Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A személyi jövedelemadó 1 %-ának kiutalása, felhasználás elszámolása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A személyi jövedelemadó 1 %-ának kiutalása, felhasználás elszámolása."— Előadás másolata:

1 1 A személyi jövedelemadó 1 %-ának kiutalása, felhasználás elszámolása

2 2 Jogszabályi háttér A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil. tv.) A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil. tv.) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szf. tv.)

3 3 Felajánlás – felhívás, tájékoztatás Felajánlás – május 20-ig Felajánlás – május 20-ig * interneten tájékozódhatnak a potenciális kedvezmé- nyezettekről, az esetlegesen kizárt szervezetekről nyezettekről, az esetlegesen kizárt szervezetekről Felszólítás, tájékoztatás – szeptember 01-ig Felszólítás, tájékoztatás – szeptember 01-ig - A felszólítás kézhezvételtől számított 30 napon belül ’37A adatlap benyújtása – kedvezményezettségi feltételek igazolása * lehetőség szerint elektronikus úton * bejelentett székhely cím jelentősége (14T201) * képviselő, meghatalmazott bejelentése

4 4 Jogosultsági feltételek és azok igazolása 2014-ben Új kedvezményezett Új kedvezményezett - jogerős bírósági nyilvántartásba vétel 2012. január 1-je előtt (egységes 2 éves várakozási idő) január 1-je előtt (egységes 2 éves várakozási idő) Ennek igazolása: jogerősítő záradékkal ellátott Ennek igazolása: jogerősítő záradékkal ellátott nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés - létesítő okirat másolata, amely tartalmazza * politika-mentesség * belföldi székhely * változás - nyilatkozat közhasznú tevékenység folytatásáról

5 5 Jogosultsági feltételek és azok igazolása 2014-ben Korábbi években is jogosult kedvezményezett Korábbi években is jogosult kedvezményezett - nem kell dokumentumot mellékelni, ha nem volt változás - ennek tényét X-el jelölni Köztartozás-mentesség vizsgálata (változás) Köztartozás-mentesség vizsgálata (változás) Adatlap határidő utáni beküldése – kivételes Adatlap határidő utáni beküldése – kivételes méltányosság kérésével egyidejűleg méltányosság kérésével egyidejűleg

6 6 VÁLTOZÁS Előzetes regisztráció Az a szervezet, aki 2014-ben felajánlást Az a szervezet, aki 2014-ben felajánlást kap, a felhívást követően beadott adat- kap, a felhívást követően beadott adat- lap benyújtásával teljesíti regisztrációját. lap benyújtásával teljesíti regisztrációját. Az a szervezet, aki 2015-ben első alkalom- Az a szervezet, aki 2015-ben első alkalom- mal lesz jogosult felajánlásra, elektronikus mal lesz jogosult felajánlásra, elektronikus úton 2014. szeptember 30-ig előzetes re- úton 2014. szeptember 30-ig előzetes re- gisztrációra kötelezett. gisztrációra kötelezett.

7 7 A felajánlott összeg kiutalása 2014-ben: adatlap benyújtásától számí- tott 30 napon belül, vagy a feltételek maradéktalan igazolásától számított 30 napon belül 2014-ben: adatlap benyújtásától számí- tott 30 napon belül, vagy a feltételek maradéktalan igazolásától számított 30 napon belül 2015-től: előzetes regisztrációhoz igazodva – szeptember 30-ig 2015-től: előzetes regisztrációhoz igazodva – szeptember 30-ig

8 8 A kiutalt összeg felhasználásának igazolása KOZ bizonylat a rendelkező évet követő második adóév május 31-ig (2014-ben 12KOZ) KOZ bizonylat a rendelkező évet követő második adóév május 31-ig (2014-ben 12KOZ) Tartalékolás Tartalékolás - VÁLTOZÁS! - 2014. előtt kiutalt összeg 2015. december - 2014. előtt kiutalt összeg 2015. december 31-ig felhasználandó 31-ig felhasználandó - 2014. után kiutalt összegek esetében a tartalé- kolás háromról egy évre csökken kolás háromról egy évre csökken

9 9 VÁLTOZÁS! Felhasználás megoszlása - Fenntartási, működési költségek a felhasználás évében nem haladhatják meg a felhasznált ösz- évében nem haladhatják meg a felhasznált ösz- szeg 25 %-át, de max. 25 millió forintot szeg 25 %-át, de max. 25 millió forintot - Reklám és marketing célú költségek a felhasz- nálás évében nem haladhatják meg a felhasz- nált összeg 10 %-át, de max. 10 millió forintot

10 10 Felhasználás Működési költségként figyelembe vehető Működési költségként figyelembe vehető - Szf. tv. 7. § (10) bekezdés KOZ bizonylat benyújtásának elmulasztása, abban valótlan adatok közlése – kizárás a következő rendelkező évre KOZ bizonylat benyújtásának elmulasztása, abban valótlan adatok közlése – kizárás a következő rendelkező évre A kizárás az elszámolási kötelezettséget nem érinti

11 11 VÁLTOZÁS! 2015-től a magánszemély rendelkezhet úgy, hogy a szervezet megismerje a felajánló nevét, postai, elektronikus levelezési címét. Hasznos: - Kitöltési útmutatók (KOZ, adatlap) - Szeptember 1-ig kiküldött felhívó levél - 26. számú információs füzet - Ügyfélszolgálatok (személyesen) - Főigazgatóság (írásban) - 06-40/42-42-42 (telefonon) - Eljárási Osztály munkatársa (konkrét ügyben)

12 Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "1 A személyi jövedelemadó 1 %-ának kiutalása, felhasználás elszámolása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések