Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

• Itt az iskolában kap egy személyes adatokkal kitöltött lapot • ellenőrzés/javítások elvégzése otthon • a jelentkezési lap aláírása, leadása - hivatalos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "• Itt az iskolában kap egy személyes adatokkal kitöltött lapot • ellenőrzés/javítások elvégzése otthon • a jelentkezési lap aláírása, leadása - hivatalos."— Előadás másolata:

1

2 • Itt az iskolában kap egy személyes adatokkal kitöltött lapot • ellenőrzés/javítások elvégzése otthon • a jelentkezési lap aláírása, leadása - hivatalos iratok! szig. és lakcímkártya • telefon és e-mail megadása nagyon hasznos • 18 éves kor alatt a szülő/gondviselő is aláírja • mentességi kérelem és igazolás csatolása • ha van, a korábbi törzslapkivonatot is hozni kell • informatika és testnevelés esetén nyilatkozat • szigorú határidő: 2013. március 1. • visszaigazolást később kap – középszintű szóbeli időpontja „üres” Jelentkezés az érettségi vizsgára

3 o az előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a középiskolai tanulmányok befejezése előtt – 10-11. évfolyam  vagy rendesen befejezett tanulmányok (pl. földrajz)  vagy osztályozóvizsga után (pl. nyelv, informatika), • ami nem ismételgethető • aminek eredménye egyszeri • amelyet bizottság előtt tesz a tanuló • csak a legjobbaknál - felvételi pontvesztés, tanulmányi visszaesés esélye - ezért nem támogatjuk o rendes érettségi előtt azonos szinten nem lehet megismételni, csak szintemelővel o a második javító vizsgáért már fizetni kell - középszinten 15 000 illetve emelten 25 000 Ft Az előrehozott érettségi vizsgáról

4 Írásbeli:- feladatlap/sor kitöltése - középszinten 120 - 180 - 240 perc - emelt szinten 240 perc Szóbeli: - (élő nyelven kívül) 30 perc felkészülési idő - önálló tételkifejtés - összetett szempontsor a pontozásban (érthetőség, eszközök használata, logikusság stb.) - középszinten 10, emelten 20 perc feleletenként Gyakorlati:- testnevelés - a szóbeli vizsgához tartozik - informatika – az írásbelihez tartozik

5 • Ballagás: 2013. május 3. • Írásbeli vizsgák: 2013. május 6-27. (7.30 ill. 13.30) • Emelt szintű szóbelik: 2013. június 6-13. (behívó) • Középszintű szóbelik: 2013. június 17-28. (7.30) Megjelenés és pontosság! Késni nem lehet, mert nem engedik be az írásbeli vizsgára!

6 KözépszintosztályzatEmelt szint 80-100%560-100% 60-79%447-59% 40-59%333-46% 25 -39% 2 25 -32% 0-24%1 - mindkét szinten tantárgyanként történik - a vizsgaeredményt %-ban fejezik ki - minden vizsgarészen minimum 12% teljesítendő Az elégséges (2) alsó határa az elérhető teljes pontszám 25 %-a.

7 Értékelés speciális esetei A vizsgázó önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az írásbeli vagy gyakorlati vizsgarészt! A szóbeli vizsgarészt kétszer teljesíti. 90 pont 60 pont 20 pont 45pont Elérhető pontszám: 120 pont Elért pontszám: 65 pont Százalékos minősítés: 54% Osztályzat (középszint): 3 (közepes)

8 Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. 1. tétel Póttételmax. 50 pont elért 23 pontot felezés 11,5 pont kerekítés 12 pont Elérhető pontszám a szóbeli vizsgán: 50 pont Elért pontszám a szóbeli vizsgán : 12 pont A szóbeli vizsga százalékos eredménye: 24%

9 Jogorvoslat Írásbeli megtekintése után – a megtekintést követő első munkanapon 16.00-ig (eltérő javítás, számszaki hiba) Szóbeli eredményhirdetése után - a kihirdetést követő első munkanaptól három napig törvényességi kérelem (rövid felkészülési idő, hosszú felelet) Szabálytalanság Az írásbeli vizsgán: elveszi a felügyelő tanár, ráírják a szabálytalanságot – folytatja – jegyzőkönyv - igazgató - bizottság Az írásbeli vizsga után: rávezeti a tanár – igazgató - bizottság Szóbeli vizsga előtt: a vizsgabizottság mérlegel és dönt  a feladat/vizsgarész érvénytelen  az adott tárgyból javítóvizsgát tehet  valamennyi tárgyból javítóvizsgát tehet Szóbeli vizsgán: jegyzőkönyv – vizsgaelnök – bizottság Záró értekezleten: a vizsgabizottság mérlegel és dönt

10 Időpontok, tennivalók

11 Felvételi eljárás • Jelentkezési határidő: 2013. március 1. - másik lapon!, másik eljárás!, nem az iskola intézi! csak az időpont azonos! • Hiánypótlásra felszólítás: március közepe (válasz 8 napon belül) • Regisztrációs levél: április vége (+számla a befizetésről, csekk az eljárási díjról és a diákigazolványról) • 12-es bizonyítványok beküldése (június 1-ig) • Dokumentumok pótlása (pl. érettségi másolat), kérvények beadása, egyszeri sorrend módosítás: július eleje • Ponthatárok megjelenése: július közepe • Pótfelvételi: augusztus eleje – 1 helyre

12  Jelentkezni 5, azaz öt képzésre lehet 2013-ban • ezeket sorba kell rendezni szívünk vágya szerint és felelősséggel (egyszer módosítható a regisztrációs levél kézhezvétele után július elejéig) • akit egy helyre felvettek, a rangsorban a további helyekre már nem vehető fel.  Jelentkezési díj: alapdíj 3 helyre 9000 Ft, kiegészítő díj 2000 Ft/szak • hátrányos helyzetűeknek kedvezmény • azonos képzés államilag finanszírozott és költségtérítéses formában csak 1 helynek számít • befizetés módja csekk vagy átutalás (max. 13.000 Ft) • alkalmassági, gyakorlati vizsgák külön fizetendők! • Felvételi döntés: pontszám szerinti rangsor alapján – nem számít, hányadik helyen jelölte meg

13 TANULMÁNYI PONTOKVIZSGAPONTOKTÖBBLETPONTOK  magyar nyelv és irodalom (átlag),  matematika,  történelem,  idegen nyelv,  egy legalább 2 évig tanult természettudományos tárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány) utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek összege kettővel megszorozva az érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredmény- átlaga egész számra kerekítve Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítménye (Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják.) • emeltszintű - 50 (max 2 – 100 pont) • középfokú nyv – 28, • felsőfokú nyv.– 40 • nyelvizsgáért max. 40 • OKJ • OKTV – 80, 40, 20 • (H)HH, Fogy. – 20, 40 • Sport (V,O,B) – 16, 8 max. 100 pont max. 100+100 pontmax 100 pont 200 pont 100 pont A pontszámítás


Letölteni ppt "• Itt az iskolában kap egy személyes adatokkal kitöltött lapot • ellenőrzés/javítások elvégzése otthon • a jelentkezési lap aláírása, leadása - hivatalos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések