Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető."— Előadás másolata:

1 Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető

2 Kiemelt projektek Finanszírozási keretek Kohéziós támogatások: Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap Egyéb források? Hazai társfin.: (15%); Más uniós források (k+f) Magánszféra (PPP)

3 Kiemelt projektek Mire és hogyan (ne) költsük? „Lyukas zsákba nem öntünk pénzt” – Államreform: struktúra átalakítása v. új struktúra fejlesztése GDP-n belüli újraelosztás csökkentése – költségvetés terhei ne nőjenek a fejlesztések eredményeként A magántőke számára nem megtérülő beruházások finanszírozása – magántőkét nem helyettesítjük, hanem ösztönözzük Átláthatóság – biztosítja, hogy a részérdekek ne kerüljenek az összérdek elé „Gazda szeme hizlalja a jószágot” – Egy projekt akkor lehet sikeres, ha az foglalkozik vele, akinek fontos

4 Kiemelt projektek Projektköltségvetés szerkezete Állami támogatás = EU támogatás + hazai költségvetési forrás (85 /15) Saját erő Ezt adja az EU (22,4 mrd EURO) A fejlesztés összvolumene Elszámolható ktsg. Nem elszámolható ktsg. ezt is a pályázó fizeti

5 Kiemelt projektek Támogatás intenzitás Középvállalkozásnál+10% Kisvállalkozásnál+ 20% 25%  10% (2011) 30%  40% 50%

6 Kiemelt projektek Kötelező és „szabadon választott” elemek Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: –Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció –Országos Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 közötti stratégia meghatározása: –Új Magyarország Fejlesztési Terv (= Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, NSRK) Operatív programok – 22,4 mrd € (KA+SA) Akciótervek – 2 évre, gördülő tervezés Zászlóshajó programok Pályázatok, projektek A II. NFT rendszere

7 Kiemelt projektek Az ÚMFT átfogó céljai Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihozFoglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz –foglalkoztathatóság és aktivitás javítása – társadalmi stabilitás –munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés –munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjönTartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön –versenyképesség – hogy a világ élvonalába tartozzunk –a gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország részesedjen belőle –üzleti környezet fejlesztése (elérhetőség javítása, szabályozási környezet javítása, állami szolgáltatások hatékonyságának növelése)– ne fogjuk vissza a fejlődést

8 Kiemelt projektek Horizontális célok FenntarthatóságFenntarthatóság –környezeti –makrogazdasági (egyensúly) –társadalmi (megújulás, biztonság) Kohézió - esélyteremtésKohézió - esélyteremtés –területi különbségek csökkentése –társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

9 Kiemelt projektek Humán A fejlesztés területei, operatív programok Társadalmi megújulás OP 1110,3 mrd Ft Környezet és Energia ÁllamreformRégiók 6+1 1840,5 mrd Ft 15 % nemzeti társfinanszírozással együtt 271 Ft/EURO, folyó áron GazdaságKözlekedés Társadalmi infrastruktúra OP 621,4 mrd Ft Környezet és energia OP 1332,3 mrd Ft Államreform OP 46,7 mrd Ft Elektronikus közigazg. OP 114,3 mrd Ft Gazdaság fejlesztés OP 795,7 mrd Ft Közlekedés OP 1984,2 mrd Ft

10 Kiemelt projektek Regionális Operatív Programok (ROP - 7 db) Regionális OP-kMrd Ft Nyugat-dunántúli OP147,9 Közép-dunántúli OP161,9 Dél-dunántúli OP224,8 Dél-alföldi OP238,7 Észak-alföldi OP310,9 Észak-magyarországi OP288,1 Közép-magyarországi OP467,8 Összesen:1840,1

11 Kiemelt projektek A támogatási rendszer átalakítása Új eljárások – egységes folyamatok: Jogosultsági alapú értékelés Egyfordulós pályázat Kétfordulós pályázat – előkészítési támogatás, stratégiai megközelítés Nagy/kiemelt projekt – projektcsatorna Hitel, tőke, garancia Közvetett támogatás

12 Kiemelt projektek Tervezett pályázati források 2007-2008-ban 2007-2008-ban összesen 150 pályázati kiírás OPÖsszes forrás PályázatKözvetett*Kiemelt proj. GOP306214875 TÁMOP44722215273 TIOP340305035 KEOP556 00 KÖZOP519100508 ROP-ok7444310313 ÁROP1700 EKOP3800 Összesen29671738239989 Mrd Ft * A projektgazda kiválasztott állami szerv, de a kedvezményezett nyílt eljárásban lesz kiválasztva. Pl. Start program, kkv-k hitel- és tőke-konstrukciója

13 Kiemelt projektek Központi programok az I. NFT-ben OP Teljes költségvetés (mrd Ft) Ebből központi program (mrd Ft) % GVOP154,6 4,63 HEFOP191,4 74,539 KIOP112,3 77,669 ROP121,4 10,28 Összesen * 579,7166,929 * Az AVOP-ban nincs központi program

14 Kiemelt projektek Projektkiválasztási eljárások Pályázatok:Pályázatok: –Egyfordulós pályázat normatív (= jogosultság alapú) is lehet –Kétfordulós pályázat (előzetes javaslat  részletes kidolgozás) Speciális támogatások:Speciális támogatások: –Közvetett támogatás –Hitel, tőke, garancia (visszatérítendő) Pályázat nélküli egyedi jóváhagyásPályázat nélküli egyedi jóváhagyás (nevesített/egyedi projektek) –Nagyprojekt –Kiemelt projekt

15 Kiemelt projektek Speciális projekttípusok Nagyprojekt (EU rendelet) –Oszthatatlan (műszaki, gazdasági szempontból) –ERFA-ból vagy KA-ból finanszírozható –költségigénye meghaladja az 50 millió EUR-t (környezetvédelem területén a 25 millió EUR-t) –EU Bizottsági jóváhagyás szükséges; –Indikatív listát az OP tartalmazza

16 Kiemelt projektek Speciális projekttípusok Kiemelt projekt (255/2006. korm.rend.) –egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott (az akcióterv nevesítve tartalmazza); –Országos/regionális jelentőségű (projektméret: 5, ill. 1 mrd Ft) –nincs rá pályázat az akciótervben (nem „kiskapu”) –Projektgazda: költségvetési szerv, állami tulajdonú szervezet, ök., ök-i társulás, ök-i intézmény, egyház (kormány eltérhet)

17 Kiemelt projektek A kiemelés folyamata Bemenetek: Minisztérium (miniszter); regionális fejlesztési tanács; NFÜ –Zászlóshajó programok elemei –Államreformhoz kapcsolódó projektek –Országos közlekedési nagyprojektek stb.

18 Kiemelt projektek A kiemelés folyamata 1.Adatlap  regisztráció (hiánypótlás)  előminősítés (projektgazda, méret, pályázat) 1. és 2. lépés összevonható 2.(Elő-)megvalósíthatósági tanulmány  Szakértői értékelés 1. és 2. lépés összevonható 3.Zsűri –NFÜ elnöke, IH-k, szaktárcák, régiók, civil szakértő 4.Kormány –Akcióterv részeként –Tájékoztatás az „elvetett” projektekről is 5.IH: tervezési felhívás  részletes tervezés  szerződéskötés

19 Kiemelt projektek Alapkritériumok megvalósulása hozzájárul az operatív program társadalmi-gazdasági céljaihoz; egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik; költség-hatékony; megfelelően előkészített, így gyors megvalósításának feltételei biztosítottak. De! előkészítettség ≠ műszaki, kiviteli tervek léte

20 Kiemelt projektek Kiemelt projektek az első akciótervekben Projektek számaTámogatási igény db%mrd Ft% Beérkezett projektek összesen772100% 3 205,8100% Ebből:KÖZOP8811% 1 128,9 35% Egyéb OP68489% 2 076,9 65% Projektek számaTámogatási igény db%mrd Ft% Nem KÖZOP-os projekt összesen684100% 2 076,9100% Ebből:Támogatott19128%388,019% Továbbfejlesztendő8012%169,48% Nem támogatott41360%1 519,473%

21 Kiemelt projektek Köszönöm a figyelmet Csabina Zoltán


Letölteni ppt "Kiemelt projektek Csabina Zoltán, főosztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések