Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Biblia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Biblia."— Előadás másolata:

1 A Biblia

2 = könyvecskék (görög szó)

3 Jelentősége 1.)   Az emberiség kultúrtörténetének legfontosabb könyve. 2.)    Az emberiség nagy részének (keresztény illetve zsidó vallás) egész életét, életvitelét, erkölcsét, világképét meghatározó könyv. 3.)    Az európai kultúra és magatartásforma egyik alapja. 4.)    Az Ókori-kelet legnagyobb hatású és szabású irodalmi alkotása.

4 Elnevezései: Szentírás (=Scriptura Sacra);
Ó- és Újtestamentum (testamentum=végrendelet); Ó- és Újszövetség   Ószövetség: Istennek a választott néppel kötött szövetsége Újszövetség: Istennek az egész emberiséggel kötött szövetsége (Jézuson keresztül)

5 Szerkezete: 2.) keresztény (a XVIII. század óta):
a.) történeti könyvek: Mózes 5 könyve – Genezis: 1–11: őstörténet; a világ és ember teremtése; 12–50: a pátriárkák kora, története; Ábrahám, Izsák, Jákob, József története – Exodus: (kivonulás könyve) Egyiptomból való kivonulás, pusztai vándorlás – Leviticus: (leviták v. papi törvények) a papság feladatait tartalmazza – Numeri: (számok) népszámlálás, vándorlás a Moáb-sivatagig – Deuteronómium: 2. törvény v. törvényismétlés; Mózes haláláig b.) bölcseleti- vagy tanító-könyvek – Énekek éneke (=a legszebb énekek) – Példabeszédek könyve – Zsoltárok könyve (Dávid: 150 zsoltár) – Próféta írások (Ézsaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel: nagy próféták; és 12 kispróféta)   1, zsidó: a.) Tóra (=tanítás, törvény): Mózes 5 könyve b.) Nebiin: próféták írásait tartalmazza c.) Ketulin: egyéb írások

6 Ószövetség . Latin fordítása a Vulgata (=népszerű, elterjedt) (Szent Jeromos nevéhez fűződik). Kanonizálás: (kánon=zsinór, mérték, szabály) hivatalossá tétel, elfogadás; az egyház által isteni eredetűnek tartott, hivatalosan elfogadott iratok. A zsidók és protestánsok 39 könyvet, a római katolikusok 45 könyvet kanonizáltak, fogadtak el szentnek; 1545-ben a tridenti zsinaton I.e. 13. századtól i.e. 2. századig. Különböző műfajú, szemléletű, motivációjú történetek összessége. Nyelve: héber, részben arámi. Első görög fordítása az úgynevezett Septuaginta 70-es (70 tudóst zártak össze, hogy lefordítsák; mind a hetvenen azonosan fordították).

7 Újszövetség I.sz. 1. század Nyelve: görög, részben arámi Részei:
4 evangélium: Máté, Márk, Lukács (szinoptikusok: Jézus életét azonos szemlélettel mondják el), János - evangélium = örömhír, jóhír Jézus életét, kínszenvedését, halálát és feltámadását mondja el 1-1 evangélium. Apostolok cselekedetei: az egyházszervezés, egyházüldözés, apostol választás, az első vértanuk (István), a szentlélek eljövetele. Apostolok levelei: Szent Pál 12 levele; Péter, János, Júdás, Jakab levelei. Jelenések könyve: Jánosnak tulajdonítják Apokalipszis: a végítélet leírása

8 Bibliai ünnepek Karácsony: Jézus születése
Karácsony: Jézus születése Vízkereszt: Jézus bemutatása a templomban Hamvazó szerda: nagyböjt kezdete Nagyhét: nagyböjt utolsó hete; Virágvasárnappal kezdődik (Jézus bevonulása Jeruzsálembe) Nagycsütörtök: az utolsó vacsora Nagypéntek: Jézus halála Húsvét vasárnap: feltámadás napja Pünkösd: a szentlélek eljövetele

9 Hatása- óriási Máté evangéliuma képekben

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Kánai

24 Péter és andrás

25 Gyógyít

26 Hegyibeszéd

27 A magvető

28

29 Gyógxít

30 A tékozló

31 Lázár feltámasztása

32 Bevonulás Jeruzsálembe

33

34

35

36

37 Elfogása

38

39 Pilátus előtt

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Megjelenik

54

55

56 Utolsó ítélet

57

58

59

60


Letölteni ppt "A Biblia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések