Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Кањижа – Magyarkanizsa - Kanjiža. Küldetés Színvonalas szakmai pedagógus-továbbképzés, magas színtű szakmai tudással rendelkező, kreatív pedagógusok képzése,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Кањижа – Magyarkanizsa - Kanjiža. Küldetés Színvonalas szakmai pedagógus-továbbképzés, magas színtű szakmai tudással rendelkező, kreatív pedagógusok képzése,"— Előadás másolata:

1 Кањижа – Magyarkanizsa - Kanjiža

2 Küldetés Színvonalas szakmai pedagógus-továbbképzés, magas színtű szakmai tudással rendelkező, kreatív pedagógusok képzése, az élethosszig tartó folyamatos önképzés, az önértékelés, az oktatási intézményrendszer értékelésének és önértékelésének, valamint folyamatos fejlődésének és fejlesztésének népszerűsítése a régióban, az oktatási és nevelési intézmények tevékenységének előmozdítása és a szakmai továbbképzési rendszer decentralizációja érdekében.

3 Tevékenység Fejlesztő Tanácsadó KutatásiSzakmai CÉL : A PEDAGÓGUSOK KÉPESSÉGEINEK ÉS KOMPETENCIÁINAK FEJLESZTÉSE

4 Tevékenységünk minden pedagógust felölel az óvodától az oktatási-nevelési rendszer szintjei szerint: az egyetemig. területi vonatkozásban a: Észak-Bácska Vajdaság területét Tisza-mente

5 Sajátosság A Központ minden tevékenységét szerb és magyar nyelven végzi. KÉTNYELVŰSÉG

6 Tevékenységunk egyik legjelentősebb tényezője Az oktató-nevelő szféra időszerű igényeinek és konkrét szükségleteinek folyamatos figyelemmel kísérése a – időszakban megvalósított egyéb tevékenység összehasonlító grafikai szemléltetése havi kimutatásban

7 Tevékenységünk az oktatási-nevelési folyamat három legfontosabb tényezőjére irányul ISKOLA – PEDAGÓGUS SZÜLŐ GYERMEK–TANULÓ

8 Szakmai továbbképzés Szerbiában A magyarkanizsai Regionális Központ szerves része a Szerbiai Regionális Központok és Szakmai Továbbképző Központok Hálózatának, amely az oktatási-nevelési tevékenység reformjának és fejlesztésének mérvadó megvalósítója.

9 A közösség igényei iránti nyitottság Közéleti tevékenység Társadalmi tevékenység és igazgatás Civil szféra – polgári kezdeményezések Termelő, szolgáltató és egyéb tevékenység A közösség és a térség számára jelentős szakmai továbbképzések minden formájának támogatása és kezdeményezése

10 Együttműködünk: Az oktatási intézményekkel Az oktatási-nevelési tevékenység fejlesztésével és értékelésével foglalkozó intézetekkel A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karral A Magyar Nemzeti Tanáccsal A helyi önkormányzattal A civil szférával A községi szociális intézményekkel és szervezetekkel

11 Támogatónk SDC Svájci Fejlszetési és Együttműködési Ügynökség 2011-től 2013-ig

12 Részvétel a projektekben hazai és külföldi, nemzetközi Aktív és eredményes részvétel számos hazai és külföldi, nemzetközi pályázaton. Pályaválasztás középiskolába induláskor – vajdasági középiskolát öleltünk fel36 vajdasági középiskolát öleltünk fel A pályaválasztással foglalkozó szakmai team-ek támogatásaA pályaválasztással foglalkozó szakmai team-ek támogatása Mentoriskolák felkészítéseMentoriskolák felkészítése a további munkához Gyakorlati találkozók megszervezéseGyakorlati találkozók megszervezése: vállalkozók, intézmények, vállalatok

13 Részvétel a projektekben A tehetségek szolgálatábanA tehetségek szolgálatában elnevezésű nemzetközi tudományos konferencia (Bethlen Gábor Alapítvány, Magyarország) – ECDL képzéseFiatal munkanélküliek ECDL képzése (Ifjúsági- és Sportminisztérium, Szerbia) – A kötelező oktatási rendszer végén elérendő oktatási szabványok figyelemmel kísérése és fejlesztéseiA kötelező oktatási rendszer végén elérendő oktatási szabványok figyelemmel kísérése és fejlesztései (IPA 2011) – országos szintű záróvizsgarendszer színvonalának biztosításához nyújtott támogatás az általános- és középiskolákbanAz országos szintű záróvizsgarendszer színvonalának biztosításához nyújtott támogatás az általános- és középiskolákban (IPA 2011) – a tanulók osztályozása – 2012.

14 Részvétel a projektekben Lépést tartunk a tanulókkalLépést tartunk a tanulókkal - tanári továbbképzés (RK és TKK Hálózat)– A szakmai továbbképzés népszerűsítéseA szakmai továbbképzés népszerűsítése az Észak-bácskai körzetben (RK és TKK Hálózat)–2012 Tisza táborTisza tábor - környezetvédelmi gyermektábor (Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesülete) – Komposztálás gyógynövényekkelKomposztálás gyógynövényekkel – tanulók és pedagógusok környezettudatosságának fejlesztése (a magyarkanizsai helyi önkormányzat és a Beszédes József Mezőgazdasági Középiskola) – Energetikai hatékonyságEnergetikai hatékonyság – fogyasztók képzése (RK és TKK Hálózat)– 2013.

15 Programok PROGRAMTEVÉKENYSÉG óvodapedagógusok, osztálytanítók, tanárok és szakmunkatársak számára A pedagógusok szakmai továbbképzés iránti érdeklődésének és igényeinek felmérése, elemzése és figyelemmel kísérése Akkreditált képzések és tanácskozások Akkreditált képzések és tanácskozások megszervezése és lebonyolítása képzések szerzőinek nyújtott támogatás A képzések szerzőinek nyújtott támogatás tanári kompetenciák A tanári kompetenciák megerősítése és fejlesztése A közoktatási intézmények kapacitásainak erősítése, támogatás nyújtása a szakmai továbbképzések terveinek kidolgozásában

16 Programok PROGRAMTEVÉKENYSÉG óvodapedagógusok, osztálytanítók, tanárok és szakmunkatársak számára Kerekasztal beszélgetések, tribünök Kerekasztal beszélgetések, tribünök megszervezése és lebonyolítása Tankönyvek, taneszközök, kiadványok Tankönyvek, taneszközök, kiadványok ismertetése és népszerűsírtése pedagógusok számítástechnikai képesítése A pedagógusok számítástechnikai képesítése Idegen nyelv elsajátításában nyújtott ösztönzés és támogatás Idegen nyelv elsajátításában nyújtott ösztönzés és támogatás – alapfokú és haladó szintű angol nyelvtanfolyam Portfólió Portfólió –a szakmai továbbképzés személyes terveinek elkészítésében nyújtott segítség

17 Programok EGYÉB PROMRAMTEVÉKENYSÉG Bagoly kuckó Bagoly kuckó – Kreatív műhely a tanulók számára Alapozzunk! Alapozzunk! - Foglalkozások az általános iskola elsős tanulói számára az alapvető tudás- és készségelsajátító kompetenciák megerősítése érdekében Szülők Fóruma Szülők Fóruma – szülői kompetenciák megerősítése

18 A Regionális Központ kiadói tevékenysége A tehetségek szolgálatában a III. nemzetközi tehetséggondozó tudományos konferencia szöveggyűjteménye Magyarkanizsa március 19. Kitörési esély Kitörési esély – a pedagógiai gyakorlat átfogó kutatása Magyarkanizsa 2012.

19 Beruházás - építkezés A Regionális Központ új épületet kap a svájci kormány és Magyarkanizsa község helyi önkormányzata anyagi támogatásának köszönhetően. Az építkezés szeptember 9-én megkezdődött. A munkálatok befejezésének tervezett határideje 2014 márciusa.

20 PR tevékenység A Regionális Központ folyamatos kapcsolatot tart fenn a tájékoztatási eszközökkel és rendszeresen értesíti őket tevékenységéről sajtóközleményei és sajtótájékoztatói útján (sajtómellékletek, rádiós és televíziós riportok, szereplések az A-V médiában stb.) Folyamatos együttműködés a helyi és regionális tájékoztatási eszközökkel.

21 A RK egyéb PR eszközei A Központ honlapja Szórólapok, brossúrák, prospektusok stb. Közlöny (megjelenik negyedévente)

22 JÖVŐKÉP A megkezdett és folyamatban lévő tevékenység folytatása. Az egész közösség javát szolgáló újabb és még hatékonyabb tevékenységi módok és formák fellelése, kidolgozása és alkalmazása. AZ OKTATÁSBA TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSSEL A JÖVŐNKET ALAPOZZUK!

23 Varjú Potrebić Tatjana igazgató


Letölteni ppt "Кањижа – Magyarkanizsa - Kanjiža. Küldetés Színvonalas szakmai pedagógus-továbbképzés, magas színtű szakmai tudással rendelkező, kreatív pedagógusok képzése,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések