Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A."— Előadás másolata:

1 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Érettségi vizsga 2005. május-június www.kzs.hu/erettsegi

2 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Jogszabályi háttér Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (100/1997.(VI.13.) Korm.r.)Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (100/1997.(VI.13.) Korm.r.) Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletAz érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 11/2004. (III. 24.) OM rendelet a 2004/2005. tanév rendjéről11/2004. (III. 24.) OM rendelet a 2004/2005. tanév rendjéről 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról www.om.hu

3 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Írásbeli időpontok (első hét) TantárgyIdőpontokTeremIdőtar- tam (perc) magyar nyelv és irodalommájus 9.8.00 70,72,74,76,78,8 0,82,84 240 matematikamájus 10.8.00 70,72,74,76,78,8 0,82,84 180 történelemmájus 11.8.00 70,72,74,76,78,8 0,82,84 180 angol nyelvmájus 12.8.00 (49),51,53,55 180 német nyelvmájus 13.8.00 53,55 180

4 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Írásbeli időpontok (második hét) TantárgyIdőpontokTeremIdőtar- tam (perc) fizika2005. május 17.8.00 (49),51,5 3,55 120 kémia2005. május 18.8.00 129 120 földrajz,2005. május 18.14.00 51 120 informatika2005. május 19.8.00 91,93 180 biológiai2005. május 20.8.00 51 120 szakmai előkészítő tárgyak (informatikai alapismeretek) 2005. május 20.14.00 91 180 szakmai előkészítő tárgyak (elektronikai alapismeretek) 2005. május 20.14.00 129 180

5 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Szóbeli időpontok OsztályIdőpontElnök 12.a2005. június 20-21(-22)Simon Ferenc 12.b2005. június 27-29.Dr. Kovács József 12.c2005. jún. 29- júl. 1Lantos Etelka 12.g2005. június 22-24.Laklia Márta

6 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Tanulói tudnivalók a középszintű írásbeli vizsgával kapcsolatban (1) Az írásbeli vizsgák előtt 30 perccel (7.30 vagy 13.30) gyülekező az aulában (csoport/terembeosztás ismertetése) Az írásbeli vizsga a megjelölt időpontnál később nem kezdhető meg A vizsgákon csak a személyazonosságának hiteles igazolása (személyi igazolvány) után lehet részt venni A vizsga kezdetekor a vizsgázók megkapják azonosító jelüket, melyet mind a kiosztásra kerülő feladatlapra, mind pedig arra a borítékra, melybe a kidolgozott feladatlapokat beleteszik rávezetik. NEVET A FELADATLAPRA, BORÍTÉKRA ÍRNI SZIGORÚAN TILOS!!!

7 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Tanulói tudnivalók a középszintű írásbeli vizsgával kapcsolatban (2) A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni A munka végén a piszkozatot egyetlen keresztirányú vonallal át kell húzni Minden feladatlapot és piszkozati lapot be kell adni A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik

8 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök Tantárgyaz intézmény biztosítjaa vizsgázónak kell hoznia Magyar nyelv és irodalom vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási szótárt. – Matematika–függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Történelemvizsgacsoportonként 3 példány Magyar helyesírási szótár történelmi atlasz Angol nyelvmagnó vagy CD-lejátszónyomtatott szótár (a 4. részhez: Íráskészség) Német nyelvmagnó vagy CD-lejátszónyomtatott szótár

9 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök Tantárgyaz intézmény biztosítjaa vizsgázónak kell hoznia Földrajz (csak a II. részhez használhatóak) –középiskolai földrajz atlasz, szöveges feladatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó Informatikaszámítógépterem, szoftverek, adathordozók; személyi feltétel: rendszergazda vonalzó Fizika–függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

10 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök Tantárgyaz intézmény biztosítjaa vizsgázónak kell hoznia Kémia–függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Biológia–– Informatikai alapismeretek számítógépterem, szoftverek, adathordozók; személyi feltétel: rendszergazda – Elektronikai alapismeretek –nem programozható számológép

11 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A felügyelő tanárok feladatai Az ügyeleti beosztás vizsgacsoportonként készül, biztosítva az egyes vizsgacsoportok felügyeletét ellátó tanárok folyamatos óránkénti váltását a vizsgatermekben és a folyosókon Az egyes vizsgacsoportokhoz beosztott, első órában ügyelő tanár legkésőbb 7.15-kor (13.15-kor) megérkezik az iskolába (későbbi időpontban ügyelők az ügyelet megkezdése előtt 15 perccel) 7.30-kor átveszi az alábbiakat: - a borítékokat, - az intézmény bélyegzőjével lebélyegzett pótlapokat, - a vizsgáztatási jegyzéket, - a vizsgajegyzőkönyveket, - a tanulók azonosító jelét tartalmazó listát és az azonosító jeleket tartalmazó cédulákat

12 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Ha a vizsgázó jelzi, hogy a feladatlap nyomdai hibás, a felügyelő tanár a folyosóügyeletes tanár segítségével az igazgatót értesíti. Az igazgató tartalék feladatlapot biztosít a vizsgázó számára (pl. fénymásolással). A vizsgázó csak a feladatlapon vagy az intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat, és csakis fekete vagy kék golyóstollal. Rajzot ceruzával készíthet. A vizsga megkezdése előtt felügyelő tanár segítséget nyújt az igazgatónak a tanulók személyazonosságának megállapításához ellenőrzi a segédeszközök szabályosságát (függvénytábla, szótár, zsebszámológép stb.) A mobiltelefonokat kikapcsoltatja és egy külön asztalra helyezteti A felügyelő tanárok feladatai

13 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A vizsga jegyzőkönyve A vizsgajegyzőkönyv tartalmi elemei: - vizsga helyszíne, vizsgacsoport száma, vizsgatárgy, vizsga időpontja, - ülésrend (azonosítókkal előre elkészített) - felügyelő tanár neve, felügyelő tanár aláírása, - feljegyzések a vizsga menetével kapcsolatban: ▪ a vizsgázó azonosító jele, ▪ a távozás időpontja, ▪ a visszaérkezés időpontja, ▪ a felügyelő tanár aláírása; - feljegyzések a dolgozatok beadásával kapcsolatban: ▪ a vizsgázó azonosító jele, ▪ a beadás ideje, ▪ a felügyelő tanár aláírása; - dátum, - a jegyzőkönyvet leadó felügyelő tanár aláírása, az intézmény igazgatójának aláírása.

14 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A vizsga jegyzőkönyve Amennyiben a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, ezt a tényt a felügyelő tanár a dolgozaton és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem elhagyásának és a visszaérkezésnek az időpontját, és a bejegyzést aláírja.) A jegyzőkönyvben sehol nem szerepelhet a vizsgázó neve

15 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A felügyelő tanárok feladatai

16 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A felügyelő tanárok feladatai

17 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli vizsga folyamata (1) Ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll: A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt (első rész esetén a borítékba helyezve) a tanulói asztal bal oldalán elhelyezi A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját A felügyelő tanár összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e az azonosító jelet, a vizsgatárgy nevét és szintjét a borítékon valamint az esetleges tantárgy-specifikus információkat. A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére kb. 5 perc áll rendelkezésre, amely idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot.

18 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli vizsga folyamata (2) Utolsó vizsgarésznél: A rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a vizsgázókat egyesével szólítva a dolgozatokat beszedi (a többiek a helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a sor) Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom) a felügyelőtanár ellenőrzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. A vizsgázóval közösen ellenőrzi az azonosító jelek egyezését, valamint a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó a vizsgáztatási jegyzéken aláírásával igazolja, hogy az azonosító jelek egyeztetése megtörtént

19 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli vizsga folyamata (2) Utolsó vizsgarésznél: A rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi A vizsgázóval közösen ellenőrzi az azonosító jelek egyezését, valamint a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó a vizsgáztatási jegyzéken aláírásával igazolja, hogy az azonosító jelek egyeztetése megtörtént

20 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli vizsga folyamata (3) Az írásbeli vizsga befejezésének pontos időpontját rá kell vezetni mind a vizsgáztatási jegyzékre, mind pedig a vizsgajegyzőkönyvre. A vizsgajegyzőkönyvet a felügyelő tanár aláírja. A vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, az üres feladatlapokat az aláírt vizsgajegyzőkönyvet és a vizsgajegyzéket a felügyelő tanár átadja az intézmény igazgatójának. Az igazgató a vizsgajegyzőkönyvet aláírja, a vizsgáztatási jegyzéket borítékba zárja és leragasztja. A lezárt borítékot az igazgató bélyegzővel látja el, majd a felügyelő tanárral együtt aláírja. A számítógépteremben zajló vizsgáknál, a leadott vizsgaanyagra további szabályok vonatkoznak.

21 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A szabálytalanságról, és annak következményeiről A felügyelő tanár a szabálytalanság tényét a feladatlapra rávezeti,- kézjegyével látja el - de a vizsgázó az írásbeli vizsgát folytathatja. A szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyre rákerül a vizsgázó észrevétele és aláírása is. A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult: 1.A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt 2.Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja 3.A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja

22 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A folyosóügyeletes A folyosóügyeletes tanár az írásbeli vizsga időtartama alatt gondoskodik arról, hogy a vizsga céljára elkülönített épületrészben illetéktelenek ne tartózkodjanak, illetve oda ne lépjenek be. Ha a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, megakadályozza, hogy mással érintkezésbe lépjen. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgázók részére elkülönített épületrészbe a vizsgázókon és a vizsgabizottság elnökén, a felügyelő tanárokon kívül csak az igazgató engedélyével lehet belépni.

23 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A helyettes felügyelő tanárok A beosztás időtartama alatt a vizsga helyszínén tartózkodnak (pl. 91-es terem) Szükség esetén segítséget nyújtanak a felügyelő tanároknak (pl. a dolgozatok kiosztásában, beszedésében stb.) A vizsga utolsó órájában több helyettest jelölünk ki

24 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli vizsga folyamata A vizsga megszakításának következményeiről: Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. Ez esetben a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet

25 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli dolgozatok kijavítása Az írásbeli dolgozatok kijavításának határideje 2005. június 1., szerda

26 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Az írásbeli dolgozatok megtekintése A kijavított dolgozatok megtekinthetők az alábbi időpontban: 2005. június 6. 8.00-16.00. Helyszín: Könyvtár olvasóterem A dolgozatokról kézzel másolat készíthető vagy önköltséges módon fénymásolat kérhető (amennyiben ennek feltételeit az intézmény biztosítani tudja) Az értékelésre írásban észrevétel nyújtható be megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) az iskola igazgatójához

27 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai A szóbeli tételsorok leadása A szóbeli tételsorokat legkésőbb 2005. május 12-ig kell leadni a munkaközösség-vezetőknek!

28 TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A helyettesek feladatai Érettségi vizsga 2005. május-június www.kzs.hu/erettsegi Ez itt a jókívánságok helye...


Letölteni ppt "TARTALOM Jogszabályi háttér Vizsgaidőpontok A vizsga menete Segédeszközök Egyéb tudnivalók A felügyelő tanár feladatai A folyosó ügyeletes feladatai A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések