Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári Légiközlekedési Hatóság A repülőterek jogszabályi környezete 2006. március 29. Dr. Kállai Évi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári Légiközlekedési Hatóság A repülőterek jogszabályi környezete 2006. március 29. Dr. Kállai Évi."— Előadás másolata:

1 Polgári Légiközlekedési Hatóság A repülőterek jogszabályi környezete 2006. március 29. Dr. Kállai Évi

2 Polgári Légiközlekedési Hatóság Előadásvázlat 1. Jogforrási hierarchia 2. EU joga 3. Hazai jogszabályok 4. PLH eljárása

3 Polgári Légiközlekedési Hatóság Jogszabályi hierarchia EU jogforrások ------------------------------------------------------------------------------- Alkotmány Törvény (törvényerejű rendelet) Kormányrendelet Miniszteri rendelet (Önkormányzati rendelet) Határozat (állami irányítás egyéb jogi eszköze)

4 Polgári Légiközlekedési Hatóság Nemzetközi és belső jog viszonya Dualista felfogás: két különálló jogrendszert alkot nemzetközi jog szabályai nem érvényesülnek automatikusan, nem kötelezik közvetlenül az állampolgárokat ki kell hirdetni

5 Polgári Légiközlekedési Hatóság Az Európai Unió joga KÖZVETLENÜL ALKALMAZHATÓ a tagállamok jogrendszerében. A nemzeti jogok rendelkezéseitől függetlenül jelen van a belső jogi színtéren. Jelentős hányada KÖZVETLENÜL HATÁLYOSUL is - a természetes és jogi személyek jogvitáikban bíróság előtt hivatkozhatnak rá. ELSŐBBSÉGET élvez a nemzeti jogrendszer szabályaival szemben. Tehát a két szabály konfliktusa esetén a közösségi szabály az irányadó, melyet a nemzeti jogalkotó egyoldalúan nem változtathat meg és nem hatálytalaníthatja. ELŐFOGLALÁS – kizárt a szabályozás, ahol az uniós jog teljes körűen szabályoz

6 Polgári Légiközlekedési Hatóság EU jogforrások 1. elsődleges jogforrások (alapító szerződések) 2. másodlagos jogforrások (rendelet, irányelv, határozat)

7 Polgári Légiközlekedési Hatóság Rendelet (regulation) - Általános hatályú, - Minden részében kötelező, - Minden tagállamban közvetlenül alkalmazható, - Minden olyan esetben, amikor jogokat ad, illetve kötelezettségeket ró az EK intézményeire, a tagállamokra, továbbá a területükön tartózkodó természetes és jogi személyekre, közvetlenül hatályosul is, - Általában egy adott kérdés pontos és részletes szabályozására törekednek,

8 Polgári Légiközlekedési Hatóság Rendelet (regulation) - Kiadhatja: a Tanács, a Tanács és a Parlament közösen – együttdöntési eljárásban, a Bizottság, és az Európai Központi Bank, - Az EK valamennyi hivatalos nyelvén meg kell jelentetni a Közösségek Hivatalos lapjában, - Hatályba lépésének napja, amennyiben azt saját maga nem jelöli meg, a megjelenést követő 20. nap.

9 Polgári Légiközlekedési Hatóság Irányelv (directive) - Az elérendő célok kötelezi k a címzett tagállamokat, a módszerek és az eszközök megválasztása a nemzeti hatóságok hatáskörében marad - Valamilyen eredmény elérése tekintetében állapít meg kötelezettséget, az eszközök megválasztását a címzett tagállamra hagyja - Főszabály szerint tehát nem közvetlenül hatályos, az átültetés elmaradása esetén a kívánt joghatás nem érhető el, - Azokat az irányelveket kell közzétenni a Hivatalos Lapban, melyek vagy együttdöntési eljárásban születtek, vagy valamennyi tagállamnak vannak címezve, - Kiadhatja: a Tanács, a Tanács és a Parlament közösen – együttdöntési eljárásban és a Bizottság

10 Polgári Légiközlekedési Hatóság Döntés vagy határozat (decision) - Meghatározott címzettnek szól, általában konkrét ügyekre vonatkozó aktus - A címzettet teljes egészében kötelezi - Leginkább egy államigazgatási határozathoz hasonlítható, általában adminisztratív jellegűek - Kibocsáthatja: a Tanács, a Tanács és a Parlament közösen – együttdöntési eljárásban, a Bizottság, és az Európai Központi Bank - Megjelenik a Hivatalos Lapban, mivel harmadik fél jogait érinthetik

11 Polgári Légiközlekedési Hatóság Ajánlások (recommendation) állásfoglalások (opinion) - Nem kötelezőek, ezért - Nem forrásai a közösségi jognak - De! a nemzeti bíróságoknak figyelembe kell venni, ha a közösségi joggal kapcsolatos ügyben járnak el, vagy a közösségi jogot és az azokhoz kapcsolódó nemzeti intézkedéseket értelmezik.

12 Polgári Légiközlekedési Hatóság Repülőtereket szabályozó hazai jogszabályok I. Anyagi jogszabályok 1. Törvény – Lt., Chicagói Egyezmény 2. Kormányrendelet – Vhr., 176/1997. (X. 11.), 103/1999. (VII. 6.), 104/2004. (IV. 27.) 3. Miniszteri rendeletek – 24/1999. (VIII. 13.) KHVM r., 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet, 3/2004. GKM r., 38/2001. KöViM r., 4. Kormányhatározat – repülőtér fejlesztéséről, repülőtér létesítéséről ----------------------------------------------------------------------------------------------- Légügyi előírások, légügyi utasítások Légiközlekedés védelmi határozat – Lt. 3/C. § II. Eljárási szabályok – Ket.

13 Polgári Légiközlekedési Hatóság Repülőtereket szabályozó hazai jogszabályok repülőtér létesítése, üzemben tartása, igénybevétele (földi kiszolgálás, légiforgalmi földi berendezések, baleseti ügyeleti szolgálat) zaj légiforgalmi irányítás légiközlekedés védelme felelősségbiztosítás

14 Polgári Légiközlekedési Hatóság A PLH eljárása államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (2005. nov. 1-től hatályos) Ket. egyes szabályai alól kivételt enged, ha jogszabály másként rendelkezik: Vhr. és 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet

15 Polgári Légiközlekedési Hatóság Eltérések a Ket-től Vhr.: PLH a szakértő kirendelésekor, illetve a szakvélemény kérésekor az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggesztheti: - az állami repülések célját szolgáló repülőtér és a közös felhasználású katonai és polgári repülőtér kivételével a repülőtér létesítésére, fenntartására és megváltoztatására szóló engedély kiadása esetén; Az ügyintézési határidő 90 nap: –légiközlekedés-védelmi események kivizsgálásának koordinálása; –repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése; –repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölése. Az alábbi ügyeket nem lehet elektronikus ügyintézés útján intézni: - repülőtér létesítésére, fejlesztésére és megszüntetésére vonatkozó engedély kiadása; - zaj gátló védőövezet kijelölése; 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet – PLH ügyintézési határideje 60 nap: - Repülőtér létesítése, fejlesztése (a kérelmet véleményével ellátva továbbítja a miniszterhez)

16 Polgári Légiközlekedési Hatóság Köszönöm figyelmüket! kallai.eva@caa.hu 296-86-51


Letölteni ppt "Polgári Légiközlekedési Hatóság A repülőterek jogszabályi környezete 2006. március 29. Dr. Kállai Évi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések