Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEVÉLTÁR.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEVÉLTÁR."— Előadás másolata:

1 LEVÉLTÁR

2 Archívumok 1. ARCHIVUM REGNI: főleg az országgyűléssel kapcsolatos iratok 2. ARCHIVUM PALATINALE (nádori levéltár): XVI. század közepétől 1848-ig, az utolsó nádor lemondásáig a nádori és helytartói anyagot őrizte 3. ARCHIVUM IUDICIS CURIAE (országbírói levéltár): az országbírók iratanyagát foglalta össze (jelentősége és mennyisége elmarad az előző kettőtől)

3 Levéltár Természetes vagy jogi személy működése során létrejött,
rendeltetésszerűen hozzá befutó és nála maradó olyan iratok összessége, amely már elvesztette kapcsolatát a folyó ügyvitellel, de amely a múlt megvilágítása szempontjából értékes adatokat tartalmaz: olyan adatokat, amelyek történelmi jelentőségűek, vagy egyéb tényezők miatt később felhasználhatóak.

4 Magyar levéltári rendszer
ÁLTALÁNOS/ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK: Magyar Országos Levéltár Megyei, városi levéltárak SZAKLEVÉLTÁRAK EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK EGYETEMI LEVÉLTÁRAK KÖZTESTÜLETI LEVÉLTÁRAK PÁRTOK, SZERVEZETEK LEVÉLTÁRAI

5 Levéltárügy a törvények tükrében
1950:29. sz. rendelet: magyar levéltárügy meg- és újjászervezése 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (módosítása: 1997: CXL. tv.) 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről A kutatást: az adatvédelmi törvény (1992: LXIII.) és a titokvédelmi törvény (1995: LXV.) szabályozza.

6 Fond A levéltári iratanyag alapegységét,
az azonos provenienciájú és pertinenciájú iratok összességét fondnak nevezzük. Kétféle fondot különböztetünk meg: a regisztratúra jellegű (szerves) fondot és a gyűjtemény jellegű (szervetlen) fondot.

7 Regisztratúra jellegű (szerves) fond
Szerves fond az, amely valamely természetes személy vagy önálló ügyvitellel rendelkező szerv működése során keletkezett. A szerves fond iratait a proveniencia azonossága fűzi egybe. Regisztratúra jellegű fondnak nevezzük a szerv vagy személy irattári anyagának – a nála keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen nála maradó iratok összességének – maradandó értékű részét. Egy fond tehát egy személy, egy iskola, egy település (körjegyzőség), egy szerv (például egy járásbíróság, tisztiorvosi hivatal, alispán, városi tanács stb.) iratanyaga.

8 Gyűjtemény jellegű (szervetlen) fond
A levéltári gyűjteményű fondot, a pertinencia azonossága fűzi egybe. Gyűjtemény jellegű fondnak nevezzük a különböző regisztratúra jellegű fondokból származó, valamilyen szempont (a korbeli, személyi, tárgyi, területi, formai stb. vonatkozás azonossága) szerint válogatott iratok együttesét. Ilyenek például a térképek, tervek, fotók, mikrofilmek, oklevelek, nemességi iratok, egyesületi alapszabályok, szabályrendeletek, erdőgazdasági üzemtervek, vízikönyvek (vízhasználati engedélyek) stb.

9 A levéltári anyag rendszerezése:
Fondrendszer A fondrendszer lényege, hogy történeti korszak, szervtipológia alapján osztja fel az iratanyagot.

10 Fondrendszer kialakítása
Kronológia: Feudális kori (1849 – II. József kora) Kapitalista kori ( ) Tanácsköztársaság Szocialista kori (1945/ ) 1990 utáni

11 Fondrendszer kialakítása
Szervtipológiai alapon történő szervezés: Önálló fondot alkotnak a természetes személyeket és önálló ügyintézéssel rendelkező hatóságokat, hivatalokat, intézeteket, intézményeket, testületeket, üzemeket, vállalatokat

12 Levéltári segédletek Fondjegyzék Fondtörzslap Adatai: fond törzsszáma,
címe, évköre, terjedelme (iratfolyóméter) Fondtörzslap 1. A fond törzsszáma: 2. A fond elnevezése: 3. A fond évköre: 4. A fond terjedelme: folyóméter: , csomó: , kötet: , doboz: . Változások: 5. A fond helyrajzi jelzete: 6. A fond segédletei: 7. A fond kutatási korlátozása: 8. Megjegyzés:

13 SEGÉDLETEK Raktári jegyzék Adatai: fond / állag törzsszáma címe évköre
terjedelme általános ismertetése nagyobb levéltári egységekre való tagolása raktári helye

14 Jegyzékek A leggyakoribb típusai: Jegyzék Lajstrom Regeszta
iratok jelzete (esetleg címe), terjedelme (lapszámban folio, oldalszám/pagina) Lajstrom iratok jelzete (esetleg címe), irattani jellege (jegyzőkönyv, összeírás, illetve, hogy eredeti vagy másolat), kora, tárgya, terjedelme Regeszta Az irat adatai mellett annak tartalmát is megadja: tartalmi kivonat

15 Levéltárak közművelődési munkája
Honismeret, honismereti gyűjtemény Helytörténetírás Helytörténetírást elősegítő levéltári segédletek készítése Helytörténeti konferenciák, kiállítások szervezése

16 Levéltári kiadványok A levéltári kiadványok - sorozatok Évkönyv
Forrásközlések Tanulmányok Levéltári segédlet Füzetek


Letölteni ppt "LEVÉLTÁR."

Hasonló előadás


Google Hirdetések