Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szögedi Ildikó Ph. D; Dr. habil Betlehem József Ph. D; Dr

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szögedi Ildikó Ph. D; Dr. habil Betlehem József Ph. D; Dr"— Előadás másolata:

1 A szimuláció alapú tanulás alkalmazása, a beteg-szimuláció alapú oktatási-tanulási folyamatban
Dr.Szögedi Ildikó Ph.D; Dr.habil Betlehem József Ph.D; Dr.Csollák István Ph.D hallgató;Lukács Péter; Dr.Zrínyi Miklós Ph.D 7th CRITICAL CARE DAYS Pécs, Szeptember 28.

2 4/5/2017 SIMBASE- Promotion of ICT enhanced Simulation Based Learning in Healthcare Centres Agreement N° Project N° LLP ES-KA3-KA3MP Partnerek: ES, PT, HU, UK, NO, DE, MT Projekt futamideje: LLP – 2012.

3 SZIMULÁCIÓ ALAPÚ TANULÁS DEFINÍCIÓJA
4/5/2017 SZIMULÁCIÓ ALAPÚ TANULÁS DEFINÍCIÓJA Szimuláció alapú tanulás: egy stratégia – nem technika – amely a valós helyzeteket irányított tapasztalatok segítségével teljes mértékben interaktív módon tükrözi(Gaba,2004). Szimuláció alapú oktatás :eszköz- és módszer együttes, amely célja a csoportmunka kompetenciáinak szisztematikus kiépítése (Salas,Cannon-Bowers, 2001) és a csoporton belüli interakció javítása (pl. kommunikáció és koordináció), amely később jobb eredményhez vezet a beteg oldalán / beteg biztonság (Salas, Rosen, 2008).

4 SBL COVILHA, Portugália 2011.
4/5/2017 SBL COVILHA, Portugália

5 Szimuláció Alapú Tanulás - GRANADA-IAVANTE – 2011.SPANYOLország
4/5/2017 Szimuláció Alapú Tanulás - GRANADA-IAVANTE – 2011.SPANYOLország

6 4/5/2017 SZAKIRODALMI HÁTTÉR Dewey,1938; A „cselekedve tanulás” modell: a korábbi pedagógiákban a gyermek tehetetlen és kiszolgáltatott volt, mindig azt kellett tanulnia, amit a felnőtt akart. Az életben viszont nincsenek kész ismeretek, ott az embernek magának kell hasznosítható tudást szereznie. Ezért az ismeretszerzés készségének megtanítása a korszerű iskola feladata”. Garcia és Caturla, 1999; „WHO Európai Regionális Irodája felhívta a tagországok figyelmét arra, hogy fokozniuk kell az egészségügyi személyzet, orvosok, ápolók és más szakemberek képzését, továbbképzését az újraélesztési készségek tanulás fejlesztése területén”. EU memorandumok: Lisszaboni Stratégia, 2000 –”Oktatás és képzés modernizációja”, Koppenhágai Nyilatkozat ,2002 –”A kompetenciák és képesítések elismerése” Moust és mtsai, 2001; „A hét lépéses probléma alapú modell szerinti csoportos PBL tanulás, lehetővé teszi a konstruktivista ismeretszerzést”. Barrows, 2003; A PBL folyamat egy irányított tanítási módszer, amely a folyamatokat modellezi, egy szisztematikus módszerrel a valódi élet problémáiból merít. Epstein, 2005; „A PBL növekvő dominanciája így elmélyítheti az információ kezelésének problémáit az egészségügyi felsőoktatásban” Steadman és kollégái (2006), és Valaitis és munkatársai (2005); azt a nézetet erősítik, hogy szimulációs tréning önmagában nem eredményes, a szimuláció és a PBL együtt viszont hatékonynak minősült. Baker és mtsai, 2007; „PBL módszer hozzáadott értékéről, elérhetők azok a bizonyítékok, amelyek a PBL képzésben résztvevők azonos vagy jobb képességeit mutatják a hagyományosan oktatott kollégáikkal szemben”. Perkins és mtsai 2007; „Hatvanöt vizsgaközpontban végzett vizsgálatukban azt találták, hogy a hallgató végezettsége és a vizsgaközpont PBL tanulás befolyásolta a hallgató vizsga eredményeit”. Neville, 2009; „A PBL újdonsága, hogy lehetőséget nyújt a tanulási folyamat elemzésére, a visszatekintésre (önmagunk értékelése, kollégáink és a tanárok visszajelzése), és új tanulási munkaformát vezet be: kiscsoportos oktatásra helyezi a hangsúlyt, segíti a hallgatókat a tanulási folyamat közben történő tudás helyes rendszerezésére, a helytelenül elsajátított tudás kijavítására. Folyamatos, azonnali visszajelzést ad a hallgatónak az oktató, de egyúttal a hallgatók egymást is képesek kihívások elé állítani”.

7 CÉLOK - p6HU SIMBASE PILOT TESZT
4/5/2017 CÉLOK - p6HU SIMBASE PILOT TESZT 1. KUTATÁS – I SZAKASZ: SimBase hatásvizsgálati – tanulási ISO/IEC referencia folyamatmodell – curriculum elemzés (Gerontológia- Osteoporosis) Hallgatói nézetek, és attitűdök a hagyományos tanulásról és SBL tanulásról. Tanári nézetek, és attitűdök a hagyományos tanulásról és SBL tanulásról. 2. KUTATÁS – II.SZAKASZ: Feltáró vizsgálat : Milyen egyéni viselkedési nézeteik vannak az egészségtudatos életmódról a hallgatóknak? 3. KUTATÁS – III.SZAKASZ: Feltáró vizsgálat : 1. KOR SZIMULÁTOR TESZT (egyensúly vizsgálat) Feltáró vizsgálat : 2. Vajon létezik-e különbség a SBL és a hagyományos oktatási-tanulási módszer között, különös tekintettel az újraélesztés oktatására (CPR –TESZT) Az eltérő típusú tanulási módszer milyen készségek fejlesztését segíti elő a leendő hivatás gyakorlásában?

8 4/5/2017 SIMBASE PILOT MODELL -Az egészségügyi szakemberek továbbképzési programok eredményei vizsgálatának PRIME piramis modellje A D2.1 „Hatásvizsgálat-modell: a beteg-szimuláció alapú oktatási/tanulási folyamatok” és a D3.1 „Piloting Guide” szorosan összefügg. A D2.1 adja az általános modellt, vagyis az IAM-et – a fázisok és a folyamatok kereteként – és a megfelelő módszereket és egy eszköztárt, amelyet konkrétabban a D3.1-ben jelenik meg, amikor a SIMBASE pilot tesztelések eszközeiként definiálja.

9 A SIMBASE hatásvizsgálat-modell
4/5/2017 A SIMBASE hatásvizsgálat-modell célja, hogy megvizsgálja az egészségügyi tudományok terén oktatást nyújtó szervezetekben folyó képzés hatását minden szinten (javulás a szervezetben, a munka teljesítésében, a megvalósult szociális és munkabeli változások, a jobb egészség), valamint megvizsgálja, az okokat és lehetővé tevőket/ellenállókat

10 A tanulási platform 4/5/2017 Kategória Folyamat Leírás
ID Kategória Folyamat Leírás A SIMBASE-hez adaptált PRIME modellhez való kapcsolat 3.3. Megvalósítási fázis A tanulási platform Technikai megvalósítás 2. szint Megfontolandó aspektusok • A tanulási eszközök leírása és a képességek végrehajtása az SBL során alkalmazott, egy fő platformban • Az ICT és a szimulációs eszközök közötti kapcsolat leírása (hogyan kell használni, hogy kell beindítani, stb.) • A támogató csatornák meghatározása (technikai és tartalmi kérdések), a FAQ (gyakran feltett kérdések) elkészítése Cél • A tréningek megtámogatása gyorsan felállítható szoftverrel/ szimulációs rendszerrel, amely biztonságosan működik a képzési egység ideje alatt (köztük a HW/SW, ICT-k is) Módszer Ellenőrzőlista, interjúk a technikai személyzettel Eredmény • A szimulációs rendszerek integrálása a tanulási folyamatba: hatékony, hatásos, egyszerű, megbízható és biztonságos • Más HW/SW-rel való kompatibilitás biztosítása Kit szólítunk itt meg? Projekt menedzserek, egészségügyi központok, képzést nyújtók, szervezetek, oktatók, politika-csinálók Kritikus sikertényezők és mutatók A technológia alkalmazható-e szimulációra? A szimulációs rendszerek és az ICT-k illeszkednek-e a képzési eseményhez?

11 4/5/2017 MINTAVÉTEL - MÓDSZER KUTATÁS – I.SZAKASZ: – prospektív, pedagógiai kísérlet SimBase hatásvizsgálat – curriculum Kutatás helye : GYEMSZI- ETI, Budapest KUTATÁS – II.SZAKASZ: véletlenszerű mintavétel (attitűd teszt) Kutatás helye: Pécsi Egyetem,Pécs. Mintanagyság: 100 fő 18–30 év hallgató KUTATÁS – III. SZAKASZ: 2012 prospektív, pedagógiai kísérlet (Kor szimulátor) Kutatás helye: GYEMSZI-ETI, Budapest Mintanagyság: 15 fő év önkéntes résztvevő 2012 – prospektív, pedagógiai kísérlet Kutatás helye: Corvinus Egyetem, Budapest Mintanagyság: 20 fő év nappali hallgató ,SimBase pilot teszt. Adatgyűjtési módszer: induktív, leíró, írásos kikérdezés, CPR 2010 évi protokoll / Amerikai Reanimációs Társaság, deduktív - curriculum elemzés Adatgyűjtési eszköz : 6 fokozatú Likert – skála, Likert, egydimenziós összegző / intervallumskála (9 fokozatú Likert - skála / Likert, ESNY vizsga átlagok (hagyományos oktatás - tanulás, SBL oktatás - tanulás) CPR értékelő szoftver, CPR vizsga értékelő lap, LEARDAL fantom Adatok feldolgozása- elemzése: Excel és SPSS ® 16.0 és Microsoft Windows program

12 KOR SZIMULÁTOR – TESZT VIZSGÁLAT KÉRDÉSEI
4/5/2017 KOR SZIMULÁTOR – TESZT VIZSGÁLAT KÉRDÉSEI 1. Az öregkori megváltozott test-és érzékszervi tapasztalások szimulációja milyen hatással van az idősekkel kapcsolatos attitűdökre,      elősegíti-e az empátia kialakulását és fokozódását az öregek irányában, az élményt átélőkben? 2.   A szimuláció hatására milyen változások történnek az idősekről szóló és az idősek felé irányuló verbális és non-verbális kommunikációban ? 3.   Amennyiben a szimuláció hatására kialakulnak attitűdbeli, kommunikációs és viselkedéses változások, ezek segíthetik-e és milyen módon az öregek pozitívabb megítélését, a generációs szakadék csökkentését, és a társadalmi felelősségvállalás erősödését? 4.  A saját élmény hatására történik-e változás a saját öregedés megítélésében, és ezzel párhuzamosan jelenlegi élethelyzetének értékelésében, valamint az egészségtudatosság, beteg biztonság kérdésében?

13 4/5/2017 P6HU-EGYENSÚLY TESZT I. éves korban: másodperc éves korban: 21 másodperc éves korban: 10 másodperc éves korban: 4 másodperc 80 év feletti korban: a legtöbb ember egyáltalán nem képes a teszt elvégzésére

14 P6HU-EGYENSÚLY TESZT II.
4/5/2017 P6HU-EGYENSÚLY TESZT II. 1) Szignifikáns különbségek jelennek meg, hogy a résztvevők,megtartsák különböző ideig az egyensúlyt a jobb és a bal láb, esetében a Kor szimulátorral2), A résztvevők képesek voltak tartani a „mérleg pozíciót” hosszabb ideig, mielőtt viselte a AGE ,eszközöket/súlyokat és 3), hogy a vizsgálati résztvevők megtartják egyensúlyukat/szimulációs eszköz esetén is, és megegyezik a normál populációban mért értékekkel.

15 JAVASLATOK 2. SBL curriculum fejlesztők, és SBL oktatók képzése.
4/5/2017 JAVASLATOK Egy nemzetközi és hazai igények szerint ki dolgozandó SBL alapú Network, platform program, projekt megvalósítása. SBL curriculum fejlesztők, és SBL oktatók képzése. Az SBL módszer alkalmazása más tanulási formákkal,mint a probléma alapú tanulás, jelentősen fejlesztheti a Biostatisztikai adatgyűjtést, bővítve az ápolástudomány és orvostudomány metodikai készletét, és elemzési, publikálási lehetőségeit. SBL módszerrel dolgozó nemzetközi felsőoktatási intézményekkel kapcsolatfelvétel, együttműködés (EU, USA). IKT tanulási eszközök fejlesztése. SBL centrumok kialakítása, SBL tutor képzések indítása, az egészségtudományok területén oktató tanárok „újra” tanításának tanítása. SBL tréningek alkalmazása az élethosszig tartó tanulás folyamatában nemzetközi szakértők bevonásával.

16 4/5/2017 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Szögedi Ildikó Ph. D; Dr. habil Betlehem József Ph. D; Dr"

Hasonló előadás


Google Hirdetések