Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kognitív pszichológia közös MA kurzus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kognitív pszichológia közös MA kurzus"— Előadás másolata:

1 Kognitív pszichológia közös MA kurzus
2012 tavasz Pléh Csaba

2 Célok és követelmények
A kognitív pszichológia mint alkalmazott szemlélet bemutatása Az alkalmazási feladatok vonatkoztatása a való életre JEGYSZERZÉSI MÓDOK 1. Prezentáció év közben: 20 perc, konkrét vállalt feladatról, 8-10 irodalom alapján. 2. Vizsgálat év közben emberrel. Kiemelt témák, de más is lehet, témamegbeszélés február 22: droghatás és teljesítmény emlékezeti kapacitás és megértés zajban társas kapcsolati hálók az IT világában multitasking a valós életben beszélő IT színvonala egyetemi tanulási stratégiák 3. Írásbeli dolgozat május 10-ig valamely alkalmazott kognitív témából 4. Szóbeli vizsga

3 Két örök hős

4 Vázlat A megismerő rendszerek mint modelláló rendszerek.
A klasszikus információfeldolgozó szemlélet a pszichológiában, az MI kutatásban, és a gyakorlatban. Központi fogalmak: a reprezentáció, az architektúra, és a komputáció. Propozicionális, kijelentésszerű explicit tudás versus képek és készségek, eljárásbeli tudások. A megismerő rendszerek interpretációja. A neurobiológiai, az evolúciós biológiai és a szociális értelmezések. Egységes-e az elme, vagy moduláris? Modularitás változatok. A darwinista magyarázatok hierarchiája és az exaptáció kérdése. A reflektív tudat keletkezése, szerkezete és szerepe. S HOL,VAN EKÖZBEN AZ ALKALMAZÁS?

5 Hans-Georg Gadamer: Két világ polgára a tudomány [
Hans-Georg Gadamer: Két világ polgára a tudomány [...] mélységes feszültség okozója is a modern világban . Az egyik oldalról kultúránk hagyományai alakítottak minket [...] A másik oldalról a modern tapasztalati tudományok átformálták világunkat és azt, ahogyan ezt az egész világot értelmezzük.

6 Három hozzáállás a pszichológiában
Tisztán belső, első személyű emberkép Az élményvilág színpada, s ennek koherenciája Természeti felfogás: Az ember belső világa is a természet része Élettani és biológiai magyarázat vagy megfelelés Társadalmi és történeti konstrukcionizmus Ami belül, az volt kívül is, interiorizáció

7 Háromféle vélt szakadék
biológiai és társadalmi emberkép szellemi értékek követése a tények világa individuális és szociális ember

8 A lelki élet hármas beágyazottsága

9 Mai újdonságok melyek a természettudományos szemlélet új integratív esélyeit mutatják
Kétféle biológia: idegrendszeri és hosszú távú Társas világ is biológiai eredetű Evolvált rendszerek vagyunk Ugyanakkor hajlékonyak: tanulás és genetika Oksági és hermeneutikai rendszer egyszerre érvényes

10 A kognitív tudomány mint a reprezentáció tudománya
Valami valamit valaki számára képvisel Ennek a ‘valamire irányuló’ modellálásnak a kutatás a kognitív tudomány A reprezentációknak belső szerveződésük van Ez a rend adja egyik enciklopédikus lehetőségüket A másik pedig, hogyan magyarázzuk keletkezésüket és szerveződésüket

11

12

13 Brentano (1874) háromféle intencionális viszony: képzetalkotás ítélés
érzés A reprezentációs mozzanat miden belső élet alapja a megjelenítési [reprezentációs, P.Cs.] eljárás képezi alapját nemcsak az ítéletalkotásnak, hanem éppen úgy a vágyakozásnak is, mint minden más pszichikai aktusnak. Semmit sem lehet megítélni, de semmit sem lehet kívánni se, és semmitõl se lehet félni vagy rettegni, ha azt nem jelenítjük meg.

14 A kognitív kutatás régmúltja

15

16

17 A kognitív tudomány első programja: A tudatlélektan, a 19. század vége

18 A logikai modellek Frege

19 A gondolkodás három vizsgálata a 19. század végén

20 A modern kor: Behaviorizmus után
A kognitív (kísérleti) pszichológia A gépi ihletésű kognitív tudomány: Az egységes információfeldolgozó paradigma:

21 Az információfeldolgozó paradigma

22 A mai kutatási minták A kognitív (kísérleti) pszichológia - 1950-1970
A gépi ihletésű kognitív tudomány: Az egységes információfeldolgozó paradigma: Az interpretált kognitív tudomány: A biológiai és fejlődési értelmezés megjelenése: 1985-től

23 A kognitív tudomány mint sokhelyütt megjelenő szemlélet
A kognitív tudomány mint átfedési terület

24 A gépi ihletésű kognitív tudomány: Az egységes információfeldolgozó paradigma: 1970-1985
közös mozzanatokat tart fontosnak, egyneműnek tekinti az emberi gondolkodást minden megismerés szimbólumok, belső leképezések átalakítása más belső leképezésekké ez a folyamat szekvenciálisan rendezve megy végbe a megismerés elemzésében eltekinthetünk az azt hordozó rendszerektől: a kognició világa testetlenül is tekinthető Komputációs elméletek: Chomsky, Marr részletes megszorítások

25 Az interpretált megismerés: A mai világ

26 Néhány átalakulás Klasszikus felfogás Egységes Szimbolikus
Propozicionális Testetlen Statikus Mai nézetek Moduláris Szubszimbolikus Kép és készség Testre vonatkoztatott Változás központú

27 Három példa A társas megismerés és az agy A moduláris érvrendszer
Az evolúciós értelmezés

28 A társas megismerés és a tükörneuronok
Már a 19. század végén, Mach, Szecsenov, Ribot, Posch: motoros tudatelméletek A személy, az én a testvázlatból származik Spekulációk a beleélés motoros utánmozgási alapjáról Tükörneuronok: utóbbi 10 évben, sajátos sejtek, amelyek saját mozgásra s látott mozgásra egyaránt reagálnak, HA az szociális társnál van Talán ez a testvázlati énkép és a nyelvtanulás alapja is

29 A tükör neuron premotoros F5 terület a majom agyban Rizzolatti

30 Majom tükörneuron reagálásai a kéz látott és eltűnő mozgásainál
Látott: a CÉL ELÉRÉSE a döntő, az „üres mozdulatra” nem reagál Eltűnő Itt is megvan a reakció

31 Kérgi aktivitás harapás megfigyelésekor
Saját fajnál – majom Nagy a motoros izgalom és a parietális is Oldalkülönbsége – jobb nagyobb – az embernél

32 Modularitás Neurobiológia: hatékony agyi szervezés, sűrű versus ritka kapcsolatok Architektúra Jerry Fodor

33 Feldolgozási elképzelés

34 Evolúciós A svájci bicska modell: mindenre kialakult egy adaptáció
Cosmides és Tooby Steven Pinker

35 Mithen felfogása a gondolkodás moduljainak viszonyáról az emberré válás során
Növekvő hajlékonyság Növekvő modularizáció

36 A négyféle intelligencia és a közöttük érvényes áthallások Mithen felfogásában

37 A darwini pszichológia 10 nagy sikere, s 10 vitája
Vitatott oldal Instrumentális tanulás Szelekciós torony Kritikus periódusok Mi zárja le embernél? Jackson-Freud hierarchia elv Nők, eltérő utak Kötődés és típusai Életen át kiható lenne? Fajspecifikus viselkedés Mennyire emberi? Társas tanulási formák Kultúra okai? Empátia és altruizmus Mennyire emberspecifikus? Képességek harang görbéje Etnikai változatok Személyiségváltozatok Mennyire genetikai? Változó eljárások sikere Evolúciós patológia

38 Háromféle darwinizmus a pszichológiában
Szőrös: összehasonlító Romanes-től Thorndike-on át Tomaselloig Egyéni különbségek Galtontól Cloningerig Episztemológiai és pelenkás fejlődési modellek - karosszéktől a kísérletekig: Mach-tól Dennettig - a tudós baba: Baldwintól Tomaselloig és Gergelyig

39 A darwini eszme és a lélektani funkcionalizmus
A mentális dolgoknak biológiai szerepük van. Minden mentális dolgot folyamatában, lezajlásában kell tekintenünk. A lelki életnek is két fejlődési perspektívája van: az állatok és a gyermekek. A változatok léte a lelki jelenségek tekintetében is alapvető jellemző Dewey pragmatizmusa James Baldwin: mental development in the child and the race W. Stern:

40 A funkcionális modellnek számos változata született
Pszichoanalízis: mentális hierarchia,kötődés s érzelmek szerepe Humán etológia: fajspecifikus kiváltók és érzékeny szakaszok Evolúciós pszichológia: adaptáció. Architektúrák, képzetek, preferenciák egyaránt szelekciós eredetűek

41 Na és a mozgató tényezők

42 Az emberi megismerés: talán elfutó szelekció ?

43 Na és az alkalmazási kóda?
1. Miben olyan az ember, mint az információkezelő gép? Pszichológiai MI és a nyers komputációs erő 2. A NEURO-EVO megértéséből mit értünk meg abból, hogyan kellene működni? 3. Jogos-e a kőkorszaki szaki?

44


Letölteni ppt "Kognitív pszichológia közös MA kurzus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések