Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Digitális Középiskola Nagy Zoltán Apertus Közalapítvány Digitális Középiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Digitális Középiskola Nagy Zoltán Apertus Közalapítvány Digitális Középiskola."— Előadás másolata:

1 Digitális Középiskola Nagy Zoltán Apertus Közalapítvány Digitális Középiskola

2 Munkaadók képzett munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni. Jogos elvárások Munkavállalók A szakképzések és szakképzettségek megszerzésének egyre inkább feltétele az érettségi, illetve a négy évfolyam elvégzése hátrányos helyzetűek számára azonban sokszor nehezen teljesíthetőek Digitális Középiskola

3 A társadalom jelentős része érintett A középfokú végzettséggel nem rendelkezők nagyobb valószínűséggel válnak munkanélkülivé Tudásintenzív gazdaságnak megfelelő szakképesítések megszerzéséhez a középfokú végzettség elérése a minimum. Digitális Középiskola

4 A jelenlegi képzési rendszer A jelenlegi iskolai rendszerű képzések nem biztosítanak megfelelő lehetőséget az iskolarendszert elhagyók számára Nincs egyéni igényeket figyelembe vevő, a képzési szintek közötti átjárhatóságot biztosító moduláris képzési rendszer Az egyes szakmák tanulásához szükséges belépési feltételek teljesítése a hátrányos helyzetű, az iskolarendszert elhagyók számára nehéz, sokszor lehetetlen.

5 A jelenlegi képzési rendszer A befejezett középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 18 évnél idősebb populáción belül.

6 A jelenlegi képzési rendszer Legalább érettségivel rendelkezők aránya az egyes korcsoportokon belül *2001-es népszámlálás, http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/30/tartalom.html **Kemény István-Janky Béla-Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság, 1971-2003. Gondolat Kiadó-MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004

7 Betölthető munkahelyek Betöltött munkahely Iskola -rendszerű képzés Képzésekre jelentkezők Munkaerőpiac Képzések iránti kereslet Az iskolarendszerű képzés Iskolarendszerből kiszorultak, munkanélküliek Munkaerő kereslet, betöltetlen állások

8 Betölthető munkahelyek Iskola -rendszerű képzés Munkaerőpiac Képzések iránti kereslet Digitális Középiskola Az iskolarendszerű képzés Iskolarendszerből kiszorultak, munkanélküliek Munkaerő kereslet, betöltetlen állások

9 Digitális Középiskola

10 A projekt intézkedései Témakörök - A Digitális Középiskola mint új tanulási forma - Digitális Középiskola szervezeti felépítése - Digitális Középiskola eszközigénye, emberi erőforrás igény - A Digitális Középiskola finanszírozása - Közoktatási tapasztalat - Szakképzési tapasztalat - A program jövője

11 A projekt intézkedései Témakörök - A Digitális Középiskola mint új tanulási forma - Digitális Középiskola szervezeti felépítése - Digitális Középiskola eszközigénye, emberi erőforrás igény - A Digitális Középiskola finanszírozása - Közoktatási tapasztalat - Szakképzési tapasztalat - A program jövője

12 A projekt intézkedései Új tanulási forma jelenléti oktatás (konzultációk), vizsgák konzultációs tanárok és vizsgáztatók konzultációs és vizsgaközpont Digitális tananyagok Online és offline tanárok virtuális iskola (oktatási portál) Blended típusú digitális oktatás

13 A projekt intézkedései Új tanulási forma A követelmények teljesíthetőek a hátrányos helyzetű, folyamatosan munkát vállaló réteg számára is. Nem a diák megy az iskolába, hanem az iskolát viszzük a diákhoz. A számonkérést, a kétirányú tanár-diák kommunikáció a korábbiaknál rugalmasabb. A hagyományos levelezésnél gyorsabban, változatosabb formákban valósulhat meg a kommunikáció és az ismeretek továbbítása. Az internetes platform hallgatói tanulóközösség kialakulását teszi lehetővé. A diákok nem szigetelődnek el egymástól, mint a hagyományos távoktatás esetén.

14 A projekt intézkedései Témakörök - A Digitális Középiskola mint új tanulási forma - Digitális Középiskola szervezeti felépítése - Digitális Középiskola eszközigénye, emberi erőforrás igény - A Digitális Középiskola finanszírozása - Közoktatási tapasztalat - Szakképzési tapasztalat - A program jövője

15 A projekt intézkedései ISKOLA (Szakmai központ)

16 A program szakmai irányítását végző iskola Szakmai felügyelet és irányítás Az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése A tanítás ütemezése TO működtetése A tanítás, vizsgáztatás Tanügyi dokumentumok kezelése Internet-hozzáférés biztosítása, mentorálás Adatszolgáltatás Szervezeti felépítés

17 Kihelyezett oktatást végző iskola A tanítás, vizsgáztatás Tanügyi dokumentumok kezelése Internet-hozzáférés biztosítása, mentorálás Adatszolgáltatás Szervezeti felépítés

18 A projekt intézkedései Egyéb internet elérési pontok Internet-hozzáférés biztosítása, mentorálás A projekt intézkedései Szervezeti felépítés

19 A projekt intézkedései Optimális szervezet kiépítése -Hallgatók lakóhelye -Költség-hatékony működés (közös feladatok) -Egyéb speciális körülmények A projekt intézkedései Szervezeti felépítés

20 A projekt intézkedései Témakörök - A Digitális Középiskola mint új tanulási forma - Digitális Középiskola szervezeti felépítése - Digitális Középiskola eszközigénye, emberi erőforrás igény - A Digitális Középiskola finanszírozása - Közoktatási tapasztalat - Szakképzési tapasztalat - A program jövője

21 A projekt intézkedései Eszközigény Digitális Középiskola keretrendszer (LMS rendszer a tanulási folyamat követésére) Tananyagfejlesztés (9-12 közoktatási tananyagok, 9-12 szakképzési orientációs tananyagok és 4 szakképesítés tananyaga már elkészült) Számítógépek, internet kapcsolat A projekt intézkedései Eszközigény

22 A projekt intézkedései Emberi erőforrás igény Oktatásszervezési Tagozatvezető Koordinátor Osztályfőnök,csoportvezető Tanítási Digitális szaktanár (tantárgygondozó) Konzultációs tanár Mentor A projekt intézkedései Emberi erőforrások

23 A projekt intézkedései Témakörök - A Digitális Középiskola mint új tanulási forma - Digitális Középiskola szervezeti felépítése - Digitális Középiskola eszközigénye, emberi erőforrás igény - A Digitális Középiskola finanszírozása - Közoktatási tapasztalat - Szakképzési tapasztalat - A program jövője

24 A projekt intézkedései Normatíva Törvény részlet KT 131. § részlet (5) Ha a tananyagot elektronikus adathordozóra történő rögzítés céljára feldolgozzák, és a rögzített tananyag közvetítésére, az elsajátított ismeretek számonkérésére, a pedagógus és a tanuló közötti rendszeres kapcsolattartásra távközlési eszköz beiktatásával kerül sor, az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni: a) a kerettantervben meg kell határozni a távközlési eszközön való kapcsolattartás rendjét, a távközlési eszköz közbeiktatásával szervezett tanórai foglalkozások rendjét, a konzultációs tanórai foglalkozások rendjét, b) az oktatás munkarendje esti, levelező, illetve más sajátos munkarend lehet, figyelembe véve a közvetlen konzultációs tanórai foglalkozásokat és a távközlési eszköz útján megtartott olyan tanórai foglalkozásokat, amelyeken - a kerettantervben meghatározott módon - részt kell vennie a pedagógusnak és a tanulónak, feltéve, hogy a tanulói teljesítmény vagy részvétel központi nyilvántartása és ellenőrzése megoldott, c) a tanuló félévkor és év végén osztályozó vizsgán ad számot tudásáról. Az osztályozó vizsga vizsgabizottság előtt folyik, amelynek elnökét a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelöli ki az Országos vizsgáztatási névjegyzékről.

25 A projekt intézkedései Kapcsolódási pontok Költségek - Adminisztratív költségek - Oktatásszervezők bérköltsége - Oktatók (offline, online) bérköltsége - Képzés specifikus költségek (munkaruha) - Terembérletek kihelyezett oktatás esetén - Informatikai rendszer üzemeltetése - Vizsgaköltségek - Képzési támogatás

26 A projekt intézkedései Jelentős adminisztrációs terhek Rögzített tanterv (óraszámok és típusuk) Jelenléti ívek Tanári elszámolások Havi intézményi elszámolás Vizsgáztatás Online felületen a tanulmányi előrehaladás adminisztrálása. A projekt intézkedései

27 Finanszírozási tapasztalat -Képzés típusától függően eltérő a gyakorlati órák aránya. -Régiónként eltérő tanári óradíjak. -Nem állandó az egy tanár által megtartott órák száma, így folyamatosan eltérő a bérezés. -A pontatlan adminisztráció likviditási problémához vezet.. A projekt intézkedései

28 Témakörök - A Digitális Középiskola mint új tanulási forma - Digitális Középiskola szervezeti felépítése - Digitális Középiskola eszközigénye, emberi erőforrás igény - A Digitális Középiskola finanszírozása - Közoktatási tapasztalat - Szakképzési tapasztalat - A program jövője

29 A projekt intézkedései Közoktatási rendszer

30 A projekt intézkedései Közoktatási rendszer 522 fő18 osztályÖsszesen 803 osztály12. évfolyam 743 osztály11. évfolyam 1024 osztály10. évfolyam 2558 osztály9. évfolyam LétszámOsztályok

31 A projekt intézkedései Kapcsolódási pontok Érettségi tapasztalatok 2007 tanév során 53 hallgatóból 28 + 8 tett sikeres érettségi vizsgát

32 A projekt intézkedései Témakörök - A Digitális Középiskola mint új tanulási forma - Digitális Középiskola szervezeti felépítése - Digitális Középiskola eszközigénye, emberi erőforrás igény - A Digitális Középiskola finanszírozása - Közoktatási tapasztalat - Szakképzési tapasztalat - A program jövője

33 A projekt intézkedései Kapcsolódási pontok

34 A projekt intézkedései Regionális Központok Hegesztő: -Wigner Jenő Iskola és Kollégium – Eger Kereskedelmi ügyintéző -Berzeviczy Gergely Kereskedelmi szki – Miskolc Bolti eladó: -Európa Szakképző Iskola - Miskolc A projekt intézkedései Kapcsolódási pontok

35 A projekt intézkedései Élelmiszer és vegyiárú-bolti eladó Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Eger Mikszáth Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös A projekt intézkedései

36 Hegesztő Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tagintézménye, Fáy András Szki Bátonyterenye TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös Intern Kft Miskolc A projekt intézkedései

37 Kereskedelmi ügyintéző Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Eger TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Gyöngyös A projekt intézkedései

38 Jelenleg több mint 60 tanár vesz részt a képzések lebonyolításában Közel 30 mentori ponttal van már élő megállapodás 240 b eiratkozott hallgató A projekt intézkedései

39 A 3 eltérő szakma esetében eltérő tapasztalatok Eltérőek a bemeneti követelemények Eltérő a gyakorlati órák száma, Idegen nyelv nehézséget jelent A projekt intézkedései

40 Jelentős a hallgatói lemorzsolódás, probléma a távolság Cél a konzultációs órák hallgatókhoz történő lehető legközelebbi helyszínen történő megtartása A távolság növekedése esetén (utiköltség térítése esetén is) kimutathatóan nő a lemorzsolódás A projekt intézkedései

41 Témakörök - A Digitális Középiskola mint új tanulási forma - Digitális Középiskola szervezeti felépítése - Digitális Középiskola eszközigénye, emberi erőforrás igény - A Digitális Középiskola finanszírozása - Közoktatási tapasztalat - Szakképzési tapasztalat - A program jövője

42 A projekt intézkedései 2008 szeptembertől az Apertus Közalapítványtól független finanszírozással folytatódhatnak a képzések A projekt intézkedései

43 Központi szolgáltatások, csatlakozók támogatása Apertus Közalapítvány –Folyamatos módszertani támogatás, –Központi szolgáltatások –Új a modellt támogató fejlesztések –Szervező, tanácsadó szerep A projekt intézkedései

44 Kipróbált modell, kidolgozott módszertan Központi szolgáltatások, csatlakozók támogatása Támogatás az ÚMFT programokból Új kezdeményezések a módszertan fejlesztésére A projekt intézkedései

45 Támogatás az ÚMFT programokból Megnyílik a pályázás lehetősége az intézmények előtt, hogy önálló Digitális Középiskola központot hozzanak létre. (20-24 támogatható program, ~10Mft elnyerhető támogatás) A projekt intézkedései

46 24 Digitális középiskola központ országszerte 24 x 4 mentori pont 24 x 40 hallgató = 960 hallgató

47 A projekt intézkedései Új kezdeményezések a módszertan fejlesztésére A projekt intézkedései Class Mate PC Kormányzati kezdeményezés, Jövő háza és az Apertus közreműködésével, Cél, hogy kidolgozza meglévő nemzetközi tapasztalatok alapján az iskolai felhasználások módját Lehetőség a digitális középiskola program számára is

48 A projekt intézkedései Kívánok eredményes munkát Köszönöm figyelmüket A projekt intézkedései


Letölteni ppt "Digitális Középiskola Nagy Zoltán Apertus Közalapítvány Digitális Középiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések