Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalkozás létrehozása, megszűnése vállalati formák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalkozás létrehozása, megszűnése vállalati formák"— Előadás másolata:

1 Vállalkozás létrehozása, megszűnése vállalati formák

2 Értékeljük magunkat! (vállalkozók értékelő tesztje)
Képes lenne-e belefogni egy elképzelés megvalósításába, és számtalan akadály ellenére végigcsinálni? Tud-e Ön döntést hozni valamilyen kérdésben, és kitartani a döntés mellett akkor is, ha ezt megkérdőjelezik? Szereti-e ha megbízzák valamivel és felelős valamiért? Tisztelik-e Önt, és megbíznak-e Önben azok, akikkel kapcsolatba kerül? Jó testi egészségnek örvend-e? Szeret-e Ön emberekkel találkozni, és foglalkozni velük? Hajlandó-e Ön túlórázni anélkül, hogy azonnal jelentős ellenszolgáltatást kapna?

3 Értékeljük magunkat! (vállalkozók értékelő tesztje)
Képes-e Ön hatékonyan kapcsolatot teremteni és meggyőzni másokat, hogy az Ön elképzeléseit kövessék? Könnyen megértik-e mások az Ön elgondolásait, ötleteit? Vannak-e már kiterjedt tapasztalatai azon a területen, amelyen vállalakozást kíván kezdeni? Ismeri-e hogyan kell vezetni és adminisztrálni egy vállalkozást? Van-e kereslet az Ön által piacra vinni kívánt termékre vagy szolgáltatásra? Jártas-e a piackutatásban és/vagy a pénzügyekben?

4 Értékeljük magunkat! (vállalkozók értékelő tesztje)
Vannak-e cégek az Ön által tervezett tevékenységi körben, amelyek a kiválasztott területen jól működnek? Van-e már elképzelése arról, hol lesz az Ön vállalkozása? Lenne-e megfelelő pénzügyi háttere az első év finanszírozásához? Van-e elegendő pénze a vállalkozás indításához, illetve hozzá tud-e jutni a szükséges pénzhez családja vagy barátai révén? Ismer-e olyan embereket, akik rendelkeznek azokkal a képességekkel és ismeretekkel, amelyekkel Ön nem? Valóban minden másnál jobban szeretné elindítani ezt a vállalkozást?

5 Vállalkozás létrehozása
Új társaság létrehozása vagy működő megvétele Milyen üzleti tevékenységre célszerű vállalkozást létrehozni

6 A vállalkozás (vállalkozó) célja
A megélhetés biztosítása A nyereség vagy hozam fokozása Az üzleti vállalkozás fejlesztése Biztonságos, szilárd gazdálkodás A kölcsönök visszafizetése Több időt tölteni a családdal

7 Vállalkozás létrehozása
Vállalkozást alapíthat: természetes személy jogi személy Természetes személy: az ember Jogi személy: Önálló érdekkel bíró, állandó jellegű kollektíva, amelynek önállóságát – a képviselő szerv által képviselt – szervezet testesíti meg, és amely az államilag elismert cél érdekében gazdálkodási önállósággal és ehhez tapadó vagyoni felelősséggel tevékenykedik. Olyan szervezet, amely a természetes személyekhez hasonlóan jogképes, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat

8 Vállalkozás létrehozása
Létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály) Szakhatósági, kamarai engedélyek Cégjegyzési kérelem APEH nyilvántartásba vétel Aláírási címpéldány Számlanyitás KSH, TB törzsszám Bejelentkezés helyi adó alá

9 Létesítő okirat tartalma
A társaság cégneve, rövidített neve A cég székhelye A tagok neve (cégneve), lakóhelye A tevékenységi kör Fő tevékenység megnevezése A társasági vagyon nagysága, a rendelkezésre bocsátás módja, ideje A cégjegyzés módja A vezető tisztségviselő(k) neve, lakhelye A társaság működése (közrem.,nyer. megoszt) Személyes közreműködés esetén annak módja A taggyűlés működésének szabályai A társaság üzletvezetése A társaság megszűnése

10 A vállalkozások csoportba sorolása
Primer szektor (kitermelő ipar, mezőgazdaság) Szekunder szektor (feldolgozó ipar, építőipar): termelési eszköz gyártó (gép, szerszám) fogyasztási cikk gyártó (ruházat, élelmiszer, stb.) Tercier szektor (szolgáltatás, kereskedelem)

11 A vállalkozások rendszerezése
Egyszemélyű tulajdonú vállalkozás Egyszemélyes társaság Egyéni vállalkozás Jogi személyiség nélküli vállalakozások Gazdasági társaság Szövetkezet Tulajdonos társulás Közkereseti társaság Betéti társaság Korlátolt felelősségű társaság Jogi személyiségű vállalkozások Közös vállalkozás Közös vállalat Egyesülés Közösségi vállalkozás Részvénytársaság

12 A vállalati jelleg megválasztása
Egyszemélyi tulajdonú vállalat VAGY társulás? Előnyök Hátrányok

13 Az egyszemélyi tulajdonú vállalkozás

14 A társulási forma jellegzetességei

15 A társas vállalkozások alapvető gazdasági összefüggései
Kialakítása Motiváció Kényszerűség Célszerűség Ésszerűség Érdekeltség Cél: termelés fejlesztése, jövedelem fokozása, stb. A célok a kor függvényében változhatnak Fiatalabbak Idősebbek Kialakítása Motiváció Kényszerűség Célszerűség Ésszerűség Érdekeltség Cél: termelés fejlesztése, jövedelem fokozása, stb. A célok a kor függvényében változhatnak Fiatalabbak Idősebbek

16 A társas vállalkozások alapvető gazdasági összefüggései
Kivel társuljunk? Rokon, ismerős, barát, munkatárs, versenytárs, ellenség???? Fontos, hogy megbízható, motivált, becsületes és ügyes legyen

17 A társas vállalkozások alapvető gazdasági összefüggései
Miben nyilvánul meg az együttműködés? A termeléshesz szükséges erőforrások beszerzése, termelése, szervezése Már meglévő kapacitások hatékony kihasználása Új kapacitások létesítése és üzemeltetése

18 A társas vállalkozások alapvető gazdasági összefüggései
Hol alakulhat társulás? Termelőeszközök beszerzése, előállítása Termelés Tárolás, feldolgozás Értékesítés

19 A társas vállalkozások alapvető gazdasági összefüggései
Miben azonosak? Gazdasági tevékenység, szolgáltatás Jogalanyisággal rendelkeznek A vagyont a tagok adják össze, a nyereségből közösen részesülnek Kockázat –, felelősségvállalás Felügyeletét cégbíróság látja el

20 A társas vállalkozások alapvető gazdasági összefüggései
Miben különböznek? Kik és hányan alapíthatják Személyes közreműködési kötelezettség Felelősségvállalás Szervezeti felépítési megkötöttségek Alapításkori tőkeszükséglet Milyen tevékenységet végezhet

21 A társaság megszűnése A gazdasági társaság megszűnik, ha:
a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban) meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult, elhatározza jogutód nélküli megszűnését, elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),

22 A társaság megszűnése tagjainak száma egy főre csökken, kivéve, ha az egyes társasági formákra vonatkozó szabályok másképp rendelkeznek (pl. kft, rt.), a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja, a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését, a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti,

23 A megszűnés típusai A társaság megszűnhet:
jogutóddal jogutód nélkül Jogutóddal szűnik meg: átalakulás esetén. Az átalakulás lehet egyesülés (összeolvadás, beolvadás), szétválás (különválás, kiválás), illetve átalakulásnak tekinthető az az eset is, ha közhasznú társaságként működik tovább

24 A megszűnés típusai Jogutód nélkül szűnik meg:
ha a létesítő okiratban meghatározott időtartam vagy más megszűnési feltétel bekövetkezésével, a jogutód nélküli megszűnés elhatározásával, megszűntnek nyilvánítás, hivatalból történő törlés, felszámolási eljárás során történő megszüntetés útján szűnik meg a gazdasági társaság ha a társaság tagjainak száma (kft. és rt. kivételével) egy főre csökken.

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vállalkozás létrehozása, megszűnése vállalati formák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések