Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érettségi vizsga május-június

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érettségi vizsga május-június"— Előadás másolata:

1 Érettségi vizsga 2005. május-június

2 Jogszabályi háttér www.om.hu
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (100/1997.(VI.13.) Korm.r.) Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 11/2004. (III. 24.) OM rendelet a 2004/2005. tanév rendjéről 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról

3 Írásbeli időpontok (első hét)
Tantárgy Időpontok Terem Időtar-tam (perc) magyar nyelv és irodalom május 9. 8.00 70,72,74,76,78,80,82,84 240 matematika május 10. 180 történelem május 11. angol nyelv május 12. (49),51,53,55 német nyelv május 13. 53,55

4 Írásbeli időpontok (második hét)
Tantárgy Időpontok Terem Időtar-tam (perc) fizika 2005. május 17. 8.00 (49),51,53,55 120 kémia 2005. május 18. 129 földrajz, 14.00 51 informatika 2005. május 19. 91,93 180 biológiai 2005. május 20. szakmai előkészítő tárgyak (informatikai alapismeretek) 91 szakmai előkészítő tárgyak (elektronikai alapismeretek)

5 Szóbeli időpontok 12.a 2005. június 20-21(-22) Simon Ferenc 12.b
Osztály Időpont Elnök 12.a 2005. június 20-21(-22) Simon Ferenc 12.b 2005. június Dr. Kovács József 12.c 2005. jún. 29- júl. 1 Lantos Etelka 12.g 2005. június Laklia Márta

6 Tanulói tudnivalók a középszintű írásbeli vizsgával kapcsolatban (1)
Az írásbeli vizsgák előtt 30 perccel (7.30 vagy 13.30) gyülekező az aulában (csoport/terembeosztás ismertetése) Az írásbeli vizsga a megjelölt időpontnál később nem kezdhető meg A vizsgákon csak a személyazonosságának hiteles igazolása (személyi igazolvány) után lehet részt venni A vizsga kezdetekor a vizsgázók megkapják azonosító jelüket, melyet mind a kiosztásra kerülő feladatlapra, mind pedig arra a borítékra, melybe a kidolgozott feladatlapokat beleteszik rávezetik. NEVET A FELADATLAPRA, BORÍTÉKRA ÍRNI SZIGORÚAN TILOS!!!

7 Tanulói tudnivalók a középszintű írásbeli vizsgával kapcsolatban (2)
A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni A munka végén a piszkozatot egyetlen keresztirányú vonallal át kell húzni Minden feladatlapot és piszkozati lapot be kell adni A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik

8 Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök
Tantárgy az intézmény biztosítja a vizsgázónak kell hoznia Magyar nyelv és irodalom vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási szótárt. Matematika függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Történelem vizsgacsoportonként 3 példány Magyar helyesírási szótár történelmi atlasz Angol nyelv magnó vagy CD-lejátszó nyomtatott szótár (a 4. részhez: Íráskészség) Német nyelv nyomtatott szótár

9 Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök
Tantárgy az intézmény biztosítja a vizsgázónak kell hoznia Földrajz (csak a II. részhez használhatóak) középiskolai földrajz atlasz, szöveges feladatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó Informatika számítógépterem, szoftverek, adathordozók; személyi feltétel: rendszergazda vonalzó Fizika függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

10 Az írásbeli vizsgán használható segédeszközök
Tantárgy az intézmény biztosítja a vizsgázónak kell hoznia Kémia függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Biológia Informatikai alapismeretek számítógépterem, szoftverek, adathordozók; személyi feltétel: rendszergazda Elektronikai alapismeretek nem programozható számológép

11 A felügyelő tanárok feladatai
Az ügyeleti beosztás vizsgacsoportonként készül, biztosítva az egyes vizsgacsoportok felügyeletét ellátó tanárok folyamatos óránkénti váltását a vizsgatermekben és a folyosókon Az egyes vizsgacsoportokhoz beosztott, első órában ügyelő tanár legkésőbb 7.15-kor (13.15-kor) megérkezik az iskolába (későbbi időpontban ügyelők az ügyelet megkezdése előtt 15 perccel) 7.30-kor átveszi az alábbiakat: - a borítékokat, - az intézmény bélyegzőjével lebélyegzett pótlapokat, - a vizsgáztatási jegyzéket, - a vizsgajegyzőkönyveket, - a tanulók azonosító jelét tartalmazó listát és az azonosító jeleket tartalmazó cédulákat

12 A felügyelő tanárok feladatai
Ha a vizsgázó jelzi, hogy a feladatlap nyomdai hibás, a felügyelő tanár a folyosóügyeletes tanár segítségével az igazgatót értesíti. Az igazgató tartalék feladatlapot biztosít a vizsgázó számára (pl. fénymásolással). A vizsgázó csak a feladatlapon vagy az intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat, és csakis fekete vagy kék golyóstollal. Rajzot ceruzával készíthet. A vizsga megkezdése előtt felügyelő tanár segítséget nyújt az igazgatónak a tanulók személyazonosságának megállapításához ellenőrzi a segédeszközök szabályosságát (függvénytábla, szótár, zsebszámológép stb.) A mobiltelefonokat kikapcsoltatja és egy külön asztalra helyezteti

13 A vizsga jegyzőkönyve A vizsgajegyzőkönyv tartalmi elemei:
- vizsga helyszíne, vizsgacsoport száma, vizsgatárgy, vizsga időpontja, - ülésrend (azonosítókkal előre elkészített) - felügyelő tanár neve, felügyelő tanár aláírása, - feljegyzések a vizsga menetével kapcsolatban: ▪ a vizsgázó azonosító jele, ▪ a távozás időpontja, ▪ a visszaérkezés időpontja, ▪ a felügyelő tanár aláírása; - feljegyzések a dolgozatok beadásával kapcsolatban: ▪ a beadás ideje, - dátum, - a jegyzőkönyvet leadó felügyelő tanár aláírása, az intézmény igazgatójának aláírása.

14 A vizsga jegyzőkönyve Amennyiben a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, ezt a tényt a felügyelő tanár a dolgozaton és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem elhagyásának és a visszaérkezésnek az időpontját, és a bejegyzést aláírja.) A jegyzőkönyvben sehol nem szerepelhet a vizsgázó neve

15 A felügyelő tanárok feladatai

16 A felügyelő tanárok feladatai

17 Az írásbeli vizsga folyamata (1)
Ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll: A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt (első rész esetén a borítékba helyezve) a tanulói asztal bal oldalán elhelyezi A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját A felügyelő tanár összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e az azonosító jelet, a vizsgatárgy nevét és szintjét a borítékon valamint az esetleges tantárgy-specifikus információkat. A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére kb. 5 perc áll rendelkezésre, amely idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot.

18 Az írásbeli vizsga folyamata (2)
Utolsó vizsgarésznél: A rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a vizsgázókat egyesével szólítva a dolgozatokat beszedi (a többiek a helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a sor) Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom) a felügyelőtanár ellenőrzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. A vizsgázóval közösen ellenőrzi az azonosító jelek egyezését, valamint a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó a vizsgáztatási jegyzéken aláírásával igazolja, hogy az azonosító jelek egyeztetése megtörtént

19 Az írásbeli vizsga folyamata (2)
Utolsó vizsgarésznél: A rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi A vizsgázóval közösen ellenőrzi az azonosító jelek egyezését, valamint a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó a vizsgáztatási jegyzéken aláírásával igazolja, hogy az azonosító jelek egyeztetése megtörtént

20 Az írásbeli vizsga folyamata (3)
Az írásbeli vizsga befejezésének pontos időpontját rá kell vezetni mind a vizsgáztatási jegyzékre, mind pedig a vizsgajegyzőkönyvre. A vizsgajegyzőkönyvet a felügyelő tanár aláírja. A vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, az üres feladatlapokat az aláírt vizsgajegyzőkönyvet és a vizsgajegyzéket a felügyelő tanár átadja az intézmény igazgatójának. Az igazgató a vizsgajegyzőkönyvet aláírja, a vizsgáztatási jegyzéket borítékba zárja és leragasztja. A lezárt borítékot az igazgató bélyegzővel látja el, majd a felügyelő tanárral együtt aláírja. A számítógépteremben zajló vizsgáknál, a leadott vizsgaanyagra további szabályok vonatkoznak.

21 A szabálytalanságról, és annak következményeiről
A felügyelő tanár a szabálytalanság tényét a feladatlapra rávezeti,- kézjegyével látja el - de a vizsgázó az írásbeli vizsgát folytathatja. A szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyre rákerül a vizsgázó észrevétele és aláírása is. A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult: A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja

22 A folyosóügyeletes A folyosóügyeletes tanár az írásbeli vizsga időtartama alatt gondoskodik arról, hogy a vizsga céljára elkülönített épületrészben illetéktelenek ne tartózkodjanak, illetve oda ne lépjenek be. Ha a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, megakadályozza, hogy mással érintkezésbe lépjen. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgázók részére elkülönített épületrészbe a vizsgázókon és a vizsgabizottság elnökén, a felügyelő tanárokon kívül csak az igazgató engedélyével lehet belépni.

23 A helyettes felügyelő tanárok
A beosztás időtartama alatt a vizsga helyszínén tartózkodnak (pl. 91-es terem) Szükség esetén segítséget nyújtanak a felügyelő tanároknak (pl. a dolgozatok kiosztásában, beszedésében stb.) A vizsga utolsó órájában több helyettest jelölünk ki

24 Az írásbeli vizsga folyamata
A vizsga megszakításának következményeiről: Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. Ez esetben a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet

25 Az írásbeli dolgozatok kijavítása
Az írásbeli dolgozatok kijavításának határideje 2005. június 1., szerda

26 Az írásbeli dolgozatok megtekintése
A kijavított dolgozatok megtekinthetők az alábbi időpontban: június Helyszín: Könyvtár olvasóterem A dolgozatokról kézzel másolat készíthető vagy önköltséges módon fénymásolat kérhető (amennyiben ennek feltételeit az intézmény biztosítani tudja) Az értékelésre írásban észrevétel nyújtható be megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) az iskola igazgatójához

27 A szóbeli tételsorok leadása
A szóbeli tételsorokat legkésőbb 2005. május 12-ig kell leadni a munkaközösség-vezetőknek!

28 Ez itt a jókívánságok helye...
Érettségi vizsga május-június


Letölteni ppt "Érettségi vizsga május-június"

Hasonló előadás


Google Hirdetések