Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola. Humán szakterületen indítunk osztályokat: egészségügyi oktatási (pedagógiai) Egészségügyi szakmacsoport.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola. Humán szakterületen indítunk osztályokat: egészségügyi oktatási (pedagógiai) Egészségügyi szakmacsoport."— Előadás másolata:

1 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

2 Humán szakterületen indítunk osztályokat: egészségügyi oktatási (pedagógiai) Egészségügyi szakmacsoport (tagozatkód: 11) A program első képzési szakaszában – a 9-10. évfolyam on – a tanórák nagyobb százalékában a közismereti tantárgyak oktatása folyik, ezzel együtt kiemelt feladat a képességfejlesztés és a szakmai orientáció. Ezen szakasz új tantárgyai: kommunikáció, ön- és társismeret, tanulásmódszertan, pályaismeret, egészségtan, környezetkultúra. A második képzési szakaszban – a 11-12. évfolyamon – folytatódik az érettségire való felkészítés, ugyanakkor egészségügyi és szociális irányú szakmai előkészítés történik az alábbi tantárgyak keretében: általános lélektan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, mentálhigiéné, gondozástan, emberi test, egészséggondozás és szakmai kommunikáció.

3

4 Oktatási (pedagógiai) szakmacsoport (kódszám: 13.) 9-10. évfolyamon a szakmacsoportos alapozó ismeretek és gyakorlatok tantárgyai megegyeznek az egészségügyi szakmacsoport tantárgyaival: (tanulásmódszertan, kommunikáció, környezetkultúra, egészségtan, ön és társismeret, humán pályák világa). 11-12. évfolyamon pedagógia és pszichológia tantárggyal egészül ki az elméleti képzés, illetve pedagógiai gyakorlaton vesznek részt a tanulók. Valamennyi évfolyamon csoportbontásban oktatjuk a magyar nyelvet, az idegen nyelvet, a matematikát, az informatikát és minden szakmai orientáló és előkészítő tantárgyat. A 9. évfolyam befejezése után a tanulók egyhetes kommunikációs táborban, a 10. évfolyam után egyhetes ön- és társismereti táborban, a 11. évfolyam befejezése után pedig kéthetes pályaorientációs gyakorlaton vesznek részt.

5

6 Érettségi utáni szakmai képzésein ÁpolóOKJ 54 723 01 1000 00 00 A képzés célja az ápoló szakképesítés munkaterületéhez tartozó kompetenciák elsajátíttatása. Cél, a megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel, készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtoklása mellett olyan magatartási-, etikai- és esztétikai értékekkel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket a segítő szakma művelésére. Képzési idő: 3 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, és a kórházak kijelölt osztályain, szociális intézményekben, mentőszervezeteknél, ápolási otthonokban illetve házi betegellátás területén folyik.

7

8 MentőápolóOKJ 52 723 01 1000 Olyan szakemberek felkészítése a sürgősségi ellátás területére, akik kellő kompetenciával rendelkeznek logisztikai, betegszállítási, ápolási, állapot-felmérési, mentési, mentéstechnikai feladataik felelősségteljes elvégzéséhez. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, a kórházak kijelölt osztályain és mentőszervezeteknél történik.

9 Csecsemő- és gyermekápolóOKJ 54 723 02 1000 00 00 A csecsemő- és gyermekápoló képzés célja olyan egészségügyi szakemberek felkészítése/nevelése, akik magas szintű szakmai kompetenciával rendelkeznek. Személyes, társas és módszertani kompetenciák birtokában korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesznek részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában. Feladatuk az újszülöttek, koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek ellátása. Képzési idő: 3 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, a kórházak kijelölt gyermekosztályain, alapellátásban és bölcsődékben folyik.

10

11 GyógymasszőrOKJ 52 726 01 0010 52 01 A képzés célja felkészíteni a tanulót arra, hogy a követelménymodulokban meghatározottak szerint képes legyen gyógymasszőr feladatok elvégzésére. Cél, hogy a jól felkészült gyógymasszőrök a gyógyító team tagjaként képesek legyenek a legkülönbözőbb mozgásszervi betegségek kezelése során kivenni részüket a beteg emberek gyógyításából. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, a kórházak kijelölt osztályain illetve fizioterápiás, hidro,- balneotherápiás részlegeken történik.

12 Gyógyszertári asszisztens OKJ 52 720 01 0010 52 03 A követelménymodulokban meghatározottak szerint, a tanuló képes legyen a gyógyszerellátás területén asszisztensi feladatok ellátására, a tevékenységi körök végzéséhez szükséges kompetenciái alkalmazására. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, és a kijelölt gyógyszertárakban történik. _____________________________________________________ Fogtechnikus OKJ 54 724 01 0000 00 00 Az SZVK közlönyben való megjelenése csak a 2010/2011-es tanévben teszi lehetővé a képzés beindítását. Képzési idő: 3 év A három éves képzés alatt a tanulók az elméleti tudás megszerzése mellett párhuzamosan gyakorlati tevékenységet folytatnak a kijelölt fogtechnikai műhelyekben.

13

14 Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó OKJ 55 761 01 0000 00 00 Cél, hogy a megszerzett kompetenciák alkalmassá tegyék arra, hogy a gyermek napközbeni ellátásába kerülésével kapcsolatos feladatokat maradéktalanul ellássa, a gondozási, nevelési, egészségügyi és ápolási valamint dokumentációs feladatok végzése esetén. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, és a kijelölt bölcsődékben, óvodákban és a gyermekvárosban történik. A Miskolci Egyetemmel együttműködési megállapodás keretében folyó képzés, A Miskolci Egyetemmel együttműködési megállapodás keretében folyó képzés, idegen nyelvű végzettséget igazoló papírt is kiállít az egyetem, és 40 kreditpontot beszámít továbbtanuláskor. (Kisgyermekgondozó-nevelő OKJ 54 761 02 0010 54 02)

15

16 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző OKJ 54 762 01 0010 54 03 Cél a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, és a kijelölt szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, munkaügyi intézményekben és az önkormányzat szociális osztályán történ

17 Felnőttek szakmai képzése A felnőttképzésre a mindenkori szakmai igényeknek megfelelően iskolázunk be hallgatókat. 2008 szeptember 1-től az OKJ változása miatt az új moduláris képzési formában indítottuk képzéseinket meghagyva az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli formát. A szakmai igényeknek megfelelően az alábbi szakok elágazásait és ráépüléseit is kínáljuk, igény szerint rész-szakképesítéseket is. • radiográfus, és ráépülő szakok • ápoló ráépülő szakok • egészségügyi asszisztens elágazásai és ráépülő szakok • mentőápoló a szakmai igényeknek megfelelően rész-szakképesítés • műtéti asszisztens a szakmai igényeknek megfelelően rész- szakképesítés, elágazás, ráépülés • szociális gondozó és elágazásai • szociális segítő elágazásai és ráépülései • szociális szakgondozó elágazásai Az iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében munkanélküliek átképzését is folytatjuk. Ezen túl felvállaljuk az egészségügyi és szociális munkahelyen dolgozók akkreditált továbbképzését is.

18

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola. Humán szakterületen indítunk osztályokat: egészségügyi oktatási (pedagógiai) Egészségügyi szakmacsoport."

Hasonló előadás


Google Hirdetések