Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KUKKOLÓK és KUKKOLTAK JOGAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KUKKOLÓK és KUKKOLTAK JOGAI"— Előadás másolata:

1 KUKKOLÓK és KUKKOLTAK JOGAI
Dr. Mayer Erika Mayer és Társai Ügyvédi Iroda

2 Az alapvető kérdések A kukkoltak jogainak tartalma, terjedelme
Lemondhat-e valaki azt őt megillető személyiségi jogvédelemről? A kukkolók jogai Védettek-e a kukkoltak hozzátartozói, szerettei?

3 Személyiségi jog tartalma
A személy autonóm szféráját körülhatárolja Biztosítja, hogy a magánszférát senki jogtalan külső behatolással meg ne sértse

4 Személyiségi jog alapvető védelme az Alkotmányban
A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.

5 Polgári Törvénykönyv 75. § (1) A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. 76. § A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük vagy felekezetük szerint, továbbá a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.

6 A személyiségi jogvédelem tartalma
- valamennyi, így a törvényben külön nem nevesített személyiségi jog is polgári jogi védelem alatt áll, - mindenki köteles azokat tiszteletben tartani, - a jogosult a személyiségi jogainak sértetlenségét mindenkivel szemben követelheti, - a védelem érdekében a Ptk. által felkínált valamennyi jogi eszköz igénybe vehető

7 A személyiségi jog fogalomkörébe tartozó bármely jogosítvány sérelmét eredményező magatartás jogellenes!

8 Jogellenességet kizáró ok
jogszabály felhatalmazása jogos védelem vagy szükséghelyzet sértett beleegyezése

9 Sértett hozzájárulásával szembeni követelmények
Kifejezett Egyértelmű Nem sért, illetve nem veszélyeztet társadalmi érdeket Nem lehet kiterjesztően értelmezni

10 Képmás, hangfelvétel 80. § (1) A személyhez fűződő jogok megsértését jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés. (2) Képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához - a nyilvános közszereplés kivételével - az érintett személy hozzájárulása szükséges

11 Visszaélés Rejtett kamera, titkos felvétel
Engedéllyel készített felvétel rendeltetéstől eltérő célú nyilvánosságra hozatala (pl.. az ábrázolás módja, amennyiben az érintett személy azáltal nevetségessé válik)

12 Hozzájárulás Felvétel készítéséhez történő hozzájárulás nem jelenti egyúttal a nyilvánosságra hozatalhoz történő hozzájárulást is, csak ha kifejezetten erre is kiterjed Nincs alaki szabályhoz kötve, ráutaló magatartással is megadható Kiterjesztően nem értelmezhető

13 Kivételek a) büntető eljárás esetén ( nyomós közérdekből vagy méltányolható magánérdekből; súlyos bűncselekmény; és a felhasználást hatóság engedélyezte.) b) ismeretlen helyen tartózkodó (nyomós közérdekből vagy méltányolható magánérdekre figyelemmel, engedély alapján c) nyilvános közszereplés kapcsán

14 Akik kint vannak: a kukkolók
Jog az információhoz jutáshoz Személyiségi jogok: jóhírnév védelme sérelme 1. valamilyen személyt érintő közlést (bármely, gondolat továbbítására alkalmas kifejezés) tesz, 2. amely tényállítást fejez ki, 3. amennyiben az objektíve valótlan, 4. és ezáltal alkalmas az érintett értékelésének hátrányos befolyásolására

15 Mi védi a hozzátartozókat, a kukkoltak szeretteit?
Magántitok tény, adat következtetés, amelynek elleplezéséhez valamilyen érdek fűződik megsértése: jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal A magántitok körébe tartoznak a családjogi kapcsolattal összefüggő személyes adatok is

16 Szankciók a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítása;
b) a jogsértés abbahagyása és a jogsértő eltiltása c) nyilatkozattal vagy más módon elégtétel adása, d) nyilvánosság; e) a sérelmes helyzet megszüntetése; f) a jogsértést megelőző állapot helyreállítása g) a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítése, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztása; h) kártérítés i) közérdekű célra fordítható bírság

17 Megéri vagy nem éri meg?

18 Köszönöm a figyelmet! Dr. Mayer Erika


Letölteni ppt "KUKKOLÓK és KUKKOLTAK JOGAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések