Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új elemek az érettségi vizsgaszabályzatban A 2004. nyári módosításokról Pongrácz László OKÉV főigh. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új elemek az érettségi vizsgaszabályzatban A 2004. nyári módosításokról Pongrácz László OKÉV főigh. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet."— Előadás másolata:

1 Új elemek az érettségi vizsgaszabályzatban A 2004. nyári módosításokról Pongrácz László OKÉV főigh. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

2 A változások jellege Új szabályok bevezetése Szabályozatlan kérdések rendezése A vizsgaszervezés eljárásainak egyértelműsítése Az átmenet pontosabb szabályozása Egyértelmű és következetes szóhasználat

3 Vizsgatárgyak – egyedi akkreditáció ISKOLA OKÉV döntés Együttműködési megállapodás a tanterv átvételéről Beillesztés a pedagógiai programba ISKOLA Vizsgáztatási engedély az OKÉV-től (2 év) Akkreditált vizsgatárgy Csak középszinten! Csak a benyújtó iskola vizsgáztathat! (2 év)

4 A tanulói jogviszony után bármely vizsgatárgyból lehet vizsgázni. Idegen nyelvek esetében csak a Magyarországon középiskolában tanított nyelvekből. A felnőttoktatásban az esti-levelező munkarend szerint tanulók számára a 2009/2010. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában lesz kötelező az idegen nyelvi érettségi. Addig más tárgyat választhatnak. Jelentkezés a vizsgára (1.) A választható vizsgatágyak esetében Bővült a vizsgatárgyak köre Mi a választás feltétele? A vizsgatárgy helyi tantervben szereplő követelményeinek teljesítése A bizonyítványba bejegyzett osztályzat(ok) Kivétel: OKTV

5 Jelentkezés a vizsgára (2.) t (idő) Rendes érettségi vizsga (máj.-jún.) Jelentkezés (feb. 15.) Van középszintű vizsgája Van emelt szintű vizsgája Érettségi bizonyítvány ? Nyilatkozat arról, hogy melyik kerüljön a bizonyítványba? Van középszintű vizsgája Szintemelő vizsgát tesz Február-márciusi vizsgaidőszak ? A jelentkezés módosításának lehetősége április 1-ig Záróértekezlet

6 Jelentkezés a vizsgára (3.) Kétféle jelentés Jelentés az érettségi vizsgára jelentkezőkről (statisztikai adatok) Az emelt szintű vizsgázók listája (személyes adatok) OKÉV Fenntartó Főjegyző Kisebbségi önk. OKÉV Érettségi informatikai rendszer

7 Az írásbeli vizsgák néhány általános szabálya A felügyelő tanár, az elnök és az igazgató, valamint az általa engedélyezett személyek lehetnek jelen a vizsga helyszínén. Jelen lehet a technikai feltételeket biztosító személy (pl. rendszergazda). Feladatlap – vizsgadolgozat

8 Előzetes értekezlet Két új feladat Az emelt szintű vizsgán elkövetett szabálytalanságok kivizsgálása Az OKTV kérelmek kezelése Eljárás, határozat A vizsgatárgy és az eredmény rávezetése a törzslapra

9 Szóbeli vizsgák Az emelt szintű szóbeli vizsgán nem lesz magnófelvétel A vizsgázó önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az írásbeli vizsgarészt A szóbeli vizsgarészt kétszer teljesíti 110 pont 40 pont 23 pont 32 pont Elérhető pontszám: 80 pont Elért pontszám: 55 pont Százalékos minősítés: 68% Osztályzat (középszint): 4 (jó)

10 Póttétel húzatás, értékelés Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ebben az esetben az értékelés: 1. tétel Póttétel 50 pont 23 pont felezés 11,5 pont felfelé kerekítés 12 pont Elérhető pontszám a szóbeli vizsgán: 50 pont Elért pontszám a szóbeli vizsgán : 12 pont A szóbeli vizsga százalékos eredménye: 24%

11 OKTV eredmények - érettségi A döntőn részt vevő versenyzők Az adott vizsgatárgyból teljesítették az érettségi követelményeit. Számukat a versenykiírás határozza meg. Max. 30 fő Emelt szintű jeles, 100% Számukat a versenykiírás határozza meg. 15 fő Középszintű jeles, 100% Felmentés a vizsgatárgy választásának feltételei alól!

12 Idegen nyelvi érettségi A Ktv. 30.§ (9) szerint vizsgázóknak lehetőségük van „A” vagy „B” típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget szerezni. Csak a Magyarországon középiskolában tanított idegen nyelvekből lehet vizsgázni. Szóbeli vizsga + hallott szöveg értése„A” típusú Olvasott szöveg értése+íráskészség+nyelvhelyesség „B” típusú A középszintű idegen nyelvi vizsgákon az olvasott szöveg értése, az íráskészség, a nyelvhelyesség és hallott szöveg értése együttesen egy vizsgarésznek számít (írásbeli), ezért a 10%-os szabály az együttes eredményre vonatkozik. Emelt szinten marad az összesen öt vizsgarész, ezért a 10%-os szabály mind az ötre külön-külön vonatkozik.

13 Egyéb rendelkezések Kik tesznek hagyományos érettségi vizsgát? A 13. évfolyamon vizsgázók hagyományos érettségi vizsgát tesznek, de adott vizsgatárgyból választhatják az emelt szintű vizsgát „Arany János program” – a helyi tanterv szerint Azon felsőoktatási szakokon, ahol az emelt szintű idegen nyelvi érettségi felvételi előírás, a felvételi eljárásban nem fogadják el a nyelvvizsgával kiváltott érettségit, csak a ténylegesen teljesítettet.

14 Új elemek az érettségi szervezésében A 2004. évi modellezés tapasztalatai alapján

15 Emelt szint Kb 1100 érintett középiskola Emelt szintű írásbeli vizsgahelyszínek száma: 250 iskola Emelt szintű írásbeli vizsgacsoportok száma: 4400 Emelt szintű szóbeli vizsgahelyszínek száma: 460 iskola Emelt szintű szóbeli vizsgacsoportok száma: 4800 A javítási helyszínek száma (emelt szint): 100 Teremigény a javításhoz (emelt szint): 540 terem-nap A feladatok országos modellezése a próbaérettségi tapasztalatok és az előzetes adatok alapján 2004. január –június A feladat nagyságrendje, tervezési adatok: a vizsgák várható száma: ksz.: 402.000, esz.: 60.200 a feladatlapok várható száma: 1.200.000 db a csomagolás várható nagyságrendje: 17.000 csomag A szállítási feladatokhoz szükséges: 230 gépkocsi-nap

16 A modellezés eredményei érettségi szoftver Kommunikáció: Középiskolák – OKÉV A jelentkeztetés lebonyolítása Az emelt szintű vizsgaszervezés támogatása A középszintű vizsgaszervezés támogatása A hivatalos dokumentumok előállítása (kivéve: bizonyítvány és tanúsítvány) A kötelező jelentések előállítása Az eredmények begyűjtése és elemzése Kapcsolat a felvételi rendszerrel Kapcsolat az iskolai adminisztrációs rendszerekkel

17 A modellezés eredményei előzetes jelentkeztetés! Előzetes jelentkeztetés 2004. novemberében A jelentkezések feldolgozása - ellenőrzés Előzetes igénybecslés – a nyomdai munkák elkezdése idő Egyeztetés az iskolákkal - hibajavítás A csomagolás megkezdése „Éles” jelentkezés A vizsgahelyszínek tervezésének megkezdése 11. 2-26. 12. 17-ig 12. 21-ig A tételkidolgozás befejezése 01. 03-tól 02. 02-től 02. 15. Érettségi szoftver A jelentkezést segítő tájékoztatók osztályfőnököknek, szülőknek, diákoknak.

18 Új kedvezmények a nemzetiségi, ill. két tanítási nyelvű vizsgákon A nemzetiségi, etnikai kisebbségi nyelven és célnyelven folyó írásbeli vizsgákon: Az írásbeli vizsga ideje 25%-kal megnövelhető Az írásbeli vizsgán kétnyelvű szótár használható A történelem írásbelin a forrásszövegeket magyar nyelven kell rendelkezésre bocsátani. A 2005-2008. évek vizsgaidőszakaiban: A célnyelven folyó szóbeli vizsgán a magyar történelmi és Magyarországra vonatkozó földrajzi tételek esetén lehet magyar nyelvű is a felelet, de: Vázlat, összefoglalás, nemzetközi vonatkozások - idegen nyelven A két, idegen nyelven tett vizsgatárgy esetében a nyelvvizsga ekvivalencia nincs vizsgaeredményhez kötve.


Letölteni ppt "Új elemek az érettségi vizsgaszabályzatban A 2004. nyári módosításokról Pongrácz László OKÉV főigh. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések