Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Debrecen 2010. február 11. Cseke István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Debrecen 2010. február 11. Cseke István."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Debrecen 2010. február 11. Cseke István

2 2010. évi megjelent kiírások Pályázat kódja Kiíró kollégium neve Pályázat címeBeadási határidő Keretösszeg Ft-ban Pályázat beadási módja NCA-EA-10Észak-alföldi Regionális Kollégium Civil szervezetek működésének támogatása 2010.03.02497 000 000vegyes NCA-ORSZ-10Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma Civil szervezetek működésének támogatása 2010.02.181 162 000 000elektronikus NCA-NK-10-ANemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma Magyarország 2011-es EU Soros elnökségének össztársadalmi szintű megismertetésének, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítésének támogatása 2010.02.16112 140 000elektronikus NCA-NK-10-CNemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma Magyarországi civil Szervezetek külföldi és Nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének, Tapasztalatcseréjének támogatására 2010.02.11255 430 000elektronikus

3 2010. évi megjelent kiírások Pályázat kódja Kiíró kollégium neve Pályázat címeBeadási határidő Keretösszeg Ft-ban Pályázat beadási módja NCA-CIV-10-ACivil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma Civil szervezetek Kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása 2010.03.09190 000 000elektronikus NCA-CIV-10-BCivil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma Kutatások elkészítésének támogatása 2010.03.0913 500 000elektronikus NCA-CIV-10-CCivil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma Civil Szervezetek működését, fejlődését segítő szolgáltatások támogatása 2010.04.14120 000 000elektronikus NCA-NK-10-BNemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének, tapasztalatcseréjének támogatása 2010.04.07255 430 000elektronikus

4 2010. évi megjelent kiírások Pályázat kódja Kiíró kollégium neve Pályázat címeBeadási határidő Keretösszeg Ft-ban Pályázat beadási módja NCA-DP-10-A Demokrácia- és partnerség- fejlesztési Kollégiuma Civil együttműködések, és egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és működtetésének támogatása 2010.04.12111 090 000elektronikus NCA-DP-10-B Demokrácia- és partnerség- fejlesztési Kollégiuma Civil szervezetek belföldi döntéshozó, tanácsadó és szakértői testületekben történő részvételének támogatása 2010.04.1282 110 000elektronikus NCA-DP-10-C Demokrácia- és partnerség- fejlesztési Kollégiuma Érdekképviseleti célú civil együttműködések támogatása, a civil kontroll erősítésének támogatása 2010.04.1996 600 000elektronikus NCA-DP-10-D Demokrácia- és partnerség- fejlesztési Kollégiuma Információs és kommunikációs hálózatépítés, informatikai szolgáltatások, együttműködésben megvalósuló (ágazati) tematikus honlapok létrejöttének támogatása 2010.04.1982 110 000elektronikus

5 II. Kiírás és útmutató –a pályázati kiírás (rövid) és útmutató (hosszabb) alapdokumentum –pályázat lebonyolításával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket tartalmaz –kiírások elérhetők: www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokrólwww.nca.huwww.esza.hu személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén megyei civil szolgáltató központokon keresztül

6 II. Kiírás Működési kiírás: Célja a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. A civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása. Szakmai kiírás: Cél a civil szervezetek fejlődését segítő olyan közhasznú tevékenységek támogatása, amelyeket a szakmai kollégiumok határoznak meg.

7 II. Kiírás Támogatottak köre: Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és Regionális Kollégium esetén: az adott régióban van a székhelyük Országos Kollégium esetén: amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább hét megyére és 3 régióra kiterjedő hatókörrel végzik) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak Szakmai kiírásoknál további feltétel: közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek (legkésőbb a pályázat kiírásának évében a közhasznúsági bejegyzés jogerős)

8 II. Kiírás Támogatási időszak (működési, szakmai): A pályázó által a pályázatban megjelölt 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti időszak. Beszámolási határidő: A pályázó által megjelölt támogatási időszak leteltét követő 30 napon belül.

9 II. Kiírás Támogatás mértéke működési (ORSZ, EA): A támogatás a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerülő működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Maximálisan igényelhető támogatás Éves korrigált ráfordítás (költség) Igényelhető maximuma -500 eFt -3 mFt500 eFt + az 500 eFt fölötti rész 28 %-a 3 mFt-10 mFt1.200 eFt + a 3 mFt fölötti rész 25 %-a 10 mFt- 3 mFt + a 10 mFt fölötti rész 20 %-a, de maximum 7 millió Ft Támogatás mértéke szakmai (NK, DP, CIV): A Kollégium által a kiírásban meghatározottak értelmében megvalósuló, a kiírásban részletezett tartalmú tevékenységek, programok támogatása.

10 II. Kiírás Amit érdemes tudni a beadással kapcsolatban: NCA-EA-10 esetében: ha 1.200.000 Ft-ot vagy annál nagyobb összeget igényelnek, kizárólag internetes módon, az EPER-ben nyújthatnak be (e-pályázat). 1.199.999 Ftot vagy annál kevesebb támogatást igényelnek választhatnak: vagy papír alapon vagy internetes módon (e-pályázatként) NCA-ORSZ-10 és az összes szakmai esetében: kizárólag e-pályázat nyújtható be az EPER-ben! Az EPER regisztráció minden pályázó számára kötelező! Határidőben beadott pályázat: az az e-pályázat, amely a határidő napján 24.00 óráig elektronikus úton a Kezelőszervezet internetes pályázatkezelő rendszerébe megérkezett. az a papíralapú pályázat és mellékletei, amelyet a határidő utolsó napján postára adtak vagy a Kezelőszervezet székhelyén a beadási határidőig benyújtottak.

11 II. Kiírás Papíralapú pályázat esetén a pályázati csomag: az EPER-ből kinyomtatható regisztrációs nyilatkozatból, a kollégium által kiadott programűrlapból (melynek része a költségvetési táblázat is) a kiírásban megjelölt kötelező mellékletekből áll: –Számviteli beszámoló –(Létesítő okirat, amennyiben változott) –(Közzétételi kérelem, amennyiben szükséges) E-pályázat benyújtása esetén a pályázat: az EPER-ből kinyomtatható regisztrációs nyilatkozatból, az EPER-ben véglegesített („beérkezett” státuszú) pályázati űrlapból és a kiírásban megjelölt kötelező mellékletekből áll: –Közhasznúsági jelentés –Egyéb kiírás által meghatározott dokumentum (pl. együttműködési megállapodás) –(Létesítő okirat, amennyiben változott) –(Közzétételi kérelem, amennyiben szükséges)

12 II. Kiírás- Változások Költségvetés 3 fősor Új struktúra Támogatható költségek- nem támogatható költségek Új alsor nyitás lehetősége módosításhoz kötött Erről bővebben Fehér Mariann beszél. Szakmai pályázatok megítélt összeg 75%-os szabály

13 II. Útmutató Célja: Segítséget ad a Nemzeti Civil Alapprogram működési és szakmai pályázati felhívásaira sikeres pályázat benyújtásához. Lépésről-lépésre bemutatjuk a teljes pályázati folyamatot. A pályázati útmutató az NCA testületek által megjelentetett pályázati kiírások részét képezi. Jelöltük a változásokat!

14 Pályázat formai érvényességének ellenőrzése: A formai ellenőrzés bírálati szempontjait minden évben az NCA Tanácsa határozza meg az előző évi tapasztalatok és a hatályos jogszabályok alapján. Az ESZA Nonprofit Kft. ezen előírások alapján ellenőrzi a beérkezett pályázatokat, melynek részletes szempontjait az útmutató 5.3. pontja tartalmazza Tartalmi bírálat szempontjai: A tartalmi bírálat szempontjait a Kollégium határozza meg, melyet a kiírás 8. pontjában nyilvánosságra is hoz.

15 Jellemző hibák Néhány jó tanács, hogy formai szempontból érvényes pályázatot tudjon benyújtani: A programűrlap minden pontját töltse ki! A papíros pályázat esetén a pályázatot a kiírásban meghatározott példányszámban (1+2) és módon nyújtsa be! Figyeljen, hogy mindenhol, ahol ez jelölve van, hitelesítse a pályázatot! Kérjük, mindig ellenőrizze, hogy a költségvetésben nincs számolási hiba! A tételes indoklás táblázatban minden sort indokoljon, amelyre költséget tervezett! Kérjük, figyeljen a beadási határidőre és arra, hogy működési pályázatát a területileg megfelelő Kollégiumhoz, annak programűrlapján nyújtsa be! E-pályázat esetén ellenőrizze a felcsatolt dokumentumokat, hogy annak minden oldalt csatolt-e! –egy dokumentumként csatolja

16 Számviteli beszámoló Néhány jó tanács, hogy formai szempontból érvényes pályázatot tudjon benyújtani: előző évről szóló számviteli beszámoló: –2008. vagy 2009. évi számviteli beszámolót csatoljon (Amennyiben rendelkezésre áll az elfogadott 2009. évi számviteli beszámoló, akkor azt, ennek hiányában a 2008. évi beszámolót kell benyújtani.) –Jogi státuszának és könyvvitelének megfelelő számviteli beszámolót küldjön!

17 Közhasznúsági jelentés Néhány jó tanács, hogy formai szempontból érvényes pályázatot tudjon benyújtani: Közhasznúsági jelentés –A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

18 Jellemző hibák Hiánypótlás nélkül érvénytelen a pályázat, ha: A papíralapú pályázatot határidőn túl adták postára vagy nyújtották be a Kezelőszervezet székhelyén; az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes pályázatkezelő rendszerben. A szervezetet a bíróság 2008. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba. Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot. Amennyiben a pályázó szervezet jelen működési pályázattal egy időben más kollégiumhoz is benyújtott működési célú pályázatot. A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen (ideértve az olvashatatlan kitöltést is). A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA támogatási rendszeréből.

19 Jellemző hibák Hiánypótlás nélkül érvénytelen a pályázat, ha: 1.200.000 Ft vagy azt meghaladó támogatási összeget igénylő pályázó papír alapon nyújtja be működési pályázatát. Azok a nem országos hatókörű szervezetek, melyek nem a székhelyük szerint illetékes regionális kollégiumhoz nyújtottak be működési célú pályázatot. Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Kollégium által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra, vagy EPER űrlapon került véglegesítésre A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az EPER-ben.

20 Jellemző hibák Hiánypótlás lehetséges, ha: Számviteli beszámoló hiányos: –Nincs minden oldal csatolva –Nem írta alá a hivatalos képviselő az eredeti dokumentumot –Nem a jogállásnak megfelelő dokumentumot csatolták Létesítő okirat hiányos –Azt nyilatkozták, hogy volt változás, de mégsem csatolták –Nincs minden oldal csatolva –Nem az aláírt dokumentum másolatát csatolták Költségvetés hibás (papíros pályázatoknál)! –Számszaki hibák Költségvetés indoklása –Hiányos, értelmezhetetlen indoklás

21 Jellemző hibák Hiánypótlás Egyszeri hiánypótlásra van lehetőség! Hivatalos kommunikációs csatorna az EPER üzenet! A beadástól számított 15. munkanapon lépjen be az EPER-be, olvassa el üzeneteit!

22 EPER- Fejlesztések A rendszer belső felhasználó kezelését átalakítottuk: –megbízhatóbb –egyszerre csak egy felhasználó, egy ablak A rendszer gyorsítását és működésének stabilitását több fejlesztéssel segítettük elő Elkészült az egységes pályázói felhasználói kézikönyv. Új Regisztrációs Nyilatkozat Új regisztrációs adatmezők Új hibaüzenetek Több ellenőrzési pont

23 EPER 2009-ben (vagy 2007 óta) regisztrált szervezeteknek nem kell újra regisztrálni  Adatok ellenőrzése  Új regisztrációs nyilatkozat

24 EPER Figyelmeztető üzenetek: Regisztrációs nyilatkozat Regisztrációs díj (NCA-ban az SZMM átvállalja 2010-ben is) Olvasatlan üzenetek A rendszer minden belépéskor jelez, ha olvasatlan üzenete van. A régi üzenetek, melyeket nem olvastak el az EPER-ben (is), olvasatlanként jelennek meg.

25 EPER Adatok ellenőrzése - Saját adatok  Adatmódosítás Cím adatok A Levelezési címadatoknál alapértelmezésben csak egy legördülő lista látszik. Ha itt a pályázó azt választja, hogy nem egyezik a levelezési cím a székhely címmel, akkor megjelennek a levelezési adatok. Ugyancsak így működik a pályázat beadásnál a kötelezettségvállaló levelezési címénél.

26 EPER Számlázási cím A regisztrációs díjról erre a címre állítjuk ki a számlát. Telephely A pénzügyi elszámoláskor a bizonylaton szerepelhet a székhely mellett az itt regisztrált telephely cím is. Regisztrációs nyilatkozat Mindenkinek újat kell küldenie, aki 2010-ben is pályázik! Figyelmesen olvassa el a nyilatkozat szövegét! # jellel jelöltük a módosított adatokat és megadjuk a beküldési határidőt

27 EPER Számlatulajdonos Elsőként egy legördülő listát kap, ahonnan ki kell választania, hogy a számlatulajdonos azonos-e a pályázóval vagy eltér attól. NCA pályázat esetén az IGEN lehetőséget kell választani. A számlatulajdonos adatok csak akkor szerkeszthetőek, ha a számlatulajdonos a pályázóval nem azonos.

28 EPER Költségvetés ellenőrzése a pályázatokon A költségvetést azonnal, a beíráskor ellenőrzi a rendszer

29 EPER Hibaüzenetek Sokkal informálisabbak és rendezettebbek lettek a hibaüzenetek

30 EPER Pályázat mentése Kötelező lett a mentés véglegesítés előtt, aminek a megtörténtét ellenőrzéskor vizsgálja is a rendszer!

31 EPER- Várható fejlesztések EPER portál -> ESZA portál Új design

32 Elérhetőségek: ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: 102. +36/80/204-453 (06/1)273-4250 www.nca.hu www.esza.hu info@nca.hu

33 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Sikeres pályázást kívánunk!


Letölteni ppt "Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Debrecen 2010. február 11. Cseke István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések