Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A páciensek védelme ionizáló sugárzások orvosi alkalmazása során Dr. Radóczy Marianna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A páciensek védelme ionizáló sugárzások orvosi alkalmazása során Dr. Radóczy Marianna."— Előadás másolata:

1 A páciensek védelme ionizáló sugárzások orvosi alkalmazása során Dr. Radóczy Marianna

2 Orvosi alkalmazási területek  Radiológiai diagnosztika  röntgen diagnosztika hagyományos CT, intervenciós radiológia tervező és irányító radiológia  izotópdiagnosztika  Terápia  sugárterápia  izotópterápia

3 Fejlődési tendenciák: Fejlődési tendenciák: Orvosi diagnosztikai vizsgálatok becsült száma a világon 1,6 milliárd (2001) Orvosi diagnosztikai vizsgálatok becsült száma a világon 1,6 milliárd (2001) Egészségügyi ellátási szintek Egészségügyi ellátási szintek Vizsgálatok száma, a városi lakók száma, a populáció elöregedése orvosi sugárterhelés növekedése Vizsgálatok száma, a városi lakók száma, a populáció elöregedése orvosi sugárterhelés növekedése Becsült éves értéke 0,4 – 1,0 mSv effektív dózis/fő Becsült éves értéke 0,4 – 1,0 mSv effektív dózis/fő Orvosi alkalmazási területek

4 A röntgendiagnosztikai vizsgálatok száma 1000 főre vonatkoztatva VizsgálatEgészségügyi ellátási szint I.II.III. Mellkas 52711851 Végtag137156,2 Gerinc613,92 Medence/csípő383,42 Koponya465,83,7 Has367,93,4 Emésztőrendszer7251,8 Urográfia, cholecystographia262,72,2 Angiográfia7,10,270,11 Mammográfia140,570,07 CT440,42 UNSCEAR,1985-1990

5 Tendenciák, hiányosságok Európai Bizottság, Brüsszel 2010 közleménye Az Európai Parlamentnek és Tanácsnak az ionizáló sugárzás gyógyászati alkalmazásáról: - technikai forradalom (számítógépes technikák fejlesztése, új radioizotópok bevezetése, stb.)* -komoly hiányosságok mutatkoznak a gyakorlatban az: - indokoltság megállapításában - az optimálásra vonatkozóan (dózis meghatározás testméret és életkor szerint) - radiológiai balesetek által kiváltott többlet sugárterhelés

6 Fejlődés a képalkotó diagnosztikában és nukleáris medicinában  ORVOSI RÖNTGEN – a digitális képalkotás áttörése  CT – két röntgencsővel működő 64 szeletes  Angiográfia – biplanee(kétsíkú képalkotás)  Távvezérelt, univerzális vizsgáló szerkezetek  HIBRID KÉPALKOTÁS  SPECT/CT; PET/CT; SPECT/PET/CT  NUKLEÁRIS MEDICINA  PET központok (4), orvosi ciklotronok(2)

7 Sugárvédelem feladata és eszközei Biztosítsa az ionizáló sugárzás alkalmazását a jelen és jövendő nemzedékek károsítása nélkül. Dóziskorlátozás Indokoltság biztosítása Optimálás Az orvosi alkalmazásból származó sugárterhelésre, az ún. páciens dózisra a korlátozás nem vonatkozik. Az orvosok megítélésére tartozik a diagnosztikai, illetve terápiás célt szolgáló sugárzás típusának és dózisának megválasztása. A betegek sugárvédelme érdekében az ICRP irányadó dózisokat és aktivitásokat adott meg a különböző vizsgálatokra vonatkozóan.

8 Diagnosztikai irányadó szint  Átlagos testméretű betegre vagy fantomok csoportjára vonatkozó dózisszintek a diagnosztikai radiológiában és aktivitás szintek a radiofarmakonok esetében.  A diagnosztikai irányadó szinteket tipikus vizsgálatokra, irányadóként kell meghatározni a vizsgálatot végző és a vizsgálatot kérő orvosok számára.

9 97/43/Euratom MED 31/2001. (X.3.) EüM rend. az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének sugárvédelméről. Orvosi vizsgálaton, illetve kezelésen, Munkaköri és egyéb alkalmassági vizsgálaton, Egészségügyi szűrővizsgálaton, Igazságügyi orvos szakértői vizsgálaton, Orvostudományi kutatási programban résztvevő személy résztvevő személy, valamint résztvevő személyt önkéntesen segítő személy sugárterhelésére terjed ki. a résztvevő személyt önkéntesen segítő személy sugárterhelésére terjed ki.

10 A radiológiai eljárások alkalmazásával kapcsolatos feladatok és felelősségek A radiológiai eljárások bármely orvosi alkalmazásáért a kezelőorvos felel. az indokoltság megállapításában a beutaló orvosnak és a kezelő orvosnak együtt kell működnie; az indokoltság megállapításában a beutaló orvosnak és a kezelő orvosnak együtt kell működnie; az eljárás kivitelezését a kezelőorvos átruházhatja megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozóra. az eljárás kivitelezését a kezelőorvos átruházhatja megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozóra. A kezelő orvos felelőssége: az eljárás indokolása és a sugárterhelés optimálása, az eljárás indokolása és a sugárterhelés optimálása, a diagnosztikai eredmény klinikai értékelése, a diagnosztikai eredmény klinikai értékelése, szükség esetén más szakértőkkel való gyakorlati együttműködés, szükség esetén más szakértőkkel való gyakorlati együttműködés, korábbi vizsgálatokból származó adatok megszerzése, korábbi vizsgálatokból származó adatok megszerzése, a rendelkezésre álló adatok átadása a beutaló orvosnak, a rendelkezésre álló adatok átadása a beutaló orvosnak, az érintett személyek tájékoztatása. az érintett személyek tájékoztatása.

11 Radiológiai létesítményekre és berendezésekre vonatkozó előírások Új létesítmények és berendezések telepítéséhez és működésének engedélyezéséhez szükséges: Új létesítmények és berendezések telepítéséhez és működésének engedélyezéséhez szükséges:  illetékes országos intézetek szakvéleménye,  szakmai kollégiumi állásfoglalás, - Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium, - Radiológiai Szakmai Kollégium, - Sugárterápiás és Onkológiai SzK,  területileg illetékes ÁNTSZ engedélye. A berendezések használatba vétele előtti átvételi vizsgálata - OSSKI A berendezések használatba vétele előtti átvételi vizsgálata - OSSKI Üzemelő berendezések esetén Üzemelő berendezések esetén  Sugárvédelmi előírások megtartása

12 A sugárterhelés optimálása  A kívánt diagnosztikai eredményt az ésszerűen elérhető legalacsonyabb sugárterheléssel kell megszerezni;  Országos érvényű diagnosztikai irányadó szintek megállapítása és alkalmazása: – az irányadó szinteket a szakmai kollégium állapítja meg; – Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program, 1989 (OSSKI).  Rendszeres minőségbiztosítás és minőség– ellenőrzés.

13 - Az ernyőfényképezésen alapuló mellkas tömegszűrések vizsgálata (1997-98); - A CT vizsgálatok sugárterhelésének meghatározása (1999-2000), - Az EU mammográfiás QA/QC rendszerének hazai implementálása (1999-2001), - Leggyakrabban alkalmazott radiológiai diagnosztikai eljárásokból származó páciens dózis felmérése (2001- 2002), - Az izotópdiagnosztikai eljárások páciens sugárterhelésének vizsgálata (2002-2003), - Az intervenciós radiológiai eljárások páciens sugárterhelésének vizsgálata (folyamatban). Nemzeti Páciensdózis Felmérő Program

14 Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés Az engedélyes köteles gondoskodni a QA/QC intézkedések betartásáról, valamint a páciensdózis ellenőrzéséről. A napi QA/QC tevékenység végzése az engedélyes feladata. A napi QA/QC tevékenység végzése az engedélyes feladata. Az évenkénti QA/QC vizsgálatokat akkreditált szervezetnek kell végeznie. Az évenkénti QA/QC vizsgálatokat akkreditált szervezetnek kell végeznie. A vizsgálatok megtörténtét a sugáregészségügyi hatóság ellenőrzi. A vizsgálatok megtörténtét a sugáregészségügyi hatóság ellenőrzi.

15 Minőségellenőrző és minőségbiztonsági vizsgálatok a röntgendiagnosztikában Vizsgálat fajtája Jogszabályi előírás Milyen berendezésekre kötelező Vizsgálat jellege, Előírt gyakorisága Kik végzik Átvételi vizsgálat 31/2001. EüM r. 12.§ (2) Újonnan üzembe helyezett rtg.berendezésekre QA: teljes állapotfelmérés, használatbavétel előtt (egyszeri vizsgálat) OSSKI Állapotvizsgálat 31/2001. EüM r. 13.§ (2) Minden rtg.berendezésre QA: teljes állapotfelmérés, évente és nagyobb karbantartások után Erre akkreditált független szervezetek Állandósági vizsgálat 31/2001. EüM r. 13.§ (2) Minden rtg.berendezésre QA: rutin ellenőrzés naponta, hetente, X havonta Az engedélyesek Időszakos felülvizsgálat 16/2006. EüM r. 17.§ és 13. mell. Minden üzemelő rtg.berendezésre, kivéve a CT-t és a fogászati rtg.-t Villamos, mechanikai és sugárbiztonsági, Intervenciós röntgen 1, egyéb röntgen 2 évenként, és szerviz- beavatkozások után Kijelölt szervezetek

16 Az orvosi sugárterhelés mértékének értékelése  A diagnosztikai és terápiás eljárások sugárterhelése a páciens számára közvetlen haszonnal jár;  Vizsgálati gyakoriságok;  Életkor és nemek szerinti megoszlása;  A páciensdózist befolyásoló sugárfizikai és technikai tényezők;  Orvosi ellátottság (különböző egészségügyi ellátási szintek).

17 A beteg sugárterhelését jellemző dozimetriai mennyiségek  belépő oldali bőrdózis (Gy),  közvetlenül mérhető termolumineszcens (TL) dózismérővel és ionizációs kamrával;  kritikus szervek dózisai (szervdózisok), számítógépes modellezés  effektív egyenérték dózis / effektív dózis (Sv),  beadott aktivitás (Bq), belső sugárterhelés.

18 Ernyőfényképező berendezések páciens sugárterhelésének országos vizsgálata 1998. Bőrdózis Minimum:0,7 mGy Átlag: 5,8 mGy Maximum: 35,9 mGy Effektív dózis Átlag: 357 µSv Min: 53 µSv Max: 2357 µSv Átlag: 357 µSv Min: 53 µSv Max: 2357 µSv

19 Egyes gyakori röntgenvizsgálatok szöveti elnyelt dózisai és effektív dózisai Vizsgálat Elnyelt dózis (mGy) Effektív dózis (mSv) csontvelőemlőméhpajzsmirigygonádok a mellkas0,040,09*0,02*0,4 mellkas CT5,9210,062,30,08/*7,8 koponya0,2**0,4*0,1 fej CT2,70,03*1,9*1,8 has0,40,032,9*2,2/0,41,2 hasi CT5,60,780,058,0/0,77,6 háti gerinc0,71,3*1,5*1 ágyéki gerinc1,40,073,5*4,3/0,062,1 medence0,2*1,7*1,2/4,61,1 medence CT5,60,0326*23,0/1,77,1 intravénás urográfia1,93,93,60,43,6/4,34,2 báriumfeltöltés b 8,20,7160,216,0/3,48,7 mammográfia c *2**0,1 *kevesebb mint 0,01 mGy a két érték esetében: petefészekre/herékre vonatkozik b átvilágítással c erősítőernyő-film mammográfia

20 Lumbális gerinc felvételek belépő bőrdózisa (mSv) Felvételi irányAP / PALAT A dózismérések száma5555 Minimum1,52,1 Átlag ± 1 S.D. 6,3 ± 4,0 14,5 ± 12,0 Maximum16,752,4 CEC irányadó szint1030

21 Lumbális gerinc felvételek belépő bőrdózisa (mSv) (Nemzetközi összehasonlítás – UNSCEAR 2000) OrszágAP / PALAT Lengyelország7,5012,0 Románia17,642,0 Magyarország 6,3 ± 4,0 14,5 ± 12,0 Nagy-Britannia6,116,0 Ausztrália6,115,1 Szlovénia6,115,6

22 A páciens védelme sztochasztikus kockázat ellen Javasolt irányadó szintek (mGy)

23 Intervenciós radiológiai eljárások páciens dózisaiEljárásTechnika Átvilágítási idő (perc) DAP (Gycm 2 ) E (mSv) KoronáriaSorozatfilm 3,6 – 9,8 16,1 – 98 2 – 15,8 Digitális5,747,79,4 CerebrálisDSA 1,2 – 36 12 – 120 2,7 – 23,4 Abdominális Hepatikus DSA 2,3 – 28,6 28 – 279 4 – 48 Renális DSA 5,5 – 21 41 – 186 6 - 34 Eljárás Lokális bőrdózis (Gy) Átvilágítási idő (perc) DAP (Gycm 2 ) E (mSv) PTCA 0,05 – 5 3 – 92 20 – 402 7,5 – 57 PTA0,4 5 – 68 5 – 338 10 – 12,5 TIPS 0,4 – 5 9 – 115 7 – 1131 2 – 181 RF abláció 0,1 – 8,4 3 – 195 7 – 532 17 – 25 Embolizáció 0,2 – 0,5 1 – 90 7 – 918 6 - 43 Angiográfiás eljárások technikai paraméterei és páciens dózisai Terápiás eljárások technikai paraméterei és páciens dózisai

24 A páciens védelme, determinisztikus sugárhatás ??? Bőrrák (sztochasztikus) >25>250>5 Katarakta 9090018 Bőr necrosis 7070014 Hámlás 35350 7 Szőrzet-kihullás, állandó 10100 2 Bőrpír Átvilágítási idő (0.2 Gy/perc) Átvilágítási idő (0.02 Gy/perc) Küszöbdózis (Gy) Hatás

25 Az IR eljárások haszna felülmúlja a sugárzás okozta kockázatot; Az IR eljárások haszna felülmúlja a sugárzás okozta kockázatot; Mind a páciensek, mind a személyzet tekintetében számolni kell a sugársérülés kockázatával: Mind a páciensek, mind a személyzet tekintetében számolni kell a sugársérülés kockázatával:  a páciensnek jogában áll ismerni a sugársérülés kockázatának mértékét,  a bőrdózisok dokumentálása, ha a becsült bőrdózis > 3 Gy (1 Gy ismételt eljárás esetén),  a beteg és a kezelőorvos tájékoztatása,  a sugárzás okozta bőrsérülések később jelentkezhetnek,  a beteg felülvizsgálata az expozíciót követő 10-14 napon, ha a becsült bőrdózis > 3 Gy,  a korábban végzett eljárások dózisának figyelembevétele. Megfelelő eszközök alkalmazásával és képzéssel minimalizálható a kockázat. Megfelelő eszközök alkalmazásával és képzéssel minimalizálható a kockázat.

26 A páciens dózisok csökkentése minimális sugármeneti idők, minimális sugármeneti idők, nagyobb testméretű páciens esetén nagyobb a dózisteljesítmény és gyorsabb a dózis akkumuláció, nagyobb testméretű páciens esetén nagyobb a dózisteljesítmény és gyorsabb a dózis akkumuláció, a lehető legnagyobb csőfeszültség és legkisebb csőáram használata, a lehető legnagyobb csőfeszültség és legkisebb csőáram használata, a lehető legnagyobb fókusz-bőr távolság, a lehető legnagyobb fókusz-bőr távolság, a nyalábméret csökkentése az indokolt legkisebb méretűre, a nyalábméret csökkentése az indokolt legkisebb méretűre, időben elhúzódó eljárások esetén a sugárzásnak kitett bőrfelület dózisának csökkentése pl. a nyaláb irányának változtatásával, időben elhúzódó eljárások esetén a sugárzásnak kitett bőrfelület dózisának csökkentése pl. a nyaláb irányának változtatásával, a HDR üzemmód időtartamának és a sorozatfelvételek számának csökkentése, a HDR üzemmód időtartamának és a sorozatfelvételek számának csökkentése, indokolatlan geometriai nagyítás elkerülése, indokolatlan geometriai nagyítás elkerülése, ne használjunk rácsot kisméretű páciens esetén. ne használjunk rácsot kisméretű páciens esetén.


Letölteni ppt "A páciensek védelme ionizáló sugárzások orvosi alkalmazása során Dr. Radóczy Marianna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések