Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Glutation és a kapcsolódó mechanizmusok Fitokelatinok, metallotioneinek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Glutation és a kapcsolódó mechanizmusok Fitokelatinok, metallotioneinek."— Előadás másolata:

1 Glutation és a kapcsolódó mechanizmusok Fitokelatinok, metallotioneinek

2 A nehézfémfelesleg hatásai Más elemek gyökér általi felvételének befolyásolása (Cd, Cu, Zn) Szabad oxigéngyökök generálása Cu + + O 2 → Cu 2+ + O 2.- Cu + +H 2 O 2 → Cu 2+ + OH - + OH. lipidperoxidáció iniciálása Cu + + LOOH → Cu 2+ + OH - + LO. Cu 2+ + LOOH → Cu + + H + + LOO. Enzimek működésének gátlása (pl. NR-t az Pb) Klorofill bioszintézis gátlása (δ-aminolevulinsav DH, protoklorofillid reduktáz)

3 A nehézfémfelesleg hatásai A nehézfém-toxicitás általános tünetei gyökér- (hajtás-) növekedésének gátlása vízfelvétel- és belső vízmozgás gátlása Különösen magasabb koncentrációban a legtöbb nehézfém: gátolja sztómák nyitódását és a transzspirációt CO 2- fixáció, a fotoszintézis egyes folyamatainak gátlása károsítja a plazmamembránt

4 A nehézfémrezisztencia lehetséges mechanizmusai Elkerülés (baktériumban P-típusú ATPázok kipumpálják) Detoxifikálás a sejten belül (kelatálás, transzport) - fehérjék indukciója hősokk (Heat-shock) proteinek, metallotioneinek, fitokelatinok, ferritin, transzferrin - antioxidáns enzimek indukciója és aktiválása szuperoxid dizmutáz, kataláz, glutation peroxidáz - szerves savak magasabb „turnover”-e malát, citrát, oxalát, fitát, szukcinát stb. A nehézfémtolerancia fontos a nehézfém hiperakkumuláláshoz !

5 A Cd kelatálásában és vakuólumba juttatásában központi szerepe van a glutationnak

6 Antioxidáns védő mechanizmusok

7 Az aszkorbinsav-glutation ciklus szerepe a H 2 O 2 eltávolítása

8 A glutation

9 A glutation szerepe a növényekben Előfordulása: kloroplasztiszban,citoszólban, mitokondriumban mM-os nagyságrendben (500 µM - 5 mM) Redukált/oxidált glutation aránya: normál körülmények között: 90-99 % stresszhatásra: 30-80%

10 Redukált glutation – oxidált glutation 2 GSH → GSSG Oxidált glutation = glutation diszulfid

11 A glutation szerepe a növényekben -Oxidatív stressz elleni védelem (GR, GSPX) -Szubsztrátja a glutation S-transzferáznak -Redox puffer, redox szabályozás (fehérjék -SH csoportja, sejtciklus) -Génexpresszió szabályozása -Fitokelatinok prekurzora -Fő raktározott formája a redukált kénnek -A szervek közötti kénmegoszlás szabályozása

12 A glutation bioszintézise

13 A glutation szintetáz, GS (GSase) Transzgénikus nyárfa Citoszolban, 100-szoros GS-növekedés, GSH tartalom nem nőtt Transzgénikus Brassica j. : 2-3-szoros növekedés a Cd-toleranciában

14

15  -glutamil cisztein szintetáz,  -ECS Szerepe bizonyított a GSH szint emelkedésben stresszhatásra Transzgénikus nyárfa: citoszolban: enzim mennyiségben 5-10-szeres növekedés, 2-3-szoros GSH- és GSSG- szint növekedés (a redox állapot nem különbözött a kontrolltól !) Kloroplasztiszban: hasonló eredmény Transzgénikus Brassica j. : 2-3-szoros növekedés a Cd- toleranciában Transzgénikus dohány: nekrózis, csökkent növekedés

16 A bioszintézis génjének túltermeltetésével a glutation mennyisége megemelhető növényekben

17 Glutation reduktáz, GR Transzgénikus nyárfa kloroplasztiszban: 1000-szeres GR-növekedés 2-szeres növekedés a glutationban (aszkorbát mennyisége is nőtt stresszhatásra) citoszolban:5-10- szeres GR növekedés glutation mennyisége nem nőtt GR overexpresszió a kloroplasztiszban növeli a GSH/GSSG arányt és a totál glutation mennyiséget is Transzgénikus dohány: 1-3,5-szörös GR növekedés

18 Glutation bioszintézis és homeosztázis összetett szabályozása

19 A glutation szintézise, felhasználása és lebontása a növényi sejtben GSH: redukált glutation, Glu: glutaminsav  -ECS:  -glutamil cisztein szintetáz, GSase: glutation szintetáz, GSSG: glutation diszulfid, GRase: glutation reduktáz, GST: glutation S-transzferáz, PCS:fitokelatin szintetáz, CPase: karboxipeptidáz,  -GTase  -glutamil transzpeptidáz, DPase: dipeptidáz

20 A glutation S-transferáz (GST) szerepe Különböző elektrofil komponensek konjugálása GSH-val (endogén metabolitok, gyomirtószerek detoxifikálása ) GSH-PX funkció→ lipid peroxidok detoxifikálása GST/GS-PX gént túltermelő transzgénikus dohány növények megemelkedett stressz toleranciával rendelkeznek izomerizációs reakciók katalizátora (pl. aromás aminosavak lebontásában) nem-enzimatikus szállító (ligandin-funkció): endogén molekulák kötése nem-katalitikus helyen (kötés és transzport) - auxin- és citokinin-kötő fehérjék - cianidin-3-glukozid vakuolumba történő transzportja - intracelluláris hormon transzport? Apoptózis szabályozása - véd a letális hatástól („Bax-inhibitor GST”)

21 A fitokelatinok Fémkötő polipeptidek (  -Glu-Cys) 2-11 -Gly a felesleges, toxikus fémionok megkötése, kizárása, elkülönítése

22 A fitokelatinok

23

24 A fitokelatin szintáz (PCS) Nehézfémek és tiolátjaik aktiválják (Cd 2+, Zn 2+,Cd. GS 2, Zn. GS 2 ) C-terminális részen Cys-csoportok fontosak az aktiválásban cad1 mutánsok (Arabidopsis, S. pombe) mutáció a PC szintázban - Cd 2+ -ra, Cu 2+ -ra hiperszenzitívek - fitokelatin-deficiensek PCS-expresszáló transzgénikus sejtek Cd 2+ -toleranciája és -akkumulációja, nagyobb, mint a kontrollé (S. pombe, S. cerevisiae, dohány, Arabidopsis)

25

26 A fitokelatinok Cd 2+ kapcsolódása két fitokelatin molekulával

27 A fitokelatinok

28

29 A Cd 2+ -ot jól toleráló sejtekben a Cd 2+ min. 90%- a Cd-fitokelatin komplex formájában található A Cd-fitokelatin komplexek általában a növényi sejtek vakuólumában találhatóak Transzporterük: ABC-transzporter (HMT1: heavy metal tolerance factor 1)

30 A vakuólum a növényi sejtek 90%-át is kitöltheti

31 Fitokelatin-közvetített Cd-transzport és Cd-S komplexek kialakulásának modellje

32

33 A kén csökkenti a Cd toxicitását

34 A metallotioneinek Kis molekulasúlyú, ciszteinben gazdag fémkötő proteinek (8-14 kDa, 50-70 aminosav, >30% Cys) „fitokelatin aggregátumok” ? Fitokelatinokhoz hasonló szerep a fémek komplexálásában (nagyobb affinitás a Cu-hez) Antioxidáns funkciójuk is lehet (membránok védelme) Génexpressziójukat befolyásolják pl. nehézfémek (Cu, Zn, Cd), sebzés, öregedés, patogén fertőzés.

35 S. cerevisie metallotionein A metallotionein molekula szerkezete, kiemelve a Cys csoportok S atomjait (világosabb gömbök ) és a kötött Cu atomokat (sötétebb gömbök)

36 A metallotioneinek csoportosítása aminosav sorrend és összetétel alapján I. típus: 20 Cys-t tartalmaznak (6 Cys-X-Cys két fő doménban, köztük kb. 40 aminosav) II. típus: N- és C-terminális részen más, konzervált elrendezésben vannak az aminosavak (pl. Cys-Cys, Cys-Glu-Glu-Cys, MSCCGGNCGCS) tipikusan növényi MT III. típus: N-terminális részen csak 4 Cys, C-terminálison 6 enzimatikusan, nem transzlációsan szintetizálódnak! IV. típus: 3 Cys-gazdag domént tartalmaznak (5-6 Cys), köztük 10-15 aminosav)

37 Az N- ás C-terminális részen lévő Cd- (kék gömbök) kötő fém-centrumokat hosszabb fehérjelánc köti össze. Egy metallotionein feltételezett szerkezete

38 A metallotioneinek Génexpressziójuk különbözhet szövettől függően is: I. típus gyökérben jobban expresszálódik, mint hajtásban, II. típus ellenkezőleg III. típus expressziója magas levelekben és éretlen termésekben IV. típus fejlődő magvakban expresszálódik. Nyárfában 6 MT expresszióját vizsgálták, eltérő mintázat

39 A nehézfémrezisztencia lehetséges mechanizmusai Fémionok immobilizálása a sejtfalban (pektinek) PM permeabilitás változása, kompartmentizáció a vakuólumban Aktív kijuttatás Kelátképzés a citoplazmában, vakuoláris transzport

40 Lehetőségek a növények nehézfém rezisztenciájának, akkumulációjának, transzportjának növelésére


Letölteni ppt "Glutation és a kapcsolódó mechanizmusok Fitokelatinok, metallotioneinek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések