Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kórházi önkéntes segítők fogadása a Zala Megyei Kórházban 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kórházi önkéntes segítők fogadása a Zala Megyei Kórházban 2011."— Előadás másolata:

1 Kórházi önkéntes segítők fogadása a Zala Megyei Kórházban 2011.

2 Előzmények 2011. év elején a kórház igénye önkéntes segítők fogadására szerencsésen találkozott a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium egy diákcsoportjának kórházi önkéntes szolgálat iránti érdeklődésével. Így próba programként a nevezett 29 fős diákcsoportot, mint kórházi önkéntes szolgálatot teljesítő csoportot fogadtuk március 21-től a Zala Megyei Kórházban a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért, valamint a Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága által hirdetett TÁRSadalmi Szolidaritás pályázati program keretében.

3 A kórház azon osztályai kerültek kiválasztásra, amelyeken legnagyobb igény mutatkozott segítő szolgálatra a szakdolgozók leterheltsége, illetve az ott tartózkodó betegek állapota miatt. Ezen belül a látogatott kórházi osztályok körébe azok kerültek be, ahol az önkéntesek szívesen vállaltak szolgálatot: Onkológiai-, Kardiológia-, I. Sz. Belgyógyászati-, Szívsebészeti-, Traumatológiai-, Neurológiai és Ortopédiai Osztályok. Az önkéntesek általuk meghatározott napokon (általában heti rendszerességgel) órás időtartamban (mindösszesen 20 órás időintervallumban) teljesítettek szolgálatot az osztályokon az ápoló személyzet felügyeletével.

4 A Kölcsey Ferenc Gimnáziumból érkező 29 önkéntes diák a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt Társadalmi Szolidaritás pályázati program keretében teljesített szolgálatot március-május időtartamban a Zala Megyei Kórház hét osztályán. Országosan 148 program került be a minisztériumi szinten támogatott programok közé, és ebből a Zala Megyei Kórházban megvalósult önkéntes program bekerült az öt legjobb, követendő mintaként értékelt programok közé. A Zala Megyei Kórházban megvalósított önkéntesség módszertanáról készült összefoglaló megjelent a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott „Iskolai közösségi szolgálat, Társ-program” c. kiadványában, mely a közoktatási intézmények számára készült országos kiadvány. Meghívást kaptunk Nemzeti Erőforrás Minisztérium által június 25-én Budapesten megszervezett „Iskolai közösségi szolgálat (követendő minták a TÁRS-program alapján)” c. zárókonferenciára is, ahol előadás keretében mutattuk be tapasztalatainkat az önkéntes diákok fogadásával kapcsolatban.

5 Jelen helyzet 2011 az Önkéntesség Európai Éve, mely mozgalomhoz a Zala Megyei Kórház is csatlakozott. Együttműködési megállapodás a Zalai Falvakért Egyesület – Önkéntes Centrummal (2011. június 20.)‏ Ennek szellemében továbbra is fogadjuk az önkéntes segítőket Intézményünkben, így már a pályázattól függetlenül önkéntesek segítenek a betegellátásban a következő osztályokon, területeken: Csecsemő és Gyermekosztály, I. és II. Belgyógyászat, Ortopédia, Traumatológia, Neurológia, Általános és Érsebészet, Ápolási Osztály, Szívsebészet, Onkológia, Radiológia és Izotópdiagnosztika, Információs Szolgálat, Kórlaptár. Természetesen fogadókészség esetén az önkéntesek által látogatott területek, osztályok köre a jövőben bővülhet.

6 A évi LXXXVIII. Törvény értelmében és a biztonságos betegellátás érdekében az önkénteseket a Zala Megyei Kórházban kizárólag az alábbi feltételekkel fogadtuk: 1. Az önkéntes program koordinálásával önkéntes-koordinátort bíztunk meg a kórház dolgozói közül egy egyetemi okleveles ápoló, mentálhigiénikus munkatárs személyében 2. Az önkéntes diákoknak felkészítő tréningen kellett részt venniük 5 óra időtartamban kommunikációs, etikai, jogi, alapápolási, higiéniai ismeretek témakörökben

7 Felkészítő tréning Kovács Erzsébet, ápolási igazgató: az első találkozó - Zala Megyei Kórház, február 8. Diákcsoport fogadása esetén: Tájékoztatás a kórházban végzendő szolgálat feltételeiről, a szükséges felkészítésről, a különböző kórházi osztályokról és az ott ápolt betegekről általánosságban.

8 Felkészítő tréning Dér Anikó koordinátor: Ápolási alapismeretek
Viselkedési szabályok és normák a kórházban Elvárások az önkéntesekkel szemben A betegek környezete Betegek mozgatása, segítése az öltözködésben Betegek etetése, itatása Akut életveszélyes helyzetek felismerése Kommunikáció betegekkel, ápoló személyzettel

9 Felkészítő tréning Kalamár-Birinyi Edit, Kórházhigiénés Osztály vezetője: Higiéniai alapismeretek
Fertőzés forrásai Fertőzések terjedése Fertőtlenítendő környezet Fertőtlenítő eljárások Fertőtlenítőszerek Személyi fertőtlenítés Higiénés kézfertőtlenítés gyakorlata

10 Felkészítő tréning Bognárné Laposa Ilona ápolási igazgató-helyettes: Adatvédelem és betegjogok
Adatvédelmi szabályzat Betegdokumentáció kezelése Betekintés betegdokumentációba Titoktartási kötelezettség

11 A évi LXXXVIII. Törvény értelmében és a biztonságos betegellátás érdekében az önkénteseket a Zala Megyei Kórházban kizárólag az alábbi feltételekkel fogadtuk: 3. Az önkénteseknek orvosi alkalmassági igazolást kellett benyújtaniuk 4. A tevékenységhez szükséges dokumentumokat: szerződés, szülői beleegyező nyilatkozat, -adatlap, -tevékenységköri leírás, -etikai nyilatkozat, -titoktartási nyilatkozat az önkéntesnek illetve a törv. képviselőiknek alá kellett írniuk 5. Az osztályon az önkénteseknek kifejlesztett jelenléti ívet kellett vezetniük

12 A fogadószervezet törvényileg előírt kötelezettségei
Bejelentési kötelezettség A fogadó szervezet az önkéntesek foglalkoztatását a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak Bejelentési lapon köteles előzetesen bejelenteni.

13 A fogadószervezet törvényileg előírt kötelezettségei
Szerződéskötési kötelezettség A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni a) közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát, b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét, c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt, Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. Az önkéntes szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja. A korlátozottan cselekvőképes önkéntes az önkéntes szerződést a törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is felmondhatja.

14 A fogadószervezet törvényileg előírt kötelezettségei
A fogadó szervezet köteles biztosítani: a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, b) a szükséges pihenőidőt, c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét !!!

15 Az önkéntes program tervezési feladatai
Személyi feltételek biztosítása 1. Önkéntes-koordinátor Kórházi önkéntesek fogadása esetén szükség van önkéntes-koordinátorra, akinek mindenképp kulcsszerepe van a program elfogadtatásában és az önkéntesek koordinálásában. Célszerű olyan személyt koordinátorként megbízni, aki nem tartozik szorosan a hierarchiába, pl. szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénikus, szociálpedagógus, gyógytornász, stb.

16 Az önkéntes koordinátor feladatai az önkéntes program tervezésében:
-Önkéntesek alkalmazása iránti igényt felmérő kérdőívek megszerkesztése, kiküldése az osztályokra, összeszedése, kiértékelése -Önkéntesek felkészítő tréning szakmai anyagának összeállítása, tréning levezetésében közreműködésével -Önkéntesek 1. interjújának megtartása (önkéntesek igényeinek felmérése)‏

17 Az önkéntes koordinátor feladatai az önkéntes program tervezésében:
-Osztályvezető főorvosokkal, vezető ápolókkal, mentorokkal egyeztetés -Intézményi körlevelek kiküldése az önkéntes programról -Betegek tájékoztatása az induló önkéntes programról (szóróanyagok kihelyezése)‏ -Önkéntesek dokumentációjának összeállítása, kitöltetése -Névtábla, köpeny biztosítása az önkénteseknek

18 Az önkéntes koordinátor feladatai az önkéntes program kivitelezésében:
-Önkéntesek beosztásának összeállítása -Jelenléti ívek kihelyezése az osztályokra, vezetésének ismertetése -Önkéntesek kísérése, támogatása az első 2-3 önkéntes szolgálat alatt -Esetmegbeszélések tartása (pl. a 3. héten, a program közepén, a zárás előtt 1-2 héttel)‏ -Önkéntesek rendszeres és szúrópróba-szerű ellenőrzése -Az osztályos mentorok tapasztalatainak kikérése -Elégedettségi kérdőívek szerkesztése, kitöltetése, értékelése -Oklevelek, igazolások elkészítése -Záróprogram megszervezése, lebonyolítása

19 Személyi feltételek biztosítása
2. Osztályos mentorok Az önkéntes koordinátoron kívül gondoskodni kell arról is, hogy a terepen – az osztályon – legyen legalább egy olyan személy, aki általában elérhető az önkéntes számára, szintén elkötelezett az önkéntes mozgalom mellett, és akihez az esetleges nehézségek megoldása érdekében az önkéntes bizalommal fordulhat. A tapasztalatok alapján alkalmas erre a szerepre az osztály vezető ápolója vagy - oktatókórházak esetén – az osztály oktató ápolója.

20 Az osztályos mentorok feladatai:
-Az osztály bemutatása az önkéntesnek -Az osztály munkatársainak és a betegeinek bemutatása az önkéntesnek -Az osztályos gyakorlati munka legfontosabb munkavédelmi,tűzvédelmi és higiénés előírásai -Az önkéntes teendőinek elmagyarázása sürgősségi/krízis helyzetben -Az önkéntes által vállalt és az osztály által is igényelt tevékenységek elvégzésében az önkéntes segítése, szakmai útmutatás

21 Tárgyi feltételek biztosítása:
Az önkéntesek foglalkoztatása különösebb tárgyi beruházást nem igényel. A törvényi előírásoknak megfelelően az önkéntesek a szakápolókétól jól megkülönböztethető köpenyt és kitűzőt viselnek, melyeket biztosítani kell az önkéntes számára. Munkavédelmi eszközként a gyakorlat szerint a szájmaszk, gumikesztyű, kézfertőtlenítő szerek jöhetnek számításba, melyek az osztályokon egyébként is rendelkezésre állnak.

22 Az önkéntesek a következő feladatokat látták/látják el az osztály jellegétől, a segítő felkészültségétől és vállalásától függően, az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon: Kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás: meghallgatás, beszélgetés, felolvasás, kiültetés, sétálásban segítségnyújtás, stb. Étkezésben való segítségnyújtás tiszta tudatú, együttműködő betegeknél Kisebb, szaktudást nem igénylő ápolási feladatok ellátása (pl. ágyazás, beteg környezetének rendbetevése)‏

23 Az önkéntesek a következő feladatokat látták/látják el az osztály jellegétől, a segítő felkészültségétől és vállalásától függően, az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon: Betegek teljesíthető kéréseinek, illetve apró problémáinak megoldásában részvétel (pl. büféből vásárlás, ki- és becsomagolásban való segítés, mentő várása a beteggel)‏ Ebéd-, vacsoraosztásban való segédkezés Vizsgálati anyagok, leletek átszállítása Betegek elkísérése vizsgálatokra a betegkísérő személyzettel együtt Kórházba érkező betegek és a hozzátartozók tájékozódásban való segítése

24 1 fő önkéntes dolgozik jelenleg a betegágytól távol (kórlaptárban)‏
Az önkéntesek a következő feladatokat látták/látják el az osztály jellegétől, a segítő felkészültségétől és vállalásától függően, az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon: Azon önkéntesek számára, akik a betegágy melletti szolgálatot esetlegesen nem tudják vállalni, biztosítunk egyéb lehetőséget (pl. közreműködés portaszolgálatban, idegen nyelvű szakirodalom fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezet-gondozásban, dokumentumok pakolása a kórlaptárban). 1 fő önkéntes dolgozik jelenleg a betegágytól távol (kórlaptárban)‏

25 Nyomatékosan fel kell hívni az önkéntesek figyelmét arra, hogy nem tartozik az önkéntes segítők kompetenciájába a betegek érték- és vagyontárgyainak (pénzének, iratainak, kulcsának, személyes és értéktárgyainak) kezelése, személyes és hivatalos ügyeinek intézése. Az ilyen jellegű feladatokat az udvariasság szabályainak figyelembevételével vissza kell utasítani, illetve e megbízások esetén jeleznie kell az önkéntesnek azt az egészségügyi intézmény alkalmazottainak.

26 A beteg sétáltatása (Ortopédia)‏

27 Sétáltatás (Belgyógyászat)‏

28 A beteg környezetének rendben tartása (Szívsebészet)‏

29 Segédkezés ágyneműcserénél (Szívsebészet)‏

30 Felolvasás, beszélgetés (Traumatológia)‏

31 Beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása (Ortopédia)‏

32 Beteg felültetése (Traumatológia)‏

33 Ágyneműcsere (Ortopédia)‏

34 Segédkezés ágyneműcserénél (Belgyógyászat)‏

35 Beteg itatása (Belgyógyászat)‏

36 Segédkezés étkeztetéskor (Neurológia)‏

37 Beszélgetés (Neurológia)‏

38 Az önkéntes program során előforduló nehézségek leggyakoribb forrásai
Az önkéntes nem érzi jól magát az osztályon, áthelyezést kér vagy lemorzsolódik Problémás önkéntes segítő van a csoportban Problémát okozhat, ha az önkéntes: öntörvényű (pontatlan, megbízhatatlan, nem fogadja el az irányítást)‏ az önkéntes jó szándékú butaságot tesz Problémás személyzet Alapvetően háromféle negatív hozzáállással találkozhatunk az önkéntesekkel kapcsolatban az ápolószemélyzet részéről: elutasító az ápolószemélyzet számon kérő az ápolószemélyzet utasítgató az ápolószemélyzet Problémás betegek Az önkéntes diák általában az alábbi három problémás helyzettel találkozhat a betegekkel kapcsolatban: a beteg kioktató hangnemet használva ugráltatja a diákot a beteg nem fogadja el az önkéntes segítségét a beteg kérését az önkéntes nem teljesítheti Fertőzés alakult ki az osztályon, vagy az önkéntes beteg

39 Önkéntes program értékelése
Az önkéntes programban résztvevők (diákok és kórházi dolgozók, betegek) véleményét, meglátásait, attitűdjét az önkéntes programmal kapcsolatban folyamatosan értékeltük Interjúk, esetmegbeszélő csoportok, elégedettségi kérdőívek A program sikeresnek mondható, lemorzsolódás nem volt tapasztalható. A program sikerét legjobban talán az tükrözi, hogy a diákok közül sokan tervezik a nyári időszakban is az önkéntes szolgálat vállalását – a pályázattól immár függetlenül.

40 Jelen helyzet... Az önkéntesek száma – akik a felsorolt osztályokon teljesítettek/teljesítenek szolgálatot a Társ pályázat után – 28 fő. Ebből 2 fő 1-2 osztálylátogatás után nem vállalta a további szolgálatot (az előzetes elvárásaiknak nem feleltek meg a tapasztalatok)‏ 3 önkéntes szolgálata bizonytalan még (problémát nem jeleztek, valószínűleg a kezdeti lelkesedés lecsengeni látszik...)‏

41 A Kölcsey Gimnázium önkéntes diákjainak véleménye az önkéntes szolgálatról

42 A Kölcsey Gimnázium önkéntes diákjainak véleménye az önkéntes szolgálatról

43 A Kölcsey Gimnázium önkéntes diákjainak véleménye az önkéntes szolgálatról

44 A Kölcsey Gimnázium önkéntes diákjainak véleménye az önkéntes szolgálatról

45 A Kölcsey Gimnázium önkéntes diákjainak véleménye az önkéntes szolgálatról

46 Motivációs stratégiák:
A tapasztalatok szerint energiát és figyelmet kell fordítani az önkéntes programban résztvevők folyamatos motiválására, támogatására is. Ennek lehetőségei: Média-megjelenés, szereplés Képeslap, köszönőlevél, oklevél Közösségi program szervezése (pl. továbbképzés, kirándulás, évadzárás, stb.)‏ Élménycsoport működtetése

47 Sajtó, média: Zalaegerszeg TV

48

49 Sajtótájékoztató- 2011. április 12. 11.00 óra

50 A diákok visszajelzéseiből
„Nagyon szeretem ezeket az idős embereket, nagyon nagy örömmel fogadnak minket, nagyon szeretnek mesélni az életükről és élvezet végig hallgatni őket. Látszik rajtuk, hogy már az jólesik nekik, hogy valaki meghallgatja őket! Nagyon aranyosak, úgy vettem észre hogy leginkább az unokákról, családról szeretnek mesélni.”

51 A diákok visszajelzéseiből
„Azok akik olyan állapotban vannak, hogy mi beszélhetünk velük és ápolgathatjuk őket mind életvidámak és gyógyulni akarnak. Akárhányszor megyek a kórházba mindig van olyan ember akivel legszívesebben éjfélig beszélgetnék. Van akihez újra és újra visszamegyek. Mindig olyan örömmel fogadnak és elmesélik a szobatársaiknak és családtagjaiknak milyen kedvesek vagyunk.”

52 A diákok visszajelzéseiből
„Azon kívül, hogy meghallgatjuk őket azt veszem észre fontos nekik az is, hogy megérintsük őket. Van egy néni, akinek leülök az ágya szélére rögtön megfogja a kezem és úgy mesél.”

53 A diákok visszajelzéseiből
„Az idősebb emberekre kicsit jobban oda kell figyelni, általában hangosabban kell beszélni. Néhány betegen látni, hogy mennyire szenved. Ezt nehéz elviselni és nehéz arról beszélni hogy meg fog gyógyulni, mivel nem vagyunk a helyükben és nem éljük át azokat a fájdalmakat, amiket ők éreznek. Így az a tapasztalatom, hogy jobb, ha nem a betegségről beszélünk, hanem bármi másról, családról, munkáról, hobbikról stb., ami a figyelmüket eltereli a gondjukról és arról, hogy egy kórházban vannak.”

54 A diákok visszajelzéseiből
„Úgy érzem jól fogadtak minket ápolók és betegek egyaránt. Amikor meglátnak a betegek, vagy elmondom kik vagyunk, egyből mosolyognak, elmondják hogy szerintük az önkéntesség jó dolog és hogy több ilyen ember kéne. Ez nagyon jó érzés, érzem, hogy valami jót teszek. Örülök hogy a csapat tagja lehetek.”

55 Megtisztelő figyelmüket köszönöm!


Letölteni ppt "Kórházi önkéntes segítők fogadása a Zala Megyei Kórházban 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések