Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, 2012. december 19. A Fogyasztóvédelem ügyei a 2012. évi őszi ülésszakban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, 2012. december 19. A Fogyasztóvédelem ügyei a 2012. évi őszi ülésszakban."— Előadás másolata:

1 Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, 2012. december 19. A Fogyasztóvédelem ügyei a 2012. évi őszi ülésszakban

2  Tárgyalt törvényjavaslatok  Megvitatott jelentések  Tárgysorozatba vételre megkapott képviselői önálló indítványok  Tárgyalt, a fogyasztók széles körét érintő témakörök  Tanácskozások  A bizottság állásfoglalásai az őszi ülésszakon  Előzetes tervek a 2013. évi tavaszi ülésszakra Tartalom 2

3 1.Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 2.Költségvetésről 3.A Polgári Törvénykönyvről szóló törvényjavaslat 4.A postai szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat 5.Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 6.Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 7.A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról szóló törvényjavaslat Tárgyalt törvényjavaslatok 3

4 8.Egyes törvények pénzügyi jogok biztosával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8989. szám) 9.Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9065. szám) 10.A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 11.A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 12.Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 13.A hulladékról szóló törvény Tárgyalt törvényjavaslatok 4

5 1.A magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jog- és célszerűségéről szóló jelentés A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló 2.A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének éves jelentése 2011. 3.Tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület 2011. évi tevékenységéről 4.A Gazdasági Versenyhivatal 2011. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló 5 Megvitatott jelentések

6 1.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 2.Az autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokról szóló határozati javaslat 3.Az autósiskolák által nyújtott szolgáltatásokról szóló határozati javaslat 4.A fogyasztói jogok biztos intézményének létrehozásáról szóló határozati javaslat 6 Tárgysorozatba vételre megkapott képviselői önálló indítványok

7 1. A fogyasztói csoportok működésével, valamint a vonatkozó jogi szabályozással kapcsolatos kérdések megvitatása Fogyasztói csoportok regisztrációja, kötelező adatszolgáltatásának bevezetése, Ellenőrzésüket végző hatóság kijelölése, Kötelező vagyoni biztosíték előírása, Csoportok futamidejének és az általuk kezelt összegnek a maximalizálása, Szigorú szabályozott és ellenőrzött tájékoztatás, kötelező ügyfélszolgálat; Szervezői kör nyilvántartása és összefonódásuk tilalma, 2. Egyes szolgáltatói számlák postai készpénz-átutalási megbízás útján (ún. sárga csekken) történő kiegyenlítésével kapcsolatban felmerülő problémák, különös tekintettel költségeinek a fogyasztóval történő megtéríttetésére Elektronikus fizetési módokat vállalók kedvezményben részesítése, a sárga- csekken fizetők büntetése helyett. Éves szinten 100 milliárd forint megtakarítható e-fizetéssel. 3. Az autósiskolák által nyújtott szolgáltatás fogyasztóvédelmi kérdései és problémái Lásd a Bizottság állásfoglalásai c. diát! 7 Tárgyalt, a fogyasztók széles körét érintő témakörök

8 1. Az alternatív vitarendezés, a békéltető testületek működésének tapasztalatai és aktuális kérdései (2012. szeptember 18.) 2011-ben 7500 ügy 2012-ben 360 mFt állami támogatás kedvező tendencia, hogy több testület tapasztalatai szerint is növekszik az egyezséggel záruló ügyek száma; Gondot jelent, hogy az állami támogatás a második félévben érkezik, addig a kamarák hitelezik a működési költségeket. További felvetések: a fogyasztó fogalmának a mikro-, kis- és középvállalkozásokra történő kiterjesztése; a testületek elnökei nagyon fontosnak tartották a testületek megismertetését a fogyasztókkal, valamint a testületekkel együtt nem működő vállalatok tekintetében a szankcionálás lehetőségét; problémaként jelezték, hogy a békéltető testületek döntései bíróságon rendkívül széles körben támadhatók meg; nem alakult ki egységes álláspont a békéltető testületek általános – tehát nem saját hatáskörükkel és eljárási szabályaikkal kapcsolatos – tanácsadási tevékenysége kérdésében; 8 Tanácskozások

9 2. Tájékoztató a Magyarország IV. középtávú fogyasztóvédelmi politikájának megvalósítására irányuló, 2014-ig szóló feladatterv időarányos teljesítéséről (2012. november 20.) Megtett intézkedések: hatósági munka során a preventív eszközök alkalmazása, vállalkozások jogkövető magatartásának elősegítése például az ún. pozitív listával, vagy a fogyasztóbarát embléma bevezetésével a közszolgáltatások esetében a fogyasztóvédelmi ügyekben eljáró hatóságok kijelölése és hatáskörük szabályozása Problémák : Civil szervezetek támogatásának csökkentése 9 Tanácskozások

10 1. A Fogyasztóvédelmi bizottság 10/2010-2014. számú tájékoztatója a békéltető testületekről 2. A Fogyasztóvédelmi bizottság 11/2010-2014. számú tájékoztatója a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a pénzügyi fogyasztóvédelem területén végzett tevékenységéről 3. A Fogyasztóvédelmi bizottság 12/2010-2014. számú tájékoztatója az autósiskolák által nyújtott szolgáltatás fogyasztóvédelmi kérdéseiről 10 A Bizottság nyilvánosságra hozott állásfoglalásai

11 Előzetes tervek a 2013. évi tavaszi ülésszakra 1.Az emelt szintű nyugdíjasházak, idősotthonok tevékenységével összefüggésben felmerülő fogyasztóvédelmi kérdések megvitatása 2.Az étrend-kiegészítőkkel és a gyógyhatású készítményekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdések áttekintése 3.A devizaalapú hitelezéssel kapcsolatban felmerült problémák rendezésének figyelemmel kísérése 4.A gyermekétkeztetés helyzetének és jogi szabályozásának fogyasztóvédelmi szempontból történő áttekintése 11

12 Előzetes tervek a 2013. évi tavaszi ülésszakra 5.A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2012. május 30-án kihirdetett módosításával összefüggő gyakorlati tapasztalatok megismerése 6.Az autósiskolák tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatos tapasztalatok megtárgyalása 7.A személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi szabályozás megfelelőségének vizsgálata, a kapcsolódó fogyasztóvédelmi problémák feltárása 8.A diszkont légitársaságok utasainak ügyintézési lehetőségei 12

13 Előzetes tervek a 2013. évi tavaszi ülésszakra 9.A termékek minőségére, biztonságosságára és megfelelőségére vonatkozó tapasztalatok áttekintése 10.A fogyasztóicsoport-szervező tevékenységgel kapcsolatos problémák és jogi szabályozás felülvizsgálata (a bizottság e témakör megvitatásakor úgy döntött, hogy – amennyiben a már működő fogyasztói csoportokra vonatkozó kormányrendelet nem készül el a tavaszi ülésszak folyamán, újra napirendjére tűzi ezt a kérdést) Februárra tervezett tanácskozás: A védendő (fiatal és időskorú, valamint fogyatékkal élő) fogyasztók helyzetének és az őket érintő jogi szabályozásnak az áttekintése 13

14 Köszönöm figyelmüket! 14 Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága Simon Gábor gabor.simon@parlament.hu 441-5027


Letölteni ppt "Simon Gábor a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke Budapest, 2012. december 19. A Fogyasztóvédelem ügyei a 2012. évi őszi ülésszakban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések