Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szociálpolitika aktuális kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szociálpolitika aktuális kérdései"— Előadás másolata:

1 A szociálpolitika aktuális kérdései

2 Áttekintésre kerülő témakörök
1. Gazdasági-társadalmi helyzet, foglalkoztatás Szegénység Gyermekszegénység Jövedelmek, elégedettségvizsgálatok 2. Esélyegyenlőség Nemek közti egyenlőség Fogyatékosok esélyei kisebbségek

3 Szegénység – relatív szegénység, sokféle elmélet, mérés
A szegénység fogalma, relatív jövedelmi szegénység, szegénységi küszöb Medián fele alatti jövedelem Az átlagjövedelem fele alatti Alsó kvintilisbe tartozó jövedelem Szegénységi ráta, szegénységi rés-arány Aggregált szegénységi deficit – az az elméleti összeg, amellyel a szegénység statikus értelemben megszüntethető lenne.

4 átlag Alsó kvintilis medián

5 A szegénységet befolyásoló tényezők (2002 Gábos-Szívós TÁRKI)
A háztartásfő életkora A háztartásfő legmagasabb végzettsége Foglalkoztatott-e, vagy munkanélküli, vagy nyugdíjas a háztartásfő A háztartásfő etnikai származása Az egy háztartásban élők száma A lakóhely

6 Gyermekes családok Életkori kategóriák szerinti szegénység
Legmagasabb a kisgyermekek szegénysége Háztartástípus szerinti kockázat Egyszülős - kétszülős családok Többgyermekes családok Munkanélküli, rokkant, nyugdíjas családfő

7 Az időskorúak jövedelmi helyzete
Az idősek és aktív korúak jövedelmeinek összehasonlítása Egyszemélyes háztartások, két inaktív személy egy háztartásban „Nyugdíjas kosár” Egészségi állapot, várható élethossz

8 Jövedelmi differenciálódás
15 ország adatainak összehasonlítása OECD felmérés (1998) A középrétegek Svédországban a legszélesebbek - stabilitás, az USA-ban a legszűkebbek. Magyarországon a legalacsonyabb keresetűek sávja széles a többi ország átlagához képest

9 Jövedelemeloszlás és szegénység Magyarországon
Mindhárom szegénységi meghatározás alapján a szegénységi résarány 30% körüli értéket mutat, növekvő tendenciájú A családi pótlék összege erősebben befolyásolja a szegénység mértékét, mint a segélyek (míg az összes jövedelem figyelembe vételével 17,8% számított 1997-ben szegénynek, a családi pótlék nélkül 21,8%)

10 Elégedettség, jövedelmi feszültség
A jövedelmi helyzettel általános elégedetlenség a jellemző – átlagosan kétszeres jövedelmet igényelnének az emberek (15-17% elégedett) A fiatalok átlagosan elégedettebbek, mint más csoportok Az idősebben körében a legmagasabb az elégedettség a saját családjukkal.

11 Esélyegyenlőség Megkülönböztetés tilalma
Nemek között (Gender equality) Életkor alapján Vallási meggyőződés alapján Egészségi állapot alapján Fogyatékosság alapján Etnikai hovátartozás alapján

12 Foglalkoztatás Országonként változó, a régebbi tagállamokban 60-75% közötti érték,a csatlakozókban alacsonyabb, Magyarországon alig 50%. Az országok többségében csökken, alig növekszik között csak Írországban haladta meg a növekedés az 5%-ot. Az 55 év felettiek között nő a munkanélküliség, miközben nő a nyugdíj-korhatár.

13 A munkavállalás indoka Magyarországon

14 Munkanélküliség Több tagállamban közelíti, meg is haladja a 10%-ot (pl. Franciaország), különösen a nők között. (A foglalkoztatottság meghatározása is különböző tagállamonként, van, ahol a havi 40 órás munkaviszony foglalkoztatottságnak számít.) A fiatalkori munkanélküliség növekszik. Növekszik a tartós munkanélküliség.

15 Munkanélküliek ellátása
Állami feladatvállalási modell –munkanélküli járadék, átképzés, állami finanszírozással működő munkaügyi központok (pl. Németország, Magyarország) Civilek bevonására, gazdasági érdekeltségre épülő modell-pl. Dánia A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási problémáinak kezelése.

16 Aktivitási ráta növelése (egy példa)
Dánia adókedvezmények az alacsony jövedelműek és idősek foglalkoztatása érdekében Elősegítik a magánháztartásokban foglalkoztatást – üzleti vállalkozási formák támogatása (home services – 400 cég, ezer fő) Támogatásmegvonás, ha valaki nem fogadja el a felkínált munkát Fogyatékosok foglalkoztatásának támogatása

17 Családpolitika Mi az állam feladata? Mi indokolja azt, hogy legyen állami szociálpolitika? A magyar családpolitika története, az ONCSA program elvei, eredményei (elvárások teljesítéséhez kötött támogatások) Családpolitikai viták az EU tagállamokban. Példa: a brit adórendszer átalakításáról készült vitaanyag megállapításai. (a segélyezés, alanyi juttatások káros hatásairól, a munkához kötött támogatási formák előnyeiről.)

18

19

20

21

22

23


Letölteni ppt "A szociálpolitika aktuális kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések