Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU kohéziós politikája 2014 – 2020

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU kohéziós politikája 2014 – 2020"— Előadás másolata:

1 Az EU kohéziós politikája 2014 – 2020
Az Európai Bizottság javaslatai 1

2 Továbbra is fennmaradtak az egyes régiók között fejlettségbeli különbségek
GDP/fő* < 50 75-90 *index: EU-27=100 50-75 90-100 > 125 Átlag: – 2008 2014 – 2020: cél a fejlettségi különbségek megszüntetése. Kanári-szigetek Francia Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azori-szigetek Málta © EuroGeographics Association (adminisztratív határok) 2

3 Az EU összes régiója számára igazságos rendszer (jogosultságok szimulálása)
GDP/fő* EU-átlag <75 % -a 75-90 % > 90% *index: EU-27=100 Régiók 3 csoportja Kanári-szigetek Francia Guyana Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Azori-szigetek Málta Kevésbé fejlett régiók Átmeneti régiók Fejlettebb régiók © EuroGeographics Association (adminisztratív határok) 3

4 Az EU kohéziós politikájának befektetési célterületei 2014 - 2020
Energia-hatékonyság KKV-k támogatása Megújuló energia források Képzés Kutatás, innováció Régiók közötti együttműködés Közlekedés, szállítás 4

5 Az EU javasolt költségvetése (2014–2020)
A Bizottság 2011 júniusában „ambiciózus, de reális” javaslatokkal állt elő. Kohéziós politika 33% (336 milliárd€) Szakpolitikai területek (mezőgazdaság, kutatás, külső területek stb.) 63% (649 milliárd €) Európai Összekapcsolási Eszköz 4% (40 milliárd €)

6 Az EU források hatékony felhasználása 2014 – 2020
Illeszkedés: EU és a nemzeti reformprogramok összhangja. Koncepció: Átfogó befektetési stratégia. Koordináció: Kohéziós politika, vidékfejlesztés. Célok, indikátorok: EU 2020 stratégiai célkitűzések szolgálata. Eredményesség: Teljesítmény-keretrendszer. Hatékonyság: Adminisztrációs kapacitás nő, bürokrácia csökken. Közös Stratégiai Keret (CSF) Partnerségi Szerződés Működési Programok

7 EU tematikus célkitűzései 2014 - 2020
Kutatás és innováció. Információs és kommunikációs technológiák (IKT). Kis- és középvállalatok (KKV-k) versenyképessége. Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdasági modell. Klímaváltozással kapcsolatos átállás, kockázat megelőzés és -kezelés Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság Fenntartható közlekedés/szállítás. Fő hálózati infrastruktúrák fejlesztése. Foglalkoztatás fejlesztése, munkaerő mobilitásának támogatása. A szegénység elleni küzdelem és társadalmi felzárkóztatás. Oktatás, készségfejlesztés és élethosszig tartó tanulás. Intézményi képességek és a hatékony közszolgálat fejlesztése.

8 EU KOHÉZIÓS POLITIKÁJA 2014 ÉS 2020
INTELLIGENS SPECIALIZÁCIÓT SZOLGÁLÓ KUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁK (RIS3) INTEGRÁLT TERÜLETI BEFEKTETÉS (ITI) KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS (CLLD) INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS EGYSZERŰSÍTÉS TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK, ÁTLÁTHATÓSÁG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

9 Az EU kohéziós politikájának alapjai 2014 – 2020 CLLD
A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) LEADER szemléletmódja az EU fejlesztéspolitikájának hatékony és eredményes eszköze. A CLLD az EU és a tagállami célok szigorúan „alulról felfelé” irányuló megközelítésén alapszik.

10 Az EU kohéziós politikájának alapjai 2014 – 2020 CLLD
„A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztésről ( CLLD) szóló rendelettervezet ( cikk) (4) a LEADER szemléletmódján alapul, és érinti a Közös Stratégiai Keret minden alapját (Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Kohéziós Alap, Európai Halászati Alap – együttesen a CSF.

11 A Közös Stratégiai Keret (CSF) a Közösség által Irányított Helyi Fejlesztésnek (CLLD) egységes módszertan alkalmazását javasolja 1. A CLLD konkrét, régió alatti szintű területekre összpontosít. 2. A CLLD- ket helyi közösségi akciócsoportok irányítják, amelyek a helyi társadalmi, gazdasági érdekeket képviselik. 3. A CLLD integrált, több szektort felölelő, terület specifikus, helyi fejlesztési stratégiákon (HFS) keresztül valósul meg.

12 A Közös Stratégiai Keret (CSF) alapok a CLLD - éknek egységes módszertan alkalmazását javasolják, amely: 4. A CLLD figyelembe veszi a helyi igényeket és lehetőségeket. 5. A CLLD a helyi innovatív jellemzőkre épül. 6. A CLLD alapja a hálózatépítés és együttműködés.

13 Az egységes CLLD módszertan eredménye 2014 – 2020
Az egységes CLLD módszertan lehetővé teszi az alapok egymáshoz kapcsolt és integrált felhasználását a Helyi Fejlesztési Stratégiák (HFS) megvalósítása során !

14 A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) 2012 – 2020 fő céljai
1. Ösztönzik a helyi közösségeket az integrált, alulról építkező megközelítések kidolgozására. 2 Fejlesztik a közösségi kapacitásokat és ösztönzik az innovációt, a társadalmi innovációval együtt. 3. Elősegítik a közösségi irányítást a közösségen belüli részvétel növelésével.

15 A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) 2012 – 2020 fő céljai
4.Segíti a többszintű kormányzást. A helyi közösségek számára olyan struktúrát biztosít, amelyen keresztül minden területen, teljes mértékben részt vehetnek az EU-célkitűzések megvalósításában.

16 Helyi Akció Csoport (HACS):
A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) – Fő összetevők Helyi Akció Csoport (HACS): A HACS a helyi nyilvánosságot és a magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személyekből áll. A HACS –ban a civil társadalom és a magánszektor rendelkezik a döntéshozatal legalább 50 %-ával. A HACS –ban egyetlen érdekcsoport sem rendelkezhet a szavazatok 49 %-os hányadát meghaladó erővel. »»

17 A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) 2014 – 2020
A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) – Fő összetevők Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) A HFS összhangban áll a Közös Stratégiai Keret (CSF) alapok programjaival, amelyekből támogatást kap. A HFS meghatározza, hogy mely területre és közösségre vonatkozik.

18 Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tartalma:
A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) – Fő összetevők Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) tartalma: A fejlesztési igények és a területi lehetőségek elemzése. A GYELV - gyengeségek, erősségek, lehetőségek veszélyek – elemzése. Az integrált és innovatív jellegű stratégia leírása. Célkitűzések. Cselekvési terv. Pénzügyi terv. Irányítási és monitorozási intézkedések. .

19 A HFS területe és népesség szerinti hatóköre
A Helyi Akció Csoportok dönthetnek területük és közösségük meghatározásáról. A HFS egységes, célzott, a hatékony végrehajtáshoz elégséges kritikus tömegű legyen.

20 1. Mik az újdonságok 2014 – 2020. között
A Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) egységes módszertanát kell alkalmazni az összes alap és régió tekintetében. A Közös Stratégiai Keret (CSF) alapokból származó támogatások egységesek és összehangoltak lesznek. A több alap forrásaira támaszkodó stratégiáknak lehetősége lesz arra, hogy egyetlen alapból - a Fő Alapból - finanszírozzák a Helyi Fejlesztési Stratégia működtetési és szervezeti költségeit.

21 Mik az újdonságok 2014 – 2020. között
Ösztönzők: Ha az operatív programok esetén egy teljes prioritási tengely a Közösség által Irányított Helyi Fejlesztésen keresztül valósul meg, akkor: Az ERFA és/vagy az ESZA részéről biztosított maximális társfinanszírozási arány 10 százalékponttal növekszik. Az EMVA esetében a maximális társfinanszírozási arány a körülményektől függően 80 % és 90 % között lehet. Az EHA esetében a maximális társfinanszírozási arány 75 % lehet.

22 Hogyan használhatók fel a különféle alapok forrásai a Közösség által Irányított Helyi Fejlesztésekre? ERFA/ESZA: A növekedés minőségét középpontba helyező megközelítés. A befogadó és fenntartható jelleg kielégítése. A munkanélküliséget, a megfosztottságot és szegénység területeit kezelő cselekvések támogatása. EMVA: Területi jelleg; alulról építkezés; állami és magánszektor; integráltság; innovatív jelleg; együttműködés és a hálózatépítés alkalmazása.(EMVA - keretből kötelezően elkülönített 5 %) EHA: Európai Halászati Alap (EHA) 4. prioritási tengelye biztosít támogatást a halászati területek fenntartható fejlesztéséhez, a helyi halászati akciócsoportoknak.

23 További információforrások
index_hu.cfm Kövessen bennünket a 23


Letölteni ppt "Az EU kohéziós politikája 2014 – 2020"

Hasonló előadás


Google Hirdetések