Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Szent Korona alapú jogrendszer Alaptörvény - vázlat Alaptörvényvázlat.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Szent Korona alapú jogrendszer Alaptörvény - vázlat Alaptörvényvázlat."— Előadás másolata:

1 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Szent Korona alapú jogrendszer Alaptörvény - vázlat Alaptörvényvázlat

2 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Alaptörvény Magyarország Szabadság Alkotmányának irányelvei a globalista szocialista-kommunizmus és a liberális- kapitalizmus föderációját a természetes értékrend szerinti konföderációval felváltó történelmi időszakra Felismerve, hogy a globalista szocialista-kommunizmus és liberális- kapitalizmus embertelen diktatúrája szenvedhetetlen iga a magyarságnak éppúgy, mint Európa és a világ minden országának és nemzetének, felismerve, hogy az emberiség megmentésének egyetlen lehetősége – a magyarságnak pedig Küldetése - visszaállítani a Szent Korona természetes értékrendjét, kinyilvánítottuk és törvénybe iktatva visszaállítottuk a Szent Korona eszmén alapuló Magyarország Szabadság Alkotmányának jogfolytonosságát.

3 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Felismerve, hogy a szocialista-kommunizmus és a liberális- kapitalizmus diktatúrájának minden törvényhozása – hatályos Alkotmány hiányában – érvénytelen volt, felismerve, hogy a szocialista-kommunizmus és a liberális- kapitalizmus diktatúrájának törvényhozása és jogalkalmazása nem az egyetemes magyarság, hanem egy idegen hatalom érdekeit szolgálta, felismerve, hogy a szocialista-kommunizmus és a liberális- kapitalizmus diktatúrája – saját érdekeit kiszolgáló jogrendszer támogatásával - eladta a nemzet függetlenségét, szellemi és gazdasági javait, kinyilvánítjuk akaratunkat: 1. a Szent Korona alkotmányisága jogfolytonosságának felfüggesztését jelentő 1944. március 19-e óta hozott törvények hatálytalanítását, és Alaptörvény

4 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége 2. a hagyományainknak megfelelő háromszintű jogrendszer életbe léptetését, melynek jelen történelmi időszakra vonatkozó, Magyarország Szabadság Alkotmányára épülő Alaptörvényét ezennel elfogadjuk és törvényerőre emeljük. Alaptörvény

5 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. §-ának irányelvei A. fejezet Általános rendelkezések I. szakasz Alapvető rendelkezések II. szakasz A hatalomgyakorlás III. szakasz Magyarország szerves egységben él a világ államaival és nemzeteivel B. fejezet Jogalkotás I. szakasz Általános rendelkezések II. szakasz A jogrendszer felépítése III. szakasz A jogszabály alkotás folyamata Alaptörvény

6 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Alaptörvény Kezdeményező Döntéselőkészítés, jogszabály tervezet előterjesztése ElfogadóDöntéshozóEllenőrző Alaptörvény Alkotmány, Kormány, országgyűlési képviselő, Népi kezdeményezés Nemzetgyűlés Elnöke Nemzetgyűl és Nemzetgyűlés Elnöke Nemzeti Tanács Alaptörvény szintű főtörvény Kormány, országgyűlési képviselő, Népi kezdeményezés Nemzetgyűlés Elnöke Nemzetgyűl és Nemzetgyűlés Elnöke Nemzeti Tanács Főtörvény Kormány, országgyűlési képviselő, Népi kezdeményezés Országgyűlés Felsőházának Elnöke Országgyűlé s alsóháza Magyarország Elnöke Nemzeti Tanács

7 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Alaptörvény Kezdeményező Döntéselőkészí- tés, jogszabály tervezet előterjesztése ElfogadóDöntéshozóEllenőrző Résztörvény Kormány, országgyűlési képviselő, Népi kezde- ményezés Országgyűlés Felsőházának Elnöke Országgyűlés alsóháza Magyarország Elnöke Nemzeti Tanács Jogszabály végrehajtási utasítása KormányMiniszter Országgyűlés alsóháza Miniszter Nemzeti Tanács Kormány- rendelet Kormány, országgyűlési képviselő, Népi kezde- ményezés Magyarország Elnöke Kormány Magyarország Elnöke Nemzeti Tanács Miniszteri rendelet KormányMiniszterKormányMiniszter Nemzeti Tanács Települési önkormányzati rendelet Önkormányzat, Népi kezdemé- nyezés Polgármester Települési Önkormányzat Polgármester Nemzeti Tanács

8 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Alaptörvény Kezdeményező Döntéselőkészítés, jogszabály tervezet előterjesztése ElfogadóDöntéshozóEllenőrző Települési önkormány- zati rendelet Önkormányzat, Népi kezdemé- nyezés Polgármester Települési Önkormányzat Polgármester Nemzeti Tanács Országvédel- mi terv Nemzeti TanácsHonvédelmi TanácsNemzetgyűlés Nemzetgyűlé s elnöke Nemzeti Tanács Rendkívüli intézkedés- eket bevezető rendelet Nemzeti TanácsHonvédelmi TanácsNemzetgyűlés Nemzetgyűlé s elnöke Nemzeti Tanács Nemzetközi szerződés Kormány, országgyűlési képviselő, Népi kezdemé- nyezés Nemzetgyűlés Elnöke Nemzetgyűlés Nemzetgyűlé s Elnöke Nemzeti Tanács

9 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége IV. szakasz Az Alkotmány V. szakasz Az Alaptörvény VI. szakasz A törvények MÁSODIK RÉSZ A Szent Korona tagok szabadsága – A Szabadság Alkotmánya 2. §-ának irányelvei A. fejezet A Szent Korona tagok szabadságjogai I. szakasz Alapvető emberi jogok II. szakasz A kötelezettségek teljesítésének arányában megillető jogok III. szakasz Az igazságszolgáltatáshoz való jog Alaptörvény

10 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége B. fejezet A Szent Korona tagjai szabadságának feltételei I. szakasz Általános rendelkezések II. szakasz A Szent Korona alkotóelemei HARMADIK RÉSZ A szabadság feltételei – A Szabadság Alkotmánya III. fejezetének irányelvei A. fejezet Általános rendelkezések I. szakasz Átfogó szabályozás II. szakasz A jogok és kötelezettségek összhangja III. szakasz Tulajdon IV. szakasz Birtok Alaptörvény

11 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége B. fejezet Minden birtoklás gyökere a Szent Korona – A Szabadság Alkotmánya 3. §-ának irányelvei I. szakasz Gazdaság II. szakasz A gazdaság fő részei 1. alszakasz Mezőgazdaság és mezőgazdasági terményfeldolgozó ipar 2. alszakasz Ipar 3. alszakasz Szolgáltatás 4. alszakasz Idegenforgalom 5. alszakasz Kereskedelem 6. alszakasz Szállítás Alaptörvény

12 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége C. fejezet Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja – Szabadság Alkotmányának 4. §-ának irányelvei I. szakasz Általános rendelkezések II. szakasz Az államháztartás 1. alszakasz Általános rendelkezések 2. alszakasz A pénzrendszer 3. alszakasz A Magyar Nemzeti Bank Alaptörvény

13 Szent Koronát Szolgálók Szövetsége NEGYEDIK RÉSZ A szabadság védelme - A Szabadság Alkotmánya 5. §-ának irányelvei I. szakasz Általános rendelkezések II. szakasz Magyarország belbiztonsága III. szakasz Honvédelem IV. szakasz A nemzetbiztonsági szolgálatok V. szakasz Rendkívüli helyzetek Katasztrófahelyzet Szükséghelyzet Megelőző védelmi helyzet Fegyveres védelmi helyzet Rendkívüli állapot ÖTÖDIK RÉSZ Záró rendelkezések Alaptörvény


Letölteni ppt "Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Szent Korona alapú jogrendszer Alaptörvény - vázlat Alaptörvényvázlat."

Hasonló előadás


Google Hirdetések