Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mai előadásunk UTOLSÓ ELŐADÁS „Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.” „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mai előadásunk UTOLSÓ ELŐADÁS „Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.” „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért,"— Előadás másolata:

1 Mai előadásunk UTOLSÓ ELŐADÁS „Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.” „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa.Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.”

2 Mi az, hogy BÉKESSÉG? Belső harmónia Nyugodt, kiegyensúlyozott élet Héber: Shalom Görög: Eiréné (az Irén név gyökere) Mindkettő jelentése: teljesség, belső megelégedettség, és harmónia, mely minden kapcsolatodban rezonál... Azt a békességet, melyről Isten szól, nehéz meghatározni. Maga a Szentirás is azt mondja róla, hogy „minden értelmet felülhalad”

3 Google kereső: békességre igyekezők

4 BÉKE VAGY BÉKESSÉG Boldognak nem a békességeseket nevezi, hanem a BÉKESSÉGRE IGYEKEZŐKET A BÉKESSÉGET MEG KELL TEREMTENI!!!

5 A békesség forrása: Isten ismerete Istenben van békesség, Krisztus által Isten, a békesség Istene A békétlenség forrása: A bűn

6 Mit mond Jézus? Nem arra tanít meg, hogy hogyan legyünk Isten fiai, hanem: Egyszerűen közli, hogy azok Isten fiai, akik békességet teremtenek

7 A békesség-teremtés = szolgálat Jézus megdicsőülésének története Mit tesz Jézus? Felmegy a hegyre, ahol Mózessel és Illéssel találkozik. Péter János és Jakab látják az eseményeket messziről. Mit tesznek a tanítványok? Miután a jelenésnek vége: odarohannak Jézushoz és engedélyt kérnek a látomás helyén való letelepedésre, táborhely építésére, mert Istennel akarnak örökké lakozni...Jó nekünk itt lenni... Mit mond nekik Jézus? Jézus leküldi őket a hegyről a völgybe - szolgálni az emberek között.

8 MI A CÉL? Először: TANÍTVÁNNYÁ LÉTEL Majd: TANÍTVÁNNYÁ TÉTEL

9 Első lépés Béküljetek meg Istennel! „Nem is vagyunk haragban....” De beszélő viszonyban sem!

10 Második lépés Békülj meg Önmagaddal! Isten nélkül ez lehetetlen: „ Nincs békesség az istenteleleneknek” - mondja az Írás Külső és belső állapotoddal együtt: ISTEN ÚGY SZERET TÉGED, AHOGY VAGY!

11 Harmadik lépés Békülj meg embertársaiddal! Ez jelenti a békesség teremtést! A világ fiai sóvárogva várják az Isten gyermekeinek a megjelenését.

12 Mit jelent az igéret? Jézus azt mondja: Isten fiaivá lesznek... János 1, 12: Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében, Galata 3, 26: Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Azaz: a karakterünk, viselkedésünk, szándékaink, céljaink, hasonlóak lesznek a mennyei Atyáéhoz..

13 Hogy is van ez? Isten a békesség Istene Krisztus a békesség fejedelme a Szentlélek gyümölcse pedig maga a békesség

14 Teljes Non-Sense „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.”

15 Mégis van, aki komolyan gondolja A tanítványok élete és halála: Fülöp: korbácsolás, börtön majd kereszthalál Máté: karddal halálosan átszurva Péter: keresztre feszítve (fordított kereszt) Jakab (a Zebedeus fia): lefejezve (ő az első vértanu) András, Taddeus, Simon (a zelóta): kereszthalál Tamás: lándzsákkal halálra döfték Jakab: (az Alfeus fia) Mátyás: nem tudni mi módon, de Palesztinában, a zsidók között halt vértanuhalált. Nátánáel (Bartolómeus): botokkal megverve, majd csíkonként felvágva..halálra kínozva János: számüzetésbe kergetve - ott hal meg

16 Mit jelent Jézus szava? Háborúságot szenvedni (keresztet hordozni) 1.Az igazságért 2.Jézus Krisztus nevének vállalásáért és nem más, emberi dolgokért!!!!

17 Figyelmeztetés Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki mint keresztyén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. (1 Péter 4, 15-16)

18 Igazság és Krisztus Igazság - Isten igazsága Krisztus - kereszthordozás " Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem” (Máté 16, 24)

19 Sőt: örvendezve kell mindezt tenni A keresztyének tudnak örvendezni a legkülönfélébb megpróbáltatások között is, mert kimondhatatlan jutalmuk van a mennyekben DE ÉN ITT AKAROK BOLDOG LENNI! ISTEN IS AZT AKARJA, HOGY ITT LÉGY BOLDOG!

20 Mit mond a Biblia? De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. (Róma 5, 3-5) És mindez, itt a Földön történik

21 A keresztyének – mások! Emlékeztetnek arra, hogy ki milyen és milyen kellene legyen (tükör). Nincs mit elvenni tőlük, mert életük Istené, minden kincsük pedig a mennyben van. Látnak, ebben a világban, és túl is ezen a Világon.

22 Hogyan lehet az üldöztetés áldás? Áldás, mert azonosít bennünket Krisztussal. „Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. (2 Korintus 4, 9-11) Áldás, mert lehetőséget kapunk a tanubizonyságra. "De még ezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket; átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. (Lukács 21, 12-13)

23 Hogyan lehet az üldöztetés áldás? Áldás, mert azt bizonyítja, hogy valamit jól csináltunk. De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. (2 Tim 3, 12) De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok..”(1 Péter 3, 14) Áldás, mert nagy jutalommal jár. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. (Máté 19, 29) Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. (Róma 8, 18)

24 Az evangéliumot mindíg gyűlölni fogják 1.Az evangéliumot (a keresztet) bolondságnak tartják 2. Mert mindenki, aki gonoszat cselekszik,gyűlöli a világosságot (János 3, 20) 3. Gyűlöl, mert bizonyságot teszünk a gonoszság ellen (János 7, 7)

25 A sorozat kérdése: Akarsz-e sírás helyett valóban boldog lenni? Ha igen, más módja nincs, mint a Krisztus által felvázolt út.

26 Mai szavakkal a Boldog-mondások Boldogok, akik tudják, másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük. Boldogok, akik az Úrban találnak békességet, mert nem kiborulnak, hanem leborulnak. Boldogok, akik elhallgatni és meghallgatni is tudnak, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak. Boldogok, akik figyelnek másokra anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

27 Mai szavakkal a Boldog-mondások Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, s elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naívnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha a szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus Krisztus nyomában járnak. Boldogok, akik jó lelkiismerettel tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek föl és örömmel indulnak útra.

28 Soha ne feledd: Isten mondja: elég néked az én kegyelmem Békességed, boldogságod csak akkor lesz, ha Istennel élsz Akik az Istent szeretik, minden a javukra van

29 TÉNYEK A DA VINCI-KÓD HAZUGSÁGAIRÓL San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház 2006. július 9. Vasárnap délután 4 óra Előadók: Theodore Smith atya Nt. Jakabffy Zsolt Attila

30 PROGRAMAJÁNLÓ Július 30-án, vasárnap délután 2 órakor Keresők Órája: HITELES-E A BIBLIA? Bereczki Tünde előadása


Letölteni ppt "Mai előadásunk UTOLSÓ ELŐADÁS „Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.” „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések