Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Horváthné Nőth Edit Türr István Képző és Kutató Intézet Pécsi Igazgatósága Pécs, 2011. 11. 03.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Horváthné Nőth Edit Türr István Képző és Kutató Intézet Pécsi Igazgatósága Pécs, 2011. 11. 03."— Előadás másolata:

1 Horváthné Nőth Edit Türr István Képző és Kutató Intézet Pécsi Igazgatósága Pécs, 2011. 11. 03.

2 Türr István Képző és Kutató Intézet

3 TKKI alapfeladatai kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarával, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése, a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése, a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javítása, a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó kutatási feladatok, beleértve a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási tevékenységeket, a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok kiemelt kezelése, részvétel határon átnyúló együttműködésekben, különösen a kárpát- medencei egységes szak- és felnőttképzés kialakítása érdekében, részvétel a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere alapján készülő nemzeti stratégia kidolgozásában és megvalósításában.

4 55 761 01 0000 00 00 Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó 54 761 02 Gyermekgondozó-nevelő 52 810 01 1000 00 00 Habilitációs kutyakiképző 55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítő 52 223 01 0000 00 00 Jelnyelvi tolmács 33 761 01 0000 00 00 Nevelőszülő 33 762 01 Szociális gondozó 54 762 01 Szociális segítő 54 762 02 Szociális szakgondozó Szociális szolgáltatások

5 21 - fizikai munkakör, alapszintű képesítés; nem igényel befejezett iskolai végzettséget 31 - fizikai munkakör, középszintű képesítés; bemeneti kompetenciák vagy 8 általános 33 - fizikai munkakör, középszintű képesítés; bemeneti kompetenciák vagy 10. évfolyam elvégzése 51 - fizikai munkakör, középszintű képesítés; bemeneti kompetenciák, szakmai előképzettség v. középiskola befejező évfolyam elvégzése 52 - fizikai v. szellemi munkakör, középszintű képesítés; bemeneti kompetenciák, szakmai előképzettség v. érettségi 54 - szellemi munkakör, emeltszintű képesítés; bemeneti kompetenciák, szakmai előképzettség v. érettségi 55 - érettségi vizsgára épülő felsőfokú szakképesítés 61 - felsőfokú végzettségre épülő szakképesítés A szakképesítés szintjei

6 Szakképesítés-elágazások: Azonosítószám: 33 762 01 0010 33 01 Megnevezés: Fogyatékossággal élők gondozója Azonosítószám: 33 762 01 0010 33 02 Megnevezés: Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó 33 762 01

7 végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat, felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit, fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez, vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját, felméri az idős emberek sajátos szükségleteit, idős emberek körében szociális gondozást végez, végzi az idősellátás adminisztrációját. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása

8 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok 1865-06 A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban 1866-06 Idősgondozási feladatok 1867-06 Az idősellátás adminisztrációja A Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése

9 Képzés minimális óraszáma: 1550 óra Elmélet/gyakorlat aránya: 60-40% Személyi feltételek: pedagógus, andragógus, csoportvezetői képzésben részt vett segítő szakember, pszichológus, szociális ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal rendelkező szociális szakember, diplomás, vagy akkreditált szupervizor. Tárgyi feltételek: szakmai elméleti oktatótermek, demonstrációs terem, együttműködési megállapodás szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb jóléti intézménnyel és kórházzal, illetve az intézmény. A képzés megvalósításának feltételei

10 Egyéb területen dolgozók és a munkanélküliek képzése esetén: a szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele, 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás, 500 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

11 Gyakorlat I. : Szakmai készségfejlesztés 120 óra (60+60) tréning jellegű gyakorlat: a, segítő kapcsolat kommunikációja: - a kommunikációs készségek fejlesztése szimulált helyzetekkel, szerepcserékkel, kommunikációs gyakorlatokkal, szituációs játékokkal, srukturált gyakorlatokkal, -az együttműködés szociálpszichológiai összefüggései, konfliktusmegoldási technikák. b, készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez: - a saját személyiség megismerése, reális énkép és önismeret fejlesztése, annak tudatosítása, hogy a saját személyiség "munkaeszköz„, - a csoportnorma kialakítása, - az önvédelmi technikák alkalmazásának, szükségességének és lehetséges formáinak megismerése.

12 Gyakorlat II/1 : Demonstrációs/gyakorló termi gyakorlat Cél: a hallgató képessé váljon az elméleti ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazására. 100 óra, oktatói irányítás mellett.

13 Gyakorlat II/2 : Gyakorlat a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben Cél: Tereptanár irányításával ápolási és gondozási feladatok elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazása, gyakorlati kompetenciák fejlesztése. Módszerek: - esetmegbeszélések, esetleírások, - gondozási terv, gondozási napló készítése. Óraszám: 400 óra Helyszínek: - kórházak, - házi gondozás intézményei, - szociális otthonok.

14 Tapasztalatok évente átlagos 10 képzés, az előírt minimális (1550) óraszám szükséges a SZVK- ban előírtak teljesítéséhez, az elméleti blokk oktatása után eredményesebb gyakorlati képzési rész, a gyakorlati helyek többnyire befogadóak, motivációs tényező: gyakorlati hely a későbbi potenciális munkahely.

15 Köszönöm a figyelmet! Horváthné Nőth Edit 72/552-217 horvathne.noth.edit@tkki.hu


Letölteni ppt "Horváthné Nőth Edit Türr István Képző és Kutató Intézet Pécsi Igazgatósága Pécs, 2011. 11. 03."

Hasonló előadás


Google Hirdetések