Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. vm-knyek.hu KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK. 2012. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (100/1997.(VI.13.) Korm.r.) A 2012. május-júniusi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. vm-knyek.hu KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK. 2012. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (100/1997.(VI.13.) Korm.r.) A 2012. május-júniusi."— Előadás másolata:

1 2012. vm-knyek.hu KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2 2012. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (100/1997.(VI.13.) Korm.r.) A 2012. május-júniusi vizsgaidőszaktól alkalmazandó, Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (módosítás:22/2009 (IV.22), 1/2012 (I.3) NEFMI rendelet) 1. sz. melléklet a 30/2011 (VI.7) NEFMI rendelethez (a 2012. május-júniusi érettségi vizsgák időpontjai) www.oh.gov.hu KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

3 2012. TantárgyIdőpontokTerem Időtartam (perc) magyar nyelv és irodalommájus 7.8.0011,12,13,14240 matematikamájus 8.8.0011,12,13,14180 történelemmájus 9.8.0011,12,13,14180 angol nyelvmájus 10.8.0012,13,14180 német nyelvmájus 11.8.0014,15180 KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

4 2012. TantárgyIdőpontokTeremIdőtartam (perc) biológiamájus 15.8:0015120 kémiamájus 16.8:00könyvtár120 földrajzmájus 16.14:0015120 fizikamájus 17.8:00könyvtár120 rajz és műalkotások elemzése május 17.14:00könyvtár120 informatikamájus 21.8:00Szt-1, Szt-2180 filozófiamájus 22.14:00könyvtár120 olaszmájus 23.8.00könyvtár120 KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

5 2012. OsztályIdőpontElnök12.a 2012. június 18-19-20. Polt Erzsébet 13.b 2012. június 21-22-23. Vidáné Moroz Szimóna Margaréta KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

6 2012. Tantárgyaz intézmény biztosítjaa vizsgázónak kell hoznia Magyar nyelv és irodalom vizsgacsoportonként 4 példány Magyar helyesírási szótárt. – Matematika –függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó Történelem vizsgacsoportonként 3 példány Magyar helyesírási szótár történelmi atlasz Angol nyelv magnó vagy CD-lejátszónyomtatott szótár (a 4. részhez: Íráskészség) Német nyelv magnó vagy CD-lejátszónyomtatott szótár KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

7 2012. Tantárgyaz intézmény biztosítjaa vizsgázónak kell hoznia Földrajz (csak a II. részhez használhatóak) –középiskolai földrajz atlasz, szöveges feladatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó Informatika számítógépterem, szoftverek, adathordozók; személyi feltétel: rendszergazda vonalzó Fizika –függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

8 2012. Tantárgyaz intézmény biztosítjaa vizsgázónak kell hoznia Biológia –– Olasz magnó vagy CD-lejátszónyomtatott szótár (a 4. részhez: Íráskészség) Rajz és vizuális kultúra __ Filozófia __ Kémia függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

9 2012. Az írásbeli vizsgák előtt 30 perccel (7.30 vagy 13.30) gyülekező az aulában (csoport / terembeosztás ismertetése) Az írásbeli vizsga a megjelölt időpontnál később nem kezdhető meg A vizsgákon csak a személyazonosság hiteles igazolása (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú jogosítvánnyal) után lehet részt venni A vizsgázó a kiosztott borítékra ráírja a nevét, a vizsgatárgyat, a vizsga szintjét és a dátumot. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

10 2012. MINTA KATA Magyar nyelv és irodalom KÖZÉPSZINT 2012. május 7. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

11 2012. A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető A vizsgázó a feladatlap minden oldalára, valamint a felhasznált pótlapokra felírja a nevét és osztályát. A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

12 2012. Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározottak szerint a vizsgázó, illetve a vizsgahelyszín gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik A munka végén a vizsgázó a piszkozatokat, valamint a vizsgadolgozat üresen maradt részeit áthúzza, kitölti a feladatlap címoldalán található tisztázati és piszkozati lapokra vonatkozó táblázatot Minden feladatlapot, tisztázati lapot és piszkozati lapot be kell helyezni a borítékba KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

13 2012. Az ügyeleti beosztás vizsgacsoportonként készül, biztosítva az egyes vizsgacsoportok felügyeletét ellátó tanárok folyamatos óránkénti váltását a vizsgatermekben és a folyosókon Az egyes vizsgacsoportokhoz beosztott, első órában ügyelő tanár legkésőbb 7.15-kor (13.15-kor) megérkezik az iskolába (későbbi időpontban ügyelők az ügyelet megkezdése előtt 15 perccel) 7.30-kor átveszi az alábbiakat: - az írásbeli feladatlapokat - a vizsgajegyzőkönyvet, - a borítékokat, - az intézmény bélyegzőjével lebélyegzett pótlapokat, - a „nyilatkozat a tájékoztatás tudomásul vételéről” c. dokumentumot - az Egy teremben vizsgázók listáját, - KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

14 2012. Az ülésrendet a felügyelő tanár - az előzetes csoportbeosztás alapján – úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, ne segíthessék A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár segítséget nyújt az igazgatónak a tanulók személyazonosságának megállapításához Ellenőrzi a segédeszközök szabályosságát (függvénytábla, szótár, zsebszámológép stb.) A mobiltelefonokat kikapcsoltatja és egy külön asztalra helyezteti (azokat számológépként sem szabad használni!) KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

15 2012. A felügyelő tanár kiosztja a feladatlapokat, a borítékokat és az intézmény bélyegzőjével lebélyegzett pótlapokat. A felügyelő tanár kitölti a vizsgajegyzőkönyvön az ülésrendet. A felügyelő tanár bármilyen váratlan eseményről (pl. nyomdahibás feladatlap) a folyosó felügyelő segítségével értesíti az igazgatót. Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben szabad elhagyni, lehetőleg egy időben csak egy vizsgázónak. A terem elhagyásának tényét a felügyelő tanár a feladatlapon és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem elhagyásának és a visszaérkezésnek az időpontját és a bejegyzést aláírja). KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

16 2012.

17 2012. Ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban dolgozatrész) áll: A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt (első rész esetén a borítékba helyezve) a tanulói asztal bal oldalán elhelyezi A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapját A felügyelő tanár összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, majd ellenőrzi, hogy a vizsgázó feltüntette-e a saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét és a dátumot a borítékon, a feladatlapon, a pótlapokon. A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes elhelyezését a borítékban. A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére kb. 5 perc áll rendelkezésre, amely idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

18 2012. Utolsó vizsgarésznél: A rendelkezésre álló idő letelte után a a vizsgadolgozatot, a tisztázati lapokat, illetve a piszkozati lapokat belehelyezik a borítékba. A felügyelő tanár a vizsgázókat egyesével szólítva a dolgozatokat beszedi (a többiek a helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a sor) Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom) a felügyelőtanár ellenőrzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. A felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e, valamint a borítékon és a vizsgadolgozat lapjain a saját nevét feltüntette-e. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

19 A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó a Egy teremben vizsgázók listáján aláírásával igazolja, hogy a dolgozatát beadta.

20 2012. Az írásbeli vizsga befejezésének pontos időpontját rá kell vezetni mind az Egy teremben vizsgázók listájára, mind pedig a vizsgajegyzőkönyvre. A vizsgajegyzőkönyvet a felügyelő tanár aláírja. A vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, az üres feladatlapokat az aláírt vizsgajegyzőkönyvet és az írásbeli vizsgán keletkezett egyéb dokumentumokat a felügyelő tanár átadja az intézmény igazgatójának. A számítógépteremben zajló vizsgáknál, a leadott vizsgaanyagra további szabályok vonatkoznak. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

21 2012. A felügyelő tanár a szabálytalanság tényét és időpontját a feladatlapra rávezeti,- kézjegyével látja el - de a vizsgázó az írásbeli vizsgát folytathatja. A szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyre rákerül a felügyelőtanár és az igazgató aláírása mellett a vizsgázó észrevétele és aláírása is. A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult: 1.A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt 2.Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja 3.A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

22 2012. A folyosóügyeletes tanár az írásbeli vizsga időtartama alatt gondoskodik arról, hogy a vizsga céljára elkülönített épületrészben illetéktelenek ne tartózkodjanak, illetve oda ne lépjenek be. Ha a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, megakadályozza, hogy mással érintkezésbe lépjen. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgázók részére elkülönített épületrészbe a vizsgázókon és a vizsgabizottság elnökén, a felügyelő tanárokon kívül csak az igazgató engedélyével lehet belépni. KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

23 2012. A beosztás időtartama alatt a vizsga helyszínén tartózkodnak (pl. tanári szoba) Szükség esetén segítséget nyújtanak a felügyelő tanároknak (pl. a dolgozatok kiosztásában, beszedésében stb.) KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

24 2012. A vizsga megszakításának következményeiről: Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. Ez esetben a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

25 2012. Május 31. (csütörtök)8.00 óra A kijavított dolgozatok, szaktanári, osztályfőnöki jelentések leadási határideje KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

26 2012. Június 4. (hétfő) 8-16 óráig Az írásbeli érettségi dolgozatok megtekintése A dolgozatokról kézzel másolat készíthető vagy önköltséges módon fénymásolat kérhető (amennyiben ennek feltételeit az intézmény biztosítani tudja) Az értékelésre írásban észrevétel nyújtható be megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) az iskola igazgatójához KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

27 2012. Ez itt a jókívánságok helye... vm-knyek.hu KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK


Letölteni ppt "2012. vm-knyek.hu KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK. 2012. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról (100/1997.(VI.13.) Korm.r.) A 2012. május-júniusi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések