Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezey Barna egyetemi tanár A magyar alkotmányfejlődés tendenciái a kezdetektől 1848-ig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezey Barna egyetemi tanár A magyar alkotmányfejlődés tendenciái a kezdetektől 1848-ig"— Előadás másolata:

1 Mezey Barna egyetemi tanár A magyar alkotmányfejlődés tendenciái a kezdetektől 1848-ig http://www.majt.hu

2 Alapfogalmak

3 állam alkotmány államtörténet politikatörténet alkotmánytörténet jog jogtörténet

4 Állam A társadalom hatékony integrációját biztosító megoldás, történeti jelenség, mely egyidejűleg Hatalmi apparátus Területileg szerveződő igazgatás Fenti célok érdekében működő adóztatás

5 Az állam funkciói Szervező funkció Erőszak- funkció rendfenntartó hódító védelmező elnyomó termelésszervező külső belső elosztó társadalomigazgató- és szervező nemzetközi kapcsolatok külgazdaság

6 Államtörténet Adott állam históriája, tehát –Az állam létrejöttének, fejlődésének, felbomlásának –Az állam-és kormányformák, a főhatalom változásaink, –Az államapparátus alakulásának, az egyes szerveknek, szervcsoportoknak –Az állam területének, népességének, szimbólumainak valamint –A közjognak a története

7 Alkotmány = Az állam szervezeti és jogi rendjének szabályozására szolgáló alapelvek összessége, melyek A főhatalom gyakorlására Az állami szervek működésére, az apparátus működésére Állam és polgára viszonyára A polgárok jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak

8 Az alkotmányok két alaptípusa Történeti (vagy íratlan) –tradícionális –plasztikus –rugalmatlan –heterogén –következetlen –értelmezésfüggő Kartális vagy írott –politikai –akaratformálta –rugalmas –homogén –következetes –garanciális

9 A magyar történeti alkotmány elemei = sarkalatos törvények (jura fundamentalia) Az ősszerződés Az aranybulla A koronázási eskü A hitlevél A bécsi béke A linzi béke A Pragamtica Sanctio Az 1791. évi közjogi törvények A vallásszabadságról és A nyelvről hozott törvények (Széchenyi István szerint)

10 Alkotmánytörténet Az állam szervezeti és jogi rendjének szabályozására szolgáló alapelvek, így A főhatalom gyakorlására Az állami szervek működésére, az apparátus működésére Állam és polgára viszonyára A polgárok jogaira és kötelezettségeire vonatkozó princípiumok alakulásának története

11 Politikatörténet Politika ≠ Politikatörténet ≠ Politika ≠ Politikatörténet ≠ Állam Államtörténet Alkotmány Alkotmány-történet

12 Politikatörténet Politika = az a társadalmi tevékenység, melynek során a fontos döntéseket a közösségben és a közösség számára meghozzák. Politikatörténet = a döntések meghozatalára irányuló tevékenység (cselekvések, intézmények, programok, kapcsoalatok,stb,) története

13 Jog = a társadalmi élet szempontjából leglényegesebb viselkedésmódok, magatartások általános szabályozója, melyet éppen fontosságánál fogva a közösség vagy annak képviselője kikényszerít.

14 A jog Megjelenési formája a jogszabály Területei: a jogalkotás, a jogképződés és a jogalkalmazás

15 Jogtörténet a társadalmi élet szempontjából leglényegesebb viselkedésmódok, magatartások általános szabályozósának valamint az előírt magtartások kikényszerítésének története

16 Magyar állammodellek (a 19. századig)

17 Nomád állam (11.századig) Patrimoniális állam (11-15. századig) Rendi-képviseleti állam (15-19. századig) (Kísérletek az abszolutizmus bevezetésére (17-19. század)

18 A magyar államalapítás és Európa

19 Európa régiói Nyugati frank birodalom (~Francia- ország) Keleti frank birodalom (~Német- ország) Nyugati periféria: Anglia Északi periféria: Skandinávia Keleti periféria: Kelet-Közép- Európa Balkán Déli periféria: Itália Ibéria Arab kalifátus centrum Bizánc centrum Oroszok Európa-centrum

20 A megkésettség tényezői Burgund állam: 413 Aquitánia 418 Száli frank állam 486 Merseburg 933 Augsburg 955 Géza a trónon 972 István koronázása 1000 ~500 év

21 A megkésettség körülményei A kialakulás üteme lassú: –Róma szakadása 395 –Nyugat Római Birodalom bukása 476 ~ 500 év A kialakulás üteme erőltetett –Német Birodalom 967 –Bizánc / Bulgária provincia 971 ~50 év

22 A megkésettség körülményei A nyugati barbár államoknál: Békés Modell nélküli Szerves fejlődés A magyar államalakulatnál Kikényszerített, fenyegetett Feudális modell Szervetlen fejlődés

23 Centrum és periféria Centrum állam(ok) Szélső nemzetek Modernizáció Utolérési kényszer megkésettség

24 A szervetlen fejlődés 1. politika 2. Ideológia 3. Állam, apparátus, hadsereg 4. Jog 5.Társadalom 6. Gazdaság Diszfunkcionális jelenségek

25 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei Nincs alternatíva: az ország követi a nyugati modell fejlődését, vagy végzetesen leszakad

26 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei Magyarország kényszerpozícióba került az európai munkamegosztásban.

27 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei. képtelen volt komoly ellenállást kifejteni a határainkon expanzív igényekkel jelentkező nagyhatalmakkal szemben

28 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei következetes, stabil centralizációt végrehajtani nem lehetett. A központosítás mindig csupán ideiglenes volt

29 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei A modellmódosítások a modellek eltorzulásával, az eredetitől eltérő működéssel jártak, ami diszfunkciót idézett elő

30 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei Ez állandó politikai beavatkozást igényelt a kormányzattól

31 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei A zavarok együtt jártak a „helyettesítő eszközök” fokozott igénybevételével.

32 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei Az ideológia túlsúlyos lett, a politikai elem túlságosan is áthatotta a tudat világát

33 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei messianisztikus küldetéstudattól telített reformer elit állama épített maga alá társadalmat

34 A szervetlen fejlődés (a megkésettség) következményei A rendi politikai-jogi törekvések fölerősödtek a társadalom más rétegeivel és a királyi hatalommal szemben.


Letölteni ppt "Mezey Barna egyetemi tanár A magyar alkotmányfejlődés tendenciái a kezdetektől 1848-ig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések