Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A középkori szláv államok kultúrája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A középkori szláv államok kultúrája"— Előadás másolata:

1 A középkori szláv államok kultúrája
A cseh kultúra a kezdetektől a 17. század közepéig

2 A nyugati szláv államok
A középkori, reneszánsz- és (részben) a barokk szláv kultúra „lángvivői“. A csehek horvát származásának mítosza: Čeh és két kisebb testvére, Ljeh és Rus (a lengyelek és az oroszok ősatyái) – századi cseh krónikában (Kosmas, Chronica Boemorum, Kosmova kronika česká) 10.–11. sz.: Nagy Morvaország öröksége sz.: A Pax Romanához és a latin nyelvű műveltséghez való tartozás és Szt. Václav-kultusz kiegyensúlyozó szerepe 14. sz.: IV. Károly korszaka és a cseh gótika 15. sz.: a huszita mozgalom kora 16.–17. sz. eleje: A rudolfiánus kultúra 17. sz.: A cseh emigráció kultúrája 17.–18. sz.: A cseh barokk kora

3 10. sz.: latin és szláv egyházi- kulturális kör és a kultúra egységes jellege
Svatý Václav (Szt. Václav) kultusza. Uralkodó szerzetesi erényekkel és mártírhalála – két hagiográfia: latin (bajor szerző, a birodalmi kánon szerint – a helyi szentek kultuszának hagyománya, az uralkodói státuszának hangsúlyozásával), szláv (a keresztény mártírok hagiográfiája, Szt. Ludmilla kultuszával együtt – szellemi- etikai aspektusból). – első nemzeti szent – Csehország és a csehek égi patrónusa és „örökké való” uralkodója (a földi uralkodók megkettőzött szakralitása) – a cseh államiság fogalma – a föld, népe és égi uralkodója / földi helytartójának egysége („A Cseh királyság koronája”)  etnopatriotizmus és az államiság korán kialakult tudata (14. századi folytatása)

4 a horvát eredet etnomítosza, a földművelő első király legendája (Přemysl Oráč), a kereszténység felvételének Cirill-Metódtól, a népnyelv használata IV. Károly kora és a cseh gótika (14. sz.) – a cseh kultúra első virágkora: a nemzeti történelmi kulturális hagyomány és az európai állami, jogi és kulturális értékek egyesítése  a cseh messianizmus (Bohemia etimológiája) a prágai Hrad és Visehrad – a Német-Római birodalom állami-egyházi és kulturális központjai, a Karlovy egyetem megalapítása (1348), Prága mint „új Jeruzsálem” az udvari kultúra kialakulása és a karneváli kultúra előretörése (szatirikus irodalom) a „lágy” (nemzetközi) gótika

5 Huszita cseh kultúra – híd a Középkor és a Reformáció kultúrái között (a Reneszánsz kihagyásával) — a cseh nemzeti mítosz alapja: Jan Hus tanai és a nemzeti kultúra alapjai, a kulturális minimalizmus (kultúraellenesség), a huszitizmus sokszínűsége (poharasok és táboriták), a huszita háborúk Jan Žižka vezetése alatt és utána (1419–1434). 15. sz. vége – 17. sz. eleje: huszita és reneszánsz elemek keveredése, a tolerancia-elv terjedése a cseh humanizmusban (1609, Maestat – a vallási tolerancia chartája), A „Cseh testvériség” – a pedagógia nemzeti iskolájának megteremtésében (  Jan Amos Komenský, Comenius) két műveltségre tagolódás: provinciális sajátosság, elvi hagyományosság, nemzeti zártság.

6 az ellenreformáció támadásai,
17. sz. eleje az ellenreformáció támadásai, Habsburg-ellenes felkelés (1620), a nemzeti állami önállóság megszűnése. A rudolfiánus kultúra: Prága – birodalmi főváros, a manierizmus kultúrája (Ticho Brache, Johann Kepler – II. Rudolf asztrológusai, Gólem legendája), a barokk előkészítése (G. Arcimboldo allegorikus művészete) A cseh barokk kialakulása – ellenreformáció és Csehország újra katolicizálása

7 A barokk általános jellemzői (1570–1750)
Ellentétek egymásnak feszülése: sötétség / fény, fent / lent, felszín / mélység, realitás / álom, pillanat / örökkévalóság stb.) ≠ harmónia, kiegyensúlyozottság; Erő, szenvedély (extázisig), dinamika (mozgás); Vizuális orientáció – díszítettség, reprezentatív pompa; Embléma és szimbolikusság Szintetikusság

8 Legjellemzőbb művészeti ágazatai:
festészet, szobrászat, építészet, zene → színház (irodalom).

9 Reneszánsz és barokk a szláv kultúrákban
A lengyel kultúra a 10.–18. század végéig

10 A kezdetek: erős morvai, később cseh hatás (Szt
A kezdetek: erős morvai, később cseh hatás (Szt. Adalbertus Pragensis, Szt. Vojtěch [cs.], Wojciech [len.] kultusza). A nemzeti szent kultusza helyébe – Matki Boskiej Częstochowskiej (Częstochow-i Istenanya) ikonja és kultusza az államiság szentségének a hiánya, az egyházi és a világi hatalom szembeállítása. 10.–14. sz. Nem alakul egységes államiság. Szembenállás a Német-Római Birodalommal, a német lovagrendekkel, Kijevi Russal, tatárokkal. Területi, nemzetiségi, vallási és társadalmi tagoltság a kultúra decentralizációja Gallus Anonymus (1115, „vox populi vox dei”, „a nép szava az Isten szava”-elv) és Wincenty Kadłubek (1202.-ig) krónikái (Chronica Poloniae Maioris): a lengyel nemesi köztársaság gondolatának megszületése.

11 A szlachta ("sljahta", ném
A szlachta ("sljahta", ném. Geschlecht = nemzetség) kiválasztottságának és bástyaszerepének sztereotípiája vs. a szomszéd népek negatív sztereotípiái. A lengyel nyelv – a latin kiegészítője  a 16. századra a lengyel kultúra és irodalom bilingizmusa. A vallási türelem elve Német és cseh impulzusok a lengyel gótika művészetében (14.–15. sz.) A Lengyel-litván királyság ( ) → Rzeczpospolita eszméje  az ortodoxia problémája

12 királyi udvari és városi nemesi kultúra.
A lengyel Reneszánsz (15. sz. közepétől) – a lengyel kultúra „aranykora” királyi udvari és városi nemesi kultúra. Reneszánsz és Reformáció Lengyelországban. a reneszánsz antropocentrikusság – a sljahta politikai öntudatának táptalaja (heraldika). palota- és kúriaépítészet, a szejmi politikai szónoklat, dekoratív pompa. a halál kultuszának és a szociális reprezentáció a síremlék és a koporsófestészetben a kopernikuszi fordulat a szarmata-eredet mítoszának kialakulása Jan Długosz Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (1480) Maciej z Miechowa (Maciej Miechowita ) Traktat o dwóch Sarmacjach Értekezés a két Szarmátaországról, 1517)

13 A barokk paradigma korai előjelei (16. sz. második felétől)
Az ellenreformáció hatásai Lengyelországban A lengyel szarmatizmus mint a lengyel nemzeti és felekezeti öneszmélés fenoménje. Társadalmi okai és megnyilvánulásai: a sljahta „arany függetlenségének“ eszméje – az antik demokrácia örököse Lengyelország – „Antemurale Christianitais” – lengyel providencializmus és messiás eszme Ideológiai konfrontáció belülre (sljahta vs. szláv és litván többség) és kívülre (vs. ortodoxia, vs. centralizáció) politikai konfrontáció a külvilággal – határszituáció (érintkezés / harc a törökökkel, több etnikumú népesség, konfrontáció az ortodox régiókkal) A lengyel „szarmata” barokk: keleti és nyugati keveredése a sljahta öltözködésében, viselkedésében, emberideáljában

14 a népi kultúra hatása mérsékelt jelleg szarmata portré

15 Az iskoladráma „élet színháza“

16 Jelentősége: közvetítő szerep a nyugati barokk kultúra és a keleti szláv kultúrák között a keleti szláv kultúrákban zajló megújulási folyamat gyorsítása

17 Képek és hátterek forrásai
Latin és cirill írások Balra – „Karolingi minuszkulusz” (9. sz.), jobbra – novgorodi kézirat (12. sz.) Lech s bratry: Čechem a Rusem Svatý Václav s praporem na kopí. Kodex Vyšehradský, 11.sz. Chrám sv. Víta, Praha Jan Hus. Kiszínezett fanyomat (1530–1540 között) Hans von Aachen, II. Rudolf császár portréja (1606/1608), Wien, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie Giuseppe Arcimboldo, Vertumnus, portrét Rudolfa II ( ).

18 Background: http://czechstory.ru/cities/kutnaugora
Barokk szobor Szt. Ágnes kolostorban, Prága Česky Krumlov barokk színháza Background:

19 Csensztohovi Istenanya ikonja
Csensztohovi Istenanya ikonja Koło śmierci. po Nieokreślony malarz polski

20 „Taniec śmierci”, nieokreślony malarz bernardyński, lata osiemdziesiąte w. XVII(?) (1650) Fjodor Alekszejevics cár portréja (1786) Background:


Letölteni ppt "A középkori szláv államok kultúrája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések