Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IRATTAN. Mi az irat? – az írás terméke - Wellmann Imre: „az elröppenő gondolatok foglyul ejtése” 1995. 66. tv. irat minden olyan szöveg, számadatsor,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IRATTAN. Mi az irat? – az írás terméke - Wellmann Imre: „az elröppenő gondolatok foglyul ejtése” 1995. 66. tv. irat minden olyan szöveg, számadatsor,"— Előadás másolata:

1 IRATTAN

2 Mi az irat? – az írás terméke - Wellmann Imre: „az elröppenő gondolatok foglyul ejtése” 1995. 66. tv. irat minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv működésével, ill. tevékenységével kapcsolatban bármely anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett

3 Az irattan korszakai: Középkori Középkori 1526-ig, oklevelek – oklevéltan 1526-ig, oklevelek – oklevéltan Újkori Újkori 1526 után – ügyiratok, akták – irattan 1526 után – ügyiratok, akták – irattan Legújabbkori Legújabbkori XX. sz. második fele - elektronikai adathordozók XX. sz. második fele - elektronikai adathordozók

4 Az iratok csoportja forma szerint: Oklevél: bizonyításOklevél: bizonyítás Akta: római ügyirat, 1600-tól Eu-ban is a bírói tárgyalások gyűjteményére, célja: nem a bizonyítás, hanem a közlésAkta: római ügyirat, 1600-tól Eu-ban is a bírói tárgyalások gyűjteményére, célja: nem a bizonyítás, hanem a közlés Hivatalos köziratok: gazdasági, igazgatási, egyházi stb.Hivatalos köziratok: gazdasági, igazgatási, egyházi stb. - Magániratok : személyek, családok iratai - Magániratok : személyek, családok iratai

5 Szisztematikus vagy rendszerező irattan  Alárendeltek – devotio-vonal = hódolati vonás (jelentés, megkeresés, kérelem, beadvány, panasz, felterjesztés)  Fölérendeltek (uralkodói leiratok, törvények, oklevelek, kinevezések, kancelláriai iratok, határozatok)  Mellérendeltek (szerződések, egyezmények, jegyzőkönyv, egyezség, megkeresés, átirat)

6 Belső ügyviteli iratfajták: Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Dicajegyzékek Dicajegyzékek Regestrum decimarum Regestrum decimarum Urbáriumok Urbáriumok Birtok-, népességösszeírások Birtok-, népességösszeírások Hagyatéki, vagyonleltárak Hagyatéki, vagyonleltárak Telekkönyvek Telekkönyvek Anyakönyvek Anyakönyvek

7 Analitikus irattan Az iratok külső és belső tulajdonságait vizsgálja Az iratok külső és belső tulajdonságait vizsgálja Külső:forma, terjedelem,betű,írásmód,íróanyag,tinta,íróeszköz, megpecsételés módja Belső: szöveg Belső: szöveg beosztása, szóhasználata, datálása beosztása, szóhasználata, datálása

8 Genetikus irattan  Az irattan ügyvitelben elfoglalt helye alapján vizsgálja az iratot: –Lehet:  beadvány  kiadmány  fogalmazvány  tisztázat  eredeti  másolat – másolati könyvek  másodlat vagy másodpéldány

9 Irattárak kialakulása XIV. sz. – oklevelek, másolati könyvek = regisztrum, lajstrom – a lajstromozó = regisztrátor, a hely regisztratúra, majd ide sorolódik az ott őrzött iratanyag is. XV. sz. változás – gazdasági, társadalmi fejlődés – új hivatalok: kamara, kancellária, kúria, helytartótanács – pergamen helyett papír, tömeges írásbeliség – másolás helyett kivonatolás – válasz a margóra

10 Irattárak kialakulása 1760 – „nova manipulatio” – új iratkezelési gyakorlat – formai szempontú rendezésről a tárgyi alapú rendezésre való áttérés – csatolt iratok együtt tartása – ügymenet követéséhez iktatás – eszerinti irattározás – bilaterális sorozat a folyamatos iktatószámok szerint – mellette személy, hely – tárgymutató 1785-1848 között - ügyágazatok szerinti irattározás – iktatás és irattározás szétvált – megtaláláshoz új segédletek

11 Irattárak kialakulása 1848 után – minisztériumok, 1850 - ún. hivatalos ügykezelési utasítás, irattári terv, tárgyi osztálybasorolás – iratok szerelése, iktató-mutató- sorkönyv 1903 - vármegyei ügyviteli szabályzat – alapszámos rendszer vagy osztály-, kútfő rendszer szocialista kor – Botár Olivér-féle közigazgatási számrendszer 1949-1951 között (4 számjegyű – tárgy ügycsoport – iktatókönyv helyett iktatólap


Letölteni ppt "IRATTAN. Mi az irat? – az írás terméke - Wellmann Imre: „az elröppenő gondolatok foglyul ejtése” 1995. 66. tv. irat minden olyan szöveg, számadatsor,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések