Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. nov. 13. 1. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladékok Ludwig Mária HSE munkatárs CHINOIN Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. nov. 13. 1. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladékok Ludwig Mária HSE munkatárs CHINOIN Zrt."— Előadás másolata:

1 2008. nov. 13. 1. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladékok Ludwig Mária HSE munkatárs CHINOIN Zrt.

2 2008. nov. 13. 2. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Miről szeretnék beszélni? Jogszabályi háttér Fogalmak Veszélyes hulladékok besorolása Gyűjtés, tárolás, szállítás Csomagolás, jelölés

3 2008. nov. 13. 3. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Jogszabályi háttér 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

4 2008. nov. 13. 4. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja HULLADÉK – miről is beszélünk? Ez is Ez is:

5 2008. nov. 13. 5. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja HULLADÉK - mit mond a törvény? 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (továbbiakban: Hgt.) „3. § E törvény alkalmazásában hulladék: bármely, az 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles”

6 2008. nov. 13. 6. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja HULLADÉK – Hgt. 1. sz. melléklet (1) Q1 A továbbiakban másként meg nem határozott termelési, szolgáltatási vagy fogyasztási maradékok Q2 Előírásoknak meg nem felelő, selejt termékek Q3 Lejárt felhasználhatóságú, szavatosságú termékek Q4 Kiömlött, veszendőbe ment, vagy egyéb kárt szenvedett anyagok, beleértve a baleset következtében szennyeződött anyagokat, eszközöket stb.

7 2008. nov. 13. 7. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja HULLADÉK – Hgt. 1. sz. melléklet (2) Q5 Tervezett tevékenység következtében szennyeződött anyagok (tisztítási műveletek maradékai, csomagolóanyagok, tartályok stb.) Q6 Használhatatlanná vált alkatrészek, tartozékok (elhasznált szárazelemek, kimerült katalizátorok stb.) Q7 A további használatra alkalmatlanná vált anyagok (szennyeződött savak, oldószerek, kimerült edzősók stb.) Q8 Ipari folyamatok maradék anyagai (salakok, üstmaradékok stb.)

8 2008. nov. 13. 8. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja HULLADÉK – Hgt. 1. sz. melléklet (3) Q9 Szennyezéscsökkentő eljárások maradékai (gázmosók iszapja, porleválasztók pora, elhasznált szűrők, szennyvíziszapok stb.) Q10 Gépi megmunkálás, felületkezelés maradék anyagai (esztergaforgács, reve stb.) Q11 Ásványi nyersanyagok kitermelésének és feldolgozásának maradékai (pl. ércbányászati meddő, olajkitermelés hulladékai stb.) Q12 Tiltott anyagokat tartalmazó termékek (PCB-tartalmú olajok stb.)

9 2008. nov. 13. 9. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja HULLADÉK – Hgt. 1. sz. melléklet (4) Q13 Bármely anyag vagy termék, amelynek használatát jogszabály tiltja Q14 A birtokosa számára tovább nem használható anyagok (mezőgazdasági, háztartási, irodai, kereskedelmi és bolti hulladékok stb.) Q15 Talajtisztításból származó szennyezett anyagok Q16 Bármely más hulladékká vált anyag vagy termék, amely nem tartozik a fenti kategóriákba

10 2008. nov. 13. 10. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK – mit mond a törvény? „veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék”

11 2008. nov. 13. 11. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK Hgt. 2. sz. melléklet (1) „ H1 "Robbanó ": folyékony, képlékeny, kocsonyás vagy szilárd anyagok és készítmények, amelyek a légköri oxigén nélkül is gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek, és amelyek meghatározott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak H2 "Oxidáló ": anyagok és készítmények, amelyek más, elsősorban gyúlékony anyagokkal érintkezve erősen hőtermelő reakcióba lépnek

12 2008. nov. 13. 12. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK Hgt. 2. sz. melléklet (2) H3-A "Tűzveszélyes ": folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat és készítményeket is) anyagok és készítmények, amelyek a levegőn, normál hőmérsékleten öngyulladásra képesek szilárd anyagok és készítmények, amelyek gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak gáz halmazállapotú anyagok és készítmények, amelyek a környezeti hőmérsékleten és nyomáson a levegővel érintkezve tűzveszélyesek anyagok és készítmények, amelyek vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben

13 2008. nov. 13. 13. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK Hgt. 2. sz. melléklet (3) H3-B "Kevésbé tűzveszélyes": folyékony anyagok és készítmények, amelyek alacsony lobbanásponttal rendelkeznek H4 Irritáló vagy izgató": nem maró anyagok és készítmények, amelyek a bőrrel vagy nyálkahártyával történő rövid idejű vagy hosszan tartó vagy ismételt érintkezésük esetén gyulladást okozhatnak

14 2008. nov. 13. 14. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK Hgt. 2. sz. melléklet (4) H5 "Ártalmas": anyagok és készítmények, amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak H6 "Mérgező": anyagok és készítmények (beleértve az erősen mérgező anyagokat és készítményeket is), amelyek belélegzésük, lenyelésük vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást okozhatnak

15 2008. nov. 13. 15. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK Hgt. 2. sz. melléklet (5) H7 "Karcinogén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön vagy a nyálkahártyán keresztül, vagy egyéb úton a szervezetbe jutva daganatot okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik H8 "Maró" (korrozív): anyagok és készítmények, amelyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák

16 2008. nov. 13. 16. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK Hgt. 2. sz. melléklet (6) H9 "Fertőző": életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok, amelyek ismert módon vagy megalapozott feltételezések szerint betegséget okoznak az emberben vagy más élő szervezetben H10 "Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva megzavarják, általában gátolják a reprodukciót, illetve az utódokban morfológiai, illetőleg funkciós károsodást okoznak, vagy előfordulásának gyakoriságát megnövelik

17 2008. nov. 13. 17. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK Hgt. 2. sz. melléklet (7) H11 "Mutagén": anyagok és készítmények, amelyek belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoznak vagy megnövelik a genetikai károsodások gyakoriságát H12 Anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve mérgező vagy nagyon mérgező gázokat fejlesztenek

18 2008. nov. 13. 18. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja VESZÉLYES HULLADÉK Hgt. 2. sz. melléklet (8) H13 Anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást követően valamely formában - pl. kimosódás - a felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék H14 "Környezetre veszélyes": anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatják

19 2008. nov. 13. 19. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék (1) A Hgt. 2. sz mellékletében foglalt veszélyességi jellemzők legalább egyikét bizonyítottan mutató veszélyes hulladékokat a 16/2001. (VII.8.) KöM rendelet 1. sz melléklete tartalmazza.

20 2008. nov. 13. 20. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék (2) A 16/2001. rendelet 1. sz. melléklete nem más, mint az Európai Hulladék Katalógus (EWC)

21 2008. nov. 13. 21. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék (3) 1. A jegyzékben a hulladékokat hat számjegyű kóddal jellemzik. a kód első két számjegye a keletkezés tevékenység szerinti főcsoportra, a második két számjegye a főcsoporton belüli alcsoportra utal

22 2008. nov. 13. 22. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék főcsoportok (1) a jegyzék 20 főcsoportot tartalmaz az 1-12 és 17-20 főcsoportok keletkezési tevékenységet jelölnek

23 2008. nov. 13. 23. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék főcsoportok (2) 01ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 02MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 03FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

24 2008. nov. 13. 24. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék főcsoportok (3) 04BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK 05KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 06SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

25 2008. nov. 13. 25. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék főcsoportok (4) 07SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 08BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 09FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI 10TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

26 2008. nov. 13. 26. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék főcsoportok (5) 11FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI 12FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 13OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)

27 2008. nov. 13. 27. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék főcsoportok (6) 14SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (kivéve 07 és 08) 15HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 16A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK

28 2008. nov. 13. 28. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék főcsoportok (7) 17ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 18EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak)

29 2008. nov. 13. 29. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék főcsoportok (8) 19HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 20TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS

30 2008. nov. 13. 30. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék a besorolás menete 1.A 01-12 és 17-20 főcsoport címe szerint azonosítsuk a hulladékot a keletkezési tevékenység alapján 2.keressük ki a a megfelelő alcsoportot 3.azonosítsuk be a magát a hulladékot

31 2008. nov. 13. 31. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék példa a besorolásra (1) pl. gyógyszeralapanyag-gyártás során keletkező üstmaradék főcsoport: 07SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

32 2008. nov. 13. 32. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék példa a besorolásra (2) alcsoport: 07 05 gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

33 2008. nov. 13. 33. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék példa a besorolásra (3) 07 05 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 07 05 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 05 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 05 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 07 05 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

34 2008. nov. 13. 34. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék példa a besorolásra (4) 07 05 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 07 05 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 07 05 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 07 05 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től 07 05 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 07 05 14 szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól 07 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok

35 2008. nov. 13. 35. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék a csillag jelentése 07 05 13* veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 07 05 14 szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól Az utolsó szám után a csillag a veszélyes hulladékokat jelzi.

36 2008. nov. 13. 36. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék mi tegyünk, ha nem találjuk a hulladékot? (1) Ha az adott hulladékot a 01-12, illetve a 17-20 főcsoportokba nem lehet besorolni, akkor a hulladék azonosítására a 13 a 14 és a 15 főcsoportokat kell használni.

37 2008. nov. 13. 37. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék mi tegyünk, ha nem találjuk a hulladékot? (2) Ezek a következők: 13OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) 14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK (kivéve 07 és 08) 15HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT

38 2008. nov. 13. 38. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék mi tegyünk, ha nem találjuk a hulladékot? (3) Ha a hulladék besorolására egyik csoport sem alkalmazható, akkor a 16. főcsoport alapján kell besorolni a hulladékot példák: 16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 16 03 az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek 16 07 szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13)

39 2008. nov. 13. 39. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Hulladékjegyzék mi tegyünk, ha nem találjuk a hulladékot? (4) Ha a hulladék nem található a 16. főcsoportban sem, akkor a 99 kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a jegyzék azon fő- és alcsoportjában, amely megfelel az adott tevékenységnek, de! 99-esre végződő kóddal veszélyes hulladék - a 13 08 99* kódszám kivételével - nem sorolható be!

40 2008. nov. 13. 40. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes ? Nem veszélyes? (1) Szerencsés esetben megtaláljuk a listában a hulladékunkat és látjuk, hogy veszélyes, vagy nem veszélyes a lista szerint A listák alapján nem azonosítható hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ha a Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik (H1-14)

41 2008. nov. 13. 41. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes ? Nem veszélyes? (2) A H3-H8, H10 és H11 tulajdonságok tekintetében a rendelet koncentrációhatárokat is megad a veszélyesség megállapításához

42 2008. nov. 13. 42. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes ? Nem veszélyes? (3) A hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ha az alábbi egy vagy több jellemzővel rendelkezik: a) zárttéri lobbanáspont <55°C, b) egy vagy több, nagyon mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 26-tal, R 27-tel, R 28-cal jellemezve) > 0,1%, c) egy vagy több, mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 23-mal, R 24-gyel, R 25-tel jellemezve) > 3% d) egy vagy több, ártalmasnak besorolt anyag összkoncentrációja (R 20-szal, R 21-gyel, R 22-vel jellemezve) > 25%,

43 2008. nov. 13. 43. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes ? Nem veszélyes? (4) e) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 35-tel jellemezve) összkoncentrációja >1%, f) egy vagy több, maró hatásúnak besorolt anyag (R 34-gyel jellemezve) összkoncentrációja >5%, g) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 41-gyel jellemezve) összkoncentrációja >10%, h) egy vagy több, irritálónak besorolt anyag (R 36-tal, R 37-tel és R 38-cal jellemezve) összkoncentrációja >20%, i) legalább egy 1. vagy 2. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja >0,1%,

44 2008. nov. 13. 44. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes ? Nem veszélyes? (5) j) legalább egy 3. osztályú rákkeltőnek tartott anyag koncentrációja >1%, k) legalább egy 1. vagy 2. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 60-nal és R 61-gyel jellemezve) koncentrációja >0,5%, l) legalább egy 3. osztályú reprodukciós toxicitású anyag (R 62-vel és R 63-mal jellemezve) koncentrációja >5%, m) legalább egy 1. vagy 2. osztályú mutagén anyag (R 46-tal jellemezve) koncentrációja >0,1%, n) legalább egy 3. osztályú mutagén anyag (R 40-nel jellemezve) koncentrációja >1%.

45 2008. nov. 13. 45. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Besorolás kinek a dolga? 98/2001. (VI.15.) 4. § (1) A hulladék besorolását - annak veszélyességére tekintettel: a hulladék termelője, vagy ha az nem állapítható meg, akkor a birtokosa köteles elvégezni

46 2008. nov. 13. 46. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (1) Hgt.: 3. § m) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében 13. § (1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

47 2008. nov. 13. 47. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (2) Ne így!

48 2008. nov. 13. 48. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (3) És ne is így!

49 2008. nov. 13. 49. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (4) Ne is így!

50 2008. nov. 13. 50. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (5) Így már jó!

51 2008. nov. 13. 51. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (6) Példa egy üzemi gyűjtőhelyre: Kívülről:

52 2008. nov. 13. 52. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (7) Belülről:

53 2008. nov. 13. 53. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (8) Gyűjtés, de hogyan? Hgt.: „15. § (1) A hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának kötelezettsége.” „A hulladék telephelyen belüli - a környezet veszélyeztetését kizáró módon történő - gyűjtése a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, környezetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető.”

54 2008. nov. 13. 54. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (9) Gyűjtés, de hol? 98/2001. (VI. 15.) c) munkahelyi gyűjtőhelyen d) üzemi gyűjtőhelyen e) speciális gyűjtőhelyen f) hulladékgyűjtő udvaron g) tárolótelepen

55 2008. nov. 13. 55. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (10) munkahelyi gyűjtőhely: a veszélyes hulladékok keletkezésének helyén, környezeti veszélyességük függvényében kialakított gyűjtőhely üzemi gyűjtőhely: a saját telephelyen létesített, a saját tevékenységből származó veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló terület, illetve építmény Fontos! A gyűjtőhelyeken a veszélyes hulladék legfeljebb 1 évig tartható!

56 2008. nov. 13. 56. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (11) speciális gyűjtőhely: környezetvédelmi vagy közegészségügyi érdekből, külön jogszabályok előírásai alapján a lakosságnál keletkező, egyes speciális veszélyes hulladékok (pl. lejárt szavatosságú gyógyszerek, kémiai áramforrások) gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely hulladékgyűjtő udvar: a lakosságtól származó, továbbá a termelőknél kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítmény tárolótelep: az üzemi gyűjtőhelyen tovább nem tartható, illetve alkalmazható technológia hiánya miatt nem hasznosítható vagy nem ártalmatlanítható veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló létesítmény

57 2008. nov. 13. 57. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Gyűjtés – (12) A 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a veszélyes hulladékok gyűjtőhelyeinek kialakítására vonatkozó részletes szabályokat. A gyűjtőhely részletes működtetési és ellenőrzési szabályait az üzemeltetőnek üzemeltetési szabályzatban kell rögzítenie. A szabályzat végrehajtására felelős személyt kell kijelölni. A gyűjtőhely működéséről nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az ott gyűjtött veszélyes hulladékok mennyiségére és összetételére vonatkozó adatokat, a gyűjtőhelyre került és a gyűjtőhelyről kezelésre átadott veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét, a kezelők adatait, továbbá az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket

58 2008. nov. 13. 58. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Hulladékgyűjtő udvar Hulladékgyűjtő udvar: A nem lakossági forrásból származó kis mennyiségű veszélyes hulladékot a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője a hulladék birtokosával való megállapodás alapján fogadhatja. A hulladék birtokosa kizárólag abban az esetben veheti igénybe a hulladékgyűjtő udvart gyűjtés céljára, ha évente legfeljebb összesen 500 kg veszélyes hulladéka keletkezik.

59 2008. nov. 13. 59. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Begyűjtés – (1) A kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok esetén begyűjtő járat vehető igénybe. A begyűjtés csak a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető. A tevékenység végzésének feltétele a kezelővel kötött szerződés a begyűjtött veszélyes hulladékok átvételére. Fontos! A termelő csak olyan kezelőnek adhat át veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyével rendelkezik az adott veszélyes hulladék kezelésére ! Ezt minden esetben ellenőrizni kell!

60 2008. nov. 13. 60. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Begyűjtés – (2) Begyűjtő járattal a termelőtől elszállítható bármely veszélyes hulladék, ha annak egyszeri mennyisége nem haladja meg a 2000 kg-ot Kivételek: (nincs mennyiségi korlát) hulladékká vált járművek hulladékká vált elektromos, gázüzemű és elektronikus berendezések hulladékolajok elemek és akkumulátorok

61 2008. nov. 13. 61. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Szállítás Hgt.: szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is 98/2001: A veszélyes hulladékok szállítása és begyűjtése csak az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tevékenységi engedélyével végezhető. A szállító, illetve a begyűjtő csak olyan veszélyes hulladékot szállíthat, amelyre az engedélye feljogosítja, és amelyre vonatkozik a szerződése.

62 2008. nov. 13. 62. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Szállítás – engedélykérés Szállítási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, statisztikai azonosító jelét, telephelyének címét, helyrajzi számát, tevékenysége műszaki és környezetvédelmi szempontból lényeges leírását a folytatni tervezett kezelési tevékenységet, amelynek engedélyezését kéri (pl. a szállítani kívánt hulladékok EWC kódjait) az engedélyt kérőnek a hulladékkezelést szolgáló műszaki és pénzügyi eszközeit, személyi feltételeit (pl. a járművek adatai) Az engedélyt mindig határozott időre, kell megadni.

63 2008. nov. 13. 63. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Szállítás – okmányok (1) A termelő köteles minden veszélyeshulladék- szállítmányt 4 példányos, általa kitöltött „SZ” kísérőjeggyel ellátni. A kísérőjegy negyedik példánya a termelőnél marad. Az 1-3. példányokat a szállító magával viszi. A kezelő a veszélyes hulladék átvétele után a 3. példányt visszaküldi a termelőnek; ezzel igazolja a termelőnek azt, hogy a veszélyes hulladék a birtokába került.

64 2008. nov. 13. 64. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Szállítás – okmányok (2) A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítása a termelőtől a kezelőhöz „K” kísérőjeggyel történhet (az „SZ” kísérőjegy helyett). A „K” kísérőjegyet a begyűjtő tölti ki, azon a hulladék termelője aláírásával igazolja a begyűjtő járattal szállítandó hulladék mennyiségét és összetételét. A „K” kísérőjegyet 2 példányban kell kitölteni. „K” kísérőjeggyel egy hulladéktermelőtől, alkalmanként, csak 2000 kg-nál kisebb mennyiségű veszélyes hulladék szállítható

65 2008. nov. 13. 65. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Szállítás – okmányok (3) Helyes szállítási megnevezés Lehet a szállítólevélen vagy az „SZ”-kísérőjegyen Ez utóbbi megoldás akkor célszerű, amikor egy szállítmányban sokféle anyag található és nehézkes lenne kézzel írni a szállítólevélre.

66 2008. nov. 13. 66. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Szállítás – okmányok (4) Erre a szállítólevélre nehezen férne rá sokféle anyag helyes szállítási megnevezése:

67 2008. nov. 13. 67. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Szállítás – okmányok (5) Példa egy előrenyomtatott „SZ”-jegyre: a nyomda az általunk megadott szöveget nyomtatja a fejlécre:

68 2008. nov. 13. 68. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Szállítás – okmányok (6) Példa egy számítógépes programmal készített „SZ”-jegyre: a program az UN szám és a csomagolási csoport kiválasztása után automatikusan beírja a helyes szállítási megnevezést:

69 2008. nov. 13. 69. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék A szállító felelőssége (1) A veszélyes hulladék szállításra való előkészítése és erre alkalmassá tétele a hulladék termelőjének kötelessége. A szállító az általa szállított veszélyes hulladékot a szállításhoz mellékelt dokumentumokban feltüntetett kezelőnek köteles átadni. Ha a kezelő a szállított veszélyes hulladékot nem veszi át, azt a szállítónak a termelőhöz vissza kell szállítania. Amennyiben a termelő a veszélyes hulladékot nem fogadja vissza, a szállító kérésére az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség köteles azonnal intézkedni a veszélyes hulladék elhelyezése érdekében.

70 2008. nov. 13. 70. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék A szállító felelőssége (2) A szállító felelőssége a szállítás közben az általa szállított veszélyes hulladékkal a veszélyes áruk szállítására, illetve a közúti közlekedésre, vasúti és vízi úton történő szállítás esetén az erre vonatkozó szabályok megszegésével okozott környezetszennyezésért áll fenn, valamint azért, hogy a veszélyes hulladékot a rendeltetési helyére az átvett és a szállítási dokumentumokban rögzített állapotban eljuttassa. A veszélyes hulladék átadásával a felelősség átszáll az átvevőre.

71 2008. nov. 13. 71. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Behozatal - kivitel Hgt.: Az ország területére - beleértve a vámszabad területeket is - hulladékot a) csak hasznosítás céljára, b) a környezet állapotát nem veszélyeztető, nem szennyező módon, c) a környezet károsodásának kizárásával, d) a környezetvédelmi hatóság - külön jogszabályban meghatározott - engedélyével lehet behozni.

72 2008. nov. 13. 72. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Anyagmérleg - nyilvántartás A háztartások kivételével a veszélyes hulladék termelője köteles: minden veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről anyagmérleget készíteni - melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló külön jogszabály előírásai szerint.

73 2008. nov. 13. 73. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Csomagolás (1) A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatásainak ellenálló gyűjtőedényzetben kell gyűjteni. Illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékok gyűjtése esetében meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a környezetbe kerüljenek.

74 2008. nov. 13. 74. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Csomagolás (2) Kiürült drömök használata hulladékgyűjtésre:

75 2008. nov. 13. 75. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Csomagolás (3) Folyékony laborhulladékhoz kiürült vegyszeres dobozok

76 2008. nov. 13. 76. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Csomagolás (4) A CHINOIN Zrt. az alábbi eszközöket használja hulladékok gyűjtésére, szállítására: Kombinált csomagolás a kismennyiségű hulladékokhoz (pl. selejt vegyszerek) Különféle méretű fémhordók 1, 4, 5 és 30 m3-es konténerek 1 m3-es IBC-k és 2,3 m-es tartályok 10 m3-es tartányok

77 2008. nov. 13. 77. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladék Jelölés (1) Az ADR ismert előírásain túl A termelőnek a veszélyes hulladékot tartalmazó csomagolóeszközön láthatóan fel kell tüntetnie az „SZ” kísérőjegy számát és a hulladék EWC kódszámát

78 2008. nov. 13. 78. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2008. nov. 13. 1. oldal Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének szakmai napja Veszélyes hulladékok Ludwig Mária HSE munkatárs CHINOIN Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések