Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IRATTAN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IRATTAN."— Előadás másolata:

1 IRATTAN

2 Mi az irat? – az írás terméke
- Wellmann Imre: „az elröppenő gondolatok foglyul ejtése” tv. irat minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv működésével, ill. tevékenységével kapcsolatban bármely anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett

3 Az irattan korszakai: Középkori Újkori Legújabbkori
1526-ig, oklevelek – oklevéltan Újkori 1526 után – ügyiratok, akták – irattan Legújabbkori XX. sz. második fele - elektronikai adathordozók

4 Az iratok csoportja forma szerint:
Oklevél: bizonyítás Akta: római ügyirat, 1600-tól Eu-ban is a bírói tárgyalások gyűjteményére, célja: nem a bizonyítás, hanem a közlés Hivatalos köziratok: gazdasági, igazgatási, egyházi stb. - Magániratok: személyek, családok iratai

5 Szisztematikus vagy rendszerező irattan
Alárendeltek – devotio-vonal = hódolati vonás (jelentés, megkeresés, kérelem, beadvány, panasz, felterjesztés) Fölérendeltek (uralkodói leiratok, törvények, oklevelek, kinevezések, kancelláriai iratok, határozatok) Mellérendeltek (szerződések, egyezmények, jegyzőkönyv, egyezség, megkeresés, átirat)

6 Belső ügyviteli iratfajták:
Jegyzőkönyv Dicajegyzékek Regestrum decimarum Urbáriumok Birtok-, népességösszeírások Hagyatéki, vagyonleltárak Telekkönyvek Anyakönyvek

7 Analitikus irattan Az iratok külső és belső tulajdonságait vizsgálja
Külső: forma, terjedelem, betű, írásmód, íróanyag, tinta, íróeszköz, megpecsételés módja Belső: szöveg beosztása, szóhasználata, datálása

8 Genetikus irattan Az irattan ügyvitelben elfoglalt helye alapján vizsgálja az iratot: Lehet: beadvány kiadmány fogalmazvány tisztázat eredeti másolat – másolati könyvek másodlat vagy másodpéldány

9 Irattárak kialakulása
XIV. sz. – oklevelek, másolati könyvek = regisztrum, lajstrom – a lajstromozó = regisztrátor, a hely regisztratúra, majd ide sorolódik az ott őrzött iratanyag is. XV. sz. változás – gazdasági, társadalmi fejlődés – új hivatalok: kamara, kancellária, kúria, helytartótanács – pergamen helyett papír, tömeges írásbeliség – másolás helyett kivonatolás – válasz a margóra

10 Irattárak kialakulása
1760 – „nova manipulatio” – új iratkezelési gyakorlat – formai szempontú rendezésről a tárgyi alapú rendezésre való áttérés – csatolt iratok együtt tartása – ügymenet követéséhez iktatás – eszerinti irattározás – bilaterális sorozat a folyamatos iktatószámok szerint – mellette személy, hely – tárgymutató között - ügyágazatok szerinti irattározás – iktatás és irattározás szétvált – megtaláláshoz új segédletek

11 Irattárak kialakulása
1848 után – minisztériumok, ún. hivatalos ügykezelési utasítás, irattári terv, tárgyi osztálybasorolás – iratok szerelése, iktató-mutató-sorkönyv vármegyei ügyviteli szabályzat – alapszámos rendszer vagy osztály-, kútfő rendszer szocialista kor – Botár Olivér-féle közigazgatási számrendszer között (4 számjegyű – tárgy ügycsoport – iktatókönyv helyett iktatólap


Letölteni ppt "IRATTAN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések