Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEVÉLTÁR. Archívumok  1. ARCHIVUM REGNI: főleg az országgyűléssel kapcsolatos iratok  2. ARCHIVUM PALATINALE (nádori levéltár): XVI. század közepétől.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEVÉLTÁR. Archívumok  1. ARCHIVUM REGNI: főleg az országgyűléssel kapcsolatos iratok  2. ARCHIVUM PALATINALE (nádori levéltár): XVI. század közepétől."— Előadás másolata:

1 LEVÉLTÁR

2 Archívumok  1. ARCHIVUM REGNI: főleg az országgyűléssel kapcsolatos iratok  2. ARCHIVUM PALATINALE (nádori levéltár): XVI. század közepétől 1848-ig, az utolsó nádor lemondásáig a nádori és helytartói anyagot őrizte  3. ARCHIVUM IUDICIS CURIAE (országbírói levéltár): az országbírók iratanyagát foglalta össze (jelentősége és mennyisége elmarad az előző kettőtől)

3 Levéltár  Természetes vagy jogi személy működése során létrejött,  rendeltetésszerűen hozzá befutó és nála maradó olyan iratok összessége,  amely már elvesztette kapcsolatát a folyó ügyvitellel,  de amely a múlt megvilágítása szempontjából értékes adatokat tartalmaz: olyan adatokat, amelyek történelmi jelentőségűek, vagy egyéb tényezők miatt később felhasználhatóak.

4 Magyar levéltári rendszer  ÁLTALÁNOS/ÖNKORMÁNYZATI LEVÉLTÁRAK:  Magyar Országos Levéltár  Megyei, városi levéltárak  SZAKLEVÉLTÁRAK  EGYHÁZI LEVÉLTÁRAK  EGYETEMI LEVÉLTÁRAK  KÖZTESTÜLETI LEVÉLTÁRAK  PÁRTOK, SZERVEZETEK LEVÉLTÁRAI

5 Levéltárügy a törvények tükrében  1950:29. sz. rendelet: magyar levéltárügy meg- és újjászervezése  1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (módosítása: 1997: CXL. tv.)  10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről  A kutatást:  az adatvédelmi törvény (1992: LXIII.)  és a titokvédelmi törvény (1995: LXV.) szabályozza.

6 Fond  A levéltári iratanyag alapegységét,  az azonos provenienciájú és pertinenciájú iratok összességét fondnak nevezzük.  Kétféle fondot különböztetünk meg:  a regisztratúra jellegű (szerves) fondot és a  gyűjtemény jellegű (szervetlen) fondot.

7 Regisztratúra jellegű (szerves) fond •Szerves fond az, amely valamely természetes személy vagy önálló ügyvitellel rendelkező szerv működése során keletkezett. •A szerves fond iratait a proveniencia azonossága fűzi egybe. •Regisztratúra jellegű fondnak nevezzük a szerv vagy személy irattári anyagának – a nála keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen nála maradó iratok összességének – maradandó értékű részét. Egy fond tehát egy személy, egy iskola, egy település (körjegyzőség), egy szerv (például egy járásbíróság, tisztiorvosi hivatal, alispán, városi tanács stb.) iratanyaga.

8 Gyűjtemény jellegű (szervetlen) fond •A levéltári gyűjteményű fondot, a pertinencia azonossága fűzi egybe. •Gyűjtemény jellegű fondnak nevezzük a különböző regisztratúra jellegű fondokból származó, valamilyen szempont (a korbeli, személyi, tárgyi, területi, formai stb. vonatkozás azonossága) szerint válogatott iratok együttesét. Ilyenek például a térképek, tervek, fotók, mikrofilmek, oklevelek, nemességi iratok, egyesületi alapszabályok, szabályrendeletek, erdőgazdasági üzemtervek, vízikönyvek (vízhasználati engedélyek) stb.

9 A levéltári anyag rendszerezése: •Fondrendszer •A fondrendszer lényege, hogy – történeti korszak, – szervtipológia alapján osztja fel az iratanyagot.

10 Fondrendszer kialakítása  Kronológia: – Feudális kori (1849 – II. József kora) – Kapitalista kori (1849-1945) – Tanácsköztársaság – Szocialista kori (1945/50-1990) – 1990 utáni

11 Fondrendszer kialakítása  Szervtipológiai alapon történő szervezés:  Önálló fondot alkotnak a természetes személyeket és önálló ügyintézéssel rendelkező hatóságokat, hivatalokat, intézeteket, intézményeket, testületeket, üzemeket, vállalatokat

12 Levéltári segédletek  Fondjegyzék  Adatai:  fond törzsszáma,  címe,  évköre,  terjedelme (iratfolyóméter)  Fondtörzslap  1.A fond törzsszáma:  2.A fond elnevezése:  3.A fond évköre:  4.A fond terjedelme:  folyóméter:, csomó:, kötet:, doboz:.  Változások:  5.A fond helyrajzi jelzete:  6.A fond segédletei:  7.A fond kutatási korlátozása:  8.Megjegyzés:

13 SEGÉDLETEK  Raktári jegyzék  Adatai:  fond / állag törzsszáma  címe  évköre  terjedelme  általános ismertetése  nagyobb levéltári egységekre való tagolása  raktári helye

14 Jegyzékek  A leggyakoribb típusai:  Jegyzék  iratok jelzete (esetleg címe), terjedelme (lapszámban folio, oldalszám/pagina)  Lajstrom  iratok jelzete (esetleg címe), irattani jellege (jegyzőkönyv, összeírás, illetve, hogy eredeti vagy másolat), kora, tárgya, terjedelme  Regeszta  Az irat adatai mellett annak tartalmát is megadja: tartalmi kivonat

15 Levéltárak közművelődési munkája  Honismeret, honismereti gyűjtemény  Helytörténetírás –Helytörténetírást elősegítő levéltári segédletek készítése –Helytörténeti konferenciák, kiállítások szervezése

16 Levéltári kiadványok  A levéltári kiadványok - sorozatok 1. Évkönyv 2. Forrásközlések 3. Tanulmányok 4. Levéltári segédlet 5. Füzetek


Letölteni ppt "LEVÉLTÁR. Archívumok  1. ARCHIVUM REGNI: főleg az országgyűléssel kapcsolatos iratok  2. ARCHIVUM PALATINALE (nádori levéltár): XVI. század közepétől."

Hasonló előadás


Google Hirdetések