Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS, AKTUALITÁSOK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS, AKTUALITÁSOK"— Előadás másolata:

1 SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS, AKTUALITÁSOK
Mátyus Mihály főosztályvezető Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2 Szakmapolitikai célok iskolarendszerű szakképzésben
Keresletvezérelt szakképzés kialakítása Koordinált és hatékony intézményrendszer A megszerzett szakmai tudás feleljen meg a gazdasági szereplők igényeinek Gyakorlati képzés további erősítése Gazdasági szereplők szakképzési feladatellátásban való szerepének erősítése

3 Szakmapolitikai célok felnőttképzésben
EU konform szabályozás Munkaerőpiacon hasznosítható képzések támogatása „szakmát mindenkinek” Minőségi felnőttképzés, minőségi szolgáltatások A felnőttképzés és az iskolai rendszerű képzés összehangolásának erősítése

4 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS Az intézményrendszert érintő változások
Főbb intézkedések 2008-ban megtörténtek Intézményrendszer átalakulása elkezdődött 72 regisztrált TISZK IX. 1-jével hatályba léptek az Szht. fejlesztési támogatás átadására és fogadására vonatkozó rendelkezései (csak TISZK, ill. fenntartók fogadhatnak – kivétel: speciális szakiskola, felsőoktatási int.) Első RFKB döntés: arány/irány (idén már konkrét lesz!)

5 ISKOLAI RENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS Tartalmi változások
Új OKJ folyamatos karbantartása (tapasztalatok, az iskolák, szakmai szervezetek visszajelzései és a gazdaság igényei alapján) Szvk-k (betartása kötelező) és központi programok (ajánlás, segítség) megjelentek Mindent javítunk, ami jogos észrevétel Felmérés készült, az eredmények bíztatóak Új dokumentumok: bizonyítvány, törzslap (megnövelt méret, nagyobb hely a modulok nevének beírására)

6 AZ ÚJ BIZONYÍTVÁNY NYOMTATVÁNY

7 JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 9/2008. (VI. 28
JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet az SZMM hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő feljogosításról A korábbi jogszabály alapján szerzett vizsgaszervezési jogosultság július 1-jével többségében megszűnt Az új jogszabály szerint jogosultak június 30-ig szervezhetnek vizsgát a régi és az új OKJ szerint is Új pályázat kiírását szeptemberében tervezzük – jogszabály tavasz A korábban kapott jogosultságokat az új pályázat nem befolyásolja

8 JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 19/2008. (XII. 4
JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályainak és eljárási rendjének módosításáról 1. Vizsganapok száma legfeljebb 5 (korábban 3) Vizsga időbeli kiterjedése max. 45 nap (korábban nem szabályozott) Napi max. vizsgaidő 8 óra (korábban 6) Bizonyítvány csak magyar nyelvű, de a vizsga nyelve feltüntetve a bizonyítványban (kiv. Közokt. tv.)

9 JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 19/2008. (XII. 4
JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 19/2008. (XII. 4.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályainak és eljárási rendjének módosításáról 2. A szakmai ellenőrzés keretszabályai megjelentek Elnök személye – enyhébb szabályok (továbbra sem lehet a cég alkalmazottja, de eseti megbízás nem kizáró ok , kivéve, ha az adott tanfolyamon közreműködött) A vizsgaszervező kötelessége a sikertelen vizsgázó számára új vizsgalehetőségről gondoskodni SNI vizsgázókat érintő rendelkezések

10 JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 20/2008. (XII. 17
JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2008-BAN 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Munkavégzéssel arányos díjazás megvalósítása Szakképesítések 3 kategóriába sorolva: a) 15 vizsgatevékenység vagy <6 óra b) 612 vizsgatevékenység vagy 612 óra c) >12 vizsgatevékenység vagy >12 óra Vizsgáztatási díjak kerete 3,54,5% (korábban 34,5%) Utazási és szállásköltségek részletesebb meghatározása „Régi” OKJ-s vizsgák a régi szabályozás szerint Ptk. alapú megállapodás a vizsgáztató és a vizsgaszervező között

11 TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2009 Országos Képzési Jegyzék
Az eddigi OKJ módosítások (rendeletek) egységbe foglalása Kormányzati struktúra változás megjelenítése, minisztérium helyett miniszter a felelős a szakképesítésekért Hiány-szakképesítés lista frissítése Előlap módosítása FEOR számok teljes körű megadása Új szakmák, módosítási javaslatok beépítése NSZFI honlapon lesz konverziós tábla

12 TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2009 A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet módosítása Egyértelműen meg kell határozni, hogy a TISZK tanácsadó testületére vonatkozó szabályok csak a Szt évi módosítását megelőzően alakult TISZK-ekre vonatkoznak A rendelet fogalomhasználatát össze kell hangolni a hatályos törvényi szabályozással Kormányrendelet a pályakövetési rendszer működtetéséről – előkészítés alatt

13 TERVEZETT JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2009
A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosítása: OREL GÉZA díj bevezetése az iskolai tanműhelyekben dolgozó gyakorlati oktatóknak A szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról szóló 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet módosítása A szakiskolai ösztöndíj bevezetéséhez szükséges jogszabályok kiadása (Szht. módosítása + Korm.rendelet) Alternatív – 14 éves korra előrehozott – szakképzés bevezetése (Kt.+Szt.+OKJ rend.+SZVK rend.+közp. programok) módosítása) Hagyományos formában szervezett szakiskolai képzésben az alapozó képzés beszámíthatósága (Kt. módosítása)

14 FELNŐTTKÉPZÉS Jogszabály változás nem volt 2008-ban
2007 végén – 2008 elején megjelentek a vhr-ek és a szakképzés tartalmi változásai 2009: a szolgáltatások szabad áramlása miatti jogszabály változások – tv. + vhr. Néhány, a képzők szempontjából életszerű szabályozási elemet is beépítünk Hatályba lépés: 2010

15 A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 2006/123/EK IRÁNYELV ÉS A FELNŐTTKÉPZÉS
A felnőttképzés az EK irányelv hatálya alá tartozik, mert nem ingyenes állami közszolgáltatás (piaci alapon működik szolgáltatásként) Követelmények: a) a szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása b) a tevékenységek végzésének szabadsága c) a tevékenységek monopolizálásának megakadályozása d) az eljárások egyszerűsítése, a nyilvántartások hozzáférhetősége

16 A FKTV. IRÁNYELVNEK MEGFELELŐ MÓDOSÍTÁSA
A tevékenység megkezdését nem lehet időhöz kötni – a nyilvántartásba be kell jelentkezni, de ez nem feltétele a tevékenység megkezdésének (bírság) A bejelentés adattartalma egyszerűsödik, biztosítani kell az „egyablakos” ügyintézés lehetőségét A hazánkban letelepedett szolgáltató a törvény szerint, a határon átnyúló szolgáltatást végző a letelepedés helye szerint működhet A felnőttképzési akkreditáció nem tartozik az irányelv hatálya alá, de megteremtjük az átjárhatóságot és a kölcsönös elismerés lehetőségét más tagállamok hasonló rendszereivel

17 AZ FKTV. EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI
Megszüntetjük a szakmai tanácsadó testületet Szigorítjuk az intézmények ellenőrzését, pontosítjuk a szankciókat A tevékenység megkezdéséből fakadó károk teljes mértékben a képző intézményt terhelik A bejelentési kötelezettség elmulasztásáért bírság és két év eltiltás jár Nem jogszerű működés esetén emelkedik a bírság összege Pontosításra kerül a távoktatás, a szakmai képzés és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás fogalma

18 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSBEN
A KA-ből nyújtható támogatás 2009-ben csökken Oka: a gazdasági válság miatt átcsoportosulnak a források, elsődleges cél a munkahely-teremtés és -megtartás MPA belső szerkezete változik (OGY: kiadási előirányzat 24,5 Mrd Ft) A dec. keret pályázatainak kiírását márciusban tervezzük, a pályázati dokumentációkat áttekintjük, javítjuk Ha lesz többletbevétel, augusztusszeptemberben a kiadási előirányzatot emeljük

19 TISZK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA EU FORRÁSOK BEVONÁSÁVAL
2008 TÁMOP KMOP TIOP KMR 6 régió Össz. 2009-re tervezett: TÁMOP 4 Mrd, TIOP 9 Mrd Ft

20 A SZAKKÉPZÉS TARTALMI FEJLESZTÉSE
Megvalósítandó szakmai tevékenységek: (1) A pályakövetés rendszerének fejlesztése (2) Minőségbiztosítás (egységes keretrendszer) (3) A vizsgarendszer fejlesztése (ellenőrzés, értékelés) (4) Tananyagfejlesztés (modulok + adatbank) (5) Mérésértékelés (kompetencia alapú;előzetes tudás) (6) Szakmai tanárok, szakoktatók szakmai ismereteinek fejlesztése (továbbképzés munkahelyi környezetben) (7) Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése (3 hét külföld) (8) Munkahelyi gyakorlati képzés biztosítása (tanulóknak) (9) Képzési kereslet növelése (a projekt eredményei) SZAKÉRTŐI PÁLYÁZAT: IG

21 A FELNŐTTKÉPZÉS TÁMOGATÁSA HAZAI FORRÁSOK TERHÉRE 20092010.
Cél Összeg (Mrd Ft) Létszám Saját munkavállaló képzése (szh. terhére) 7,5 95.000 Munkaerő-piaci képzés 8,5 38.000 Regionális képző központok 33.000 Egyéb (pl. közmunka) 1,0 4.500

22 A FELNŐTTKÉPZÉS TÁMOGATÁSA EU FORRÁSOK BEVONÁSÁVAL
A felnőttképzés normatív támogatása helyébe az EU források léptek TÁMOP „Lépj egyet előre” III. 13,8 Mrd Ft/2009. év – fő TÁMOP Munkahelyi képzések támogatása (mikro-, kis- és közepes vállalkozások) 3,5 Mrd Ft/2009. év 3,7 Mrd Ft/2010. év A ROP-okban egyéb felnőttképzési lehetőségek is vannak, pl. beruházáshoz kapcsolódó képzések

23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS, AKTUALITÁSOK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések