Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Keresztény Vallás. Krisztus születésének időpontja  Dionysios Exiguus a Kr.u. 6 sz.(római apát) állapítja meg Krisztus születésének a napját.  Történetileg.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Keresztény Vallás. Krisztus születésének időpontja  Dionysios Exiguus a Kr.u. 6 sz.(római apát) állapítja meg Krisztus születésének a napját.  Történetileg."— Előadás másolata:

1 A Keresztény Vallás

2 Krisztus születésének időpontja  Dionysios Exiguus a Kr.u. 6 sz.(római apát) állapítja meg Krisztus születésének a napját.  Történetileg nem megbízható adat  Közelítőleg Kr.e.:6- Kr.u.:6 között  „Ekkor Heródes……kiküldvén, megölette Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.” (Máté 2.16)

3 Judea: Római provincia  Augustus Cezar Kr.e. 64- Kr.u.14  Judea helytartója: Pontius Pilatus

4 Nevek, Fogalmak  Újszövetség- Ótestamentum (görög nyelven)  Jézus Krisztus (Chrisztos-Christus- felkent-): Isten fia, a megváltó (messiás- héberül), (pantokrátor- görögül)  Evangélium (örömhír, jó hír)  Evangélisták  Máté (Angyal)  Márk (Szárnyas oroszlán- pl.:Velence)  Lukács (Bika)  János (Sas)

5 Az evangélisták a Jáki templom szószék előzékén  János (Sas)  Márk (Oroszlán)- nem volt Jézus tanítványa

6 Az evangélisták a Jáki templom szószék előzékén  Máté (Angyal)  Lukács (Bika)- nem volt Jézus tanítványa

7 Jelkép a kereszt, különböző típusai Görög kereszt  Bizánci (görög) Latin kereszt

8 Jelkép a kereszt, különböző típusokkal  Apostoli  Máltai

9 Corpus- test: feszület. Római katolikus egyházban ruha nélkül (ágyékkötő) Görög egyházban ruhában.

10  A Kr.e 2 századra új keresztény generációk nőttek fel, s hol kisebb, hol nagyobb támadásoknak voltak kitéve.  Fontossá vált: a hitelvek lefektetése és védelme, az újszövetségi iratok összegyűjtése, a kánonok (szabályok, vagy szentírási könyvek hivatalos jegyzéke) kialakítása.  A különböző közösségek vezetői irányították a hitéletet.  Episzkopuszok- püspökök. Találkozóik: a zsinatok.  A 2.- 3. századra alakul ki a szertartások rendje a: liturgia.  Két irányzat: görög (pravoszláv), római (latin) katolikus

11 Fogalmak, Jelképek  Katolikus: egyetemes  Galamb: Nóé, Jézus keresztelése a Jordánban, szentlélek  Bárány: Utolsó vacsora- Jézus jelképe. (Áldozati bárány) továbbá Ószövetség: Ábrahám áldozata.  Keresztelés. Így szól keresztelő Szent János: „Íme az Isten báránya, aki elviszi a világ bűneit.”  Kulcs (ok): Szent Péternek adja. (Péter- apostol: Simon a halász, akit Jézus Kéfának: sziklának nevezett. (Görögül: Péter) Az egyik a mennyek országának kapuja (arany), a másik kulcs- ezüst-, a purgatóriumba vezető kapu kulcsa.

12 Ünnepek  Húsvét (március 22- április 25): eredetileg zsidó tavaszi ünnep, majd az egyiptomi fogságból való szabadulás (Pészah) ünnepe. Keresztény kultúrkörben: Jézus Krisztus feltámadása. Pénteken keresztre feszítik (Nagypéntek), majd harmadnapra feltámadt (vasárnapra).  Niceai zsinat (325): tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtöltét követő vasárnap.  Húsvéti bárány: Jézus (utolsó vacsora, csütörtökön)  Pünkösd- Ötvenedik nap. Eredetileg zsidó ünnep, a befejezett aratás ünnepe. Kereszténységben: szentlélek eljövetele (pünkösd hava)

13 Rövidítések  I.N.R.I.- Iesus Nazarenus Rex Iudeorum – Názáreti Jézus a Zsidók Királya  Krisztus Monogramok  XP: görög betűk (X= khi, P: Ró), IC: (Iesus Christus)  IHS vagy JHS- Iesus Hominum Salvator- Jézus az emberek megváltója

14 I.N.R.I.- Iesus Nazarenus Rex Iudeorum

15 Az apostolok (Jézus kiválasztottai és küldöttei)  Simon akinek a Péter nevet adta  Jakab Zebedeus fia  János Jakab testvére (Jézus legkedvesebb tanítványa, az egyetlen aki nem halt vértanú halált)  András  Fülöp  Bertalan  Máté  Tamás  Jakab Alfeus fia  Tádé (Taddeus)  Simon  Júdás Iskarióti  Pál (Saul)

16 Júdás csókja: A jel, mellyel Karióti Judás a Getszemáni kertben megmutatta a Jézus elfogására érkező csapatnak, kit kell elfogniuk: „Akit megcsókolok, mondta, ő az, fogjátok el” Az árulás és a színlelt, hamis szeretet jelképe. Hasonló még a: Júdás fillér.

17 Veleméri templom

18

19

20 Krisztus Pilátus előtt (Munkácsy Mihály)

21 Ecce Homo (Munkácsy Mihály)

22 Golgota (Munkácsy Mihály)


Letölteni ppt "A Keresztény Vallás. Krisztus születésének időpontja  Dionysios Exiguus a Kr.u. 6 sz.(római apát) állapítja meg Krisztus születésének a napját.  Történetileg."

Hasonló előadás


Google Hirdetések