Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

V IZSGASZABÁLYZAT ISMERTETÉSE 2014. A VIZSGA IDEJE 2014. május 22-23. (csütörtök-péntek) Azokon a napokon a tanulóknak nincs órarend szerinti tanítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "V IZSGASZABÁLYZAT ISMERTETÉSE 2014. A VIZSGA IDEJE 2014. május 22-23. (csütörtök-péntek) Azokon a napokon a tanulóknak nincs órarend szerinti tanítás."— Előadás másolata:

1 V IZSGASZABÁLYZAT ISMERTETÉSE 2014

2 A VIZSGA IDEJE 2014. május 22-23. (csütörtök-péntek) Azokon a napokon a tanulóknak nincs órarend szerinti tanítás Megjelenés: a házirend szerinti ünneplő ruhában Késés esetén is érdemes inkább bejönni, mert a vizsgakötelezettség miatt pótolni kell az elmulasztott vizsgákat. A mulasztásról (orvosi) igazolást kell hozni.

3 A VIZSGA HELYE Kijelölt emeleti tantermekben (5.6.7.8.) Egy tanterem a pihenő,gyülekező, felkészülő helyük a gyerekeknek

4 A VIZSGA FAJTÁI Rendes : a meghatározott vizsganapon (napokon) a szabályzat rendelkezéseinek megfelelően teljesített vizsga. Pótló : a vizsgázó távolléte miatt meg nem kezdett, a megkezdett, de be nem fejezett, vagy elégtelen rendes vizsga miatt szervezett újbóli vizsga. (7 nappal később!)

5 A VIZSGA FORMÁJA Írásbeli: az egész osztály egy időben egy tanteremben ül Szóbeli : névsor szerinti beosztásban 3 helyszínen 3 vizsgabizottság előtt

6 V IZSGATANTÁRGYAK 1. NAP : ÍRÁSBELI magyar nyelv 45 perc szövegértés 45 perc matematika 60 perc

7 A VIZSGA ESZKÖZE : FELADATLAP A feladatlapok képesség szerint differenciáltak: A (alap) B (emelt) C (speciális) típusúak. Szintek : A- típusút a félévkor 2-es 3-as osztályzatot kapott tanulók, B-típusút a 4-es 5-ös osztályzatot kapott tanulók, C-típusút a felmentettek és sajátos nevelési igényű tanulók írhatnak.

8 A Z ÍRÁSBELI VIZSGA SAJÁTOSSÁGAI A tanulók négyjegyű kódot kapnak,így a feladatlapok javítása névtelenül történik. Elégtelen matematika írásbeli vizsgát szóbelivel lehet pótolni. (magyart nem) Ha az adott tárgyból felmentése van a tanulónak, nem kell vizsgáznia.

9 V IZSGATÁRGYAK 2. NAP : SZÓBELI Irodalom Idegen nyelv (angol) Komplex természettudományi (biológia, földrajz, fizika, kémia) Az adott tantárgy témaköreit előre tudják a gyerekek. Ebből kell felkészülni, és a szóbeli vizsgán tételhúzás után, rövid rákészülést (20 perc) követően számot adni a tudásról. ( max. 10 perc)

10 A SZÓBELI VIZSGA MENETE Tételhúzás 20 perc gondolkodási idő, jegyzetkészítés Felelet szabad előadása max. 10 percben. A kérdező tanár segíthet, kérdéseket tehet fel

11 V IZSGABIZOTTSÁGOK Írásbelinél : felügyelő tanárok Szóbelinél : 3 fős vizsgabizottságok Kérdező tanár Elnök Jegyző

12 H IÁNYZÁSOK Az a tanuló, aki neki fel nem róható okokból sem a rendes, sem a pótló vizsgán nem tud jelen lenni – hiányzási okának igazolása után – kérhet rendkívüli vizsganapot június első hetében. Ennek engedélyezéséről az igazgató dönt. A vizsgákról való igazolatlan távollét eredménytelen vizsgának minősül.

13 E SZKÖZÖK Tollal kell írni! (Kivéve a rajzokat) Számológép használható (telefon nem) Néhány vizsgán a tételfüzet megléte szükséges Minden vizsgához szükséges térképet, szótárat, irodalmi szemelvényt megkapnak a tanulók a helyszínen

14 S ZABÁLYTALANSÁGOK : ” PUSKÁZÁS ” Ha a felügyelő tanár a vizsga során szabálytalanságot észlel, elveszi a feladatlapot és ráírja, milyen szabálytalanságot észlelt. Továbbá feljegyzi az elvétel idejét, aláírja, majd visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja a munkát. az adott megoldásokat részben, vagy egészben érvénytelennek nyilvánítják, e részek figyelmen kívül hagyásával értékelik a teljesítményt; - az adott tantárgyból pótló vizsgára utasítják a tanulót. Pótló vizsgán történő újbóli, bármilyen szabálytalanság esetén a tantárgyi vizsga érdemjegye elégtelen.

15 S PECIÁLIS ESETEK, FELMENTÉSEK, KÖNNYÍTÉSEK Amiből felmentése van, nem kell vizsgát tennie A szóbeli vizsga írásbelivel, az írásbeli szóbelivel váltható fel (csak szakértői vélemény alapján) A gondolkodási idő +10 perccel több

16 E REDMÉNYEK Írásbelinél a témazárók szokásos százaléka alapján kap érdemjegyet a tanuló Szóbelinél 0-5 pontig pontoz a két tanár. 10-9=jeles 8-7= jó 6-5= közepes 4-3= elégséges 2-0= elégtelen

17 A vizsgákon elért teljesítmények beszámítanak az év végi értékelésbe: Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgák érdemjegyeit témazáró osztályzatként kezeljük

18 V IZSGAKÖTELEZETTSÉG A vizsgázó a vizsgakövetelményeket akkor teljesítette, ha valamennyi vizsgatantárgyból legalább elégséges (2) osztályzatot szerzett. A sikertelen vizsga önmagában nem évfolyamismétlő hatású. A vizsgázó az általános iskolai tanulmányainak befejezését igazoló bizonyítványt akkor szerezte meg, ha teljesítette vizsga-, ezáltal tanulmányi kötelezettségét.

19 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "V IZSGASZABÁLYZAT ISMERTETÉSE 2014. A VIZSGA IDEJE 2014. május 22-23. (csütörtök-péntek) Azokon a napokon a tanulóknak nincs órarend szerinti tanítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések