Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociális gondozó és ápoló képzés gyakorlati oktatásának tapasztalatai „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociális gondozó és ápoló képzés gyakorlati oktatásának tapasztalatai „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008."— Előadás másolata:

1 A szociális gondozó és ápoló képzés gyakorlati oktatásának tapasztalatai „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” TÁMOP /2-C workshop Horváthné Nőth Edit Türr István Képző és Kutató Intézet Pécsi Igazgatósága Pécs,

2 Türr István Képző és Kutató Intézet

3 TKKI alapfeladatai kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarával, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése, a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése, a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javítása, a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó kutatási feladatok, beleértve a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási tevékenységeket, a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok kiemelt kezelése, részvétel határon átnyúló együttműködésekben, különösen a kárpát-medencei egységes szak- és felnőttképzés kialakítása érdekében, részvétel a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere alapján készülő nemzeti stratégia kidolgozásában és megvalósításában.

4 Szociális szolgáltatások
Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó Gyermekgondozó-nevelő Habilitációs kutyakiképző Ifjúságsegítő Jelnyelvi tolmács Nevelőszülő Szociális gondozó Szociális segítő Szociális szakgondozó

5 A szakképesítés szintjei
21 - fizikai munkakör, alapszintű képesítés; nem igényel befejezett iskolai végzettséget 31 - fizikai munkakör, középszintű képesítés; bemeneti kompetenciák vagy 8 általános 33 - fizikai munkakör, középszintű képesítés; bemeneti kompetenciák vagy 10. évfolyam elvégzése 51 - fizikai munkakör, középszintű képesítés; bemeneti kompetenciák, szakmai előképzettség v. középiskola befejező évfolyam elvégzése 52 - fizikai v. szellemi munkakör, középszintű képesítés; bemeneti kompetenciák, szakmai előképzettség v. érettségi 54 - szellemi munkakör, emeltszintű képesítés; bemeneti kompetenciák, szakmai előképzettség v. érettségi 55 - érettségi vizsgára épülő felsőfokú szakképesítés 61 - felsőfokú végzettségre épülő szakképesítés

6 Szociális gondozó 33 762 01 Szakképesítés-elágazások:
Azonosítószám: Megnevezés: Fogyatékossággal élők gondozója Azonosítószám: Megnevezés: Szociális gondozó és ápoló

7 A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat, felméri a fogyatékos ember sajátos szükségleteit, fogyatékos emberek körében szociális gondozást végez, vezeti a gondozási, ápolási, fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját, felméri az idős emberek sajátos szükségleteit, idős emberek körében szociális gondozást végez, végzi az idősellátás adminisztrációját.

8 A Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gondozási-ápolási alapfeladatok A sajátos szükségletek felmérésének feladatai az idősellátásban Idősgondozási feladatok Az idősellátás adminisztrációja

9 A képzés megvalósításának feltételei
Képzés minimális óraszáma: 1550 óra Elmélet/gyakorlat aránya: 60-40% Személyi feltételek: pedagógus, andragógus, csoportvezetői képzésben részt vett segítő szakember, pszichológus, szociális ellátás területén legalább hároméves gyakorlattal rendelkező szociális szakember, diplomás, vagy akkreditált szupervizor. Tárgyi feltételek: szakmai elméleti oktatótermek, demonstrációs terem, együttműködési megállapodás szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egyéb jóléti intézménnyel és kórházzal, illetve az intézmény.

10 A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Egyéb területen dolgozók és a munkanélküliek képzése esetén: a szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele, 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás, 500 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

11 Gyakorlat I.: Szakmai készségfejlesztés
120 óra (60+60) tréning jellegű gyakorlat: a, segítő kapcsolat kommunikációja: - a kommunikációs készségek fejlesztése szimulált helyzetekkel, szerepcserékkel, kommunikációs gyakorlatokkal, szituációs játékokkal, srukturált gyakorlatokkal, az együttműködés szociálpszichológiai összefüggései, konfliktusmegoldási technikák. b, készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez: - a saját személyiség megismerése, reális énkép és önismeret fejlesztése, annak tudatosítása, hogy a saját személyiség "munkaeszköz„, - a csoportnorma kialakítása, - az önvédelmi technikák alkalmazásának, szükségességének és lehetséges formáinak megismerése.

12 Gyakorlat II/1: Demonstrációs/gyakorló termi gyakorlat
Cél: a hallgató képessé váljon az elméleti ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazására. 100 óra, oktatói irányítás mellett.

13 Gyakorlat II/2: Gyakorlat a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben
Cél: Tereptanár irányításával ápolási és gondozási feladatok elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazása, gyakorlati kompetenciák fejlesztése. Módszerek: - esetmegbeszélések, esetleírások, - gondozási terv, gondozási napló készítése. Óraszám: 400 óra Helyszínek: - kórházak, - házi gondozás intézményei, - szociális otthonok.

14 Tapasztalatok évente átlagos 10 képzés,
az előírt minimális (1550) óraszám szükséges a SZVK-ban előírtak teljesítéséhez, az elméleti blokk oktatása után eredményesebb gyakorlati képzési rész, a gyakorlati helyek többnyire befogadóak, motivációs tényező: gyakorlati hely a későbbi potenciális munkahely.

15 Köszönöm a figyelmet! Horváthné Nőth Edit 72/552-217


Letölteni ppt "A szociális gondozó és ápoló képzés gyakorlati oktatásának tapasztalatai „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések