haszonközpontúnak Csalódottságukat még fokozta, hogy a kapitalista társ. kiábrándítóan praktikusnak, túlságosan is józannak, kisszerűnek, haszonközpontúnak és unalmasnak bizonyult.

19 A romantika mint magatartásmód kiábrándultság A kiábrándultság és szabadságvágy a szabadságvágy kettős élménye  határozta meg a XIX. század romantikusainak magatartását. Cél: a személyiség önmegvalósítása, az emberi kiteljesedés. E kiteljesedés elől minden akadályt el akarnak hárítani, abszolút szabadságot kívánnak.

20 A romantika mint magatartásmód egyéniségnek A romantikusok az egyéniségnek, eredetiségnek az eredetiségnek óriási értéket tulajdonítanak.  Ezért különbözni akarnak az átlagembertől, bohémekönsorsrontókőrültzsenik  bohémek, önsorsrontók, őrült zsenik démonifigurák  vagy démoni figurák is inkább akarnak lenni, mint átlagemberek.  Zsenikultusz! (A zseninek mindent szabad.)

21 A kor rémhistóriá- jának szülötte : Frankenstein

22

23 A romantika mint magatartásmód Mivel a szabadságot a valóság korlátozza, a teljes önmegvalósítás lehetetlen, ezért elutasítják a valóságot. Ez kétféleképpen jelentkezhet:  elvágyódásként  és lázadásként. Goya

24 A romantika mint magatartásmód A polgári lét unalmából, kisszerűségéből és közönségességé ből kalandokba, álmodozásba, regényes múltba vágynak a romantikus emberek.

25 A romantikus világkép lényege Egyszerre állítja ember és világ ellentétének feloldhatóságát és éli át én és világ ellentétét, a vágy és a megvalósulás tragikus ellentmondását. E felismerésből fakad a romantikus vagy tragikus irónia.

26 Turner

27 Delacroix: Dante bárkája

28 David Friedrich: Két ember a holdat nézi

29 Géricault: A Medusa tutaja

30 Madarász Viktor: Hunyady siratása

31 Siralomház

32 Ybl Miklós: Operaház

33 Feszl Frigyes: Vigadó

34

35 „Lelkem legtermészetesebb állapota az önkívület. Csak akkor vagyok igazán magam, ha magamon kívül vagyok.” Richard Wagner

36 Vége

37 Lord George Gordon BYRON

38 Percy Byssche SHELLEY

39 John KEATS

40 George SAND

41

42

43 Mary SHELLEY

44

45

46 Carmilla

47


Letölteni ppt "A romantika Készítette: Domján Gáborné. Mit nevezünk romantikusnak?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések